Naslovnica Rođeni, vjenčani, umrli Vjenčani Vjenčani 4. – 11. svibnja

Vjenčani 4. – 11. svibnja

Prema podacima Matičnog ureda Sisak sklopili su brak: 

– dana 4. svibnja 2019. u Sisku, župa Sv. Kvirina Biskupa:

· Mihael Cestarić, veterinarski tehničar i Anja Huremović, veterinarski tehničar;

– dana 4. svibnja 2019. u Selima, župa Sv. Marije Magdalene:

· Igor Mankas, referent za odnose s korisnicima i Mateja Rakarić, inž. kemije;

– dana 4. svibnja 2019. u Gušću, župa Sv. Nikole Biskupa:

· Matijas Martinić, inž. sigurnosti i Iva Šajnić, inž. sigurnosti;

– dana 11. svibnja 2019. u Sisku, Stari Grad:

· Stijepo Jurišić, dipl. pravnik i Ines Tkalčević, dr. medicine,

· Dario Pandža, djelatna vojna osoba i Ivana Mikulić, ekonomist,

· Darko Šebalj, projektant programer informacijskih sustava i Kristina Kavalin, mag. ekonomije.

Komentirajte