Naslovnica Rođeni, vjenčani, umrli Vjenčani Vjenčani, 20. travnja

Vjenčani, 20. travnja

Prema podacima Matičnog ureda Sisak sklopili su brak dana 20. travnja 2019. u Sisku, „Stari grad“:

· VLADIMIR JAKŠA (umirovljenik) i GORDANA HOFFMAN (socijalna radnica),

· BOJAN BORIĆ (tehničar za elektrostrojarstvo) i KRISTINA TIČARIĆ (trgovac),

· JURICA MEDVED (šumarski tehničar) i IVANA CULOVIĆ (šumarski tehničar)

· MARIJO HALILOVIĆ (umirovljenik) i MARTINA PILEPIĆ (prodavač).

Komentirajte