Naslovnica Vijesti Sisak Gradsko vijeće jednoglasno protiv Rijekatanka, no oporba sumnja u politički igrokaz MOST-a...

Gradsko vijeće jednoglasno protiv Rijekatanka, no oporba sumnja u politički igrokaz MOST-a i SDP-a

Sisačko Gradsko vijeće u srijedu je jednoglasno, s glasovima 22 prisutna vijećnika vladajućih i oporbe, donijelo zaključak kojim se, između ostaloga,  “Gradsko vijeće Grada Siska protivi izdavanju dozvole za gospodarenje opasnim i neopasnim otpadom tvrtki Rijekatank d.o.o. Rijeka u Sisku, te izdavanju građevinske dozvole
istoj tvrtci.”. 

Taj zaključak je temeljem prijedloga Građanske inicijative “Siščani ne žele biti smetlišćani” predložio vijećnik MOST-a Predrag Sekulić, te se o njemu glasalo nakon rasprave.

Uz to u zaključku piše:

“II.
Gradsko vijeće Grada Siska daje punu podršku gradonačelnici u svrhu ispunjenja stavova iznesenih u točki I. ovog Zaključka.
III.
Gradsko vijeće traži od Ministarstva zaštite okoliša i energetike da u okviru svojih zakonskih mogućnosti, u postupku procjene utjecaja na okoliš osigura poštivanje volje građana Grada
Siska koji su iskazali svoje protivljenje gore navedenom zahvatu u prostoru te da u okviru aktivnosti Državnog hidrometeorološkog zavoda osigura praćenje kvalitete zraka na području Grada Siska.
IV.
Gradsko vijeće Grada Siska traži da se u Izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja Grada Siska, te po potrebi u ostaloj prostorno-planskoj dokumentaciji Grada Siska, uvrsti odredba kojom se zabranjuje gospodarenje opasnim otpadom na području proizvodnoposlovne zone Novo Pračno.
V.
Obvezuje se nadležni upravni odjel Grada Siska da kontinuirano zahtjeva od Inspekcije Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Sanitarne inspekcije nadzor tvrtki koje se bave gospodarenjem opasnim otpadom na području Grada Siska, kao i da postavi mjerne uređaje na području Grada Siska kako bi se na dnevnoj bazi mogla očitavati kakvoća zraka, vode i tla,a u svrhu što točnijih i pravovremenih informacija o potencijalnim zagađenjima i nepravilnostima.
VI.
Gradonačelnica će utemeljiti neovisno kontrolno tijelo za mjerenja iz točke V., o kakvoći zraka, vode i tla, koje će podnositi izvješće o istom, nadležnom upravnom odijelu Grada Siska svaki mjesec.
Gradonačelnica će podnositi izvješće Gradskom vijeću o mjerenjima iz stavka 1. ove točke, o kakvoći zraka, vode i tla na području Grada Siska, svakih 6 mjeseci.
Kontrolno tijelo biti će sastavljeno od vijećnika, stručnjaka iz područja gospodarenja otpadom i službenika nadležnog upravnog odjela Grada Siska, a formirat će se u roku od 15 dana od dana donošenja ovog Zaključka.”

Iako su vijećnici oporbe predloženi HDZ-om podržali predloženi zaključak, istakli su sumnje u mogućnost njegove realizacije, pogotovo zadnjih njegovih dijelova koji se tiču nabave mjerne postaje i imenovanja neovisnog kontrolnog tijela. Zbog toga su, nakon glasanja, održali i tiskovnu konferenciju.

“Skladištenje i obrada opasnog otpada na području Južne industrijske zone Novo Pračno važna je tema za budućnost svih stanovnika Siska, a osobito stanovnika okolnih naselja Novog Pračna, Capraga, Naselja, Galdova, Topolovca te podržavamo nastojanje Siščana okupljenih u Građansku inicijativu u borbi za osiguranje kvalitetnih uvjeta za život.

Gradonačelnica Siska Kristina Ikić Baniček vjerojatno je po ustaljenoj praksi osobno zvala, slala mailove ili vukla za rukav svog SDP-ovog kolegu, gradonačelnika Rijeke da mu ponudi Sisak kao destinaciju za tvrtku koju građani Rijeke zbog smrada i straha od zagađenja tjeraju iz njihovog grada. Ovog puta bez medija i s figom u džepu prema Siščanima za razliku od 2015. kada je „Kristina za Sisak“ pozirala pred medijima potpisujući ugovore o pravu građenja s tvrtkama Scateo, Mittelenergy, EPI Consulting i tvrtkom DIV za koje je obećala da će uložiti 95 milijuna eura i zaposliti 430 radnika, a niti jednu kunu do sada nisu uložili.” – rekao je Darko Žak (HDZ).

“Zbog poznavanja rada gradonačelnice Kristine Ikić Baniček, izgovorenih neistina, od javnosti skrivenog dolaska tvrtke koja obrađuje opasan otpad te nevjerodostojnosti MOST-ovih vijećnika koji se u javnosti predstavljaju da podržavaju Maticu hrvatsku u sprječavanju nakane gradonačelnice Kristine Ikić Baniček da ih izbaci iz prostora koji Matica koristi duže od 15 godina a onda MOST-ova predsjednica Gradskog vijeća ne dopusti da se zakonita točka vezana uz Maticu hrvatsku uvrsti na dnevni red sjednice Gradskog vijeća, izražavamo sumnju da je prihvaćanje Zaključka vezanog uz opasni otpad politički igrokaz za javnost u režiji MOST-a i SDP-a pod vodstvom gradonačelnice Kristine Ikić Baniček.” – rekli su predstavnici oporbe dodavši kako imaju strahovanja da su MOST-ovi vijećnici i gradonačelnica Kristina Ikić Baniček dogovorili da se predloži neprovediv Zaključak vezan uz opasni otpad koji je na rubu zakonitosti s ciljem da lažno prikažu brigu za interes građana a onda se opravdaju da se Zaključak ne može provesti.”

Iz sadržaja Zaključka proizlazi da gradonačelnica mora osnovati kontrolno tijelo za mjerenje kakvoće zraka, vode i tla u roku od 15 dana od dana donošenja Zaključka. Zatim da kontrolno tijelo mora svaki mjesec podnositi izvješće nadležnom upravnom odijelu Grada Siska a nadležni upravni odjel bi sukladno Zaključku trebao postaviti mjerne uređaje na području Grada Siska kako bi se na dnevnoj bazi mogla očitavati kakvoća zraka, vode i tla.

“Da b ikontrolno tijelo moglo podnositi izvješća o kakvoći zraka, vode i tla, mjerni uređaji moraju biti postavljeni. Da bi se mjerni uređaji postavili potrebno ih je kupiti. S obzirom da u Proračunu za 2019. nisu predviđena sredstva za kupnju mjernih uređaja, mora se ići u rebalans Proračuna, te se mora provesti postupak javne nabave. Zakonski je nemoguće da se postupak pripreme i donošenja rebalansa, postupak provedbe javne nabave, postavljanje kupljenih uređaja provede do 31. 6. 2019. do kada bi najkasnije kontrolno tijelo trebalo predati izvješće o kvaliteti zraka, vode i tla u Sisku, što proizlazi iz sadržaja Zaključka.
Nismo dobili odgovor na pitanja zašto predlagatelj Predrag Sekulić (MOST) traži od gradonačelnice da formira kontrolno tijelo kad takvo kontrolno tijelo može osnovati Gradsko vijeće u skladu s člankom 15. Poslovnika Gradskog vijeća, kojem je načelu Ivana Krčelić (MOST) a koje bi tada bilo odgovorno Gradskom vijeću a ne gradonačelnici, zatim koliko bi bilo članova tog kontrolnog tijela, koji su to stručnjaci, znanstvenici, koji je trošak njihovog rada, gdje bi bili ti uređaji, koliko bi postavili mjernih uređaja, kako bi mjerili zagađenje voda, kojih voda, itd.” – napominje oporba ponovivši da su podržali prijedlog Zaključka jer se protive obradi opasnog otpada na području Novog Pračna iako smatraju da je Zaključak nedovoljno jasan i neprovediv u predviđenim rokovima pa im to “smrdi na MOST-ov populizam i dogovor s gradonačelnicom Kristinom Ikić Baniček.”

Komentirajte