Naslovnica Vijesti Sisak Danas zasjeda Županijska skupština

Danas zasjeda Županijska skupština

Predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić sazvala je 11. sjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije koja će se održati 20. prosinca 2018. godine (četvrtak) u Topuskom, u dvorani Hotela „Petrova gora“(Lječilište Topusko), Trg bana Josipa Jelačića 16, s početkom u 10,00 sati.

DNEVNI RED

Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu,
– Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u školstvu Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu,
– Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu,
– Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u športu Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu,
– Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu,
– Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Sisačko- moslavačke županije za 2018. godinu,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Domu zdravlja Sisak za dugoročno zaduživanje,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Domu zdravlja Petrinja za dugoročno zaduživanje,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Sisačko-moslavačke županije,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Prijedlog Odluke o usvajanju Revizije procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Sisačko-moslavačke županije (revizija 1) i donošenju Plana zaštite od požara Sisačko-moslavačke županije,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Prijedlog Odluke o stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. Karlovac,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Prijedlog Programa razvoja lovstva na području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2018.-2022. godine,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Prijedlog Odluke o promjeni sjedišta Interpretacijskog centra baštine Banovine,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije.
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja

Komentirajte