Otvorena je zgrada Interpretacijskog centra baštine Banovine u Petrinji.

Videonovinar: Zdenko Plevančić

Komentirajte