Naslovnica Rođeni, vjenčani, umrli Vjenčani Vjenčani 4. – 7. srpnja

Vjenčani 4. – 7. srpnja

Prema podacima Matičnog ureda Sisak sklopili su brak:

– dana 4 . srpnja 2018. u Sisku, Župa Uzvišenja Svetog Križa

ANDRIJA MALOVIĆ (umirovljenik) i TEREZIJA HENC (sudski tumač za njemački jezik)

– dana 6. srpnja 2018. u Sisku „Stari grad“

STJEPAN STANIĆ (građevinski tehničar) i SANJA MARKOVIĆ (ekonomist)

– dana 7. srpnja 2018. u Sisku „Stari grad“

ENES AHMETOVIĆ (kuhar) i SUZANA MEDAKOVIĆ (dipl. inž. šumarstva)

MARIJAN DOMINIĆ (vozač) i SANDRA ŠEBEK (kozmetičar)

MATIJA GORŠA (strojarski tehničar) i SANDRA PAPRIKA (magistra ekonomije)

IVICA JENDRIČKO (električar) i ANA BUTKOVIĆ (primalja).

Komentirajte