Naslovnica Rođeni, vjenčani, umrli Vjenčani Vjenčani 9. – 16. lipnja

Vjenčani 9. – 16. lipnja

Prema podacima Matičnog ureda Sisak sklopili su brak:

– dana 9. lipnja 2018. u Selima, Župa Sv. Marije Magdalene:

MIHOVIL KOVAČEVIĆ (inž. elektrotehnike) i IVANA MARKUZ (prvostupnica sestrinstva);

– dana 8. lipnja 2018. u Budaševu, Župa bl. A. Stepinca:

NENAD ŠUŠNJAR (policajac) i IVANA PALČIĆ (dipl,. ekonomist);

– dana 9. lipnja 2018. u Sisku, Župa Sv. Kvirina biskupa:

MATEJ PUTRIĆ (autoelektričar) i JELENA ČULIG (mag.inž.ekoinžinjerstva);

– dana 9. lipnja 2018. u Sisku, Župa Pohoda BD Marije:

FILIP CEKOVIĆ (tehničar cestovnog prometa) i BARBARA BRODARAC (građevinski tehničar);

– dana 9. lipnja 2018. u Sisku, Župa Sv. Josipa Radnika:

ALEN LOVREKOVIĆ (računalni tehničar u strojarstvu) i SUZANA RENDULIĆ (magistra ekonomije);

– dana 15. lipnja 2018. u Sisku „Stari grad“:

VLADIMIR NOVAKOVIĆ (magistar ekonomije) i NEVENA LUKIĆ (magistra socijalne pedagogije);

– dana 16. lipnja 2018. u Sisku „Stari grad“:

– DINKO BAUMAN (automehaničar) i MATEJA DINČIR (ekološki tehničar);

– MATO VUČIČEVIĆ (informatičar) i DAŠA HRKIĆ (magistra kineziologije);

– SAŠA KOVAČEVIĆ (dipl. elektrotehničar) i SVJETLANA PETROVIĆ (bacc. ekonomije).

Komentirajte