6.7 C
Sisak
Subota, 16 listopada, 2021

Nezaposlenost pada

- Marketing-spot_imgspot_img

U evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područnog ureda Sisak, koncem svibnja 2017. godine, registrirano je 9.060 nezaposlenih osoba. Broj nezaposlenih, u odnosu na travanj 2017. godine, manji je za 669 osoba ili 6,9%, a u odnosu na svibanj 2016. godine, manji je za 1.887 osoba ili 17,2%.

Na samom području Grada Siska od toga je 3523 nezaposlenih. 

U odnosu na travanj 2017. godine, broj nezaposlenih koncem svibnja manji je u svim ispostavama PU Sisak.

Smanjenje broja nezaposlenih zabilježeno je u Ispostavi Dvor 6,5%, Ispostavi Glina 8,7%, Ispostavi Gvozd 4,5%, Ispostavi Hrvatska Kostajnica 5,4%, Ispostavi Petrinja 9,0% Ispostavi Sisak 6,0%, Ispostavi Sunja 7,3% te Ispostavi Topusko 8,3%.
U svibnju 2017. godine, zabilježen je pad broja nezaposlenih, u odnosu na isti mjesec 2016; u Ispostavi Dvor za 16,0%, Ispostavi Glina 17,8%, Ispostavi Gvozd 21,2%, Ispostavi Hrvatska Kostajnica 1,2%, Ispostavi Petrinja za 24,7%, Ispostavi Sisak 16,5%, Ispostavi Sunja za 18,4%. U Ispostavi Topusko zabilježen je rast od 0,8%.

U odnosu na prosječnu mjesečnu nezaposlenost iz 2016. godine, broj nezaposlenih u Područnom uredu Sisak, u svibnju 2017. godine, manji je za 18,4%.

Struktura ukupno nezaposlenih, promatramo li razinu obrazovanja je sljedeća:
bez škole i nezavršena osnovna škola – 770 (8,5%)
osnovna škola – 2.867 (31,6%)
SŠ za zanimanja do 3 god. i škola za KV i VKV radnike – 2.659 (29,3%)
SŠ za zanimanja u trajanju od 4 i više godina – 1.979 (21,8%)
gimnazija – 230 (2,5 %)
viša škola, I. stupanj fakulteta i stručni studij – 301 (3,3%)
fakulteti, akademije, magisterij, doktorat – 254 (2,8%)

Krajem svibnja, u evidenciji nezaposlenih na području PU Sisak, bilo je 315 osoba u dobi od 15 do 19 godina, 821 u dobi od 20 do 24 godine, 722 u dobi od 25 do 29 godina, 713 u dobi od 30 do 34 godine, 805 u dobi od 35 do 39 godina, 875 u dobi od 40 do 44 godine, 1.036 u dobi od 45 do 49 godina, 1.293 u dobi od 50 do 54 godine, 1.495 u dobi od 55 do 59 godina i 985 starijih od 60 godina. Najveći udio u ukupnom broju nezaposlenih imaju osobe u dobi od 55 do 59 godina (16,5%).
Tijekom svibnja 2017. godine, u evidenciju nezaposlenih Područnog ureda Sisak novoprijavljene su 442 osobe, 7,3% više nego u travnju 2017. i 6,9% manje nego u svibnju 2016. godine.

Od ukupnog broja novoprijavljenih, 382 osobe ili 86,4%, bile su zaposlene. Izravno iz radnog odnosa došla je 281 osoba, iz nekog drugog oblika rada 23, izravno iz redovnog školovanja 8 i iz neaktivnosti 130.

Najviše novoprijavljenih osoba, koje dolaze izravno iz radnog odnosa, prestalo je raditi zbog isteka rada radniku na određeno vrijeme (139), na osnovi sporazuma radnika i poslodavca (56), poslovno uvjetovanog otkaza zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga (40) i t.d..

Od ukupnog broja novoprijavljenih u svibnju 2017. godine, 250 osoba prijavljeno je u Ispostavi Sisak, 100 u Ispostavi Petrinja, 18 u Ispostavi Glina, 13 u Ispostavi Sunja, 32 u Ispostavi Hrvatska Kostajnica, 9 u Ispostavi Dvor, 10 u Ispostavi Topusko i 10 u Ispostavi Gvozd.

U svibnju 2017. godine s evidencije nezaposlenih brisano je 1.111 osoba, od toga su 784 osobe zaposlene temeljem radnog odnosa (756 u zemlji i 28 u inozemstvu), 61 osoba zaposleno je na osnovi drugih poslovnih aktivnosti, 266 osoba brisano je zbog drugih razloga : 141 – ne traži aktivno posao – neizvršavanje individualne konzultacije, 42 – odjava sa evidencije, 28 – zapošljavanje na temelju radnog odnosa u inozemstvu i t.d..

Područnom uredu Sisak, tijekom svibnja 2017. godine, prijavljeno je 275 potreba za radnicima (slobodna radna mjesta) i to prema rodu zanimanja: za stručnjake i znanstvenike 20, za inženjere, tehničare i srodna zanimanja 28, za uredske i šalterske službenike 19, za uslužna i trgovačka zanimanja 84, poljoprivrednici/poljoprivrednice, šumari/šumarke, ribari/ribarke, lovci/lovkinje 1, za zanimanja u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji 53, za rukovatelje strojevima i vozilima 22 i za jednostavna zanimanja 48.

U odnosu na travanj 2017. godine, prijavljena je 351 potreba manje za radnicima , a u odnosu na svibanj 2016. godine, 31 potreba za radnicima manje.

Najbrojnije potrebe za radnicima prijavljene su Područnom uredu Sisak iz sljedećih djelatnosti:
– građevinarstvo – 99 potreba
– prerađivačka industrija – 67 potreba
– djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – 41 potreba

U Ispostavi Dvor prijavljena je 1 potreba za radnicima, Ispostavi Glina 11, Ispostavi Gvozd 5, Ispostavi Hrv. Kostajnica 10, Ispostavi Petrinja 29, Ispostavi Sisak 201, Ispostavi Sunja 4 i Ispostavi Topusko 14 potreba za radnicima.

Iz evidencije nezaposlenih, tijekom svibnja 2017. godine, zaposlene su na osnovi radnog odnosa 784 osobe, od toga 334 na području Područnog ureda, 422 izvan područja Područnog ureda, ali na području Republike Hrvatske te u inozemstvu 28 osoba. Na određeno vrijeme zaposleno je 714 osoba ili 91,1%, a na neodređeno vrijeme 70 osoba ili 8,9%. Zaposleno je 100 osoba bez radnog iskustva.

S evidencije Ispostave Dvor zaposleno je 27 osoba, Ispostave Glina 67, Ispostave Gvozd 21, Ispostave Hrvatska Kostajnica 59, Ispostave Petrinja 181, Ispostave Sisak 366, Ispostave Sunja 37 i Ispostave Topusko 26. Na temelju drugih poslovnih aktivnosti zaposlena je 61 osoba.

U svibnju su na sezonskim poslovima na moru u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane zaposlena 253 radnika iz evidencije PU Sisak. Ukupno je u ovoj godini zbog sezonskog zapošljavanja na moru brisan iz evidencije 531 radnik.

U Područnom uredu Sisak, u svibnju 2017. godine, novčanu naknadu koristilo je 713 nezaposlenih osoba (7,9% od ukupnog broja nezaposlenih). U odnosu na travanj 2017. godine, broj korisnika novčane naknade manji je za 9,4%, a u odnosu na svibanj 2016. godine, broj korisnika manji je za 25,7%.
Najviše korisnika novčane naknade prijavljeno je u Ispostavi Sisak – 422, zatim u ispostavama Petrinja – 158, Glina – 42, Hrvatska Kostajnica – 32, Sunja 24, Dvor – 12, Topusko – 13 i Gvozd – 10.

Trajnu novčanu naknadu u travnju koristilo je 118 nezaposlenih osoba s područja PU Sisak. Prosječni iznos novčane naknade u PU Sisak, u travnju 2017., iznosio je 1.833,71 kn. Novčanu naknadu do 1.000,00 kuna koristile su 23 nezaposlene osobe, a novčanu naknadu od 3.000,01 i više kuna koristilo je 75 osoba iz evidencije PU Sisak.

U evidenciji nezaposlenih Područnog ureda Sisak, koncem svibnja 2017. godine, registrirano je 1.027 hrvatskih branitelja (11,3% od ukupnog broja nezaposlenih). Krajem svibnja 2017. godine, broj nezaposlenih branitelja manji je za 1,8% u odnosu natravanj 2017. godine, a u odnosu na svibanj 2016. godine, broj nezaposlenih branitelja manji je za 20,1%. Tijekom svibnja, u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je 30 hrvatskih branitelja. U svibnju 2017. godine, iz evidencije nezaposlenih, na temelju radnog odnosa, zaposleno je 65 hrvatskih branitelja iz : Ispostave Dvor 1, Ispostave Glina 9, Ispostave Hrv. Kostajnica 1, iz Ispostave Petrinja 10, Ispostave Sisak 43 i Ispostave Sunja 1.

U programe aktivne politike zapošljavanja tijekom 2017. godine, novouključena je 41 osoba i to u potpore za zapošljavanje 12 osoba, potpore za samozapošljavanje 12, stručno
osposobljavanje za rad 18 i javni rad 2.

Zadnje novosti
- Marketing -spot_img
Ostale novosti