Naslovnica Izbori Lokalni izbori 2017 Pet je kandidata za župana Sisačko-moslavačke županije, pogledajte i sve kandidate za...

Pet je kandidata za župana Sisačko-moslavačke županije, pogledajte i sve kandidate za skupštinu

Pet je kandidata između kojih će se birati župan Sisačko-moslavačke županije na predstojećim lokalnim izborima 21. svibnja 2017. godine. Za županijsku skupštinu se natječej sedam kandidacijskih lista, dok su za zamjenika župana iz redova srpske nacionalne manjine dva kandidata.

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR ŽUPANA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

1. Kandidat: prof. dr. sc. VLADIMIR ČAVRAK
Zamjenica kandidata: STANISLAVA JERKOVIĆ, dipl. pravnik
Zamjenica kandidata: SLAVICA MOSLAVAC, prof.
“BANDIĆ MILAN 365 – STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI” – “STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI”
PROMIJENIMO HRVATSKU – PH
HRVATSKA DEMOKRATSKA REGIONALNA STRANKA – HDRS
BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – BUZ

2. Kandidat: ŽELJKO LENART, dipl. ing.
Zamjenik kandidata: IVICA PANDŽA
Zamjenik kandidata: MIJO LATIN
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP

3. Kandidat: PREDRAG SEKULIĆ
Zamjenik kandidata: MILAN BRIGLJEVIĆ, dipl. politolog
Zamjenica kandidata: NIKOLINA BORIĆ, mag. ing.
MOST NEZAVISNIH LISTA – MOST

4. Kandidat: ZDENKO VAHOVEC
Zamjenica kandidata: KARMELA GAJDEK, uni. spec. komp. politike
Zamjenik kandidata: IVAN NEKVAPIL
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS
STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE HRVATSKE – SDA HRVATSKE
HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA – LABURISTI
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA BRAĆE RADIĆ – HSS BRAĆE RADIĆ
STRANKA UMIROVLJENIKA – SU

5. Kandidat: IVO ŽINIĆ, dipl. ing. arh.
Zamjenik kandidata: doc. dr. sc. ROMAN ROSAVEC
Zamjenik kandidata: IVAN CELJAK, mag. iur.
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS
HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS
HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA – HKS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
DEMOKRATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – DSU
STRANKA BOŠNJAKA HRVATSKE – SBH

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANOVA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

1. “BANDIĆ MILAN 365 – STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI” – “STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI”
PROMIJENIMO HRVATSKU – PH
HRVATSKA DEMOKRATSKA REGIONALNA STRANKA – HDRS
BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – BUZ
Nositelj liste: prof. dr. sc. VLADIMIR ČAVRAK

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS
HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS
HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA – HKS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
DEMOKRATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – DSU
STRANKA BOŠNJAKA HRVATSKE – SBH
Nositelj liste: IVO ŽINIĆ, dipl. ing. arh.

3. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP
Nositelj liste: ŽELJKO LENART, dipl. ing.

4. MOST NEZAVISNIH LISTA – MOST
Nositelj liste: PREDRAG SEKULIĆ

5. NARODNA STRANKA – REFORMISTI – REFORMISTI
ZELENA LISTA
HRVATSKA STRANKA DEMOKRATA – HSD
DEMOKRATSKO SOCIJALNA STRANKA HRVATSKE – DSSH
AKCIJA MLADIH – AM
Nositelj liste: DARINKO DUMBOVIĆ

6. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS
STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE HRVATSKE – SDA HRVATSKE
HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA – LABURISTI
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA BRAĆE RADIĆ – HSS BRAĆE RADIĆ
STRANKA UMIROVLJENIKA – SU
Nositelj liste: ZDENKO VAHOVEC

7. ŽIVI ZID
Nositeljica liste: MANIKA MOHR, dipl. učitelj

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR ZAMJENIKA ŽUPANA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE IZ REDA PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE

1. Kandidat: mr. sc. DUŠAN BJELAJAC, dr. med.
DEMOKRATSKI SAVEZ SRBA – DSS
2. Kandidat: BOGDAN RKMAN, mag. polit.
SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS

KANDIDACIJSKE LISTE ZA ŽUPANIJSKU SKUPŠTINU

PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

“BANDIĆ MILAN 365 – STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI” – “STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI”
PROMIJENIMO HRVATSKU – PH
HRVATSKA DEMOKRATSKA REGIONALNA STRANKA – HDRS
BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – BUZ
Nositelj liste: prof. dr. sc. VLADIMIR ČAVRAK

Kandidatkinje/kandidati:
1. prof. dr. sc. VLADIMIR ČAVRAK; HRVAT; LETOVANCI, LETOVANCI 19; rođ. 13.11.1958; OIB: 79296286362; M
2. JOSIP TAKAČ, dipl. teolog; HRVAT; SISAK, ULICA STJEPANA ROŽANKOVIĆA 24; rođ. 30.04.1957; OIB: 17519590736; M
3. DRAŽEN JURANOVIĆ, bacc. oec.; HRVAT; SISAK, ULICA PETRA STEINBURGA 3; rođ. 13.12.1964; OIB: 26587899101; M
4. ANĐELKO HRUPAČKI; HRVAT; PETRINJA, ULICA BRAĆE KUNERT 33; rođ. 10.03.1956; OIB: 86443716755; M
5. IVICA RAKIĆ; HRVAT; SISAK, TRG 22. LIPNJA 2; rođ. 24.10.1954; OIB: 99272722349; M
6. JOSIP MARIĆ; HRVAT; KUTINA, ULICA ILIJE GREGORIĆA 5; rođ. 14.11.1968; OIB: 62225662122; M
7. TOMISLAV ČUBELA; HRVAT; SISAK, POSAVSKA ULICA 64; rođ. 17.07.1973; OIB: 85270995271; M
8. MARINA PAVLIĆ; NEPOZNATA; HRVATSKA KOSTAJNICA, ULICA VLADIMIRA NAZORA 12; rođ. 29.01.1986; OIB: 63137723402; Ž
9. MIRJANA GERIĆ-STRIŽIĆ, univ. spec. oec.; SRPKINJA; SISAK, ULICA STJEPANA I ANTUNA RADIĆA 5; rođ. 02.01.1962; OIB: 71183307555; Ž
10. BRANISLAV SEKULIĆ, dipl. ing.; SRBIN; BLINJA, BLINJA 72/A; rođ. 08.09.1946; OIB: 56057203198; M
11. MARIJA JELAŠ; HRVATICA; PETRINJA, IVE MALINE 161; rođ. 25.03.1999; OIB: 80635764125; Ž
12. MILENA SAVIĆ; HRVATICA; SISAK, ULICA KNEZA DOMAGOJA 5; rođ. 30.05.1959; OIB: 01107253095; Ž
13. DAMIR BADANJAK; HRVAT; KUTINA, ULICA MIROSLAVA KRLEŽE 1/B; rođ. 04.05.1964; OIB: 66907552477; M
14. MIRJANA GOLUBIĆ; HRVATICA; POPOVAČA, MIKULANICA 39; rođ. 13.03.1949; OIB: 04554234065; Ž
15. TEREZIJA JERKOVIĆ BJELAJAC, bacc. nov.; HRVATICA; SISAK, ULICA FERDE HEFELEA 49; rođ. 28.09.1992; OIB: 09896201604; Ž
16. HELENA DEJANOVIĆ, mag. ing. agr.; SRPKINJA; DEANOVIĆI, DEANOVIĆI 12; rođ. 23.07.1990; OIB: 82095981757; Ž
17. STANISLAVA JERKOVIĆ, dipl. pravnik; HRVATICA; SISAK, ULICA FERDE HEFELEA 49; rođ. 06.12.1964; OIB: 22368626605; Ž
18. SLAVICA MOSLAVAC, prof.; HRVATICA; KUTINA, ULICA MIROSLAVA KRALJEVIĆA 7 ; rođ. 13.04.1955; OIB: 39034004611; Ž
19. STJEPAN DRAŽENOVIĆ; HRVAT; PETRINJA, LJUDEVITA GAJA 3; rođ. 26.07.1956; OIB: 19096468215; M
20. SNJEŽANA BADANJAK; HRVATICA; KUTINA, ULICA MIROSLAVA KRLEŽE 1/B; rođ. 30.05.1965; OIB: 22678393573; Ž
21. PAVO CIBOCI; HRVAT; STARA SUBOCKA, STARA SUBOCKA 185; rođ. 23.06.1959; OIB: 77062911779; M
22. DARKO SIMIĆ; SRBIN; SISAK, ULICA STJEPANA ROŽANKOVIĆA 17; rođ. 26.09.1957; OIB: 19751858333; M
23. ŽELJKO KLOBUČAR; HRVAT; SISAK, ULICA NIKOLE TESLE 7; rođ. 18.03.1965; OIB: 91955490030; M
24. MELISA STARČEVIĆ; HRVATICA; PETRINJA, MARINA DRŽIĆA ODVOJAK III 9; rođ. 26.07.1998; OIB: 19930396653; Ž
25. ŽELJKO STIPETIĆ; HRVAT; ŽABNO, ULICA HRVATSKIH BRANITELJA 61; rođ. 08.03.1965; OIB: 64772942927; M
26. VALENTINA BIFFLIN KOLJNREKAJ; HRVATICA; PETRINJA, VLADIMIRA NAZORA 2; rođ. 19.05.1974; OIB: 31121452462; Ž
27. DUBRAVKA PERIČEK; HRVATICA; SISAK, ULICA AUGUSTA CESARCA 93; rođ. 20.07.1960; OIB: 92636041011; Ž
28. SILVIA HRUPAČKI; HRVATICA; PETRINJA, ULICA BRAĆE KUNERT 33; rođ. 16.03.1998; OIB: 86557670907; Ž
29. ZLATKO FABIJAN; HRVAT; SISAK, ULICA SAVSKIH ŽRTAVA 13; rođ. 04.10.1960; OIB: 60511711658; M
30. NENAD KLJAIĆ; NEPOZNATA; VUROT, 1. ODVOJAK 41 ; rođ. 21.11.1962; OIB: 43038844491; M
31. ANITA GLEDIĆ; HRVATICA; SISAK, RADNIČKA ULICA 49; rođ. 13.06.1976; OIB: 30286292593; Ž
32. ĐURO PETRINEC; HRVAT; KUTINA, ULICA RUDOLFA DONASSYJA 6; rođ. 26.03.1948; OIB: 89058698388; M
33. ANKICA LAKTAŠIĆ; HRVATICA; SISAK, ULICA IVANA MEŠTROVIĆA 22; rođ. 07.04.1958; OIB: 04466768686; Ž
34. TOMISLAV KOJUNDŽIĆ; NEPOZNATA; SISAK, GALDOVAČKA ULICA 141; rođ. 14.11.1990; OIB: 39083354024; M
35. MARIJANA VUKADIN; HRVATICA; STARO PRAČNO, STARO PRAČNO 116; rođ. 09.05.1985; OIB: 62799793584; Ž
36. LIDIJA ŠUPRINA; HRVATICA; PETRINJA, SISAČKA 118; rođ. 25.11.1998; OIB: 43920354050; Ž
37. ŽELJKO KRILČIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA AUGUSTA ŠENOE 17; rođ. 05.09.1951; OIB: 30908292230; M
38. MARINA PIŠKUR; HRVATICA; SISAK, TRG VERE GROZAJ 19 /I; rođ. 27.03.1960; OIB: 63253955545; Ž
39. SNJEŽANA KOSIER; HRVATICA; PETRINJA, LJUDEVITA GAJA 3; rođ. 29.07.1961; OIB: 45999533521; Ž
40. IVICA HALLER; HRVAT; SISAK, ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA 37; rođ. 17.07.1979; OIB: 22252789487; M
41. FILIP VUJOVIĆ; HRVAT; POPOVAČA, ZAGREBAČKA 112; rođ. 05.06.1987; OIB: 28262391360; M

PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS
HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS
HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA – HKS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
DEMOKRATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – DSU
STRANKA BOŠNJAKA HRVATSKE – SBH
Nositelj liste: IVO ŽINIĆ, dipl. ing. arh.

Kandidatkinje/kandidati:
1. IVO ŽINIĆ, dipl. ing. arh.; HRVAT; GLINA, RUNJANINOVA ULICA 7; rođ. 14.01.1960; OIB: 76068417913; M
2. IVANKA ROKSANDIĆ, prof.; HRVATICA; SISAK, ULICA FERDE HEFELEA 37; rođ. 12.06.1954; OIB: 91914554634; Ž
3. mr. MIJO ŠEPAK; HRVAT; HUSAIN, ULICA FRANA KRSTE FRANKOPANA 48; rođ. 27.08.1964; OIB: 38512309032; M
4. mr. sc. TOMISLAV DUJMENOVIĆ, dr. med.; HRVAT; SISAK, VINOGRADSKA ULICA 13; rođ. 27.07.1958; OIB: 59727853456; M
5. ŽELJKO PAČAREK; HRVAT; VOLODER, ULICA VJEKOSLAVA KOCHA 20/A; rođ. 10.11.1972; OIB: 75276723620; M
6. SLAVKO TEPAVAC; HRVAT; BROČICE, ULICA SVETOG MIHOVILA 26; rođ. 18.01.1978; OIB: 38647305052; M
7. DUBRAVKO OBADIĆ, dipl. ing. polj.; HRVAT; KUTINA, GARIČKA 4; rođ. 07.01.1962; OIB: 59921439266; M
8. SLAVKO MUŽA; HRVAT; GLINA, PLITVIČKA ULICA 5; rođ. 10.10.1966; OIB: 13817599446; M
9. EMIL FRANJEVIĆ; HRVAT; SISAK, TRG HRVATSKIH BRANITELJA 14; rođ. 22.07.1956; OIB: 21308862429; M
10. IVICA PERNAR; HRVAT; SISAK, ŠKOLSKA ULICA 61; rođ. 26.02.1964; OIB: 14863443001; M
11. ALIJA AVDIĆ, dipl. krim.; BOŠNJAK; SISAK, ULICA IVANA MAŽURANIĆA 8; rođ. 22.10.1954; OIB: 12876382770; M
12. MILIVOJ TIČARIĆ; HRVAT; ODRA SISAČKA, PRVI LIJEVI ODV. 4; rođ. 22.01.1955; OIB: 90052205321; M
13. MLADEN KOREČIĆ; HRVAT; HRASTOVICA, HRASTOVICA 20; rođ. 22.10.1959; OIB: 20076417910; M
14. MILJENKO ŽAMARIJA, dipl. ing. agr.; HRVAT; SISAK, ULICA DRAGE RADOVIĆA 24; rođ. 12.06.1962; OIB: 37343801652; M
15. ĐURĐA BOBINAC; HRVATICA; SISAK, ULICA TINA UJEVIĆA 14; rođ. 14.04.1967; OIB: 30923863166; Ž
16. DARIO HEGEL; HRVAT; VELIKA LUDINA, OBRTNIČKA ULICA 5; rođ. 12.02.1983; OIB: 46775055199; M
17. SANJA KOZARIĆ; HRVATICA; SUNJA, VLADIMIRA NAZORA 10; rođ. 09.03.1965; OIB: 97328727346; Ž
18. MARIO POSAVAC, dipl. ing. prometa; HRVAT; KRAPJE, KRAPJE 62; rođ. 01.09.1979; OIB: 18995895658; M
19. JOCO MARKOVIĆ, mr. sig.; SRBIN; PETRINJA, VIDIKOVAC 99; rođ. 22.05.1960; OIB: 23353162465; M
20. MARICA MATIJAŠ; HRVATICA; VOLODER, KOLODVORSKA ULICA 46; rođ. 10.05.1955; OIB: 24024395775; Ž
21. TIHOMIR POSAVEC; HRVAT; STARO PRAČNO, STARO PRAČNO 82; rođ. 19.05.1967; OIB: 27147896341; M
22. GORDANA OLAH, dipl. inf.; HRVATICA; PETRINJA, ŽELJEZNIČKA 11; rođ. 09.06.1956; OIB: 75601427187; Ž
23. STJEPAN MARKANOVIĆ; HRVAT; NOVSKA, ULICA MATIJE GUPCA 33; rođ. 26.12.1965; OIB: 65709873621; M
24. DALIBOR BIŠĆAN, univ. bacc. ing. geoing.; HRVAT; HRVATSKA KOSTAJNICA, ULICA NINE MARAKOVIĆA 34; rođ. 14.07.1989; OIB: 04559191256; M
25. ŽAKLINA VUKOVIĆ; HRVATICA; SISAK, ULICA KNEZA DOMAGOJA 5; rođ. 06.10.1968; OIB: 83069459011; Ž
26. MARIJO POMAHAČ; HRVAT; VELIKA LUDINA, OBRTNIČKA ULICA 60; rođ. 18.11.1973; OIB: 67556964693; M
27. DAMIR PREVENDAR; HRVAT; POPOVAČA, SISAČKA 10; rođ. 03.07.1965; OIB: 21091280971; M
28. dr. sc. DRAŽENKA BIRKIĆ; HRVATICA; TOPUSKO, NOVO NASELJE 6/B; rođ. 07.05.1974; OIB: 43924749311; Ž
29. JANICA FIOLIĆ; HRVATICA; MARTINSKA VES, LIJEVA MARTINSKA VES 137/A; rođ. 05.04.1968; OIB: 05352313074; Ž
30. EDITA DUGONJIĆ, bacc. oec.; BOŠNJAKINJA; SISAK, ULICA MILANA STEINERA 21; rođ. 01.02.1992; OIB: 37276692136; Ž
31. DREN DOBRENIĆ; HRVAT; BUDAŠEVO, STEVE BEREKA 14; rođ. 02.03.1972; OIB: 18680013975; M
32. DAVOR SMUĐ; HRVAT; SISAK, ULICA MIHOVILA PAVLEKA MIŠKINE 10; rođ. 21.08.1965; OIB: 94572544106; M
33. BRANKO DUJIĆ; HRVAT; NOVSKA, ULICA IVANA MEŠTROVIĆA 3; rođ. 08.05.1961; OIB: 47899568821; M
34. VALENTINA SUČIĆ, mag. ing. prometa; HRVATICA; GORNJE KOMAREVO, G.KOMAREVO-CESTA 68; rođ. 12.09.1987; OIB: 65207072527; Ž
35. BOŽIDAR ŠKOFAČ, prof.; HRVAT; LETOVANIĆ, LETOVANIĆ 150; rođ. 15.04.1950; OIB: 27700066802; M
36. STJEPAN BUIĆ, dr. vet. med.; HRVAT; DIVUŠA, DIVUŠA 14; rođ. 22.10.1974; OIB: 17918989796; M
37. BRANKA BOBETKO; HRVATICA; MAJUR, ULICA GORDANA LEDERERA 24; rođ. 15.09.1960; OIB: 10832339970; Ž
38. VESNA PAVIĆ, dipl. ing. prehrambene tehnologije; HRVATICA; KUTINA, IVANA GORANA KOVAČIĆA 20; rođ. 30.10.1952; OIB: 38763450608; Ž
39. DUBRAVKA MEDVED; HRVATICA; GORNJA BUČICA, GORNJA BUČICA 131; rođ. 22.03.1977; OIB: 57389376275; Ž
40. KATARINA SMOLA; HRVATICA; POTOK, ULICA KUTANIJA 107; rođ. 15.12.1988; OIB: 92916631874; Ž
41. JURAJ ABAZA; HRVAT; HRVATSKA DUBICA, ULICA PETRA BERISLAVIĆA 73/A; rođ. 21.04.1962; OIB: 29450931197; M

PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP
Nositelj liste: ŽELJKO LENART, dipl. ing.

Kandidatkinje/kandidati:
1. ŽELJKO LENART, dipl. ing.; HRVAT; KUTINA, ULICA STJEPANA RADIĆA 200; rođ. 21.04.1968; OIB: 83075008251; M
2. IVICA PANDŽA; HRVAT; SISAK, ULICA IVANA MAŽURANIĆA 10; rođ. 22.08.1970; OIB: 89580383407; M
3. MIJO LATIN; HRVAT; UMETIĆ, UMETIĆ 1/A; rođ. 06.01.1962; OIB: 82372088218; M
4. ZDENKO KOREN; HRVAT; SISAK, ULICA GRADA VUKOVARA 9; rođ. 17.08.1965; OIB: 25070857489; M
5. ANITA SINJERI-IBRIŠEVIĆ, dr. vet. med.; HRVATICA; SISAK, ULICA FERDE LIVADIĆA 23; rođ. 15.03.1970; OIB: 97281037581; Ž
6. ŽELJKO SOLDO; HRVAT; NOVSKA, POTOČNA ULICA 118/B; rođ. 19.07.1967; OIB: 58525245050; M
7. MARIO RIBAR, dipl. oec.; HRVAT; LIPOVLJANI, KOLODVORSKA ULICA 40; rođ. 06.11.1981; OIB: 67000519538; M
8. MARICA ŠANTEK; HRVATICA; GLINA, MAJSKA ULICA 23; rođ. 19.05.1961; OIB: 57814664287; Ž
9. VLADIMIR EGREDŽIJA; HRVAT; NOVSKA, ULICA BLAŽENOG ALOJZIJA STEPINCA 1; rođ. 12.12.1961; OIB: 89717194661; M
10. JOZO BILOBRK; HRVAT; REPUŠNICA, ZAGORSKA 21; rođ. 11.01.1959; OIB: 69083554147; M
11. FRANCEK TONKOVIĆ; HRVAT; PETRINJA, SV. LEOPOLDA MANDIĆA 6; rođ. 17.06.1960; OIB: 88862537860; M
12. JASNA KAPELEC, mag. paed.; HRVATICA; SISAK, ULICA MARKA MARULIĆA 27; rođ. 17.04.1970; OIB: 03121928174; Ž
13. DRAŽEN PEJAKOVIĆ, bacc. ing. sec.; HRVAT; GLINA, ULICA JOSIPA CRNKOVIĆA 18; rođ. 30.10.1986; OIB: 89177158417; M
14. DAMIR MARKUŠ; HRVAT; KUTINA, ILOVSKA 18 ; rođ. 20.02.1968; OIB: 83534861810; M
15. MARICA ZLOVOLIĆ, mag. ing. agr.; HRVATICA; ŽAŽINA, KUPSKA ULICA 66; rođ. 29.07.1965; OIB: 19723757109; Ž
16. ĐURĐICA JURIĆ; HRVATICA; SISAK, VINOGRADSKA ULICA 64; rođ. 06.05.1950; OIB: 00556913973; Ž
17. DRAŽEN RADIĆ; HRVAT; HRVATSKA KOSTAJNICA, ULICA RATKA DJETELIĆA 6; rođ. 09.11.1949; OIB: 43356032241; M
18. DAMIR VIDAKOVIĆ; HRVAT; UŠTICA, UNSKA ULICA 22; rođ. 27.04.1966; OIB: 72892173833; M
19. IVICA CRNOJEVIĆ; HRVAT; NOVA SUBOCKA, ZAGORSKA ULICA 8; rođ. 03.08.1956; OIB: 67142810506; M
20. IVICA ĆOSIĆ; HRVAT; LEKENIK, LEDINE 4; rođ. 30.11.1975; OIB: 08550649537; M
21. MIJO DOMITROVIĆ; HRVAT; SISAK, ZIBELSKA ULICA 20; rođ. 08.05.1947; OIB: 26395969374; M
22. SAŠA PETAK, prof.; HRVAT; SISAK, ULICA IVANA MEŠTROVIĆA 28; rođ. 23.07.1976; OIB: 00900746632; M
23. LJILJANA KRIŽANIĆ, dipl. ing. agr.; HRVATICA; PETRINJA, MATIJE RELJKOVIĆA 75; rođ. 10.12.1968; OIB: 46776399296; Ž
24. IVANA BAMBURAĆ; HRVATICA; SISAK, ULICA IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ 1; rođ. 22.08.1967; OIB: 32017117117; Ž
25. MARINELA CRNEKOVIĆ; HRVATICA; TIŠINA ERDEDSKA, TIŠINA ERDEDSKA 94; rođ. 08.10.1984; OIB: 69773382666; Ž
26. IVANA ČAVLOVIĆ; HRVATICA; KRATEČKO, KRATEČKO 144; rođ. 07.05.1973; OIB: 97675122872; Ž
27. ANTE MARIĆ, dipl. inž. agr.; HRVAT; PETRINJA, SAJMIŠTE 7; rođ. 24.06.1968; OIB: 41477349073; M
28. NIKOLINA ŠEPOVIĆ VIDOVIĆ; HRVATICA; BROČICE, ULICA HRVATSKIH BRANITELJA 10; rođ. 26.02.1986; OIB: 43296137557; Ž
29. IRENA VUJIĆ; HRVATICA; NOVO SELO PALANJEČKO, MACE MEDARIĆ 25 ; rođ. 31.07.1991; OIB: 67875938883; Ž
30. VINKO DEBELJAK; HRVAT; NOVSKA, OSJEČKA ULICA 76; rođ. 20.03.1973; OIB: 41799266933; M
31. MARINA CERJAK, dipl. ing. šum.; HRVATICA; GORNJA BUČICA, GORNJA BUČICA 10; rođ. 12.04.1977; OIB: 71954796249; Ž
32. IVANA TRIVANOVIĆ; HRVATICA; TIŠINA ERDEDSKA, TIŠINA ERDEDSKA 107; rođ. 18.07.1984; OIB: 32757261100; Ž
33. RUŽA RATKIĆ; HRVATICA; PETRINJA, IVE MALINE 27; rođ. 20.09.1956; OIB: 73503870495; Ž
34. MONIKA DRNDELIĆ; HRVATICA; STARA DRENČINA, STARA DRENČINA 84; rođ. 05.11.1997; OIB: 88521520302; Ž
35. JOSO KUZMIĆ; HRVAT; SELA, SISAČKA 148; rođ. 01.12.1960; OIB: 39208743442; M
36. DAVOR VUIĆ, dipl. ing. sig.; HRVAT; SISAK, ULICA MARIJANA CELJAKA 76; rođ. 13.09.1964; OIB: 34888449607; M
37. MARIJANA KOCIJAN; HRVATICA; LEKENIK, POSAVSKA ULICA 29; rođ. 08.05.1949; OIB: 42549166113; Ž
38. MARINELA ČUNČIĆ; HRVATICA; SISAK, ULICA MIJE GORIČKOG 7; rođ. 02.01.1985; OIB: 73250345086; Ž
39. LJILJANA TOMIĆ; HRVATICA; KRALJEVA VELIKA, KRALJEVA VELIKA 43; rođ. 02.03.1976; OIB: 83109365656; Ž
40. DAMIR KATUŠIĆ; HRVAT; NOVSKA, OSJEČKA ULICA 19; rođ. 23.07.1969; OIB: 57327707631; M
41. DEJAN LATIN; HRVAT; PLESMO, PLESMO 31; rođ. 27.08.1988; OIB: 28155706959; M

PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

MOST NEZAVISNIH LISTA – MOST
Nositelj liste: PREDRAG SEKULIĆ

Kandidatkinje/kandidati:
1. PREDRAG SEKULIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA IVANA MAŽURANIĆA 3; rođ. 23.11.1968; OIB: 00556697228; M
2. MILAN BRIGLJEVIĆ, dipl. politolog; HRVAT; PETRINJA, BRAĆE HANŽEK 2/B; rođ. 29.07.1959; OIB: 62887667887; M
3. mr. sc. PETAR ĆOSIĆ; HRVAT; PETRINJA, MILANA NEMIČIĆA 5; rođ. 31.08.1952; OIB: 42417231572; M
4. NIKOLINA BORIĆ, mag. ing.; HRVATICA; KUTINA, KUTINSKA CIGLENICA 50; rođ. 15.03.1974; OIB: 73994581070; Ž
5. MARIO BOŽURIĆ, struc. spec. ing. techn. info.; HRVAT; GORNJA BUČICA, GORNJA BUČICA 69; rođ. 15.05.1965; OIB: 66030658313; M
6. BRANKA BAKŠIĆ; SRPKINJA; GLINA, ULICA DR. ĐURE AUGUSTINOVIĆA 16; rođ. 23.08.1961; OIB: 20505755438; Ž
7. MATEA JALŽEČIĆ, mag. pov. i kroatologije; HRVATICA; GORNJA GRAČENICA, ULICA ŠKARJE 6; rođ. 04.04.1990; OIB: 84399851707; Ž
8. LUCA GAŠPAR ŠAKO, dipl. ing.; HRVATICA; PETRINJA, MATE FILJAKA ODVOJAK II 5; rođ. 07.10.1974; OIB: 69089554974; Ž
9. BISERKA STOJIĆ, mag. bioteh.; HRVATICA; KUTINA, ULICA KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 47; rođ. 05.02.1952; OIB: 60398122303; Ž
10. IVANA KRČELIĆ, struč. spec. admin. publ.; HRVATICA; SISAK, RADNIČKA ULICA 118; rođ. 26.01.1978; OIB: 31549498949; Ž
11. MARTINA WERFT; HRVATICA; SISAK, ULICA KRALJA TOMISLAVA 26; rođ. 03.04.1987; OIB: 49292028385; Ž
12. VLADO LENDVAJ; HRVAT; POPOVAČA, ULICA JULIJA BANDERIERA 2; rođ. 28.01.1968; OIB: 06175466297; M
13. VLADIMIR BISTRIČKI; HRVAT; OSEKOVO, ULICA HRVATSKIH BRANITELJA 14; rođ. 24.04.1962; OIB: 77676834627; M
14. DAVOR RADAKOVIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA IVANA MAŽURANIĆA 1; rođ. 20.03.1957; OIB: 08710588006; M
15. ROBERT GROZA, prof.; HRVAT; PETRINJA, AUGUSTA CESARCA 5; rođ. 22.04.1976; OIB: 73259366114; M
16. IVAN VUKADIN; HRVAT; DVOR, ULICA HRVATSKOG PROLJEĆA 6; rođ. 03.01.1963; OIB: 06507506939; M
17. IGOR PEŠUN; HRVAT; SISAK, ULICA HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA 34; rođ. 06.02.1975; OIB: 04392487057; M
18. DINKA ŠEŠLEK; HRVATICA; SISAK, ULICA AUGUSTA CESARCA 85; rođ. 11.04.1969; OIB: 71686843500; Ž
19. MIŠKO ŠKLEMPE; HRVAT; DONJA GRAČENICA, COHINA ULICA 26; rođ. 16.06.1956; OIB: 22741086931; M
20. MARIO TADIĆ, dipl. iur.; HRVAT; PETRINJA, ĐURE PUKECA 13; rođ. 21.09.1980; OIB: 53834102563; M
21. TIHANA HERCEG IVŠIĆ, prof.; HRVATICA; SISAK, ULICA JOSIPA SEVERA 8; rođ. 05.09.1968; OIB: 17236773047; Ž
22. SANDRA PRELČEC, dipl. iur.; HRVATICA; KUTINA, NOVOGRADIŠKA ULICA 14; rođ. 13.01.1969; OIB: 99948503288; Ž
23. LJUBICA CVETIĆ JAVORSKI; HRVATICA; POPOVAČA, RAIČEVEC 26; rođ. 27.11.1982; OIB: 08339813152; Ž
24. VIŠNJICA PUČKO; HRVATICA; SISAK, ULICA IVANA MAŽURANIĆA 12; rođ. 12.12.1949; OIB: 58308575402; Ž
25. MARKO VUČKOVIĆ; HRVAT; PETRINJA, MILANA NEMIČIĆA LIJEVI ODVOJAK II 5; rođ. 16.03.1996; OIB: 08939921355; M
26. MERLINO KOREN; HRVAT; BOK PALANJEČKI, BOK PALANJEČKI 32; rođ. 25.05.1975; OIB: 33540204102; M
27. DAVID BECE; MAĐAR; SISAK, ULICA FRANJE LOVRIĆA 11; rođ. 16.03.1945; OIB: 19774428343; M
28. TOMA GUSIĆ; HRVAT; DUMAČE, ULICA IVANA GRAHOVCA 20; rođ. 21.12.1969; OIB: 74968943720; M
29. ANKICA VUJNOVIĆ-TONKOVIĆ, dipl. muzikolog; HRVATICA; SISAK, ULICA IVE ANDRIĆA 21; rođ. 25.10.1968; OIB: 82117638153; Ž
30. RAJKO DELIĆ, ing. el.; HRVAT; SISAK, ULICA IVE ANDRIĆA 17; rođ. 09.05.1967; OIB: 16018248312; M
31. MARIJA ZULIĆ, prof.; HRVATICA; PETRINJA, AUGUSTA CESARCA 13; rođ. 08.09.1982; OIB: 65986093501; Ž
32. VJERAN PREZELJ; HRVAT; SISAK, ULICA STJEPANA I ANTUNA RADIĆA 5; rođ. 17.04.1967; OIB: 60664745330; M
33. DRAŽENA VIDOVIĆ; HRVATICA; GLINA, ULICA KRALJA TOMISLAVA 70; rođ. 15.10.1969; OIB: 16496980671; Ž
34. ALFRED BEGIĆ; HRVAT; SISAK, POLJSKA ULICA 24/A; rođ. 11.08.1969; OIB: 42962151254; M
35. KRISTINA LOVRIĆ, bacc. sanit. ing.; HRVATICA; PETRINJA, LJUDEVITA GAJA 34 ; rođ. 22.02.1984; OIB: 89398458725; Ž
36. LIDIJA PERIĆ; HRVATICA; SISAK, POSAVSKA ULICA 21; rođ. 24.08.1973; OIB: 53642195310; Ž
37. ANKICA GRBAC; HRVATICA; SISAK, LONJSKA ULICA 16; rođ. 10.11.1957; OIB: 11751018225; Ž
38. JASENKA MALIĆ; HRVATICA; SISAK, PETRINJSKA ULICA 30; rođ. 01.07.1956; OIB: 25582079793; Ž
39. TOMISLAV ANTOLOVIĆ, mag. ing. elek.; HRVAT; KATOLIČKE ČAIRE, UL. SV. ANE 21; rođ. 06.12.1986; OIB: 26776348881; M
40. TOMISLAV IVŠIĆ, prof.; HRVAT; SISAK, ULICA JOSIPA SEVERA 8; rođ. 31.10.1965; OIB: 37869857864; M
41. IVICA GLIBO, dipl. ing. elektroteh.; HRVAT; KUTINA, ULICA ANTUNA MIHANOVIĆA 65; rođ. 23.11.1967; OIB: 19411133357; M

PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

NARODNA STRANKA – REFORMISTI – REFORMISTI
ZELENA LISTA
HRVATSKA STRANKA DEMOKRATA – HSD
DEMOKRATSKO SOCIJALNA STRANKA HRVATSKE – DSSH
AKCIJA MLADIH – AM
Nositelj liste: DARINKO DUMBOVIĆ

Kandidatkinje/kandidati:
1. DARINKO DUMBOVIĆ; HRVAT; PETRINJA, IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ 14; rođ. 30.04.1956; OIB: 40290003404; M
2. ZLATKO MEDVED; HRVAT; MOŠĆENICA, RUĐERA BOŠKOVIĆA 73; rođ. 25.07.1956; OIB: 60961610682; M
3. MILAN HERCEG; HRVAT; PETRINJA, VILKA PANACA 14; rođ. 24.05.1965; OIB: 67517274619; M
4. VLADO LOVREKOVIĆ; HRVAT; PETRINJA, ŠETALIŠTE VATROSLAVA LISINSKOG 1/B; rođ. 27.07.1957; OIB: 96343034842; M
5. NATAŠA VIDOVIĆ; HRVATICA; PETRINJA, BRAĆE HANŽEK 2/ 001; rođ. 21.02.1974; OIB: 68296231585; Ž
6. SLAVEN KADEČKA; HRVAT; PETRINJA, IVICE HRNČEVIĆA 9/A; rođ. 20.06.1987; OIB: 27991548976; M
7. dr. sc. ANITA BEGIĆ HADŽIPAŠIĆ, izv. prof.; BOŠNJAKINJA; MOŠĆENICA, BRAĆE RADIĆ 95; rođ. 02.05.1978; OIB: 02730327992; Ž
8. JOSIP ANDUČIĆ; HRVAT; SISAK, ZAGREBAČKA ULICA 30; rođ. 22.02.1954; OIB: 11008257137; M
9. TIHOMIR RADOŠ; HRVAT; PETRINJA, TADIJE SMIČIKLASA 31; rođ. 04.12.1968; OIB: 68713360466; M
10. IVANA KORDIĆ; HRVATICA; MOŠĆENICA, KRALJA TOMISLAVA 57; rođ. 04.10.1983; OIB: 58080936140; Ž
11. MIJO LOVREKOVIĆ; HRVAT; PETRINJA, ŠETALIŠTE VATROSLAVA LISINSKOG 1/A; rođ. 13.09.1952; OIB: 52305108021; M
12. DAMIR KUCEK; HRVAT; MOŠĆENICA, ANTE STARČEVIĆA 95; rođ. 20.02.1968; OIB: 34001507336; M
13. BORIS ZLONOGA; SRBIN; PETRINJA, JOSIPA NEMECA 16; rođ. 07.01.1951; OIB: 73410393624; M
14. ANTON TADIĆ; HRVAT; PETRINJA, PAVLA MIŠKINE ODVOJAK 1; rođ. 09.06.1958; OIB: 96372027719; M
15. LANA MODROVČIĆ LJUBOJEVIĆ; HRVATICA; PETRINJA, RADOSLAVA LOPAŠIĆA 7; rođ. 01.04.1981; OIB: 61464687193; Ž
16. JASNA VRBANUS; HRVATICA; SISAK, ULICA ANTE STARČEVIĆA 63; rođ. 19.03.1959; OIB: 88781829121; Ž
17. MATO KRIŽIĆ; HRVAT; PETRINJA, MATIJE MRAZOVIĆA 4; rođ. 19.03.1977; OIB: 87629695437; M
18. SELIHA FERENČAK; BOŠNJAKINJA; MOŠĆENICA, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 7; rođ. 25.02.1972; OIB: 89184312289; Ž
19. KATICA STAREŠINOVIĆ; HRVATICA; STRAŠNIK, STRAŠNIK 109; rođ. 06.11.1966; OIB: 27811961349; Ž
20. MARIJA PUKEC ŽIGIĆ; HRVATICA; POPOVAČA, VINOGRADSKA ULICA 49/B; rođ. 15.06.1957; OIB: 63754491911; Ž
21. HAJRUDIN KULAŠIĆ; BOŠNJAK; MOŠĆENICA, RIBNJAK 19; rođ. 14.12.1955; OIB: 42543714978; M
22. DIANA MUŽIĆ, dr. med. dent.; HRVATICA; GLINA, VUKOVARSKA ULICA 13; rođ. 09.01.1964; OIB: 43915097855; Ž
23. REA MAODUŠ; HRVATICA; HRVATSKA KOSTAJNICA, ULICA RATKA DJETELIĆA 46; rođ. 18.09.1996; OIB: 26947651227; Ž
24. IVAN PRIBILOVIĆ; HRVAT; GORA, GORA 16/A; rođ. 10.05.1945; OIB: 74681568439; M
25. NIKOLA BAJLOVIĆ; SRBIN; LUŠČANI, LUŠČANI 163; rođ. 29.03.1948; OIB: 97605209791; M
26. MARTINA ŠTEFANIĆ; HRVATICA; PETRINJA, VILKA PANACA 23; rođ. 26.04.1966; OIB: 72613892698; Ž
27. DOMAGOJ DVORNEKOVIĆ; HRVAT; MOŠĆENICA, ANTE STARČEVIĆA 46; rođ. 08.11.1993; OIB: 98868690593; M
28. TATIANA ZLATOVIĆ; SRPKINJA; PETRINJA, LJUDEVITA GAJA 130; rođ. 26.07.1966; OIB: 80061369320; Ž
29. KATA RUPČIĆ; HRVATICA; PETRINJA, ROKOVA 20; rođ. 19.12.1984; OIB: 55742407766; Ž
30. MIRSAD ČUSTIĆ; HRVAT; MOŠĆENICA, KRSTE FRANKOPANA 17; rođ. 04.09.1961; OIB: 83040810726; M
31. IGOR ŽILIĆ; HRVAT; PETRINJA, ANTUNA MIHANOVIĆA 10/B; rođ. 04.10.1976; OIB: 57599872917; M
32. DRAGANA LUKAČ; SRPKINJA; DODOŠI, DODOŠI 38; rođ. 22.04.1995; OIB: 18789098547; Ž
33. VIKTORIJA KALEB, dr. med.; HRVATICA; PETRINJA, LJUDEVITA MODECA 2; rođ. 27.01.1967; OIB: 41631774953; Ž
34. DARKO FULANOVIĆ; HRVAT; PETRINJA, JOSIPA ŠOKČEVIĆA 6; rođ. 03.07.1976; OIB: 48690464507; M
35. SONJA BORIĆ; HRVATICA; SISAK, ULICA IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ 12; rođ. 27.04.1975; OIB: 98090899673; Ž
36. ŽELJKO ČUTURA; HRVAT; PETRINJA, ZVONIMIRA KUHARA 9; rođ. 13.05.1963; OIB: 67574052090; M
37. MIHAELA ROSPAHER; HRVATICA; PETRINJA, TADIJE SMIČIKLASA 31; rođ. 15.07.1990; OIB: 19712613906; Ž
38. MARICA RADMAN; HRVATICA; PETRINJA, TADIJE SMIČIKLASA 40; rođ. 14.07.1962; OIB: 71654774675; Ž
39. SLAĐANA PAVLOVIĆ; HRVATICA; PETRINJA, VINOGRADSKA 69; rođ. 16.07.1984; OIB: 17344841850; Ž
40. BRANKA HULINA-BUŽIMKIĆ; HRVATICA; SISAK, ULICA IVANA MEŠTROVIĆA 11; rođ. 04.05.1990; OIB: 95174119058; Ž
41. IVANKA BIJELIĆ; HRVATICA; PETRINJA, RUĐERA BOŠKOVIĆA 24; rođ. 20.04.1969; OIB: 48292677377; Ž

PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS
STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE HRVATSKE – SDA HRVATSKE
HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA – LABURISTI
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA BRAĆE RADIĆ – HSS BRAĆE RADIĆ
STRANKA UMIROVLJENIKA – SU
Nositelj liste: ZDENKO VAHOVEC

Kandidatkinje/kandidati:
1. ZDENKO VAHOVEC; ČEH; MEĐURIĆ, SLAVONSKA ULICA 8; rođ. 05.01.1958; OIB: 60734451886; M
2. IVAN NEKVAPIL; HRVAT; KUTINA, KOLODVORSKA ULICA 43; rođ. 31.01.1958; OIB: 46682811762; M
3. KARMELA GAJDEK, uni.spec.komp.politike; HRVATICA; SISAK, FRANKOPANSKA ULICA 4; rođ. 12.06.1966; OIB: 61710262970; Ž
4. mr. sc. ZORAN VASIĆ; SRBIN; SISAK, ULICA IVANA GUNDULIĆA 28; rođ. 09.04.1976; OIB: 67960843356; M
5. NIKOLINA PINTAR, mag. oec.; HRVATICA; SISAK, ULICA ANDRIJE HEBRANGA 21; rođ. 17.12.1974; OIB: 31316713911; Ž
6. BRANKO JOVIČIĆ; SRBIN; CREVARSKA STRANA, CREVARSKA STRANA 9; rođ. 05.10.1965; OIB: 65072888404; M
7. ŠABAN KADRIĆ; BOŠNJAK; SISAK, ULICA MIROSLAVA KRLEŽE 4; rođ. 04.03.1962; OIB: 61350456696; M
8. IGOR ŠKOLNEKOVIĆ, bacc. oec.; HRVAT; PETRINJA, MARKA MARULIĆA 16/A; rođ. 20.11.1975; OIB: 07527085879; M
9. ADELINA IVKOVIĆ; HRVATICA; SISAK, ULICA FERDE HEFELEA 8; rođ. 24.11.1968; OIB: 24352351652; Ž
10. NIKOLA DOMITROVIĆ; HRVAT; KUTINA, PAKRAČKA ULICA 10; rođ. 21.09.1983; OIB: 50120979973; M
11. TOMISLAV MIKULIN; HRVAT; LEKENIK, ZAGREBAČKA ULICA 5; rođ. 27.05.1994; OIB: 03241498761; M
12. MIRJANA OLUIĆ-VOLODER; SRPKINJA; SISAK, ULICA AUGUSTA ŠENOE 37; rođ. 14.09.1958; OIB: 05631325477; Ž
13. TUGOMIR RATIMIR BJELČIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA IVANA BAKRANA 3; rođ. 19.03.1967; OIB: 93856392894; M
14. BOŽIDAR IVŠIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA IVANA BAKRANA 5; rođ. 22.12.1954; OIB: 10902514580; M
15. NENAD RADOŠEVIĆ; HRVAT; PETRINJA, OTOKARA KERŠOVANIJA 18; rođ. 26.10.1976; OIB: 53607617441; M
16. JOSIP MIJADŽIKOVIĆ; HRVAT; SISAK, DESNI ODVOJAK RADNIČKE 5; rođ. 09.05.1969; OIB: 77460105738; M
17. SANJA LOVRENOVIĆ, mag. prim. educ.; HRVATICA; NOVA DRENČINA, LIVADARSKI PUT 37 ; rođ. 04.02.1987; OIB: 49909742002; Ž
18. ĐURO RODIĆ; SRBIN; CREVARSKA STRANA, CREVARSKA STRANA 130; rođ. 09.12.1966; OIB: 66426639805; M
19. JASMINKA MOLNAR, mag. cin.; HRVATICA; KUTINA, KUTINSKA LIPA 139; rođ. 29.01.1973; OIB: 98976920090; Ž
20. VLADO ĐAKOVIĆ; SRBIN; SISAK, ULICA JURJA KRIŽANIĆA 3; rođ. 15.01.1959; OIB: 14820831386; M
21. ŽELJKO KASIK; HRVAT; DONJA VLAHINIČKA, PUČEK TOME 37; rođ. 04.10.1951; OIB: 79593355205; M
22. ŽELJKO TAČKOVIĆ; HRVAT; PETRINJA, ZVONIMIRA KUHARA 19; rođ. 30.09.1958; OIB: 86184140481; M
23. BISERKA HAJDAROVIĆ; BOŠNJAKINJA; SISAK, ULICA FRANJE LOVRIĆA 31; rođ. 23.07.1969; OIB: 52284409360; Ž
24. TVRTKO SOKLER; HRVAT; HRVATSKA KOSTAJNICA, ULICA RATKA DJETELIĆA 6; rođ. 28.01.1968; OIB: 05792230185; M
25. MARIJA BILMAN, dipl. oec.; HRVATICA; NOVSKA, ULICA AUGUSTA ŠENOE 1; rođ. 23.08.1951; OIB: 86421861427; Ž
26. JASMINA TAKAČ; HRVATICA; OSEKOVO, ULICA GORNJE SELO 85; rođ. 11.10.1987; OIB: 27148902928; Ž
27. VALENTINA OPIĆ; HRVATICA; NOVSKA, ULICA SLAVKA BATUŠIĆA 7; rođ. 06.03.1974; OIB: 43450475240; Ž
28. DARA BURSIK; HRVATICA; KUTINA, IVANA GORANA KOVAČIĆA 55; rođ. 10.09.1959; OIB: 15679108381; Ž
29. SVJETLANA MILIČIĆ; SRPKINJA; SISAK, TRG 22. LIPNJA 4/C; rođ. 02.03.1960; OIB: 01892850149; Ž
30. SNJEŽANA TEPIĆ; HRVATICA; HRVATSKA DUBICA, ULICA VJEKOSLAVA VENKA 68; rođ. 01.12.1959; OIB: 41621043639; Ž
31. VANDA POLIMAC; HRVATICA; SISAK, MARINA DRŽIĆA 20; rođ. 04.01.1983; OIB: 47391860303; Ž
32. DAMIR POKAS; HRVAT; ŽIRČICA, ŽIRČICA 50; rođ. 13.12.1969; OIB: 97193962835; M
33. ANA VUKŠIĆ; HRVATICA; NOVO SELIŠTE, DESNI ODVOJAK I 36 ; rođ. 30.03.1984; OIB: 59496904440; Ž
34. MILENA VOJNOVIĆ-GROS; SRPKINJA; SISAK, ULICA KNEZA DOMAGOJA 7; rođ. 30.09.1960; OIB: 70170287392; Ž
35. TOMISLAV LUKŠIĆ; HRVAT; LIPOVLJANI, ULICA KRALJA ZVONIMIRA 3; rođ. 21.05.1984; OIB: 81204037530; M
36. IZETA NOVOSELOVIĆ; BOŠNJAKINJA; SISAK, ULICA BISKUPA KVIRINA 16; rođ. 02.08.1960; OIB: 92292533437; Ž
37. RANKO KUKOLIĆ; HRVAT; NEBOJAN, NEBOJAN 54; rođ. 26.11.1953; OIB: 81683438434; M
38. TOMISLAV BIŠĆAN; HRVAT; VELIKA LUDINA, ŠKOLSKA ULICA 13; rođ. 17.11.1980; OIB: 80187180930; M
39. VINKO ĆURČIJA PEREZ; HRVAT; TOPUSKO, RIBNJAK 3 /B; rođ. 01.08.1960; OIB: 42496222593; M
40. ROBERT GRABUNDŽIJA; SRBIN; DRLJAČA, DRLJAČA 35; rođ. 08.08.1976; OIB: 66616264305; M
41. MARKO KRIČKA; HRVAT; SISAK, ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA 11; rođ. 19.05.1983; OIB: 10058959366; M

PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

ŽIVI ZID
Nositeljica liste: MANIKA MOHR, dipl. učitelj

Kandidatkinje/kandidati:
1. MANIKA MOHR, dipl. učitelj; HRVATICA; SISAK, ULICA STJEPANA I ANTUNA RADIĆA 5; rođ. 06.09.1963; OIB: 67039496503; Ž
2. VLADIMIR MIHELIĆ; HRVAT; TIŠINA KAPTOLSKA, TIŠINA KAPTOLSKA 96; rođ. 07.01.1973; OIB: 73913415402; M
3. VLADIMIR KAURINOVIĆ; HRVAT; PETRINJA, ULICA BREZJE 27; rođ. 07.10.1963; OIB: 19912355028; M
4. NEVEN MALIVUK; HRVAT; KUTINA, ULICA RUĐERA BOŠKOVIĆA 2; rođ. 05.03.1969; OIB: 47957327724; M
5. DANIJELA TRNINIĆ; HRVATICA; MOŠĆENICA, RIBNJAK 9; rođ. 17.09.1980; OIB: 70237339725; Ž
6. JOVAN BRAJENOVIĆ; SRBIN; DRLJAČA, DRLJAČA 92; rođ. 03.03.1954; OIB: 61113058066; M
7. DEAN RAĐENOVIĆ; HRVAT; BRESTAČA, ZAGREBAČKA 189; rođ. 01.07.1993; OIB: 66644609924; M
8. DARIO ČULINOVIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA BERISLAVA PAVIČIĆA 21/A; rođ. 06.03.1970; OIB: 77394657114; M
9. ZORAN STOJAKOVIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA KNEZA TRPIMIRA 17; rođ. 30.10.1959; OIB: 13382449699; M
10. SLAVICA KRČELIĆ; HRVATICA; SISAK, KALNIČKA ULICA 22; rođ. 21.08.1963; OIB: 89436307124; Ž
11. MILAN LOVRIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 103; rođ. 27.09.1957; OIB: 82182529979; M
12. ROBERTINA RIMAY-KAHLER; HRVATICA; PETRINJA, JOSIPA GLASERA 12; rođ. 29.03.1965; OIB: 17530819621; Ž
13. SANDRA MANDIĆ; HRVATICA; ŠARTOVAC, ŠARTOVAČKA ULICA 94; rođ. 21.08.1972; OIB: 00743631821; Ž
14. RADMILA ANDRIJEVIĆ; SRPKINJA; PETRINJA, 6. KOLOVOZA 60; rođ. 30.09.1991; OIB: 20378770110; Ž
15. MIRA ELEKEŠ; HRVATICA; SISAK, VINOGRADSKA ULICA 58/ 003; rođ. 18.09.1942; OIB: 08388568005; Ž
16. JASNA ŠIMANOVIĆ; HRVATICA; SISAK, ULICA KNEZA TRPIMIRA 1; rođ. 15.03.1963; OIB: 64926663782; Ž
17. BILJANA RADOŠEVIĆ; HRVATICA; PETRINJA, AUGUSTA ŠENOE 9; rođ. 21.02.1973; OIB: 75608339153; Ž
18. REFIK KOVAČEVIĆ; MUSLIMAN; SISAK, ULICA IVANA GORANA KOVAČIĆA 42; rođ. 06.11.1960; OIB: 94818990103; M
19. IVICA SMOLČIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA OKTAVIJANA AUGUSTA 18; rođ. 16.09.1969; OIB: 82972217267; M
20. DRAŽEN ČIČEK; HRVAT; KUTINA, 1. SVIBNJA 10; rođ. 25.02.1983; OIB: 54076199884; M
21. MATEJ BAGO; HRVAT; POPOVAČA, VINOGRADSKA ULICA 11; rođ. 18.05.1994; OIB: 10334543521; M
22. MARIJA KOVAČEVIĆ; HRVATICA; SISAK, ULICA VLADIMIRA VIDRIĆA 24; rođ. 06.08.1965; OIB: 47289841721; Ž
23. ZDENKO ČIČEK; HRVAT; KUTINA, 1. SVIBNJA 10; rođ. 28.09.1953; OIB: 81180597979; M
24. PERO RAJČEVIĆ; HRVAT; PETRINJA, ULICA GROMOVA 95; rođ. 02.05.1965; OIB: 66719125142; M
25. DRAŽEN ELEKEŠ; HRVAT; SISAK, ULICA BOŽIDARA ADŽIJE 3; rođ. 09.07.1966; OIB: 31544728772; M
26. MARIJAN KUKULJAČA; HRVAT; ČETVRTKOVAC, ČETVRTKOVAC 114; rođ. 15.07.1936; OIB: 77234601613; M
27. JOVAN VUKOTIĆ; SRBIN; DRLJAČA, DRLJAČA 72; rođ. 02.01.1951; OIB: 08324615704; M
28. IVANA GELJIĆ; NEPOZNATA; KUTINA, ULICA MIROSLAVA KRLEŽE 34; rođ. 23.03.1990; OIB: 91944157658; Ž
29. BARA MOČILAC; HRVATICA; SISAK, ULICA DRAGE RADOVIĆA 3/B; rođ. 18.05.1954; OIB: 66395861358; Ž
30. TAJANA KONDRES; HRVATICA; SISAK, ULICA MIROSLAVA KRALJEVIĆA 11; rođ. 27.04.1980; OIB: 10710543603; Ž
31. IVICA JEKIĆ; NEPOZNATA; DRLJAČA, DRLJAČA 87; rođ. 01.01.1983; OIB: 30709419326; M
32. ĐURĐICA ROGULJA; HRVATICA; SISAK, ULICA KRALJA TOMISLAVA 50; rođ. 30.04.1975; OIB: 75308548454; Ž
33. MARINA MEGERLE; HRVATICA; KUTINA, ILOČKA ULICA 4; rođ. 11.12.1984; OIB: 20539929095; Ž
34. MATEA RAĐENOVIĆ; HRVATICA; BRESTAČA, ZAGREBAČKA 189; rođ. 12.07.1995; OIB: 52549903704; Ž
35. HELENA PODRAPOVIĆ; HRVATICA; SISAK, ULICA LJUBE BABIĆA 13; rođ. 14.01.1969; OIB: 05374327931; Ž
36. STANKO KOVAČEVIĆ; SRBIN; SISAK, ULICA VLADIMIRA VIDRIĆA 24; rođ. 15.11.1952; OIB: 20532346967; M
37. IVANA LONČARIĆ; HRVATICA; POTOK, ULICA ČAVORIJA 107; rođ. 17.09.1976; OIB: 39511103878; Ž
38. ELEONORA VRANEŠEVIĆ; HRVATICA; KUTINA, MATIJE GUPCA 104; rođ. 20.01.1980; OIB: 17679773661; Ž
39. KRISTIJAN MILJKOVIĆ; NEPOZNATA; MOŠĆENICA, BANA JELAČIĆA 3; rođ. 24.06.1996; OIB: 44374714430; M
40. STJEPAN KIHALIĆ; HRVAT; PETRINJA, BRAĆE HANŽEK 2 /B; rođ. 26.02.1951; OIB: 26498000968; M
41. MARIO KRALJ; HRVAT; KUTINA, ULICA KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 3; rođ. 29.09.1975; OIB: 77922701091; M

Komentirajte