Naslovnica Izbori Lokalni izbori 2017 Devet je kandidata za gradonačelnika Siska i 15 lista za Gradsko vijeće

Devet je kandidata za gradonačelnika Siska i 15 lista za Gradsko vijeće

Ukupno je devet kandidata za gradonačelnika/gradonačelnicu Siska na predstojećim lokalnim izborima koji će se održati u nedjelju, 21. svibnja. Za Gradsko vijeće natječe se 15 lista kandidata.

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR GRADONAČELNIKA GRADA SISKA
1. Kandidat: VLADO ANDUČIĆ
Zamjenica kandidata: MARTINA MALOVIĆ BRNIĆ
Zamjenica kandidata: ADELINA IVKOVIĆ
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
NARODNA STRANKA – REFORMISTI – REFORMISTI
DEMOKRATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – DSU

2. Kandidat: SABAHUDIN GAŠIĆ
Zamjenica kandidata: SNJEŽANA SUŽNJEVIĆ VAGO
Zamjenik kandidata: IVICA DEKLMAN
KANDIDAT GRUPE BIRAČA

3. Kandidatkinja: KRISTINA IKIĆ BANIČEK
Zamjenik kandidatkinje: MARKO KRIČKA
Zamjenik kandidatkinje: IVICA RENDULIĆ
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA – LABURISTI
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA BRAĆE RADIĆ – HSS BRAĆE RADIĆ

4. Kandidat: TOMISLAV IVŠIĆ, prof.
Zamjenica kandidata: IVANA KRČELIĆ, struč.spec.admin.publ.
Zamjenica kandidata: MARTINA WERFT
MOST NEZAVISNIH LISTA – MOST

5. Kandidatkinja: JASMINA JOVEV
Zamjenik kandidatkinje: MARKO RAFAJ
Zamjenik kandidatkinje: SINIŠA PAVRLIŠAK
KANDIDATKINJA GRUPE BIRAČA

6. Kandidatkinja: MAŠA RADIŠIĆ
Zamjenik kandidatkinje: SANDRINO BABIĆ
Zamjenica kandidatkinje: MELITA VRBANAC
KANDIDATKINJA GRUPE BIRAČA

7. Kandidatkinja: ANITA SINJERI-IBRIŠEVIĆ, dr.vet.med.
Zamjenica kandidatkinje: JASNA KAPELEC
Zamjenik kandidatkinje: DAVOR VUIĆ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP
BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – BUZ

8. Kandidat: FRANJO ŠABAN, prof.
Zamjenica kandidata: TONKA JOZIĆ-NOVINC, dr.med.
Zamjenica kandidata: VLATKA VUKELIĆ, dr.sc.
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA – HKS
HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS

9. Kandidat: JOSIP TAKAČ, dipl. teolog
Zamjenica kandidata: MIRJANA GERIĆ-STRIŽIĆ, mr. oec.
Zamjenik kandidata: TOMISLAV KOJUNDŽIĆ
“BANDIĆ MILAN 365 – STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI” – “STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI”
STRANKA UMIROVLJENIKA – SU
HRVATSKA DEMOKRATSKA REGIONALNA STRANKA – HDRS

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SISKA
1. AKCIJA MLADIH – AM
STRANKA BOŠNJAKA HRVATSKE – SBH
ZELENI FORUM – ZF
NEZAVISNI SELJACI HRVATSKE – NSH
Nositelj liste: BRANKO RADIKOVIĆ, dr.med.

2. “BANDIĆ MILAN 365 – STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI” – “STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI”
STRANKA UMIROVLJENIKA – SU
HRVATSKA DEMOKRATSKA REGIONALNA STRANKA – HDRS
Nositelj liste: TOMISLAV ČUBELA

3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj liste: SABAHUDIN GAŠIĆ

4. HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA – HČSP
Nositelj liste: MATIJA ŽUGAJ

5. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA – HKS
HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS
Nositelj liste: FRANJO ŠABAN, prof.

6. HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
NARODNA STRANKA – REFORMISTI – REFORMISTI
DEMOKRATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – DSU
Nositelj liste: VLADO ANDUČIĆ

7. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP
BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – BUZ
Nositeljica liste: ANITA SINJERI-IBRIŠEVIĆ, dr.vet.med.

8. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositeljica liste: JASMINA JOVEV

9. MOST NEZAVISNIH LISTA – MOST
Nositelj liste: TOMISLAV IVŠIĆ, prof.

10. ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE – ORaH
Nositelj liste: DRAŽEN MALČIĆ

11. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositeljica liste: MAŠA RADIŠIĆ

12. SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS
Nositeljica liste: MIRJANA OLUIĆ-VOLODER

13. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj liste: ZORAN SERTIĆ

14. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA – LABURISTI
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA BRAĆE RADIĆ – HSS BRAĆE RADIĆ
Nositeljica liste: KRISTINA IKIĆ BANIČEK

15. ŽIVI ZID
Nositeljica liste: MANIKA MOHR


PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SISKA
AKCIJA MLADIH – AM
STRANKA BOŠNJAKA HRVATSKE – SBH
ZELENI FORUM – ZF
NEZAVISNI SELJACI HRVATSKE – NSH
Nositelj liste: BRANKO RADIKOVIĆ, dr.med.

Kandidatkinje/kandidati:
1. BRANKO RADIKOVIĆ, dr.med.; HRVAT; SISAK, BUZETSKA ULICA 20; rođ. 22.02.1953; OIB: 78995321979; M
2. ENIS DUGONJIĆ, dipl.krim; BOŠNJAK; SISAK, ULICA MILANA STEINERA 21; rođ. 16.06.1959; OIB: 49858022700; M
3. BOJAN MRĐENOVIĆ; SRBIN; SISAK, ULICA IVANA GUNDULIĆA 7; rođ. 03.05.1983; OIB: 71106701785; M
4. EDITA DUGONJIĆ, bacc.oec.; BOŠNJAKINJA; SISAK, ULICA MILANA STEINERA 21; rođ. 01.02.1992; OIB: 37276692136; Ž
5. JASNA MAJCEN; HRVATICA; SISAK, MLJETSKA ULICA 8; rođ. 15.01.1965; OIB: 49783548385; Ž
6. IRMA KOMIĆ; BOŠNJAKINJA; SISAK, ULICA TINA UJEVIĆA 8; rođ. 26.10.1976; OIB: 22924469619; Ž
7. JASNA BORIĆ; HRVATICA; SISAK, BRIJUNSKA ULICA 14; rođ. 17.04.1964; OIB: 96285788481; Ž
8. MIRSADA VELIĆ; BOŠNJAKINJA; SISAK, ULICA JURE KAŠTELANA 46; rođ. 27.03.1962; OIB: 43729478732; Ž
9. PAULINA KIŠ; HRVATICA; SISAK, ULICA HRVATSKIH DOMOBRANA 1; rođ. 19.04.1984; OIB: 04623348587; Ž
10. MERIMA BEGIĆ; BOŠNJAKINJA; SISAK, ULICA VJEKOSLAVA KARASA 37; rođ. 29.03.1952; OIB: 08870625516; Ž
11. ALMA HAJDAREVIĆ; MUSLIMANKA; SISAK, ULICA LJUBE BABIĆA 45; rođ. 27.04.1981; OIB: 08775489647; Ž
12. LJUBICA SADAK; HRVATICA; HRASTELNICA, HRASTELNICA 114/A; rođ. 24.05.1976; OIB: 67827490787; Ž
13. DAMIR JOKIĆ; HRVAT; SISAK, TRG HRVATSKIH BRANITELJA 4/ 002; rođ. 24.12.1978; OIB: 97806283463; M
14. ŠEMSUDIN DUGONJIĆ; BOŠNJAK; SISAK, VINOGRADSKA ULICA 54/ 004; rođ. 04.08.1961; OIB: 85238312687; M
15. ARPAD KIŠ; MAĐAR; SISAK, ULICA BREZOVIČKOG ODREDA 114; rođ. 30.11.1955; OIB: 25978467712; M
16. ALEN DRAGANOVIĆ; HRVAT; SISAK, ŠKOLSKA ULICA 39/A; rođ. 17.08.1985; OIB: 28807969543; M
17. ESAD KOMIĆ; BOŠNJAK; SISAK, ULICA TINA UJEVIĆA 8; rođ. 10.09.1953; OIB: 06169484168; M
18. ALEKSANDAR TONKOVIĆ; HRVAT; SISAK, TRG HRVATSKIH BRANITELJA 7; rođ. 21.11.1985; OIB: 65287163787; M
19. ĐEVAD HODŽIĆ; BOŠNJAK; SISAK, ULICA DAVORINA TRSTENJAKA 13; rođ. 27.08.1955; OIB: 40955658243; M
20. MARIO LULIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA STJEPANA I ANTUNA RADIĆA 6/ 005; rođ. 18.10.1961; OIB: 06934874366; M
21. IBRAHIM MAŠINOVIĆ; BOŠNJAK; SISAK, ULICA MAKSA CAJNERA 44; rođ. 26.02.1966; OIB: 44319705284; M
22. NIKOLA GAJIĆ; SRBIN; SISAK, ULICA DAVORINA TRSTENJAKA 16; rođ. 03.03.1988; OIB: 87449699638; M
23. EMIR VELETANLIĆ; BOŠNJAK; SISAK, ODRANSKA ULICA 8; rođ. 28.05.1960; OIB: 57068405852; M
24. VLADIMIR MEŽNARIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA PETRA BERISLAVIĆA 2; rođ. 09.07.1962; OIB: 28922416331; M
25. ALIJA AVDIĆ, dipl.krim.; BOŠNJAK; SISAK, ULICA IVANA MAŽURANIĆA 8; rođ. 22.10.1954; OIB: 12876382770; M

 
PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SISKA

“BANDIĆ MILAN 365 – STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI” – “STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI”
STRANKA UMIROVLJENIKA – SU
HRVATSKA DEMOKRATSKA REGIONALNA STRANKA – HDRS
Nositelj liste: TOMISLAV ČUBELA

Kandidatkinje/kandidati:
1. TOMISLAV ČUBELA; HRVAT; SISAK, POSAVSKA ULICA 64; rođ. 17.07.1973; OIB: 85270995271; M
2. JOSIP TAKAČ, dipl. teolog; HRVAT; SISAK, ULICA STJEPANA ROŽANKOVIĆA 24; rođ. 30.04.1957; OIB: 17519590736; M
3. JOSIP MIJADŽIKOVIĆ; HRVAT; SISAK, DESNI ODVOJAK RADNIČKE 5; rođ. 09.05.1969; OIB: 77460105738; M
4. TOMISLAV KOJUNDŽIĆ; NEPOZNATA; SISAK, GALDOVAČKA ULICA 141; rođ. 14.11.1990; OIB: 39083354024; M
5. MIRJANA GERIĆ-STRIŽIĆ; SRPKINJA; SISAK, ULICA STJEPANA I ANTUNA RADIĆA 5; rođ. 02.01.1962; OIB: 71183307555; Ž
6. DINO LINDOV; HRVAT; SISAK, ULICA ANDRIJE HEBRANGA 15; rođ. 02.01.1968; OIB: 99575652715; M
7. ANITA DRAGOJEVIĆ; HRVATICA; SISAK, GALDOVAČKA ULICA 87; rođ. 14.08.1984; OIB: 25781662862; Ž
8. ŽELJKO KLOBUČAR; HRVAT; SISAK, ULICA NIKOLE TESLE 7; rođ. 18.03.1965; OIB: 91955490030; M
9. NENAD KLJAIĆ; NEPOZNATA; VUROT, VUROT 41; rođ. 21.11.1962; OIB: 43038844491; M
10. SINIŠA JURILJ; HRVAT; SISAK, ULICA ANDRIJE HEBRANGA 25; rođ. 03.06.1965; OIB: 12459156445; M
11. ŽELJKO KRILČIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA AUGUSTA ŠENOE 17; rođ. 05.09.1951; OIB: 30908292230; M
12. ANITA GLEDIĆ; HRVATICA; SISAK, RADNIČKA ULICA 49; rođ. 13.06.1976; OIB: 30286292593; Ž
13. DUŠAN KOSOVIĆ; SRBIN; SISAK, ULICA BERISLAVA PAVIČIĆA 10; rođ. 23.03.1969; OIB: 25071374275; M
14. MARTINA SOKOLOVIĆ; HRVATICA; HRASTELNICA, HRASTELNICA 214; rođ. 05.02.1990; OIB: 70185883590; Ž
15. RENATA KLOBUČAR; HRVATICA; SISAK, ULICA NIKOLE TESLE 7; rođ. 29.11.1964; OIB: 36619792051; Ž
16. SENADA GALJAN MELIĆ; MUSLIMANKA; SISAK, ULICA STJEPANA ROŽANKOVIĆA 15; rođ. 26.06.1961; OIB: 96406265858; Ž
17. VESNICA CELIĆ; HRVATICA; SISAK, ULICA IVANA GUNDULIĆA 28; rođ. 28.02.1958; OIB: 90651097102; Ž
18. ZLATKO KARABEG; BOŠNJAK; SISAK, ULICA KNEZA TRPIMIRA 5; rođ. 26.05.1954; OIB: 53837436339; M
19. IVA MIJADŽIKOVIĆ; NEPOZNATA; SISAK, RADNIČKA ULICA 146/A; rođ. 08.09.1990; OIB: 57676996660; Ž
20. DARKO SIMIĆ; SRBIN; SISAK, ULICA STJEPANA ROŽANKOVIĆA 17; rođ. 26.09.1957; OIB: 19751858333; M
21. KATARINA ČUBELA; HRVATICA; SISAK, POSAVSKA ULICA 64; rođ. 09.05.1995; OIB: 66533048103; Ž
22. LIDIJA TAKAČ; NEPOZNATA; SISAK, ULICA STJEPANA ROŽANKOVIĆA 24; rođ. 25.04.1974; OIB: 57712383922; Ž
23. IVICA HALLER; HRVAT; SISAK, ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA 37; rođ. 17.07.1979; OIB: 22252789487; M
24. MILICA ŠANTEK; HRVATICA; SISAK, ULICA ANDRIJE HEBRANGA 34; rođ. 18.10.1948; OIB: 61727937929; Ž
25. MARIJANA VUKADIN; HRVATICA; STARO PRAČNO, STARO PRAČNO 116; rođ. 09.05.1985; OIB: 62799793584; Ž

 

PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SISKA

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj liste: SABAHUDIN GAŠIĆ

Kandidatkinje/kandidati:
1. SABAHUDIN GAŠIĆ; MUSLIMAN; SISAK, ULICA MIROSLAVA KRLEŽE 8; rođ. 10.08.1973; OIB: 45069855143; M
2. SNJEŽANA SUŽNJEVIĆ VAGO; HRVATICA; SISAK, ULICA LIPA 38; rođ. 05.04.1970; OIB: 91096826705; Ž
3. IVICA DEKLMAN; HRVAT; SISAK, ULICA IVE ANDRIĆA 2; rođ. 25.03.1975; OIB: 32506348643; M
4. NEBOJŠA ĐUKIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 105; rođ. 07.06.1966; OIB: 01850314260; M
5. MARIJANA ANTIĆ; HRVATICA; STARO PRAČNO, KUPSKA 24; rođ. 11.11.1975; OIB: 61266601006; Ž
6. JURICA ŠTRK; HRVAT; BUDAŠEVO, MACE MEDARIĆ 14/A; rođ. 01.11.1983; OIB: 22922219963; M
7. VALENT BUKVIĆ; HRVAT; NOVO SELO, ADAMA BOGIČEVIĆA 106; rođ. 01.05.1972; OIB: 33025454073; M
8. PREDRAG ĐURIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA OKTAVIJANA AUGUSTA 14; rođ. 19.01.1977; OIB: 11231083581; M
9. DRAGAN ŠAŠEK; HRVAT; SISAK, ULICA OLIVERA PÖTZLA 29; rođ. 30.04.1965; OIB: 65088116488; M
10. BARBARA ĐUKIĆ; HRVATICA; SISAK, ULICA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 105; rođ. 04.12.1992; OIB: 23383017063; Ž
11. SENKA VRČKOVIĆ; HRVATICA; SISAK, ULICA MIROSLAVA KRLEŽE 8; rođ. 22.07.1976; OIB: 60002208926; Ž
12. DRAGICA KORAĆ; HRVATICA; SISAK, ULICA TINA UJEVIĆA 26; rođ. 15.07.1992; OIB: 46773937159; Ž
13. DAMJANO IVANIŠ; HRVAT; NOVO SELO, NOVOSELSKA 163; rođ. 01.08.1972; OIB: 82823896020; M
14. SINIŠA KRKOVIĆ; HRVAT; BUDAŠEVO, MALO BUDAŠEVO 22; rođ. 08.04.1967; OIB: 26632401382; M
15. SNJEŽANA ĐUKIĆ; HRVATICA; SISAK, ULICA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 105; rođ. 04.01.1968; OIB: 85286434728; Ž
16. LANA PARAPATIĆ; NEPOZNATA; SISAK, ULICA SAVSKIH ŽRTAVA 27; rođ. 09.01.1986; OIB: 80335969582; Ž
17. MIRNA ČAČIĆ; HRVATICA; SISAK, ULICA OKTAVIJANA AUGUSTA 10; rođ. 27.08.1980; OIB: 90391704824; Ž
18. BOGDAN AVRAMOVIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA JURJA KRIŽANIĆA 5; rođ. 31.01.1974; OIB: 04630701581; M
19. VEDRAN ČAČIĆ; HRVAT; SISAK, ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA 21; rođ. 29.11.1975; OIB: 19210277467; M
20. CVETANKA IKŠIĆ; NEPOZNATA; SISAK, ULICA BRAĆE KAVURIĆ 2; rođ. 25.04.1953; OIB: 37631474728; Ž
21. KATARINA SUŽNJEVIĆ; HRVATICA; SISAK, ULICA MATIJE FINTIĆA 21; rođ. 18.05.1945; OIB: 28453586832; Ž
22. ŽELIMIR JURKOVIĆ; HRVAT; DONJE KOMAREVO, D. KOMAREVO CESTA 60; rođ. 28.08.1980; OIB: 25682464221; M
23. TOMISLAV SUŽNJEVIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA MATIJE FINTIĆA 21; rođ. 05.06.1995; OIB: 37976316455; M
24. DEAN VAGO; HRVAT; SISAK, ULICA LIPA 38; rođ. 25.03.1968; OIB: 20355155347; M
25. ZRINKA SUŽNJEVIĆ; HRVATICA; SISAK, ULICA MATIJE FINTIĆA 21; rođ. 30.09.1969; OIB: 91862993891; Ž

 

PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SISKA

HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA – HČSP
Nositelj liste: MATIJA ŽUGAJ

Kandidatkinje/kandidati:
1. MATIJA ŽUGAJ; HRVAT; ŽABNO, ULICA HRVATSKIH BRANITELJA 29; rođ. 26.09.1981; OIB: 43321051860; M
2. DANIJEL PELC; HRVAT; HRASTELNICA, HRASTELNICA 78; rođ. 17.10.1985; OIB: 37755612608; M
3. MIRKO BOROŠIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA GRADA DUBROVNIKA 48; rođ. 19.09.1950; OIB: 71135239105; M
4. MARKO LUKINIĆ; HRVAT; ŽABNO, NOVA ULICA 4; rođ. 07.05.1980; OIB: 33883476680; M
5. MIRELA GALOVIĆ; HRVATICA; ODRA SISAČKA, ODRA-CESTA 15; rođ. 22.07.1976; OIB: 52235784119; Ž
6. NINO BRABENEC; HRVAT; JAZVENIK, JAZVENIK 17; rođ. 03.01.1971; OIB: 26425732215; M
7. DARKO ŽIVANOVIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA VJEKOSLAVA KARASA 66; rođ. 11.11.1976; OIB: 83915813679; M
8. NIKOLINA SOMIĆ; HRVATICA; SISAK, FRANKOPANSKA ULICA 8; rođ. 03.04.1968; OIB: 21000954222; Ž
9. IVNA BUBLIĆ-ROM; HRVATICA; SISAK, ULICA IVANA MEŠTROVIĆA 7; rođ. 12.08.1976; OIB: 64579350869; Ž
10. HELENA BORIĆ; HRVATICA; ODRA SISAČKA, TREĆI DESNI ODV. 16; rođ. 05.01.1988; OIB: 08937052605; Ž
11. ALEKSANDRA GALIĆ; HRVATICA; GUŠĆE, GUŠĆE 89; rođ. 18.11.1987; OIB: 75242191084; Ž
12. MILICA ŠIMUNOVIĆ; HRVATICA; SISAK, ULICA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 80; rođ. 31.08.1966; OIB: 62519255055; Ž
13. MIROSLAV DUMBOVIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA IVE RUKAVINE SIĐE 84; rođ. 13.12.1958; OIB: 17018518661; M
14. SINIŠA ROM; HRVAT; SISAK, ULICA IVANA MEŠTROVIĆA 7; rođ. 04.04.1973; OIB: 54317550429; M
15. MARKO JAJČINOVIĆ; HRVAT; SISAK, KORNATSKA ULICA 8; rođ. 20.06.1994; OIB: 18710746036; M
16. TAMARA PETROVIĆ; HRVATICA; JAZVENIK, JAZVENIK 19; rođ. 20.04.1990; OIB: 40157943472; Ž
17. LUKA ROHAK; HRVAT; ŽABNO, ŽABENSKA ULICA 27; rođ. 02.01.1994; OIB: 20511224816; M
18. NIKOLA BRABENEC; ČEH; JAZVENIK, JAZVENIK 17; rođ. 31.08.1940; OIB: 80693065603; M
19. SANDRA MARKOVIĆ; HRVATICA; ŽABNO, ŠUMSKA ULICA 4; rođ. 20.02.1973; OIB: 26461809546; Ž
20. IGOR HUZJAK; HRVAT; ODRA SISAČKA, PRVI DESNI ODV. 7; rođ. 27.11.1982; OIB: 96134981247; M
21. VESNA PIŠKOR; HRVATICA; SISAK, VINOGRADSKA ULICA 29; rođ. 21.06.1965; OIB: 12140205866; Ž
22. ZLATKO SOMIĆ; HRVAT; SISAK, FRANKOPANSKA ULICA 8; rođ. 04.11.1959; OIB: 37614219449; M
23. VLADO VUŽIĆ; HRVAT; SELA, SISAČKA 193; rođ. 18.08.1955; OIB: 21969528022; M
24. NADA STRGAR; HRVATICA; ODRA SISAČKA, ODRA-CESTA 84; rođ. 15.04.1956; OIB: 91660201691; Ž
25. DENIS MARKOVIĆ; HRVAT; ŽABNO, ŠUMSKA ULICA 4; rođ. 05.10.1995; OIB: 30685813722; M

PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SISKA

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA – HKS
HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS
Nositelj liste: FRANJO ŠABAN, prof.

Kandidatkinje/kandidati:
1. FRANJO ŠABAN, prof.; HRVAT; ODRA SISAČKA, ODRA-CESTA 90/A; rođ. 16.02.1970; OIB: 72324884273; M
2. TONKA JOZIĆ-NOVINC, dr.med.; NEPOZNATA; SISAK, ULICA DR. IVE STIPČIĆA 9; rođ. 08.05.1968; OIB: 12658576241; Ž
3. DARKO ŽAK, dipl.ing.; HRVAT; JAZVENIK, JAZVENIK 27; rođ. 07.07.1972; OIB: 00364226699; M
4. ŽELJKA JOSIĆ, dr.med.; HRVATICA; SISAK, ULICA STJEPANA I ANTUNA RADIĆA 4; rođ. 08.11.1978; OIB: 02249094488; Ž
5. VLATKA VUKELIĆ, dr.sc.; HRVATICA; SISAK, ULICA LIPA 3; rođ. 23.08.1979; OIB: 05787570051; Ž
6. DARJAN VLAHOV, prof.; HRVAT; SISAK, ULICA IVANA MEŠTROVIĆA 36; rođ. 23.03.1984; OIB: 03863848201; M
7. VESNA ŠTENGL, oec.; HRVATICA; SISAK, ULICA MARIJANA CELJAKA 30; rođ. 25.05.1965; OIB: 01945036971; Ž
8. MARIO MARKIĆ; HRVAT; SISAK, SAVSKA ULICA 109; rođ. 11.02.1985; OIB: 27425493313; M
9. ROMANA SKENDER; HRVATICA; SISAK, ULICA ANDRIJE HEBRANGA 28; rođ. 25.02.1970; OIB: 47200245834; Ž
10. JURE ŠIPUŠ, dipl.ing.; HRVAT; SISAK, ULICA IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ 2; rođ. 09.04.1963; OIB: 79137359197; M
11. MARKO JAJČINOVIĆ; HRVAT; NOVO PRAČNO, ULICA NOVO PRAČNO 2; rođ. 06.10.1984; OIB: 49725217992; M
12. DARKO WEISS, dipl.oec.; HRVAT; SISAK, ULICA STJEPANA I ANTUNA RADIĆA 49; rođ. 22.04.1957; OIB: 08820343475; M
13. STJEPAN VUŽIĆ, spec.ing.logist.; HRVAT; SELA, SISAČKA 191; rođ. 27.10.1991; OIB: 32320567532; M
14. DARKO LEPESIĆ; HRVAT; PRELOŠĆICA, PRELOŠĆICA 284; rođ. 04.09.1970; OIB: 08790996510; M
15. IVICA ŠIPUŠ, dipl.ing.; HRVAT; PRELOŠĆICA, PRELOŠĆICA 92; rođ. 08.02.1979; OIB: 42703023801; M
16. LJILJANA SLUNJSKI, mag.prim.educ.; HRVATICA; BUDAŠEVO, STEVE BEREKA 5; rođ. 22.09.1970; OIB: 53278580282; Ž
17. BARBARA BRODARAC; HRVATICA; SISAK, POLJSKA ULICA 47; rođ. 09.05.1992; OIB: 90190773984; Ž
18. ANKICA GRUBIŠIĆ, dipl.oec.; HRVATICA; SISAK, ULICA GRADA DUBROVNIKA 50; rođ. 23.03.1957; OIB: 95882195548; Ž
19. ADRIJANA CINDRIĆ, bacc.oec.; HRVATICA; SISAK, ULICA FRANJE LOVRIĆA 20; rođ. 06.10.1965; OIB: 98793152221; Ž
20. NENAD OGULINAC; HRVAT; SISAK, PETRINJSKA ULICA 41/B; rođ. 27.04.1970; OIB: 57377396725; M
21. BOŠKO BERENDIKA; SRBIN; SISAK, ULICA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 16; rođ. 04.03.1959; OIB: 90695538040; M
22. BRANKO TOMPIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA MATIJE FINTIĆA 40; rođ. 22.08.1965; OIB: 77473989195; M
23. SANDRA JELISAVAC; HRVATICA; ŽABNO, ŽABENSKA ULICA 45; rođ. 24.03.1989; OIB: 03553317095; Ž
24. BORIS SAVIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG 15; rođ. 11.02.1959; OIB: 49316398778; M
25. BOŠKO KRŠIĆ; HRVAT; NOVO SELO PALANJEČKO, KUTINSKA CESTA 214; rođ. 21.11.1955; OIB: 24613353302; M

 

PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SISKA

HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
NARODNA STRANKA – REFORMISTI – REFORMISTI
DEMOKRATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – DSU
Nositelj liste: VLADO ANDUČIĆ

Kandidatkinje/kandidati:
1. VLADO ANDUČIĆ; HRVAT; SISAK, SAVSKA ULICA 27; rođ. 28.04.1960; OIB: 74394897266; M
2. BORISLAV CURIĆ; HRVAT; SELA, SISAČKA 128; rođ. 25.05.1942; OIB: 52634182232; M
3. IVAN ĐUMBIR; HRVAT; SISAK, ULICA IVE MAŽARA 19; rođ. 22.12.1950; OIB: 79062350632; M
4. ADELINA IVKOVIĆ; HRVATICA; SISAK, ULICA FERDE HEFELEA 8; rođ. 24.11.1968; OIB: 24352351652; Ž
5. IVAN ANDRES; HRVAT; SISAK, ULICA DR. IVE PEDIŠIĆA 14; rođ. 01.08.1932; OIB: 94033764347; M
6. BRANKO TURKMAN; HRVAT; TOPOLOVAC, SAJMIŠTE I 17; rođ. 05.10.1956; OIB: 13820923376; M
7. MIRJANA KARAJČIĆ; HRVATICA; SISAK, TRG VERE GROZAJ 19; rođ. 09.04.1944; OIB: 41383422283; Ž
8. JASNA VRBANUS; HRVATICA; SISAK, ULICA ANTE STARČEVIĆA 63; rođ. 19.03.1959; OIB: 88781829121; Ž
9. SVETOZAR KROTIN; NEPOZNATA; SISAK, ULICA KNEZA BRANIMIRA 27; rođ. 16.10.1960; OIB: 43604050976; M
10. IVAN KRPAČIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA KNEZA DOMAGOJA 12; rođ. 08.06.1946; OIB: 21235169014; M
11. DANIEL MIOČ; HRVAT; SISAK, ULICA BORISA BRNADA 13; rođ. 02.03.1952; OIB: 09223347780; M
12. VEDRANA ŠUNJIĆ; HRVATICA; SISAK, SAVSKA ULICA 62; rođ. 13.03.1991; OIB: 89158195276; Ž
13. DŽEVAHIRA VRBAN; MUSLIMANKA; SISAK, ULICA HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA 10; rođ. 23.09.1959; OIB: 57986620639; Ž
14. MARTINA MALOVIĆ BRNIĆ; HRVATICA; SISAK, ULICA OLIVERA PÖTZLA 9; rođ. 25.08.1978; OIB: 05517971527; Ž
15. ROBERT SIMIĆ; SRBIN; SISAK, ULICA STJEPANA ROŽANKOVIĆA 17; rođ. 11.11.1991; OIB: 67902137600; M
16. BRANKA HULINA-BUŽIMKIĆ; HRVATICA; SISAK, ULICA IVANA MEŠTROVIĆA 11; rođ. 04.05.1990; OIB: 95174119058; Ž
17. DAVOR IVIČINEC; HRVAT; SISAK, ULICA LAVOSLAVA RUŽIČKE 58; rođ. 12.11.1979; OIB: 63102978314; M
18. MOJMIR LOGOMERAC; HRVAT; SISAK, ULICA LIPA 13; rođ. 23.08.1945; OIB: 41396744996; M
19. MIRELA CREPAR; HRVATICA; SISAK, PODRAVSKA ULICA 19; rođ. 12.09.1967; OIB: 81396682889; Ž
20. TANJA KRKOVIĆ; HRVATICA; BUDAŠEVO, MALO BUDAŠEVO 22; rođ. 11.06.1969; OIB: 59699575840; Ž
21. ZLATKO BALEN; HRVAT; SISAK, ULICA LIPA 17; rođ. 18.04.1950; OIB: 22839602187; M
22. MLADEN BOŽIČEVIĆ; HRVAT; SISAK, RADNIČKA ULICA 24/B; rođ. 13.08.1959; OIB: 20585626753; M
23. ANA-MARIA ĐUMBIR; HRVATICA; SISAK, ULICA LAVOSLAVA RUŽIČKE 14; rođ. 21.04.1991; OIB: 15964617761; Ž
24. DINKO LUKINIĆ; NEPOZNATA; STARO PRAČNO, STARO PRAČNO 70; rođ. 27.09.1990; OIB: 31773248559; M
25. NIKOLA MUHAR; HRVAT; SISAK, ULICA ANDRIJE HEBRANGA 30; rođ. 29.12.1972; OIB: 52824289461; M

 

PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SISKA

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP
BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – BUZ
Nositeljica liste: ANITA SINJERI-IBRIŠEVIĆ, dr.vet.med.

Kandidatkinje/kandidati:
1. ANITA SINJERI-IBRIŠEVIĆ, dr.vet.med.; HRVATICA; SISAK, ULICA FERDE LIVADIĆA 23; rođ. 15.03.1970; OIB: 97281037581; Ž
2. ZDENKO KOREN; HRVAT; SISAK, ULICA GRADA VUKOVARA 9; rođ. 17.08.1965; OIB: 25070857489; M
3. JASNA KAPELEC, mag.paed.; HRVATICA; SISAK, ULICA MARKA MARULIĆA 27; rođ. 17.04.1970; OIB: 03121928174; Ž
4. MIJO DOMITROVIĆ; HRVAT; SISAK, ZIBELSKA ULICA 20; rođ. 08.05.1947; OIB: 26395969374; M
5. DAVOR VUIĆ, dipl.ing.sig.; HRVAT; SISAK, ULICA MARIJANA CELJAKA 76; rođ. 13.09.1964; OIB: 34888449607; M
6. IVICA RAKIĆ; HRVAT; SISAK, TRG 22. LIPNJA 2; rođ. 24.10.1954; OIB: 99272722349; M
7. MLADEN ŠIMANOVIĆ; HRVAT; SELA, SISAČKA 207; rođ. 05.10.1948; OIB: 37320924107; M
8. MILAN IVANKOVIĆ; HRVAT; SISAK, ODRANSKA ULICA 8; rođ. 24.08.1942; OIB: 13488120935; M
9. TONI BUTORAC; HRVAT; SISAK, BRIJUNSKA ULICA 24; rođ. 19.05.1972; OIB: 81726986429; M
10. SAŠA PETAK, prof.; HRVAT; SISAK, ULICA IVANA MEŠTROVIĆA 28; rođ. 23.07.1976; OIB: 00900746632; M
11. SNJEŽANA GALINA; HRVATICA; SISAK, ULICA MARIJANA CELJAKA 172; rođ. 06.01.1969; OIB: 88843493430; Ž
12. IVANA ČAVLOVIĆ; HRVATICA; KRATEČKO, KRATEČKO 144; rođ. 07.05.1973; OIB: 97675122872; Ž
13. MAGDALENA NOGIĆ; HRVATICA; SISAK, ULICA MIROSLAVA KRALJEVIĆA 11; rođ. 27.07.1984; OIB: 33808070865; Ž
14. IVANA BAMBURAĆ; HRVATICA; SISAK, ULICA IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ 1; rođ. 22.08.1967; OIB: 32017117117; Ž
15. MIRKO LOPAR; HRVAT; BLINJSKI KUT, BLINJSKI KUT-CESTA 83; rođ. 29.11.1958; OIB: 25216545906; M
16. VLADIMIR KRAKAR; HRVAT; SISAK, ULICA GRGE TUŠKANA 30; rođ. 09.07.1977; OIB: 22986070290; M
17. MARINA VRANIĆ; HRVATICA; PALANJEK, PALANJEK 62; rođ. 04.02.1966; OIB: 99709250149; Ž
18. MONIKA DRNDELIĆ; HRVATICA; STARA DRENČINA, STARA DRENČINA 84; rođ. 05.11.1997; OIB: 88521520302; Ž
19. IRENA VUJIĆ; HRVATICA; NOVO SELO PALANJEČKO, ODVOJAK MACE MEDARIĆ 25; rođ. 31.07.1991; OIB: 67875938883; Ž
20. JOSIP KOVAČIĆ; HRVAT; LUKAVEC POSAVSKI, LUKAVEC POSAVSKI 73; rođ. 06.05.1969; OIB: 20326361808; M
21. HRVOJE GRABIĆ; HRVAT; STARA DRENČINA, STARA DRENČINA 59; rođ. 21.09.1981; OIB: 29933145436; M
22. ŽELJKO MENJAK; HRVAT; SISAK, ULICA IVE OGULINCA 1; rođ. 29.03.1964; OIB: 55333717433; M
23. SNJEŽANA SEVER; HRVATICA; ČIGOČ, ČIGOČ 57; rođ. 08.05.1973; OIB: 37052887906; Ž
24. MARINELA ČUNČIĆ; HRVATICA; SISAK, ULICA MIJE GORIČKOG 7; rođ. 02.01.1985; OIB: 73250345086; Ž
25. BOŽICA DŽAFIĆ; HRVATICA; NOVO SELO PALANJEČKO, PUT DEBELOM BRESTU 34; rođ. 11.12.1968; OIB: 15605044348; Ž

 

PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SISKA

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositeljica liste: JASMINA JOVEV

Kandidatkinje/kandidati:
1. JASMINA JOVEV; HRVATICA; SISAK, ULICA JOSIPA SEVERA 1; rođ. 23.11.1974; OIB: 84996947642; Ž
2. MARKO RAFAJ; HRVAT; SISAK, ULICA STJEPANA I ANTUNA RADIĆA 40; rođ. 14.11.1974; OIB: 58413885978; M
3. SINIŠA PAVRLIŠAK; HRVAT; SISAK, ULICA MARIJANA CELJAKA 26; rođ. 12.07.1968; OIB: 68402399063; M
4. ŽELJKA KOVAČ; HRVATICA; SISAK, ULICA HRVATSKIH DOMOBRANA 25; rođ. 17.04.1981; OIB: 90329439118; Ž
5. ADNAN ŽMIRIĆ; BOŠNJAK; SISAK, ULICA ANDRIJE HEBRANGA 23; rođ. 16.12.1973; OIB: 11123114557; M
6. DRAGAN BETI; HRVAT; SISAK, RADNIČKA ULICA 147; rođ. 08.08.1970; OIB: 27647953490; M
7. BORNA BORČILO; HRVAT; SISAK, SAVSKA ULICA 22; rođ. 04.04.1996; OIB: 85523346763; M
8. KORNELIJE PUŠIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA KNEZA BRANIMIRA 22; rođ. 26.11.1974; OIB: 80673266429; M
9. FAZLIJA SALIHI; ROM; SISAK, ULICA MARIJANA CELJAKA 82; rođ. 19.07.1974; OIB: 48293566513; M
10. MARIO IVANIŠ; NEPOZNATA; NOVO SELO, NOVOSELSKA 161/B; rođ. 01.01.1985; OIB: 95980823699; M
11. MARIN-LUKA TOMINAC; HRVAT; BUDAŠEVO, MACE MEDARIĆ 15/A; rođ. 22.03.1969; OIB: 12548529039; M
12. MAJA BAUMAN; HRVATICA; SISAK, ULICA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA 13; rođ. 14.04.1975; OIB: 74830550226; Ž
13. KATARINA PAVRLIŠAK; HRVATICA; SISAK, ULICA IVANA BAKRANA 15; rođ. 15.01.1997; OIB: 89386170770; Ž
14. SAŠA SUZIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA FRANCEA PREŠERNA 10; rođ. 22.07.1979; OIB: 17608660374; M
15. TOMISLAV ŠIPUŠ; HRVAT; SISAK, ULICA AUGUSTA ŠENOE 9; rođ. 14.02.1984; OIB: 95007847151; M
16. IVANA VOGRINC; HRVATICA; SISAK, ULICA JOSIPA SEVERA 6; rođ. 15.09.1986; OIB: 58848890436; Ž
17. ERVIN MEHINOVIĆ; BOŠNJAK; SISAK, ULICA AUGUSTA CESARCA 35; rođ. 18.02.1978; OIB: 28368314122; M
18. TATJANA BOLJKOVAC; HRVATICA; SISAK, ULICA STJEPANA I ANTUNA RADIĆA 5; rođ. 09.07.1973; OIB: 92101323333; Ž
19. HINKO STAROVIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA ANTE STARČEVIĆA 18; rođ. 29.06.1941; OIB: 71653824060; M
20. MILAN PRPIĆ; HRVAT; NOVO PRAČNO, ULICA NOVO PRAČNO 128; rođ. 20.04.1957; OIB: 51338106968; M
21. STANA VOGRINC; SRPKINJA; SISAK, ULICA JOSIPA SEVERA 6; rođ. 15.01.1950; OIB: 31032385834; Ž
22. GORAN KOVAČ; HRVAT; SISAK, ULICA HRVATSKIH DOMOBRANA 25; rođ. 24.12.1978; OIB: 52305004305; M
23. IVANA DAMJANOVIĆ; HRVATICA; SISAK, ZIBELSKA ULICA 19; rođ. 27.02.1975; OIB: 46525477898; Ž
24. VEDRAN JOVEV; MAKEDONAC; SISAK, ULICA JOSIPA SEVERA 1; rođ. 29.03.1975; OIB: 49457260373; M
25. ANDREA LONČAR; HRVATICA; SISAK, ULICA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 87; rođ. 14.08.1975; OIB: 32740977625; Ž

PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SISKA

MOST NEZAVISNIH LISTA – MOST
Nositelj liste: TOMISLAV IVŠIĆ, prof.

Kandidatkinje/kandidati:
1. TOMISLAV IVŠIĆ, prof.; HRVAT; SISAK, ULICA JOSIPA SEVERA 8; rođ. 31.10.1965; OIB: 37869857864; M
2. IVANA KRČELIĆ, struč.spec.admin.publ.; HRVATICA; SISAK, RADNIČKA ULICA 118; rođ. 26.01.1978; OIB: 31549498949; Ž
3. BORIS PRPIĆ, dipl.ing.; HRVAT; SISAK, TRG HRVATSKIH BRANITELJA 7; rođ. 10.11.1971; OIB: 50452792177; M
4. RAJKO DELIĆ, ing.el.; HRVAT; SISAK, ULICA IVE ANDRIĆA 17; rođ. 09.05.1967; OIB: 16018248312; M
5. MARTINA WERFT; HRVATICA; SISAK, ULICA KRALJA TOMISLAVA 26; rođ. 03.04.1987; OIB: 49292028385; Ž
6. DAVOR ŠPANOVIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA IVANA KUKULJEVIĆA SAKCINSKOG 39; rođ. 13.09.1977; OIB: 99181776916; M
7. ANKICA VUJNOVIĆ-TONKOVIĆ, dipl.muzikolog; HRVATICA; SISAK, ULICA IVE ANDRIĆA 21; rođ. 25.10.1968; OIB: 82117638153; Ž
8. ALFRED BEGIĆ; HRVAT; SISAK, POLJSKA ULICA 24/A; rođ. 11.08.1969; OIB: 42962151254; M
9. MARINELA PERKOVIĆ; HRVATICA; SISAK, MARINA DRŽIĆA 18; rođ. 04.06.1975; OIB: 62424698292; Ž
10. SANJICA FREI-HARPER, mag.paed.soc.; HRVATICA; SISAK, ULICA STJEPANA I ANTUNA RADIĆA 5; rođ. 14.03.1967; OIB: 18147470175; Ž
11. VLATKO UZELAC; HRVAT; SISAK, ULICA DR. IVE STIPČIĆA 19; rođ. 06.10.1961; OIB: 91865149179; M
12. TIHOMIR TOMAŠEVIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA OKTAVIJANA AUGUSTA 8; rođ. 13.11.1968; OIB: 94777269094; M
13. DARKO ŠARIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA JANKA DUJAKA 21; rođ. 11.06.1960; OIB: 50427110102; M
14. LIDIJA PERIĆ; HRVATICA; SISAK, POSAVSKA ULICA 21; rođ. 24.08.1973; OIB: 53642195310; Ž
15. BOŽIDAR PEJIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA MATE LOVRAKA 1; rođ. 23.02.1966; OIB: 31392550885; M
16. RENATA MARTINOVIĆ, ing; HRVATICA; SISAK, ULICA TINA UJEVIĆA 18; rođ. 22.04.1972; OIB: 07008236028; Ž
17. MARICA ŠČRBAK, bacc.oec.; HRVATICA; SISAK, ULICA IVANA MEŠTROVIĆA 20; rođ. 08.12.1971; OIB: 62202173881; Ž
18. NADA KOVAČIĆ, ing.; HRVATICA; SISAK, OBALA TOME BAKAČA ERDÖDYJA 22; rođ. 11.09.1941; OIB: 96380634320; Ž
19. IGOR PEŠUN; HRVAT; SISAK, ULICA HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA 34; rođ. 06.02.1975; OIB: 04392487057; M
20. MARIO ŠARIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA JURJA KRIŽANIĆA 3; rođ. 03.02.1988; OIB: 06978870094; M
21. NEDILJKO HERCEG; HRVAT; ODRA SISAČKA, DRUGI LIJEVI ODV. 2; rođ. 14.08.1955; OIB: 17517074901; M
22. VJERAN PREZELJ; HRVAT; SISAK, ULICA STJEPANA I ANTUNA RADIĆA 5; rođ. 17.04.1967; OIB: 60664745330; M
23. VIŠNJA ŠTENGL; HRVATICA; SISAK, RIMSKA ULICA 2; rođ. 15.07.1961; OIB: 70984483209; Ž
24. TIHANA HERCEG IVŠIĆ, prof.; HRVATICA; SISAK, ULICA JOSIPA SEVERA 8; rođ. 05.09.1968; OIB: 17236773047; Ž
25. PREDRAG SEKULIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA IVANA MAŽURANIĆA 3; rođ. 23.11.1968; OIB: 00556697228; M

 

 

PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SISKA

ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE – ORaH
Nositelj liste: DRAŽEN MALČIĆ

Kandidatkinje/kandidati:
1. DRAŽEN MALČIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA LJUBE BABIĆA 41; rođ. 04.07.1967; OIB: 49686396361; M
2. BRANKA ŠIMUNOVIĆ; HRVATICA; SISAK, ULICA 1. SVIBNJA 17; rođ. 16.01.1954; OIB: 02590364802; Ž
3. MARIJAN STOJAKOVIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA KNEZA DOMAGOJA 4; rođ. 27.11.1954; OIB: 42628441875; M
4. IVANA GAVRANOVIĆ; NEPOZNATA; SISAK, ULICA BREZOVIČKOG ODREDA 96; rođ. 09.07.1988; OIB: 16076146148; Ž
5. JADRANKO BAČIĆ; HRVAT; PRELOŠĆICA, PRELOŠĆICA 243; rođ. 03.09.1957; OIB: 40829541514; M
6. ŽIVADIN STEFANOVIĆ; SRBIN; SISAK, ULICA IVANA CANKARA 1; rođ. 05.05.1957; OIB: 18749591665; M
7. VLADIMIR JANEŠ, dipl.ing.; HRVAT; SISAK, ULICA DR. IVE BRODARCA 48; rođ. 27.11.1951; OIB: 41178751606; M
8. EMINA RAĐENOVIĆ; BOŠNJAKINJA; SISAK, ULICA STJEPANA I ANTUNA RADIĆA 4; rođ. 28.12.1977; OIB: 30657679434; Ž
9. MIŠO BEŠENIĆ; HRVAT; HRASTELNICA, HRASTELNICA 176; rođ. 27.08.1954; OIB: 90266180589; M
10. MATEA MALČIĆ; NEPOZNATA; SISAK, ULICA KNEZA TRPIMIRA 4; rođ. 12.07.1990; OIB: 16678445265; Ž
11. MARIJA STEFANOVIĆ; SRPKINJA; SISAK, ULICA IVANA CANKARA 1; rođ. 23.01.1999; OIB: 11819979506; Ž
12. KSENIJA BRADARIĆ; HRVATICA; SISAK, RADNIČKA ULICA 53; rođ. 02.04.1970; OIB: 60144071066; Ž
13. BOGDAN BOŽIĆ; SRBIN; SISAK, ULICA DAVORINA TRSTENJAKA 11/A; rođ. 12.07.1946; OIB: 36211575666; M
14. ANA TUCIKEŠIĆ; HRVATICA; SISAK, ULICA IVANA GUNDULIĆA 28; rođ. 26.08.1983; OIB: 85444286372; Ž
15. MARINKO TUŠKANEC; HRVAT; ŽABNO, ŽABENSKA ULICA 14; rođ. 13.06.1976; OIB: 09776478929; M
16. KATARINA ŠKOLNEKOVIĆ; HRVATICA; BUDAŠEVO, ULICA PAVLA I MICE KOSTELAC 14/A; rođ. 01.07.1992; OIB: 35355450451; Ž
17. VEDRAN ČAVRAK; HRVAT; SISAK, ULICA IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ 1; rođ. 22.03.1964; OIB: 89406559351; M
18. SANJA PUKLAVEC; HRVATICA; SISAK, ULICA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 16; rođ. 03.04.1972; OIB: 50761283953; Ž
19. SANELA BILIĆ; HRVATICA; SISAK, ULICA IVE RUKAVINE SIĐE 75; rođ. 04.08.1972; OIB: 99696600064; Ž
20. ADELA PERKOVIĆ; HRVATICA; SISAK, POSAVSKA ULICA 55; rođ. 30.06.1964; OIB: 20665654765; Ž
21. MEDINI MENKOVIĆ; MUSLIMAN; DONJE KOMAREVO, D. KOMAREVO CESTA 65; rođ. 02.09.1963; OIB: 71956345603; M
22. MIRJANA HADŽI-EGRIĆ; NEPOZNATA; SISAK, ULICA DAVORINA TRSTENJAKA 13; rođ. 12.09.1961; OIB: 49699845914; Ž
23. ŽELJKO ĐURANEC; HRVAT; SISAK, ULICA BREZOVIČKOG ODREDA 103/A; rođ. 19.10.1959; OIB: 33279606780; M
24. MILAN ŠIKANJA; SRBIN; SISAK, GALDOVAČKA ULICA 59; rođ. 30.10.1953; OIB: 67542742202; M
25. FADIL SELIMAGIĆ; BOŠNJAK; BLINJSKI KUT, BLINJSKI KUT-CESTA 93/A; rođ. 01.02.1967; OIB: 22755435615; M

 

 

PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SISKA

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositeljica liste: MAŠA RADIŠIĆ

Kandidatkinje/kandidati:
1. MAŠA RADIŠIĆ; HRVATICA; SISAK, MIHANOVIĆEVA OBALA 31; rođ. 19.11.1972; OIB: 67877395857; Ž
2. VIKTOR SIMONČIČ; SLOVENAC; SISAK, MIHANOVIĆEVA OBALA 31; rođ. 07.05.1948; OIB: 41351285885; M
3. MELITA VRBANAC; NEPOZNATA; BUDAŠEVO, MALO BUDAŠEVO 78; rođ. 09.07.1970; OIB: 16070987047; Ž
4. SANDRINO BABIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA KNEZA DOMAGOJA 14; rođ. 17.05.1974; OIB: 72215331176; M
5. ANDREJA SIGUR; SLOVAKINJA; SISAK, MIHANOVIĆEVA OBALA 19; rođ. 12.07.1972; OIB: 32097311034; Ž
6. DINKA ŠEŠLEK; HRVATICA; SISAK, ULICA AUGUSTA CESARCA 85; rođ. 11.04.1969; OIB: 71686843500; Ž
7. MLADEN PETERNEL; HRVAT; SISAK, ULICA FERDE LIVADIĆA 18; rođ. 29.07.1952; OIB: 48376723291; M
8. ANA ANDROIĆ; HRVATICA; SISAK, ULICA NADBISKUPA POSILOVIĆA 18; rođ. 08.06.1977; OIB: 33434703854; Ž
9. IVAN BERNŠIC; HRVAT; SISAK, ULICA AUGUSTA CESARCA 121; rođ. 24.05.1993; OIB: 01794045981; M
10. NADA TUŠAK; HRVATICA; SISAK, ULICA AUGUSTA CESARCA 85; rođ. 29.08.1960; OIB: 65077335609; Ž
11. DINO AVDIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA BRAĆE ČULIG 3; rođ. 20.04.1993; OIB: 49305423582; M
12. DARKO KOTARANIN; HRVAT; SISAK, ULICA STJEPANA I ANTUNA RADIĆA 41; rođ. 24.01.1959; OIB: 38294590154; M
13. SANDRA KRČELIĆ; HRVATICA; SISAK, ULICA JURICE KALCA 23; rođ. 24.03.1970; OIB: 95617356723; Ž
14. SANDRA BOŠNJAKOVIĆ-ŽIVKOVIĆ; HRVATICA; SISAK, ULICA IVE RUKAVINE SIĐE 74/A; rođ. 15.03.1973; OIB: 76344289272; Ž
15. BRUNO NIKŠIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA DR. IVE PEDIŠIĆA 12; rođ. 07.10.1998; OIB: 68552079352; M
16. MIRNA MARČEC; HRVATICA; SISAK, ULICA JURJA KRIŽANIĆA 3; rođ. 14.12.1961; OIB: 41809576858; Ž
17. GREGOR RADIŠIĆ; NEPOZNATA; SISAK, MIHANOVIĆEVA OBALA 31; rođ. 18.12.1998; OIB: 77723009836; M
18. SANDRA GAMILEC; HRVATICA; SISAK, ULICA AUGUSTA CESARCA 99; rođ. 19.06.1970; OIB: 88854025186; Ž
19. ZLATKO BUTORAC; HRVAT; SISAK, ODRANSKA ULICA 4; rođ. 23.01.1958; OIB: 84724103714; M
20. VIŠNJICA PUČKO; HRVATICA; SISAK, ULICA IVANA MAŽURANIĆA 12; rođ. 12.12.1949; OIB: 58308575402; Ž
21. IGOR RADIŠIĆ; HRVAT; SISAK, MIHANOVIĆEVA OBALA 31; rođ. 04.01.1972; OIB: 56789939947; M
22. IVANKA GLIJAKOVIĆ; HRVATICA; SISAK, ULICA KNEZA DOMAGOJA 18; rođ. 19.02.1950; OIB: 13286639061; Ž
23. BOŽIDAR PANJKOVIĆ; HRVAT; SISAK, VINOGRADSKA ULICA 58/ 001; rođ. 20.09.1946; OIB: 29108373872; M
24. SONJA KUŽNAR; HRVATICA; SISAK, MIHANOVIĆEVA OBALA 22; rođ. 20.04.1971; OIB: 77627780717; Ž
25. JOVAN GLIJAKOVIĆ; SRBIN; SISAK, ULICA KNEZA DOMAGOJA 18; rođ. 08.01.1948; OIB: 28763984705; M

 

PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SISKA

SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS
Nositeljica liste: MIRJANA OLUIĆ-VOLODER

Kandidatkinje/kandidati:
1. MIRJANA OLUIĆ-VOLODER; SRPKINJA; SISAK, ULICA AUGUSTA ŠENOE 37; rođ. 14.09.1958; OIB: 05631325477; Ž
2. SVJETLANA MILIČIĆ; SRPKINJA; SISAK, TRG 22. LIPNJA 4/C; rođ. 02.03.1960; OIB: 01892850149; Ž
3. RATKO ĐURIĆ; SRBIN; SISAK, TRAKOŠĆANSKA ULICA 18; rođ. 17.07.1941; OIB: 78776123346; M
4. NADA JOVANOVIĆ; SRPKINJA; BLINJSKI KUT, BLINJSKI KUT-CESTA 89; rođ. 23.05.1948; OIB: 07627819551; Ž
5. SAŠA KRNJAIĆ; SRBIN; STARO SELO, STARO SELO-CESTA 40/B; rođ. 03.10.1974; OIB: 66177383483; M
6. GROZDANA DOBRIĆ; SRPKINJA; SISAK, ULICA HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA 38; rođ. 19.11.1941; OIB: 53713779228; Ž
7. MILAN RUPIĆ; NEPOZNATA; STUPNO, STUPNO 61; rođ. 31.03.1960; OIB: 80104520127; M
8. MILAN VUJAKLIJA; SRBIN; STARO SELO, STARO SELO-CESTA 38; rođ. 19.02.1991; OIB: 00955635291; M
9. ANA RUPIĆ; NEPOZNATA; STUPNO, STUPNO 61; rođ. 21.11.1958; OIB: 20718962639; Ž
10. LJUBAN ŠUŠNJAR; SRBIN; SISAK, ULICA IVE MAŽARA 10; rođ. 06.01.1953; OIB: 20232057223; M
11. NIKOLA RADIŠIĆ; SRBIN; SISAK, ULICA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 187; rođ. 13.02.1966; OIB: 83410862157; M
12. MIRKO PODUNAVAC; SRBIN; SISAK, KUPSKA ULICA 11; rođ. 12.06.1959; OIB: 92256818849; M
13. DUŠANKA VUKAJLOVIĆ; SRPKINJA; SISAK, ULICA KREŠIMIRA BARANOVIĆA 5/C; rođ. 15.04.1950; OIB: 60162280248; Ž
14. KATICA STOJAKOVIĆ; SRPKINJA; MADŽARI, MADŽARI 58/A; rođ. 11.12.1960; OIB: 92898924790; Ž
15. DRAGOMIR GRBIĆ; SRBIN; SISAK, ULICA VJEKOSLAVA KARASA 33; rođ. 05.06.1952; OIB: 47922559533; M
16. STOJAN CRLJENICA; SRBIN; SISAK, ULICA AUGUSTA CESARCA 51; rođ. 25.03.1933; OIB: 77381320096; M
17. MILAN ŽICA; SRBIN; STARO SELO, TRNJANI 25; rođ. 16.07.1974; OIB: 23050829145; M
18. NADA MIRNIĆ; SRPKINJA; SISAK, ULICA KRALJA TOMISLAVA 44; rođ. 07.01.1948; OIB: 15695684443; Ž
19. JOVANKA ADŽIĆ; CRNOGORKA; SISAK, ULICA IVANA BAKRANA 9; rođ. 01.08.1947; OIB: 22102239579; Ž
20. OSTOJA ZRNIĆ; SRBIN; SISAK, BITOLJSKA ULICA 14; rođ. 15.03.1938; OIB: 92467974784; M
21. SAVA ŠUŠNJAR; SRPKINJA; SISAK, ULICA IVE MAŽARA 10; rođ. 02.10.1949; OIB: 53987421948; Ž
22. MIROLJUB JOVANOVIĆ; SRBIN; BLINJSKI KUT, BLINJSKI KUT-CESTA 89; rođ. 07.09.1947; OIB: 35073824649; M
23. GOSPOVA ZRNIĆ; SRPKINJA; SISAK, BITOLJSKA ULICA 14; rođ. 22.09.1946; OIB: 18528482698; Ž
24. VLADO ĐAKOVIĆ; SRBIN; SISAK, ULICA JURJA KRIŽANIĆA 3; rođ. 15.01.1959; OIB: 14820831386; M
25. DARINKA KROENER; SRPKINJA; SISAK, ULICA HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA 35; rođ. 26.02.1951; OIB: 83157362930; Ž

 

PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SISKA

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj liste: ZORAN SERTIĆ

Kandidatkinje/kandidati:
1. ZORAN SERTIĆ; NEPOZNATA; KLOBUČAK, KLOBUČAK 12/B; rođ. 14.06.1989; OIB: 94653905120; M
2. DEAN TOPALOVIĆ; HRVAT; NOVO SELO, JANKA RUPČIĆA 16; rođ. 24.02.1978; OIB: 17316641159; M
3. KARLO KLOBUČAR; NEPOZNATA; SISAK, ULICA BISKUPA KVIRINA 21; rođ. 06.10.1988; OIB: 89891258206; M
4. LUKA ŠIKIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA TINA UJEVIĆA 24; rođ. 07.05.1989; OIB: 41190162877; M
5. NIVES MEŠNJAK; HRVATICA; SISAK, ULICA IVANA MEŠTROVIĆA 20; rođ. 04.06.1972; OIB: 50107825757; Ž
6. ROBERTA KONČAR; HRVATICA; SISAK, ULICA VATROSLAVA LISINSKOG 10; rođ. 26.02.1993; OIB: 87388202259; Ž
7. DARIO VUKOVIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA AUGUSTA CESARCA 85; rođ. 03.01.1992; OIB: 67456641005; M
8. ELVIR BALTIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 13; rođ. 18.08.1989; OIB: 14018960489; M
9. DINO MARČELJA; NEPOZNATA; SISAK, ULICA MARIJANA CELJAKA 108; rođ. 12.09.1987; OIB: 09274667576; M
10. FLORENTINA ČUČKOVIĆ; HRVATICA; SISAK, ULICA KNEZA DOMAGOJA 4; rođ. 14.01.1993; OIB: 50477112993; Ž
11. ANTONIJA SOMIĆ; HRVATICA; SISAK, ULICA JANKA DUJAKA 10/A; rođ. 10.02.1993; OIB: 08825254978; Ž
12. DEAN RADOVIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA 36; rođ. 29.04.1991; OIB: 45906817336; M
13. ADNAN SIVIĆ; MUSLIMAN; SISAK, ULICA KNEZA TRPIMIRA 2; rođ. 27.04.1998; OIB: 92093619288; M
14. ANA MILOŠIĆ; NEPOZNATA; SISAK, ULICA BRAĆE PERKOVIĆ 6/B; rođ. 01.10.1989; OIB: 56455202426; Ž
15. IVONA ROGINA; NEPOZNATA; HRASTELNICA, HRASTELNICA 17; rođ. 06.09.1989; OIB: 40699219592; Ž
16. ADRIANO HOLJEVAC; HRVAT; HRASTELNICA, HRASTELNICA 268; rođ. 14.02.1989; OIB: 43495349153; M
17. ZORANA SERTIĆ; NEPOZNATA; KLOBUČAK, KLOBUČAK 12/B; rođ. 14.06.1990; OIB: 50379211906; Ž
18. LARA KOŠTIĆ; HRVATICA; SISAK, ULICA KNEZA BRANIMIRA 26; rođ. 20.05.1991; OIB: 92105071160; Ž
19. DARIO ŽARKOVIĆ; NEPOZNATA; MADŽARI, MADŽARI 81; rođ. 28.06.1989; OIB: 32771833594; M
20. MATEA CAVRIĆ; HRVATICA; STARO PRAČNO, STARO PRAČNO 112; rođ. 15.11.1992; OIB: 05248161753; Ž
21. KLAUDIJA REPUSTIĆ; HRVATICA; NOVO SELO, NOVOSELSKA 163; rođ. 06.05.1989; OIB: 69764817638; Ž
22. MATIJA BRODARAC; HRVAT; DONJE KOMAREVO, D. KOMAREVO CESTA 13; rođ. 08.05.1997; OIB: 42263035669; M
23. ANA HOLJEVAC; NEPOZNATA; HRASTELNICA, HRASTELNICA 268; rođ. 11.08.1989; OIB: 38861031058; Ž
24. GABRIJEL HRASTOVSKI; NEPOZNATA; SISAK, ULICA MIHOVILA PAVLEKA MIŠKINE 4; rođ. 23.04.1990; OIB: 61065435388; M
25. IVAN MAROVIĆ; NEPOZNATA; SISAK, ULICA KNEZA BRANIMIRA 50; rođ. 15.09.1989; OIB: 77662874132; M

PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SISKA

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA – LABURISTI
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA BRAĆE RADIĆ – HSS BRAĆE RADIĆ
Nositeljica liste: KRISTINA IKIĆ BANIČEK

Kandidatkinje/kandidati:
1. KRISTINA IKIĆ BANIČEK; HRVATICA; SISAK, ULICA GUSTAVA KRKLECA 11; rođ. 22.09.1975; OIB: 00714324891; Ž
2. MARKO KRIČKA; HRVAT; SISAK, ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA 11; rođ. 19.05.1983; OIB: 10058959366; M
3. IVICA RENDULIĆ; HRVAT; SISAK, TRG 22. LIPNJA 4/A; rođ. 18.10.1963; OIB: 64911904636; M
4. LJUBICA IVŠIĆ; SRPKINJA; SISAK, ULICA IVANA BAKRANA 5; rođ. 06.03.1958; OIB: 61503535228; Ž
5. ŽELJKO ĐERMANOVIĆ; HRVAT; SISAK, SLAVONSKA ULICA 54; rođ. 07.05.1991; OIB: 35770831553; M
6. LUCIJA HINIĆ; HRVATICA; SISAK, ULICA IVE MAŽARA 19; rođ. 17.04.1996; OIB: 66242628397; Ž
7. IVAN JURIĆ; HRVAT; SISAK, TRG REPUBLIKE 1; rođ. 12.04.1960; OIB: 77545250591; M
8. SRĐAN MARIĆ; SRBIN; SISAK, ULICA TINA UJEVIĆA 27; rođ. 03.09.1977; OIB: 82067289936; M
9. NENAD VUKUŠIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA GRGE TUŠKANA 3; rođ. 09.06.1955; OIB: 74740631014; M
10. IVICA GRGURIĆ; HRVAT; VELIKO SVINJIČKO, VELIKO SVINJIČKO 169/A; rođ. 23.11.1965; OIB: 73388236471; M
11. MARKO RADANOVIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 186; rođ. 22.08.1985; OIB: 42074597800; M
12. ZVONKO MARINCELJ; HRVAT; SISAK, ULICA JURE KAŠTELANA 22/B; rođ. 29.02.1952; OIB: 62700917365; M
13. VESNA MILAKARA; NEOPREDJELJENA; SISAK, ULICA MIROSLAVA KRLEŽE 2; rođ. 27.05.1961; OIB: 03044626411; Ž
14. IVAN MLINARIĆ; HRVAT; SISAK, FRANKOPANSKA ULICA 5; rođ. 10.09.1979; OIB: 23429597156; M
15. EDIN SAFIĆ; BOŠNJAK; SISAK, RIMSKA ULICA 6; rođ. 18.06.1975; OIB: 56814281327; M
16. MARIJAN MEDVED; HRVAT; SISAK, ULICA BERISLAVA PAVIČIĆA 19; rođ. 26.07.1957; OIB: 80040088083; M
17. DARIO BATNOŽIĆ; HRVAT; SISAK, SLOVENSKI TRG 5; rođ. 30.05.1968; OIB: 87866820767; M
18. GORDANA GRBAC; SRPKINJA; SISAK, ULICA IVANA GUNDULIĆA 2; rođ. 22.07.1961; OIB: 49005245868; Ž
19. KARMELA JUVAN; HRVATICA; STARO PRAČNO, STARO PRAČNO 56; rođ. 05.03.1969; OIB: 07564002814; Ž
20. GORANKA ARTHOFER; HRVATICA; SISAK, ULICA BRAĆE ČULIG 2; rođ. 17.07.1963; OIB: 75407544019; Ž
21. DUBRAVKA ŠURLAN; HRVATICA; SISAK, ULICA FERDE HEFELEA 39; rođ. 01.02.1963; OIB: 62195276500; Ž
22. EDITA KEKIĆ; NEPOZNATA; NOVO PRAČNO, ULICA NOVO PRAČNO 174; rođ. 14.08.1970; OIB: 57686220447; Ž
23. ANDREA KVASNIČKA; HRVATICA; SISAK, ULICA HANIBALA LUCIĆA 8/A; rođ. 17.02.1995; OIB: 60708084504; Ž
24. DRAGICA KRUPLJANIN; SRPKINJA; BLINJSKI KUT, BLINJSKI KUT-CESTA 66; rođ. 18.06.1953; OIB: 38293290253; Ž
25. NIKOLA TADIĆ; HRVAT; SISAK, ZIBELSKA ULICA 15; rođ. 06.12.1943; OIB: 10098934698; M

 
PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SISKA

ŽIVI ZID
Nositeljica liste: MANIKA MOHR

Kandidatkinje/kandidati:
1. MANIKA MOHR; HRVATICA; SISAK, ULICA STJEPANA I ANTUNA RADIĆA 5; rođ. 06.09.1963; OIB: 67039496503; Ž
2. DARIO ČULINOVIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA BERISLAVA PAVIČIĆA 21/A; rođ. 06.03.1970; OIB: 77394657114; M
3. ZORAN STOJAKOVIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA KNEZA TRPIMIRA 17; rođ. 30.10.1959; OIB: 13382449699; M
4. MILAN LOVRIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 103; rođ. 27.09.1957; OIB: 82182529979; M
5. JASNA ŠIMANOVIĆ; HRVATICA; SISAK, ULICA KNEZA TRPIMIRA 1; rođ. 15.03.1963; OIB: 64926663782; Ž
6. SLAVICA KRČELIĆ; HRVATICA; SISAK, KALNIČKA ULICA 22; rođ. 21.08.1963; OIB: 89436307124; Ž
7. MIRA ELEKEŠ; HRVATICA; SISAK, VINOGRADSKA ULICA 58/ 003; rođ. 18.09.1942; OIB: 08388568005; Ž
8. REFIK KOVAČEVIĆ; MUSLIMAN; SISAK, ULICA IVANA GORANA KOVAČIĆA 42; rođ. 06.11.1960; OIB: 94818990103; M
9. BARA MOČILAC; HRVATICA; SISAK, ULICA DRAGE RADOVIĆA 3/B; rođ. 18.05.1954; OIB: 66395861358; Ž
10. TAJANA KONDRES; HRVATICA; SISAK, ULICA MIROSLAVA KRALJEVIĆA 11; rođ. 27.04.1980; OIB: 10710543603; Ž
11. IVICA SMOLČIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA OKTAVIJANA AUGUSTA 18; rođ. 16.09.1969; OIB: 82972217267; M
12. STANKO KOVAČEVIĆ; SRBIN; SISAK, ULICA VLADIMIRA VIDRIĆA 24; rođ. 15.11.1952; OIB: 20532346967; M
13. BARA IVINOVIĆ; HRVATICA; STUPNO, STUPNO 98/A; rođ. 15.11.1948; OIB: 95551275770; Ž
14. MARIJA KOVAČEVIĆ; HRVATICA; SISAK, ULICA VLADIMIRA VIDRIĆA 24; rođ. 06.08.1965; OIB: 47289841721; Ž
15. ĐURĐICA ROGULJA; HRVATICA; SISAK, ULICA KRALJA TOMISLAVA 50; rođ. 30.04.1975; OIB: 75308548454; Ž
16. ROMANO ROMANIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA SLAVE RAŠKAJ 28; rođ. 14.08.1981; OIB: 76145477271; M
17. DRAŽEN ELEKEŠ; HRVAT; SISAK, ULICA BOŽIDARA ADŽIJE 3; rođ. 09.07.1966; OIB: 31544728772; M
18. HELENA PODRAPOVIĆ; HRVATICA; SISAK, ULICA LJUBE BABIĆA 13; rođ. 14.01.1969; OIB: 05374327931; Ž
19. DUBRAVKA STOJAKOVIĆ; HRVATICA; SISAK, ULICA KNEZA TRPIMIRA 17; rođ. 05.05.1963; OIB: 45197583367; Ž
20. DOMINIK KIRINČIĆ; HRVAT; BUDAŠEVO, MALO BUDAŠEVO 177; rođ. 15.02.1967; OIB: 75923584526; M
21. VLASTA GAURINA; HRVATICA; SISAK, ULICA IVANA BAKRANA 1; rođ. 17.01.1953; OIB: 43406714850; Ž
22. DRAGUTIN ROMANIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA SLAVE RAŠKAJ 28; rođ. 10.06.1950; OIB: 62215789439; M
23. VLADO DIZDAREVIĆ; NEPOZNATA; SISAK, ULICA IVANA BAKRANA 1; rođ. 12.08.1983; OIB: 16743264079; M
24. MIRJANA ĐURIĆ; SRPKINJA; SISAK, ULICA IVANA MEŠTROVIĆA 30; rođ. 10.03.1948; OIB: 01080061260; Ž
25. OMER DIZDAREVIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA IVANA BAKRANA 3; rođ. 01.12.1959; OIB: 38617928109; M

 

 

Komentirajte