11.4 C
Sisak
Subota, 16 listopada, 2021

Na širem sisačkom području rast nezaposlenosti, u samom Sisku pad za 0,1 %

- Marketing-spot_imgspot_img

U evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područnog ureda Sisak, koncem prosinca 2016. godine, registrirano je 10.655 nezaposlenih osoba.

Broj nezaposlenih, u odnosu na studeni 2016. godine, veći je za 139 osoba ili 1,3%, a u odnosu na prosinac 2015. godine, manji je za 1.679 osoba ili 13,6%.

U odnosu na studeni 2016. godine, broj nezaposlenih koncem prosinca veći je u šest ispostava PU Sisak, a manji u dvije ispostave. Povećanje broja nezaposlenih zabilježeno je u
Ispostavi Glina 1,1%, Ispostavi Gvozd 1,3%, Ispostavi Hrvatska Kostajnica 14,1%, u Ispostavi Petrinja 0,8% te Ispostavi Topusko 5,8%. Manji broj nezaposlenih zabilježen je u Ispostavi Dvor 1,2%, Ispostavi Sisak 0,1% i Ispostavi Sunja 0,6%.

U prosincu 2016. godine, zabilježen je pad broja nezaposlenih, u odnosu na isti mjesec 2015; u Ispostavi Dvor za 13,8%, Ispostavi Glina 6,4%, Ispostavi Gvozd 16,1%, Ispostavi Hrvatska
Kostajnica 12,9%, Ispostavi Petrinja za 16,2%, Ispostavi Sisak 13,6%, Ispostavi Sunja za 13,5% te Ispostavi Topusko 9,9%.
U odnosu na prosječnu mjesečnu nezaposlenost iz 2015. godine, broj nezaposlenih u Područnom uredu Sisak, u prosincu 2016. godine, manji je za -16,2%.

Struktura ukupno nezaposlenih, promatramo li razinu obrazovanja je sljedeća:
bez škole i nezavršena osnovna škola – 843 (7,9%)
osnovna škola – 3.244 (30,4%)
SŠ za zanimanja do 3 god. i škola za KV i VKV radnike – 3.254 (30,5%)
SŠ za zanimanja u trajanju od 4 i više godina – 2.422 (22,7%)
gimnazija – 227 (2,1 %)
viša škola, I. stupanj fakulteta i stručni studij – 383 (3,6%)
fakulteti, akademije, magisterij, doktorat – 282 (2,6%)

Krajem prosinca, u evidenciji nezaposlenih na području PU Sisak, bilo je 515 osoba u dobi od 15 do 19 godina, 1.066 osoba u dobi od 20 do 24 godine, 918 osoba u dobi od 25 do 29 godina, 865 osoba u dobi od 30 do 34 godine, 949 osoba u dobi od 35 do 39 godina, 981 osoba u dobi od 40 do 44 godine, 1.244 osobe u dobi od 45 do 49 godina, 1.492 osobe u dobi od 50 do 54 godine, 1.662 osobe u dobi od 55 do 59 godina i 963 osobe starije od 60 godina.

Najveći udio u ukupnom broju nezaposlenih imaju osobe u dobi od 55 do 59 godina (15,6%).

Tijekom prosinca 2016. godine, u evidenciju nezaposlenih Područnog ureda Sisak novoprijavljeno je 815 osoba, -4,8% manje nego u studenom 2016. i 17,6% više nego u
prosincu 2015. godine.

Od ukupnog broja novoprijavljenih, 755 osoba ili 92,6%, bilo je zaposleno. Izravno iz radnog odnosa došle su 643 osobe, iz individualne poljoprivrede 1 osoba, iz nekog drugog oblika
rada 62 osobe, izravno iz redovnog školovanja 9 osoba i iz neaktivnosti 100 osoba.

Najviše novoprijavljenih osoba, koje dolaze izravno iz radnog odnosa, prestalo je raditi zbog isteka rada radniku na određeno vrijeme (491), poslovno uvjetovanog otkaza zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga (55), zbog isteka rada radniku na sezonskim poslovima (32), na osnovi sporazuma radnika i poslodavca (32), i t.d..

Od ukupnog broja novoprijavljenih u studenom 2016. godine, 340 osoba prijavljeno je u Ispostavi Sisak, 182 u Ispostavi Petrinja, 130 u Ispostavi Hrvatska Kostajnica, 27 u Ispostavi Sunja, 58 u Ispostavi Glina, 26 u Ispostavi Dvor, 31 u Ispostavi Topusko i 21 u Ispostavi Gvozd.

U prosincu 2016. godine s evidencije nezaposlenih brisano je 676 osoba, od toga je 339 osoba zaposleno temeljem radnog odnosa (312 u zemlji i 27 u inozemstvu), 97 osoba zaposleno je na osnovi drugih poslovnih aktivnosti, 240 osoba brisano je zbog drugih razloga (121 – ne traži aktivno posao – neizvršavanje individualne konzultacije, 68 – stručno osposobljavanje za rad, 30 – odjava sa evidencije i t.d.).

Područnom uredu Sisak, tijekom prosinca 2016. godine, prijavljene su 134 potrebe za radnicima (slobodna radna mjesta) i to prema rodu zanimanja: za zakonodavce/zakonodavke,
dužnosnike/dužnosnice i direktore/direktorice 1, za stručnjake i znanstvenike 25, za inženjere, tehničare i srodna zanimanja 39, za uredske i šalterske službenike 5, za uslužna i trgovačka zanimanja 18, za zanimanja u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji 21, za rukovatelje strojevima i vozilima 11 i za jednostavna zanimanja 14.

U odnosu na studeni 2016. godine, prijavljena je 81 potreba manje za radnicima , a u odnosu na prosinac 2015. godine, 12 potreba za radnicima manje.

Najbrojnije potrebe za radnicima prijavljene su Područnom uredu Sisak iz sljedećih djelatnosti:
– djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi – 32 potrebe
– građevinarstvo – 24 potreba
– obrazovanje – 23 potrebe

U Ispostavi Ispostavi Glina prijavljeno je 5 potreba za radnicima, , Ispostavi Gvozd 1, Ispostavi Hrv. Kostajnica 4, Ispostavi Petrinja 17, Ispostavi Sisak 98, Ispostavi Sunja 3 i Ispostavi Topusko 6 potreba za radnicima.

Iz evidencije nezaposlenih, tijekom prosinca 2016. godine, zaposleno je na osnovi radnog odnosa 339 osoba, od toga 200 na području Područnog ureda, 112 izvan područja Područnog
ureda, ali na području Republike Hrvatske te u inozemstvu 27 osoba. Na određeno vrijeme zaposleno je 267 osoba ili 78,8%, a na neodređeno vrijeme 72 osobe ili 21,2%. Zaposleno je
55 osoba bez radnog iskustva.

S evidencije Ispostave Dvor zaposleno je 15 osoba, Ispostave Glina 26, Ispostave Gvozd 3, Ispostave Hrvatska Kostajnica 10, Ispostave Petrinja 80, Ispostave Sisak 187, Ispostave
Sunja 13 i Ispostave Topusko 5 osobe. Na temelju drugih poslovnih aktivnosti zaposleno je 97 osoba.

U prosincu su na sezonskim poslovima na moru u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane zaposlena 3 radnika iz evidencije PU Sisak. Ukupno je u ovoj godini zbog sezonskog zapošljavanja na moru brisano iz evidencije 770
radnika.

U programe aktivne politike zapošljavanja tijekom prosinca 2016. godine, novouključene su 202 osobe i to u potpore za zapošljavanje 63 osobe, potpore za samozapošljavanje 21 osoba,
obrazovanje nezaposlenih 2 osoba, javni rad 15 osoba te u stručno osposobljavanje za rad 101 osoba.

Po raznim programima tijekom 2016. novouključeno je 1.227 osoba i to u potpore za zapošljavanje 157 osoba (9,5%), u potpore za samozapošljavanje 69 osoba (6,2%), obrazovanje nezaposlenih 191 osoba (7,6%), u javne radove 517 osoba (50,9%) te stručno osposobljavanje za rad 192 osobe (25,9%).

 

Zadnje novosti
- Marketing -spot_img
Ostale novosti