6.7 C
Sisak
Subota, 16 listopada, 2021

Pad nezaposlenosti na širem sisačkom području

- Marketing-spot_imgspot_img

U evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područnog ureda Sisak, koncem ožujka 2016. godine, registrirano je 12.178 nezaposlenih osoba. Broj nezaposlenih, u odnosu na veljaču 2016. godine, manji je za 338 osoba ili 2,7%, a u odnosu na ožujak 2015., manji je za 1.513 osoba ili 11,1%.

U odnosu na veljaču 2016. godine, broj nezaposlenih, koncem ožujka manji je u svim ispostavama PU Sisak. Smanjenje broja nezaposlenih zabilježeno je u Ispostavi Dvor 3,8%, Ispostavi Glina 0,3%, u Ispostavi Gvozd 3,8%, Ispostavi Hrvatska Kostajnica 3,8%, Ispostavi Petrinja 2,7%, Ispostavi Sisak 2,7%, Ispostavi Sunja 2,7% te Ispostavi Topusko 2,3%.

U ožujku 2016. godine, zabilježen je pad broja nezaposlenih, u odnosu na isti mjesec 2015: u Ispostavi Dvor za 15,4%, Ispostavi Glina 9,3%, Ispostavi Gvozd 9,4%, Ispostavi Hrvatska
Kostajnica 12,3%, Ispostavi Petrinja za 11,5%, Ispostavi Sisak 11,6%, Ispostavi Sunja za 3,7% i u Ispostavi Topusko 9,7%.

U odnosu na prosječnu mjesečnu nezaposlenost iz 2015. godine, broj nezaposlenih u Područnom uredu Sisak, u ožujku 2016. godine, manji je za 4,2%.

Na području Grada Siska trenutačno je 5438 nezaposlenih.

Struktura ukupno nezaposlenih, promatramo li razinu obrazovanja je sljedeća:

­ bez škole i nezavršena osnovna škola – 901 (7,4%)

­ osnovna škola – 3.700 (30,4%)

­ SŠ za zanimanja do 3 god. i škola za KV i VKV radnike – 3.844 (31,6%)

­ SŠ za zanimanja u trajanju od 4 i više godina – 2.763 (22,7%)

­ gimnazija – 284 (2,3 %)

­ viša škola, I. stupanj fakulteta i stručni studij – 386 (3,2%)

­ fakulteti, akademije, magisterij, doktorat – 300 (2,5%)

Krajem ožujka, u evidenciji nezaposlenih na području PU Sisak, bile su 552 osobe u dobi od 15 do 19 godina, 1.295 osoba u dobi od 20 do 24 godine, 1.059 osoba u dobi od 25 do 29 godina, 1.066 osoba u dobi od 30 do 34 godine, 1.097 osoba u dobi od 35 do 39 godina, 1.238 osoba u dobi od 40 do 44 godine, 1.416 osoba u dobi od 45 do 49 godina, 1.665 osobau dobi od 50 do 54 godine, 1.812 osoba u dobi od 55 do 59 godina i 978 osoba starijih od 60 godina. Najveći udio u ukupnom broju nezaposlenih imaju osobe u dobi od 55 do 59 godina (14,9%).

Tijekom ožujka 2016. godine, u evidenciju nezaposlenih Područnog ureda Sisak novoprijavljeno je 489 osoba, 35,6% manje nego u veljači 2016. i 20,4% manje nego u ožujku 2015. godine.

Od ukupnog broja novoprijavljenih, 410 osoba ili 83,8%, bilo je zaposleno. Izravno iz radnog odnosa došlo je 316 osoba, iz individualne poljoprivrede 1 osoba, iz nekog drugog oblika rada
12 osoba, izravno iz redovnog školovanja 13 osoba i iz neaktivnosti 147 osobe.

Najviše novoprijavljenih osoba, koje dolaze izravno iz radnog odnosa, prestalo je raditi zbog isteka rada radniku na određeno vrijeme (172), na osnovi sporazuma radnika i poslodavca (52), poslovno uvjetovanog otkaza zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga (42).

Od ukupnog broja novoprijavljenih u ožujku 2016. godine, 264 osobe prijavljene su u Ispostavi Sisak, 110 u Ispostavi Petrinja, 17 u Ispostavi Hrvatska Kostajnica, 44 u Ispostavi Glina, 13 u
Ispostavi Dvor, 19 u Ispostavi Sunja, 9 u Ispostavi Gvozd i 13 u Ispostavi Topusko.

U ožujku 2016. godine s evidencije nezaposlenih brisano je 827 osoba, od toga je 568 osoba zaposleno temeljem radnog odnosa (548 u zemlji i 20 u inozemstvu), 13 osoba zaposleno je na osnovi drugih poslovnih aktivnosti, 246 osoba brisano je zbog drugih razloga (102 -ne traži aktivno posao – neizvršavanje individualne konzultacije, 30 -odjava sa evidencije, 27 –
ostvarivanje prava na rodiljnu, roditeljsku, posvojiteljsku ili skrbničku poštedu od rada po posebnom propisu i t.d.).

Područnom uredu Sisak, tijekom ožujka 2016. godine, prijavljeno je 488 potreba za radnicima (slobodnih radnih mjesta) i to prema rodu zanimanja: za zakonodavce/zakonodavke, dužnosnike/dužnosnice i direktore/direktorice 1, za stručnjake i znanstvenike 45, za inženjere, tehničare i srodna zanimanja 56, za uredske i šalterske službenike 16, za uslužna i trgovačka
zanimanja 44, za poljoprivrednike/poljoprivrednice, šumare/šumarke, ribare/ribarke, lovce/lovkinje 1, za zanimanja u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji 48, za rukovatelje strojevima i
vozilima 22 i za jednostavna zanimanja 255.

U odnosu na veljaču 2016. godine, prijavljeno je 159 potreba za radnicima više, a u odnosu na ožujak 2015. godine, 153 potrebe za radnicima više.

Najbrojnije potrebe za radnicima prijavljene su Područnom uredu Sisak iz sljedećih djelatnosti:

– djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi – 116 potreba

– javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje – 111 potreba

– prerađivačka industrija – 52 potrebe.

U Ispostavi Dvor prijavljeno je 5 potreba za radnicima, Ispostavi Glina 14, Ispostavi Gvozd 15, Ispostavi Hrv. Kostajnica 105, Ispostavi Petrinja 76, Ispostavi Sisak 247, Ispostavi Sunja 4 i
Ispostavi Topusko 22 potrebe za radnicima.

Iz evidencije nezaposlenih, tijekom ožujka 2016. godine, zaposleno je na osnovi radnog odnosa 568 osoba, od toga 317 na području Područnog ureda, 231 izvan područja Područnog
ureda, ali na području Republike Hrvatske te u inozemstvu 20 osoba. Na određeno vrijeme zaposleno je 513 osoba ili 90,3%, a na neodređeno vrijeme 55 osoba ili 9,7%. Zaposleno je 50 osoba bez radnog iskustva.

S evidencije Ispostave Dvor zaposleno je 26 osoba, Ispostave Glina 32, Ispostave Gvozd 22, Ispostave Hrvatska Kostajnica 35, Ispostave Petrinja 125, Ispostave Sisak 284, Ispostave
Sunja 30 i Ispostave Topusko 14 osoba. Na temelju drugih poslovnih aktivnosti zaposleno je 13 osoba.

U ožujku je na sezonskim poslovima na moru u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane zaposlena su 63 radnika iz evidencije PU Sisak. Ukupno je u ovoj godini zbog sezonskog zapošljavanja na moru brisano iz evidencije 68 radnika.

Zadnje novosti
- Marketing -spot_img
Ostale novosti