Naslovnica Vijesti Sisak Zgrada Dunavskog Lloyda – rupa bez dna Sisačko-moslavačke županije

Zgrada Dunavskog Lloyda – rupa bez dna Sisačko-moslavačke županije

Kupnja zgrade Dunavskog Lloyda od strane Sisačko-moslavačke županija tema je članka na Fairpressu.

„Ponudu ocjenjujem vrlo dobrom s obzirom na to da je procijenjena tržišna vrijednost ove zgrade 2162 eura po kvadratu“ – pravdala je kupnju upravne zgrade Dunavskog Lloyda, po cijeni od 1200 eura po kvadratu, pred vijećnicima Županijske skupštine u lipnju 2008. SDP-ova županica Marina Lovrić Merzel. Zgrada od 1800 kvadrata je kupljena s namjerom da se u nju presele svi upravni odjeli županije.

“Trenutačno je naša uprava dislocirana na nekoliko lokacija. Šest je Upravnih odjela smješteno u središtu Županije, a šest van ove zgrade. Ta dislociranost donosi probleme u radu i nužno je objedinjenje svih odjela”- rekla je te 2008. godine Vesna Krnjaić, tajnica Službe za poslove skupštine i poglavarstva pojašnjavajući Odluku o kupnji nekretnine.

Županijsko poglavarstvo odlučilo je, uz jedan glas protiv Rajka Mladenovića, nekoliko dana prije spomenute sjednice županijske skupštine, na svojoj 61. sjednici 23. lipnja 2008., prihvatiti ponudu Dunavskog Lloyda za prodaju objekta starog 50-ak godina u kojeg će se preseliti upravna tijela Sisačko-moslavačke županije. Na čelu Dunavskog Lloyda bio je tada njegov većinski vlasnik Darko Pavlak, bivši dugogodišnji sisački gradonačelnik iz redova HDZ-a.

Ponuda Hrvatskog riječnog brodarstva Dunavski Lloyd Sisak d.o.o. za prijevoz robe riječnim putem u Županiju je upućena 21. ožujka 2008. godine, a odnosila se na kupnju nekretnine – poslovne zgrade koja se nalazi u Sisku, Rimska 28, k.č.br. 962/1, z.k.ul. 4196, k.o. Stari Sisak. Županija je kupila podrum i četiri kata dok je prizemlje ostalo u vlasništvu Lučke uprave Sisak.

Ukupna cijena objekta od 1800 kvadrata, a na koju je Županija pristala, iznosila je 2.159.244 eura, a plaćanje je predviđeno obročno kroz tri godine bez kamata u kunama po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate. Plaćanje se trebalo obaviti 2008., 2009. i 2010. godine no s plaćanjem se naknadno zakompliciralo.

Zgrada je kupljena bez natječaja. U medijima su tada, 2008. godine, neki vlasnici Agencija za nekretnine isticali kako je prodajna cijena od 1200 Eura po kvadratu donekle realna cijena na tržištu u Sisku obzirom na lokaciju same zgrade. No, isticali su nerealnu procijenjenu vrijednost od strane sudskog vještaka Juraja Cvetnića koji je u svom elaboratu tržišnu vrijednost nekretnine procijenio na 2.162 Eura po kvadratu. Tada su svi agenti za prodaju nekretnina isticali kako je ta brojka mnogo veća od realne situacije u Sisku za slične prostore.

A upravo je ta brojka bila alibi Sisačko-moslavačkoj županici da kupi prostor po 1200 eura za kvadrat. Županija naime tada nije napravila nikakvu vlastitu procjenu vrijednosti nekretnine, nego je zbog procjene od 2162 eura dogovor od 1200 eura za kvadrat županica automatski ocijenila odličnim poslom.

Nitko se nije obazirao da je riječ o zgradi staroj 50 godina, i neadekvatnoj za namjenu koja joj je predviđena.

A integrity observer pokazao je kako je, od 2012. pa do danas, nekoliko desetaka natječaja bilo raspisano za uređenje zgrade, što je dodatni trošak koji će u konačnici cijenu nekretnine značajno povećati. A uređenje ni u 2016. još nije gotovo, punih osam godina nakon kupnje.

Od kupnje zgrade pa do danas, računajući i namjere ulaganja u 2016. u kupljenu zgradu je uloženo ukupno 6.588.375 kuna. To iznosi dodatni trošak od 3660 kuna po kvadratnom metru, tj. oko dodatnih 470 eura po kvadratu pa dolazimo do cijene od 1670 eura po kvadratu, što je za sisačko tržište nekretnina daleko prevelika cifra. A pitanje je i hoće li to biti dovoljno da se zgrada u potpunosti privede svrsi.

Samo plaćanje Dunavskom Lloydu zakompliciralo se odmah obzirom je dio kupoprodajne cijene Županija planirala isplatiti novcem od prodaje zgrade u svome vlasništvu, u kojoj se nalazi Porezna uprava. No, Ministarstvo financija, netom nakon objave namjere da zgrada ide u prodaju, uspijeva se upisati kao vlasnik objekta jer su pronašli vlasnički list iz 1941. godine. Stoga će se i plaćanje za zgradu Lloyda odužiti s planiranih 2008.-2010. godine pa se županija kao vlasnik objekta upisuje, po pojedinim etažama, tek 2011. i 2012. godine.

Tek 2012., četiri godine nakon kupnje zgrade, počinju i brojni dodatni radovi na objektu koji će, prema Integrityobserveru i dokumentaciji koju smo dobili na uvid, trajati i u 2016. godini, a Županija će i dalje cijelo to vrijeme plaćati najam za prostor iz kojeg se odmah te 2008. htjela seliti u novokupljenu zgradu.

Uređenje prostora, u kojeg će se utrošiti dodatnih više od 6,5 milijuna kuna, počelo je 2012. godine.

U Plan nabave Sisačko-moslavačke županije za 2012. godinu pod rednim brojem 8. planiran je otvoreni postupak javne nabave od 650.000 kuna za „uređenje poslovnog prostora u Rimskoj ulici 28“. Pod rednim brojem 53. u nabavi procijenjene vrijednosti od 20.000-70.000 kuna planirana je stavka od 60.000 kuna za izradu izvedbenog projekta s troškovnicima za uređenje istog poslovnog prostora.

Prvim izmjenama Plana nabave za 2012. 4. lipnja 2012. ubačen je i redni broj 81. „energetski pregled zgrade Dunavskog Lloyda s ciljem izdavanja certifikata o energetskim svojstvima zgrade“ u iznosu od 24.500 kuna.

U prvoj godini uređenja tako se na radove i pripremu planiralo utrošiti 734.500 kuna. No od uređenja prostora se odustalo, ali su odrađene planirane dvije nabave manje vrijednosti. Nažalost, u objavljenom pregledu sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja Sisačko-moslavačke županije za 2012. godinu nisu navedeni odabrani izvođači spomenute dvije javne nabave vezane uz ovaj prostor, niti konačni iznos plaćen za idejni projekt i energetski certifikat. Plan je bio 84.500 kuna.

Nakon što se odustalo od uređenja u 2012. godini, planiralo se za 2013. godinu, a povećava se i trošak. U 2013. se pojavljuje i sumnja na pogodovanje određenim izvođačima uslijed rascjepkavanja radova na iznose ispod 70.000 kuna i time izbjegavanja otvorenog javnog natječaja.

Naime, prema originalnog Planu nabave Sisačko-moslavačke županije za 2013. godinu pod rednim brojem 7/13 planiran je otvoreni postupak javne nabave za „uređenje poslovnog prostora u Rimskoj ulici 28 u Sisku“ procijenjene vrijednosti od milijun kuna. Podsjetimo, u 2012. se za te radove planiralo 650.000 kuna, ali se od njih odustalo.

Kod nabave vrijednosti od 20 do 70.000 kuna dvije se tiču istog prostora. Pod brojem 54. je izrada dokumentacije za rekonstrukciju postojeće kotlovnice u vrijednosti od 40.000 kuna te pod 55. izrada dokumentacije za rekonstrukciju postojećeg dizala u iznosu od 20.000 kuna.

Drugim izmjenama Plana nabave SMŽ 8. veljače 2013. dolazi do promjena vezanih uz obnovu poslovnog prostora. Odustaje se od uređenja za milijun kuna dok se u nabavu od 20.000 do 70.000 kuna, dakle bez obveze otvorenog postupka javne nabave, ubacuju sljedeće stavke:

Pod broj 96. Sanacija centralnog grijanja u Rimskoj ulici 28 u Sisku – vrijednost 65.000 kuna, pod 97. Usluge izvođenja instalacija jake struje u Rimskoj ulici 28 u Sisku – vrijednost 69.900 kuna, pod 98. Usluge izvođenja instalacija slabe struje (strukturno kabliranje) u Rimskoj ulici 28 u Sisku – vrijednost 69.900 kuna, pod 99. Usluge ugradnje rasvjetnih armatura u Rimskoj ulici 28 u Sisku – vrijednost 60.000 kuna, pod 100. Usluge dobave i ugradnje podnih obloga u Rimskoj ulici 28 u Sisku – vrijednost 30.000 kuna i pod 101. Ličilačke usluge u Rimskoj ulici 28 u Sisku – vrijednost 69.000 kuna – sve bez PDV-a..

Zajednička vrijednost ovih šest nabava na samoj granici zakonskog maksimuma za izbjegavanje otvorenog postupka javne nabave je 363.800 kuna. Naime, tadašnji Zakon o javnoj nabavi kazuje kako se za predmete nabave čija je vrijednost manja od 70.000 kuna ne provodi otvoreni postupak javne nabave.

U svibnju 2013. 4. Izmjenama Plana nabave Sisačko-moslavačke županije povećava se iznos predviđen za stavku 100. Usluge dobave i ugradnje podnih obloga u Rimskoj ulici 28 sa 30.000 kuna na graničnih 69.900 kuna (bez PDV-a), čime se ukupan zbroj šest odvojenih nabava za uređenje istog prostora penje na 403.700 kuna (bez PDV-a).

U odgovoru iz 2013. na moj upit zbog čega se odlučilo na procijenjenu vrijednost od 69.900 kuna i da li se moglo spojiti neke od tih ponuda u jednu – obzirom je dijelom riječ o sličnim poslovima – iz Sisačko-moslavačke županije je tada odgovoreno:

“Procijenjena vrijednost svake pojedine nabave utvrđena je na temelju procjene stručnih službenika u upravnim tijelima Sisačko-moslavačke županije, a vezano uz upit „da li se moglo spojiti više nabava u jednu“ Sisačko-moslavačka županija postupila je sukladno Zakonu o javnoj nabavi kojim je utvrđeno da se prilikom definiranja predmeta nabave primjenjuje Jedinstveni rječnik javne nabave kao referentna nomenklatura.”

U istom odgovoru potvrđeno je i kako je tri nabave, instalacije jake i slabe struje te ugradnja rasvjetnih armatura, dobila ista tvrtke – GME uslužni obrt Sunja, čime se pokazalo kako je riječ o sličnim poslovima koje može obaviti jedna tvrtka. No, ovaj put posao u ukupnoj vrijednosti od 210.000 kuna GME Sunja je ovako dobila bez javnog natječaja. I ostaje nepoznato je li to netko mogao odraditi jeftinije.

Do kraja 2013. u plan javne nabave bit će dodana i stavka 115. – izrada tehničke dokumentacije projekta rekonstrukcije zgrade Dunavskog Lloyda u Sisku u vrijednosti od 32.000 kuna.

U objavljenom pregledu sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovo izvođenja u 2013. godini Sisačko-moslavačka županija nije navela niti jedan od provedenih postupaka koji se tiču zgrade u Rimskoj ulici 28 u Sisku, kao ni konačan iznos plaćen uza uređenje prostora.

No, u nalazu Državne revizije iz 2014. godine stoji kako je u 2013. godini, radi preseljenja samo dva upravna odjela i razvojne agencije, izrađena tehnička dokumentacija za projekt izrade dizala, vanjske rasvjete i elaborat racionalne uporabe energije i toplinske zaštite te projekt kotlovnice na pelete dok su i izvedeni elektroinstalaterski i drugi radovi na uređenju u iznosu 360.505,00 kn.

Revizija je upozorila i kako preseljenje ide sporo te ga treba ubrzati obzirom da Županija ima u svom vlasništvu kupljenu zgradu (Rimska 28), a i dalje plaćanajam drugima – u 2013. je za najam poslovnih prostora Županija utrošila 1.126.880,00 kn.

I doista i u 2014. stižu novi radovi u objektu kojeg je Županija kupila 2008. godine. A uz to nabavi pogoduje i izmjena Zakona o javnoj nabavi kojom se nabava radova čak do 500.000 kuna sada smatra bagatelnom nabavom, bez obveze raspisivanja javnog natječaja.

Prema planu nabave SMŽ za 2014. godinu općenito samo tri nabave idu na javni natječaj, (prosjek je prethodnih godina 30-ak), a sve je ostalo uklopljeno u bagatelnu nabavu pa tako i nabava broj60/BN „Uređenje poslovnog prostora u Rimskoj ulici 28 u Sisku“ procijenjene vrijednosti nabave od 320.000 kuna (bez PDV-a) .

No, 1. listopada 2014. izmjenama Plana nabave ta se jedinstvena nabava od 320.000 kuna dijeli na pet manjih, ali ukupno dosta veće vrijednosti.

Uvodi se 121/BN – Radovi na instalaciji centralnog grijanja poslovnog prostora u Rimskoj ulici 28 (36.500 + PDV), 122/BN – Radovi na sanaciji sanitarnih čvorova prostora u Rimskoj 28 (52.000 + PDV), 123/BN Soboslikarski-ličilački-knauferski radovi na uređenju prostora u Rimskoj 29 (78.500+ PDV), 124/BN – Građevinsko-obrtnički radovi na uređenju poslovnog prostora u Rimskoj ulici 28 (80.000 + PDV) i 125/BN – Elektroinstalaterski radovi u poslovnom prostoru u Rimskoj ulici 28 (210.000 kn +PDV). Dana 17. prosinca 2014. dodaje se i 127/BN u Plan nabave – Dobava i ugradnja komunikacijske opreme za objekt u Sisku, Rimska 28 (40.000 kuna + PDV).

I ovaj put smo tržili razloge cjepkanja jedinstvene nabave, ali i popis izvođača radova.

“Pravilnikom o provedbi postupaka nabave procijenjene vrijednosti do 200.000 kuna (za nabavu roba i usluga) odnosno do 500.000 kuna (za nabavu radova) određeno je da se nabava roba, radova i usluga vrijednosti do 100.000 kuna (bez PDV-a) u pravilu provode izdavanjem narudžbenice ili zaključivanjem ugovora s jednim gospodarskim subjektom po vlastitom izboru, te su određeni radovi izdavanjem narudžbenica tvrtkama s kojima Županija ima pozitivna iskustva u izvođenju takove vrste radova u objektima za koje je odgovorna. Radove na instalaciji centralnog grijanja za iznos od 36.048,52 kuna (bez PDV-a) izvela je tvrtka Draž instalacije iz Petrinje, radove na sanaciji sanitarnih čvorova izvela je Stanelle iz Petrinje za iznos od 51.559 kuna (bez PDV-a), soboslikarsko-ličilačke radove za 78.340 kuna (bez PDV-a) izveo je obrt Stemart iz Petrinje, a za 78.340 kuna (bez PDV-a) građevinsko-obrtničke radove izveo je Ćubela sistemi iz Siska. Za izvedbu elektroinstalaterskih radova, obzirom se radi o iznosu većem od 100.000 kuna, proveden je postupak prikupljanja ponuda slanjem poziva za dostavu ponuda na adrese tri odabrana izvođača. U provedenom postupku najpovoljniju ponudu je dostavio GME iz Sunje, na iznos 209.605 kuna.” – stoji u odgovoru iz Sisačko-moslavačke županije.

Kad se vide odrađeni iznosi jasno je da su skroz blizu procijenjenoj vrijednosti pa i slučaju kada je, između tri ponuđača, odabran GME Sunja (209.605 kuna u odnosu na procjenu od 210.000 kuna).

Radovi na uređenju objekta nastavljeni su i u 2015. godini.

Prema Planu nabave za 2015. na rednom broju 57/15BN predviđeno je uređenje poslovnog prostora u Rimskoj ulici 28 u Sisku vrijedno 240.000 kuna. Drugim izmjenama Plana nabave 23. Ožujka 2015. ubačena je i nabava velike vrijednosti 6/15 od 1,774.925 kuna, bez PDV-a, za adaptaciju poslovne građevine – prohodna terasa i stolarija u Sisku te tri bagatelne – 92/15 – adaptacija neprohodne terase na zgradi u Rimskoj 28 procijenjene vrijednosti 253.080 kuna, 93/15 stručni nadzor za izvođenje radova na adaptaciji prohodne terase u iznosu od 35.000 kuna te 94/15 stručni nadzor radova na adaptaciji neprohodne terase u iznosu od 5.000 kuna. U lipnju se dodaje i javna nabava 8/15 procijenjena na 684.000 kuna + PDV, a tiče se zamjene postojeće kotlovnice u Rimskoj 28, kao i nabava 99/15 – usluge stručnog nadzora zamjene kotlovnice u iznosu 25.000 + PDV. U rujnu 2015. Smanjuje se procijenjena vrijednost nabave 57/15 sa 240.000 na 90.000 kuna.

Prema podacima s Integrity observera u postupku 6/15 – proveden je javni natječaj te je između 4 pristigle ponude odabrana ona Georada iz Zagreba u ukupnom iznosu od 1,462.362,50 kuna (uključujući PDV). Za postupak 8/15 i zamjenu kotlovnice proveden je postupak javne nabave te je izabrana, između pet prispjelih, kao najpovoljnija ponuda tvrtke Petreković iz Siska u iznosu od 530.005 kuna (uključujući PDV).

I Plan nabave za 2016. predviđa nova ulaganja u zgradu Dunavskog Lloyda. Za radove na fasadi zgrade u Rimskoj 28 planirano je milijun kuna, a za izvođenje radova klimatizacije u istom objektu 691.500 kuna. U bagatelnoj nabavi predviđeno 10.000 kuna za rušenje pregradnih zidova i zbrinjavanje glomaznog otpada iz zgrade u Rimskoj 28, 41.000 kuna za postavljanje grijaćih tijela u istoj zgradi, 94.000 kuna za postavljanje internetske mreže i mreže elektroinstalacija u tom objektu, 28.000 kuna za postavljanje rasvjetnih tijela u Rimskoj 28, 250.000 kuna za sanaciju sanitarnih čvorova u Rimskoj 28, 87.500 kuna za nadzor tih radova te 110.000 kuna za radove i nadzor radova na izvođenju unutarnje hidrantske mreže.

Ukupno je od 2012. do početka 2016. godine. za dodatna ulaganja u objekt kupljen 2008. bez natječaja u Rimskoj 28 utrošeno 4,276.375 kuna. U 2016. planira se utrošiti još 2,312 milijuna kuna. Ukupni trošak kupnje i obnove zgrade tako se penje na 1670 eura po kvadratu, daleko iznad realnih tržišnih vrijednosti sličnih nekretnina u Sisku.

Komentirajte