6.7 C
Sisak
Subota, 16 listopada, 2021

Na području Siska 4683 nezaposlenih

- Marketing-spot_imgspot_img

U evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područnog ureda Sisak, koncem prosinca 2015., registrirane su 12.334 nezaposlene osobe. Broj nezaposlenih, u odnosu na studeni 2015. godine, manji je za 118 osoba ili 0,9%, a u odnosu na prosinac 2014., manji je za 1.249 osoba ili 9,2%.

Od toga broja na području samog grada Siska nezaposlene su 4683 osobe.

U odnosu na studeni 2015. godine, broj nezaposlenih, koncem prosinca veći je u tri ispostave PU Sisak.

Rast broja nezaposlenih zabilježen je u Ispostavi Gvozd 1,4%, Ispostavi Hrvatska Kostajnica 0,6% i u Ispostavi Sunja 1,5%. Smanjenje broja nezaposlenih zabilježeno je u Ispostavi Dvor 1,9%, Ispostavi Petrinja 2,4%, Ispostavi Sisak 1,1% te Ispostavi Topusko 1,2%. U Ispostavi Glina broj nezaposlenih isti je kao u studenom.

U prosincu 2015. godine, zabilježen je pad broja nezaposlenih, u odnosu na isti mjesec 2014: u Ispostavi Dvor za 17,4%, Ispostavi Glina 12,9%, Ispostavi Gvozd 4,1%, Ispostavi Hrvatska
Kostajnica 11,1%, Ispostavi Petrinja za 8,5%, Ispostavi Sisak 9,4%, Ispostavi Sunja za 1,7% i u Ispostavi Topusko 3,0%.

U odnosu na prosječnu mjesečnu nezaposlenost iz 2014. godine, broj nezaposlenih u Područnom uredu Sisak, u prosincu 2015. godine, manji je za 13,4%.

Struktura ukupno nezaposlenih, promatramo li razinu obrazovanja je sljedeća:
 bez škole i nezavršena osnovna škola 904 (7,3%)
 osnovna škola 3.653 (29,6%)
 SŠ za zanimanja do 3 god. i škola za KV i VKV radnike 3.914 (31,7%)
 SŠ za zanimanja u trajanju od 4 i više godina 2.833 (23,0%)
 gimnazija 293 (2,4 %)
 viša škola, I. stupanj fakulteta i stručni studij 425 (3,4%)
 fakulteti, akademije, magisterij, doktorat 312 (2,5%)

Krajem prosinca, u evidenciji nezaposlenih na području PU Sisak, bilo je 648 osoba u dobi od 15 do 19 godina, 1.360 osoba u dobi od 20 do 24 godine, 1.090 osoba u dobi od 25 do 29 godina, 1.100 osoba u dobi od 30 do 34 godine, 1.130 osoba u dobi od 35 do 39 godina, 1.233 osobe u dobi od 40 do 44 godine, 1.406 osoba u dobi od 45 do 49 godina, 1.641 osoba u dobi od 50 do 54 godine, 1.783 osobe u dobi od 55 do 59 godina i 943 osobe starijih od 60 godina. Najveći udio u ukupnom broju nezaposlenih imaju osobe u dobi od 55 do 59 godina (14,5%).

Tijekom prosinca 2015. godine, u evidenciju nezaposlenih Područnog ureda Sisak novoprijavljene su 693 osobe, 16,8% manje nego u studenom 2015. i 3,7% više nego u prosincu 2014. godine.

Od ukupnog broja novoprijavljenih, 635 osoba ili 91,6%, bilo je zaposleno. Izravno iz radnog odnosa došle su 533 osobe, iz individualne poljoprivrede 1 osoba, iz nekog drugog oblika
rada 51 osoba, izravno iz redovnog školovanja 8 osoba i iz neaktivnosti 100 osoba.

Najviše novoprijavljenih osoba, koje dolaze izravno iz radnog odnosa, prestalo je raditi zbog isteka rada radniku na određeno vrijeme (336), poslovno uvjetovanog otkaza zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga (55), zbog isteka rada radniku na sezonskim poslovima (48), na osnovi sporazuma radnika i poslodavca (46) itd..

Od ukupnog broja novoprijavljenih u prosincu 2015. godine, 362 osobe prijavljene su u Ispostavi Sisak, 147 u Ispostavi Petrinja, 42 u Ispostavi Hrvatska Kostajnica, 39 u Ispostavi Glina, 25 u Ispostavi Dvor, 36 u Ispostavi Sunja, 24 u Ispostavi Gvozd i 18 u Ispostavi Topusko.

U prosincu 2015. godine s evidencije nezaposlenih brisano je 811 osoba, od toga su 374 osobe zaposlene temeljem radnog odnosa (353 u zemlji i 21 u inozemstvu), 134 osobe zaposlene su na osnovi drugih poslovnih aktivnosti, 303 osobe brisane su zbog drugih razloga (152 ne traži aktivno posao – neizvršavanje individualne konzultacije, 109 stručno osposobljavanje za rad, 39 ne traži aktivno posao – neodazivanje na individualno savjetovanje, 31 ostvarivanje prava na rodiljnu, roditeljsku, posvojiteljsku ili skrbničku poštedu od rada po posebnom propisu itd.).

Područnom uredu Sisak, tijekom prosinca 2015. godine, prijavljeno je 146 potreba za radnicima (slobodnih radnih mjesta) i to prema rodu zanimanja: za stručnjake i znanstvenike
40, za inženjere, tehničare i srodna zanimanja 34, za uredske i šalterske službenike 13, za uslužna i trgovačka zanimanja 16, za poljoprivrednike/poljoprivrednice, šumare/šumarke,3
ribare/ribarke, lovce/lovkinje 1, za zanimanja u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji 6, za rukovatelje strojevima i vozilima 13 i za jednostavna zanimanja 23.

U odnosu na studeni 2015. godine, prijavljene su 233 potrebe za radnicima manje, a u odnosu na prosinac 2014. godine, 19 potreba za radnicima više.

Najbrojnije potrebe za radnicima prijavljene su Područnom uredu Sisak iz sljedećih djelatnosti:
– djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 33 potrebe
– obrazovanje 32 potrebe
– prerađivačka industrija 16 potreba

U Ispostavi Dvor prijavljene su 2 potrebe za radnicima, Ispostavi Glina 5, Ispostavi Gvozd 5, Ispostavi Hrv. Kostajnica 4, Ispostavi Petrinja 20, Ispostavi Sisak 96, Ispostavi Sunja 3 i  Ispostavi Topusko 11 potreba za radnicima.

Iz evidencije nezaposlenih, tijekom prosinca 2015. godine, zaposlene su na osnovi radnog odnosa 374 osobe, od toga 232 na području Područnog ureda, 121 izvan područja Područnog
ureda, ali na području Republike Hrvatske te u inozemstvu 21 osoba. Na određeno vrijeme zaposleno je 326 osoba ili 87,2%, a na neodređeno vrijeme 48 osoba ili 12,8%. Zaposlene su
52 osobe bez radnog iskustva.

S evidencije Ispostave Dvor zaposleno je 17 osoba, Ispostave Glina 16, Ispostave Gvozd 8, Ispostave Hrvatska Kostajnica 15, Ispostave Petrinja 90, Ispostave Sisak 205, Ispostave
Sunja 8 i Ispostave Topusko 15 osoba. Na temelju drugih poslovnih aktivnosti zaposlene su 134 osobe.

U prosincu nije bilo zapošljavanja radnika iz evidencije PU Sisak na sezonskim poslovima na moru u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane. Ukupno je u ovoj godini, zbog sezonskog zapošljavanja na moru iz evidencije brisano 859 radnika.

U Područnom uredu Sisak, u prosincu 2015. godine, novčanu naknadu koristilo je 1.208 nezaposlenih osoba (9,8% od ukupnog broja nezaposlenih). U odnosu na studeni 2015. godine, broj korisnika novčane naknade veći je za 2,8%, a u odnosu na prosinac 2014. godine, broj korisnika manji je za 8,1%.

Prosječni iznos novčane naknade u PU Sisak, u prosincu 2015., iznosio je 1.984,45 kn.

U programe aktivne politike zapošljavanja tijekom prosinca 2015. godine, novouključena je 191 nezaposlena osoba i to u: potpore za zapošljavanje 31 (16,2%) osoba, potpore za samozapošljavanje 18 (9,4%) osoba, obrazovanje nezaposlenih 5 (2,1%) osoba, javne radove 58 (30,4%) osoba te stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 80
(41,9%) osoba.

Po raznim programima tijekom 2015. novouključeno je 1.100 nezaposlenih osoba i to u: potpore za zapošljavanje 152 (13,8%) osobe, potpore za samozapošljavanje 75 (6,8%) osoba,
obrazovanje nezaposlenih 9 osoba (0,8%), javne radove 532 osobe (48,4%), stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 319 osoba (29,0%) te u potpore za očuvanje radnih mjesta 13 osoba (1,2%).

Zadnje novosti
- Marketing -spot_img
Ostale novosti