6 C
Sisak
Srijeda, 27 listopada, 2021

Krajem rujna u Sisku gotovo jednak broj nezaposlenih kao i mjesec prije

- Marketing-spot_imgspot_img

U evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područnog ureda Sisak, koncem rujna 2015. registrirano je 11.997 nezaposlenih osoba. Samo područje Siska krajem rujna imalo je 4607 nezaposlenih.

Broj nezaposlenih, u odnosu na kolovoz 2015. godine, manji je za 1 osobu ili 0,01%, a u odnosu na rujan 2014. manji je za
1.427 osoba ili 10,6%.

U odnosu na kolovoz 2015. godine, broj nezaposlenih koncem rujna veći je u četiri ispostave, a manji je također u četiri ispostave PU Sisak.

Rast broja nezaposlenih zabilježen je u Ispostavi Dvor 1,5%, Ispostavi Gvozd 0,8%, Ispostavi Sisak 0,8% i Ispostavi Topusko 0,7%.

Smanjenje broja nezaposlenih zabilježeno je u Ispostavi Glina 0,8%, Ispostavi Hrvatska Kostajnica 0,5%, Ispostavi Petrinja 1,5% te Ispostavi Sunja 1,0%.

U rujnu 2015. godine, zabilježen je pad broja nezaposlenih, u odnosu na isti mjesec 2014. u Ispostavi Dvor za 12,4%, Ispostavi Glina 13,2%, Ispostavi Gvozd 8,7%, Ispostavi Hrvatska
Kostajnica 18,3%, Ispostavi Petrinja za 10,9%, Ispostavi Sisak 9,4% i Ispostavi Sunja za 8,1% i u Ispostavi Topusko 5,9%.

U odnosu na prosječnu mjesečnu nezaposlenost iz 2014. godine, broj nezaposlenih u Područnom uredu Sisak, u rujnu 2015. godine, manji je za 15,8%.

Struktura ukupno nezaposlenih, promatramo li razinu obrazovanja je sljedeća:
 bez škole i nezavršena osnovna škola 878 (7,3%)
 osnovna škola 3.550 (29,6%)
 SŠ za zanimanja do 3 god. i škola za KV i VKV radnike 3.799 (31,7%)
 SŠ za zanimanja u trajanju od 4 i više godina 2.782 (23,2%)
 gimnazija 280 (2,3 %)
 viša škola, I. stupanj fakulteta i stručni studij 397 (3,3%)
 fakulteti, akademije, magisterij, doktorat 311 (2,6%)

Krajem rujna, u evidenciji nezaposlenih na području PU Sisak, bilo je 765 osoba u dobi od 15 do 19 godina, 1.277 osoba u dobi od 20 do 24 godine, 1.070 osoba u dobi od 25 do 29 godina, 1.086 osoba u dobi od 30 do 34 godine, 1.089 osoba u dobi od 35 do 39 godina, 1.209 osoba u dobi od 40 do 44 godine, 1.360 osoba u dobi od 45 do 49 godina, 1.528 osoba u dobi od 50 do 54 godine, 1.696 osoba u dobi od 55 do 59 godina i 917 osoba starijih od 60
godina.

Najveći udio u ukupnom broju nezaposlenih imaju osobe u dobi od 55 do 59 godina (14,1%).

Tijekom rujna 2015. godine, u evidenciju nezaposlenih Područnog ureda Sisak novoprijavljeno je 930 osoba, 56,6% više nego u kolovozu 2015. i 1,2% manje nego u rujnu 2014. godine.

Od ukupnog broja novoprijavljenih, 710 osoba ili 76,3%, bilo je zaposleno. Izravno iz radnog odnosa došlo su 609 osoba, iz individualne poljoprivrede 1, iz nekog drugog oblika rada 21
osoba, izravno iz redovnog školovanja 136 osoba i iz neaktivnosti 163 osobe.

Najviše novoprijavljenih osoba koje dolaze izravno iz radnog odnosa, prestalo je raditi zbog isteka rada radniku na određeno vrijeme (294), zbog isteka rada radniku na sezonskim poslovima (101), na osnovi sporazuma radnika i poslodavca (87), poslovno uvjetovanog otkaza zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga (77), i t.d..

Od ukupnog broja novoprijavljenih u rujnu 2015. godine, 499 osoba prijavljeno je u Ispostavi Sisak, 203 u Ispostavi Petrinja, 65 u Ispostavi Hrvatska Kostajnica, 46 u Ispostavi Glina, 29 u
Ispostavi Dvor, 43 u Ispostavi Sunja, 23 u Ispostavi Topusko i 22 u Ispostavi Gvozd.

U rujnu 2015. godine s evidencije nezaposlenih brisana je 931 osoba, od toga su 543 osobe zaposlene temeljem radnog odnosa (531 u zemlji i 12 u inozemstvu), 39 osoba zaposleno je
na osnovi drugih poslovnih aktivnosti, 349 osoba brisano je zbog drugih razloga (185 ne traži aktivno posao – neizvršavanje individualne konzultacije, 34 odjava sa evidencije, 29 stručno
osposobljavanje za rad i t.d.).

Područnom uredu Sisak, tijekom rujna 2015. godine, prijavljeno je 487 potreba za radnicima (slobodna radna mjesta) i to prema rodu zanimanja: za stručnjake i znanstvenike 121, za
inženjere, tehničare i srodna zanimanja 228, za uredske i šalterske službenike 29, za uslužna i trgovačka zanimanja 42, za zanimanja u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji 35, za rukovatelje
strojevima i vozilima 2, i za jednostavna zanimanja 30.
U odnosu na kolovoz 2015. godine, prijavljeno je 239 potreba za radnicima više, a u odnosu na rujan 2015. godine, 307 potreba za radnicima više.

Najbrojnije potrebe za radnicima prijavljene su Područnom uredu Sisak iz sljedećih djelatnosti:
– obrazovanje 162 potrebe
– djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 199 potreba
– prerađivačka industrija 26 potreba

U Ispostavi Dvor prijavljeno je 8 potreba za radnicima, Ispostavi Glina 13, Ispostavi Gvozd 4, Ispostavi Hrv. Kostajnica 16, Ispostavi Petrinja 60, Ispostavi Sisak 373, Ispostavi Sunja 11 i
Ispostavi Topusko 2 potrebe za radnicima.

Iz evidencije nezaposlenih, tijekom rujna 2015. godine, zaposlene su na osnovi radnog odnosa 543 osobe, od toga 369 na području Područnog ureda, 162 izvan područja Područnog ureda, ali na području Republike Hrvatske te u inozemstvu 12 osoba. Na određeno vrijeme zaposleno je 497 osoba ili 91,5%, a na neodređeno vrijeme 46 osoba ili 8,5%. Zaposlena je
81 osoba bez radnog iskustva. S evidencije Ispostave Dvor zaposleno je 10 osoba, Ispostave Glina 33, Ispostave Gvozd 11,
Ispostave Hrvatska Kostajnica 25, Ispostave Petrinja 144, Ispostave Sisak 284, Ispostave Sunja 18 i Ispostave Topusko 18 osoba. Na temelju drugih poslovnih aktivnosti zaposleno je
39 osoba.

U rujnu su na sezonskim poslovima na moru u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane zaposlena 3 radnika iz evidencije PU Sisak. Ukupno je u ovoj godini zbog sezonskog zapošljavanja na moru brisano iz evidencije 857

U programe aktivne politike zapošljavanja tijekom rujna 2015. godine novouključena je 141 nezaposlena osoba i to u potpore za zapošljavanje 21(14,9%) osoba, potpore za samozapošljavanje 4 (2,8%) osobe, javne radove 92 (65,2%) osobe te stručno
osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 24 osobe (17,0%).

Po raznim programima tijekom 2015. novouključeno je 845 nezaposlenih osoba i to u potpore za zapošljavanje 102 (12,1%) osobe, potpore za samozapošljavanje 44 (5,2%) osobe,
obrazovanje nezaposlenih 5 (0,6%) osoba ,u javne radove 452 osobe (53,5%) te u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 229 osoba (27,1%) te u potpore za
očuvanje radnih mjesta 13 osoba (1,5%) .

Zadnje novosti
- Marketing -spot_img
Ostale novosti

1 KOMENTAR