Naslovnica Rođeni, vjenčani, umrli Vjenčani Vjenčani 25. i 26. rujna

Vjenčani 25. i 26. rujna

Prema podacima Matičnog ureda Sisak:

– dana 25. rujna 2015. godine u Sisku, Župa Pohoda B.D. Marije  sklopili brak:

PREDRAG LAĐEVIĆ, dipl. inž. metalurgije i LJILJANA KATARINA ŠARIĆ, komercijalist;

– dana 25. rujna 2015. godine u Sisku, Župa Sv. Kvirina  Biskupa sklopili su brak:

VANJA MUSTAFOVIĆ,  fizioterapeut  i DANIJELA KORDIĆ, medicinska sestra;

– dana 26. rujna 2015. godine u Budaševu, Župa bl. Alojzija Stepinca sklopili su brak:

LJUDEVIT JELIĆ, tehničar za računalstvo i BRANKA TURKMAN, farmaceutski tehničar.

Komentirajte