6.7 C
Sisak
Subota, 16 listopada, 2021

Na širem sisačkom području u mjesec dana sto nezaposlenih manje

- Marketing-spot_imgspot_img

U evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područnog ureda Sisak, koncem kolovoza 2015. registrirano je 11.998 nezaposlenih osoba. Broj nezaposlenih, u odnosu na srpanj 2015. godine, manji je za 100 osoba ili 0,8%, a u odnosu na kolovoz 2014. manji je za 1.506 osoba ili 11,2%.

Po gradovima i općinama broj je nezaposlenih sljedeći: Dvor (548), Glina (917), Gvozd (510), Donji Kukuruzari (249), Hrvatska Dubica (254), Hrvatska Kostajnica (240), Majur (96), Petrinja (2675), Sisak (4563), Lekenik (583), Martinska Ves (341), Sunja (711) i Topusko (302.)

U odnosu na srpanj 2015. godine, broj nezaposlenih koncem kolovoza manji je u pet ispostava PU Sisak. Smanjenje broja nezaposlenih zabilježeno je u Ispostavi Dvor 5,4%, Ispostavi Glina 2,4%, Ispostavi Hrvatska Kostajnica 0,8%, Ispostavi Petrinja 1,5% i Ispostavi Sisak 0,5%, Porast je zabilježen u Ispostavi Gvozd 0,2%, Ispostavi Sunja 2,4% i Ispostavi Topusko 3,1%.

U kolovozu 2015. godine zabilježen je pad broja nezaposlenih, u odnosu na isti mjesec 2014.; u Ispostavi Dvor za 13,7%, Ispostavi Glina 14,1%, Ispostavi Gvozd 8,4%, Ispostavi Hrvatska Kostajnica 17,0%, Ispostavi Petrinja za 9,6%, Ispostavi Sisak 11,0%, Ispostavi Sunja za 9,9% i u Ispostavi Topusko 3,5%.

U odnosu na prosječnu mjesečnu nezaposlenost iz 2014. godine, broj nezaposlenih u PU Sisak, u kolovozu 2015. godine, manji je za 15,8%.

Struktura ukupno nezaposlenih, promatramo li razinu obrazovanja je sljedeća:
 bez škole i nezavršena osnovna škola 874 (7,3%)
 osnovna škola 3.590 (29,9%)
 SŠ za zanimanja do 3 god. i škola za KV i VKV radnike 3.761 (31,3%)
 SŠ za zanimanja u trajanju od 4 i više godina 2.699 (22,5%)
 gimnazija 291 (2,4%)
 viša škola, I. stupanj fakulteta i stručni studij 430 (3,6%)
 fakulteti, akademije, magisterij, doktorat 353 (2,9%)

Krajem kolovoza, u evidenciji nezaposlenih na području PU Sisak, bilo je 729 osoba u dobi od 15 do 19 godina, 1.208 osoba u dobi od 20 do 24 godine, 1.123 osobe u dobi od 25 do 29 godina, 1.109 osoba u dobi od 30 do 34 godine, 1.085 osoba u dobi od 35 do 39 godina, 1.204 osobe u dobi od 40 do 44 godine, 1.391 osoba u dobi od 45 do 49 godina, 1.528 osoba u dobi od 50 do 54 godine, 1.715 osoba u dobi od 55 do 59 godina i 906 osoba starijih od 60 godina. Najveći udio u ukupnom broju nezaposlenih imaju osobe u dobi od 55 do 59 godina (14,3%).

Tijekom kolovoza 2015. godine, u evidenciju nezaposlenih Područnog ureda Sisak novoprijavljene su 594 osobe, 28,7% manje nego u srpnju 2015. i 28,3% više nego u kolovozu 2014. godine.

Od ukupnog broja novoprijavljenih, 456 osoba ili 76,8%, bilo je zaposleno. Izravno iz radnog odnosa došlo je 348 osoba, iz individualne poljoprivrede 1 osoba, iz nekog drugog oblika rada 41 osoba, izravno iz redovnog školovanja 72 osobe i iz neaktivnosti 132 osobe.

Najviše novoprijavljenih osoba koje dolaze izravno iz radnog odnosa, prestalo je raditi zbog isteka rada radniku na određeno vrijeme (161), poslovno uvjetovanog otkaza zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga (60), na osnovi sporazuma radnika i poslodavca (53) i t.d..

Od ukupnog broja novoprijavljenih, u kolovozu 2015. godine, 294 osobe prijavljene su u Ispostavi Sisak, 139 u Ispostavi Petrinja, 36 u Ispostavi Hrvatska Kostajnica, 34 u Ispostavi Glina, 39 u Ispostavi Sunja, 18 u Ispostavi Dvor, 22 u Ispostavi Topusko i 12 u Ispostavi Gvozd.

U kolovozu 2015. godine s evidencije nezaposlenih brisane su 694 osobe, od toga je 451 osoba zaposlena temeljem radnog odnosa (437 u zemlji i 14 u inozemstvu), 50 osoba zaposleno je na osnovi drugih poslovnih aktivnosti, 193 osobe brisane su zbog drugih razloga (90 ne traži aktivno posao – neizvršavanje individualne konzultacije, 21 odjava sa evidencije, 20 umirovljenje/ispunjavanje uvjeta za mirovinu/ostvari pravo na obiteljsku mirovinu, 34 stručno osposobljavanje za rad i t.d.).

Područnom uredu Sisak, tijekom kolovoza 2015. godine, prijavljeno je 180 potreba za radnicima (slobodnih radnih mjesta) i to prema rodu zanimanja: za znanstvenike/znanstvenice, inženjere/inženjerke i stručnjake/stručnjakinje 17, za tehničare/tehničarke i stručne suradnike/stručne suradnice 42, za administrativne službenike/administrativne službenice 13, za uslužna i trgovačka zanimanja 40, za poljoprivrednike/poljoprivrednice 1, za zanimanja u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji 36, za rukovatelje/rukovateljice postrojenjima i strojevima, industrijske proizvođače/industrijske proizvođačice i sastavljače/sastavljačice proizvoda 14 i za jednostavna zanimanja 17.

U odnosu na srpanj 2015. godine, prijavljeno je 30 potreba za radnicima manje, a u odnosu na kolovoz 2014. godine, 89 potreba za radnicima manje.

Najbrojnije potrebe za radnicima prijavljene su Područnom uredu Sisak iz sljedećih djelatnosti:
– djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 25 potreba
– trgovina na veliko i na malo 21 potreba
– javna uprava i obrana 21 potreba

U Ispostavi Glina prijavljene su 4 potrebe za radnicima, Ispostavi Hrv. Kostajnica 3, Ispostavi Petrinja 38, Ispostavi Sisak 128, Ispostavi Sunja 2 i Ispostavi Topusko 5 potreba za radnicima, u Ispostavi Dvor i Gvozd nije bilo prijavljenih slobodnih radnih mjesta.

Iz evidencije nezaposlenih, tijekom kolovoza 2015. godine, zaposlena je na osnovi radnog odnosa 451 osoba, od toga 317 na području Područnog ureda, 120 izvan područja Područnog ureda, ali na području Republike Hrvatske te u inozemstvu 14 osoba. Na određeno vrijeme zaposleno je 406 osoba ili 90,0%, a na neodređeno vrijeme 45 osoba ili 10,0%. Zaposleno je 77 osoba bez radnog iskustva.

S evidencije Ispostave Dvor zaposlene su 32 osobe, Ispostave Glina 36, Ispostave Gvozd 10, Ispostave Hrvatska Kostajnica 18, Ispostave Petrinja 138, Ispostave Sisak 191, Ispostave Sunja 18 i Ispostave Topusko 8 osoba. Na temelju drugih poslovnih aktivnosti zaposleno je 50 osoba.

U kolovozu na sezonskim poslovima na moru u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane zaposleno je 30 radnika iz evidencije PU Sisak.

Ukupno su u ovoj godini zbog sezonskog zapošljavanja na moru brisana iz evidencije 854 radnika.

U Područnom uredu Sisak, u kolovozu 2015. godine, novčanu naknadu koristilo je 956 nezaposlenih osoba (8,0% od ukupnog broja nezaposlenih). U odnosu na srpanj 2015. godine, broj korisnika novčane naknade manji je za 2,5%, a u odnosu na kolovoz 2014. godine, broj korisnika manji je za 16,4%.

Najviše korisnika novčane naknade prijavljeno je u Ispostavi Sisak – 544, zatim u ispostavama Petrinja – 227, Glina – 49, Hrvatska Kostajnica – 40, Sunja 33, Dvor – 31, Topusko – 21 i Gvozd – 11.

Trajnu novčanu naknadu u kolovozu koristilo je 178 nezaposlenih osoba s područja PU Sisak. Prosječni iznos novčane naknade u PU Sisak, u srpnju 2015. iznosio je 1.781,12 kn.

Novčanu naknadu do 1.000,00 kuna u kolovozu koristile su 24 nezaposlene osobe, a novčanu naknadu od 3.000,01 i više kuna koristile su 92 osobe u evidenciji PU Sisak.

U evidenciji nezaposlenih Područnog ureda Sisak, koncem kolovoza 2015. godine, registrirano je 1.285 hrvatskih branitelja (10,7% od ukupnog broja nezaposlenih).

Koncem kolovoza 2015. godine, broj nezaposlenih branitelja manji je za 1,2% u odnosu na srpanj 2015. godine, a u odnosu na kolovoz 2014. godine, broj nezaposlenih branitelja manji je za 12,0%.

Struktura nezaposlenih hrvatskih branitelja koncem kolovoza prema razini obrazovanja je sljedeća:
 bez škole i nezavršena osnovna škola 78 (6,1%)
 osnovna škola 482 (37,5%)
 SŠ za zanimanja do 3 god. i škola za KV i VKV radnike 412 (32,1%)
 SŠ za zanimanja u trajanju od 4 i više godina 254 (19,8%)
 gimnazija 15 (1,2%)
 viša škola, I. stupanj fakulteta i stručni studiji 27 (2,1%)
 fakulteti, akademije, magisterij, doktorat 17 (1,3%)

Udio žena u ukupnom broju nezaposlenih hrvatskih branitelja, koncem kolovoza 2015., bio je 6,1%, a udio osoba bez radnog staža 6,2%.

U programe aktivne politike zapošljavanja tijekom kolovoza 2015. godine novouključene su 103 nezaposlene osobe i to u potpore za zapošljavanje 10 (9,7%), potpore za samozapošljavanje 6 (5,8%), javne radove 55 (53,4%) te u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 32 (31,1%).

Po raznim programima tijekom 2015. novouključene su 704 nezaposlene osobe i to u potpore za zapošljavanje 81 osoba (11,5%), potpore za samozapošljavanje 40 osoba (5,7%), obrazovanje 5 osoba (0,7%), javne radove 360 osoba (51,1%), stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 205 osoba (29,1%) te u potpore za očuvanje radnih mjesta 13 osoba (1,8%) .

Zadnje novosti
- Marketing -spot_img
Ostale novosti

6 KOMENTARI