Naslovnica Vijesti Sisak Podignuta optužnica protiv bivše županice i još petorice!

Podignuta optužnica protiv bivše županice i još petorice!

USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv šestoro hrvatskih državljana Marine Lovrić Merzel (1963.), Silvia Kobeščaka. (1978.), Željka Žužića (1958.), Dalibora Rožankovića (1979.), Bernarda Popeca (1972.), Zvonka Rožića (1953.) i trgovačkog društva Lav auto Popec zbog počinjenja kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, primanja i davanja mita, pranja novca, krivotvorenja službene ili poslovne isprave, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti te pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti.

Optužnicom se I. okr., kao županici Sisačko-moslavačke županije, stavlja na teret da je od lipnja 2011. do rujna 2013. godine, nakon što je Županijska skupština donijela odluku o prodaji 57,33 posto poslovnih udjela Županije u društvu Ceste Sisak, od III. okr. Željka Žužaića, kao stvarnog vlasnika trgovačkog društva IGM Turopolje, zainteresiranog za stjecanje navedenih udjela, zatražila da joj isplati 100.000 eura mita kako bi njegovom društvu, bez obzira na druge zainteresirane kupce i mogući interes udjeličara društva s pravom prvokupa, osigurala stjecanje navedenih poslovnih udjela. Nakon što joj je Ž. Žužić. krajem kolovoza 2011. godine predao traženi iznos od 100.000 eura bivša je županica, izmjenom utvrđenih uvjeta ugovora, osigurala zaključenje ugovora o prodaji i prijenosu poslovnih udjela društvu IGM Turopolje, u čije ime je ugovor potpisao II. okr. Silvio Kobeščak, kao direktor tvrtke.

Kad je društvo s pravom prvokupa zbog neosnovanog odbijanja zaključenja ugovora pred Trgovačkim sudom u Zagrebu protiv Županije pokrenulo parnični postupak zbog nadoknade štete, Marina Lovrić Merzel je potpisala sudsku nagodbu kojom se Županija tom društvu obvezala isplatiti 200.000 kuna, za koji iznos je oštećen proračun Županije.

Nadalje se bivšu županicu tereti da je, u namjeri prikazivanja da je novac koji je kao mito primila od Željka Žužića stečen na zakonit način, počinila kazneno djelo pranja novca, i to na način da je, od kolovoza 2011. do rujna 2012. godine, u Sisku i Zadru, s Daliborom Rožankovićem, njenim nećakom koji je znao da je novac stečen kaznenim djelom, dogovorila da će kao stvarna vlasnica nekretnine u Zadru na njegovo ime kupiti i urediti te formalno upisati tu nekretninu. Sukladno dogovoru, Lovrić Merzel je od primljenog iznosa od 100.000 eura za 680.074,65 kuna kupila stan u Zadru površine 85,40 metara kvadratnih s kućnim vrtom i dva parkirna mjesta, formalni vlasnik kojega je D. Rožanković, a preostalim iznosom je platila unutarnje uređenje stana.

Osim toga bivšu se SDP-ovu županicu tereti da je, od veljače 2012. do srpnja 2013. godine, unatoč činjenici da je Županijska skupština donijela odluku o gradnji Zavoda za hitnu medicinu na lokaciji Jodnog lječilišta u sklopu Opće bolnice Sisak, sukladno dogovoru i na traženje Bernarda Popeca, direktora VII. okr. društva Lav auto Popec, poduzela sve kako bi osigurala da Županija za potrebe Zavoda za hitnu medicinu od VII. okr. društva kupi nekretninu i to po cijeni znatno većoj od stvarne.

S obzirom da se radilo o prostoru bivšeg auto salona, neadekvatnog za potrebe Zavoda za hitnu medicinu, Županija je, nakon što je županica 30. svibnja 2012. s B. Popecom zaključila ugovor o kupoprodaji navedene nekretnine za iznos od 9.800.000 kuna, za dodatne radove na prenamjeni prostora platila 1.435.949,61 kunu. Na taj je način, na ime razlike između plaćene i stvarne vrijednosti predmetne nekretnine, VII. okr. društvu pribavljena nepripadna imovinska korist od 4.139.738,74 kune dok je Županija oštećena za taj iznos uvećan za troškove izrade dokumentacije i prenamjene prostora, odnosno ukupno za 5.652.194,35 kuna.

Optužnicom se Marini Lovrić Merzel stavlja na teret i da je, od lipnja 2009. do travnja 2014. godine, donijela više odluka i rješenja o osnivanju i imenovanju članova Savjeta županice za što im je neosnovano isplaćivana mjesečna naknada od 5.000 kuna neto, iako je znala da oni iste poslove zbog kojih su imenovani za članove Savjeta već obavljaju u okviru tijela Skupštine i pravnih osoba Županije te da za to primaju odgovarajuću naknadu, odnosno plaću. Na opisani način proračun Županije je s osnova isplaćenih naknada i pripadajućih davanja oštećen za ukupno 6.032.222,36 kuna.

Osim toga, županica je s pojedinim vijećnicima Županije, prijateljima i osobama rodbinski povezanim s članovima njezine obitelji, neosnovano zaključivala ugovore o djelu na temelju kojih im je isplaćivana naknada, iako je znala da se ugovoreni poslovi i usluge neće izvršavati jer Županija za njihovo obavljanje nije imala nikakve potrebe. Time je osobama s kojima su zaključeni ugovori o djelu pribavljena nepripadna imovinska korist od ukupno 364.639,02 kuna, a Županija je s osnova isplaćenih naknada i pripadajućih davanja oštećena za ukupno 673.693,81 kuna.

Osim navedenog, Županija je po nalogu bivše županice. od svibnja 2005. do kraja 2013. godine, u više navrata plaćala troškove konzumiranja jela i pića na raznim sastancima, privatnim ručkovima, proslavama rođendana te troškove nabave prehrambenih artikala za privatne potrebe, čime si je bivša županica pribavila nepripadnu korist od 59.636,45 kuna, a Županija je oštećena za ukupno 326.381,71 kunu.

Također je bivša županica od 2005. do 2013. godine, službenim karticama plaćala privatne troškove za konzumaciju hrane i pića te goriva, čime je sebi, na štetu Županije, pribavila nepripadnu imovinsku korist od 164.773,00 kuna.

M. Lovrić merzel se također tereti da je tijekom lipnja 2009. godine, od VI. okr., voditelja Uprave šuma Podružnice Sisak, Zvonka Rožića, zatražila da djelatnici Uprave šuma, Podružnica Sisak obavljaju sve poslove potrebne u vezi pripreme, organizacije i održavanja njezine svadbene svečanosti. Prekovremeni rad djelatnika Uprave šuma, Podružnica Sisak Z. Rožić nije naplatio od županice čime joj je, na štetu Hrvatskih šuma, pribavljena nepripadna imovinska korist od 9.636,22 kune.

Komentirajte