Naslovnica Vijesti Sisak Predstavljeni natječaji za poljoprivrednike

Predstavljeni natječaji za poljoprivrednike

HGK Županijska komora Sisak u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede RH i Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju organizirala je predstavljanje natječaja za podmjere 4.1 i 4.2 Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. Prezentacija je održana 6. veljače u Županijskoj komori Sisak, a prisustvovali su predstavnici trgovačkih društava poljoprivredno – prehrambene djelatnosti, obrta, predstavnici OPG-a te zadruga registriranih za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, predstavnici Poljoprivredno savjetodavne službe, Hrvatske poljoprivredne agencije, LAG-ova, razvojnih agencija s područja županije, predstavnici jedinica lokalne samouprave, gradova i županije. Na predstavljanju podmjera prisustvovale su i Božica Marković, direktorica Sektora za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo HGK te zamjenica sisačko-moslavačkog župana Anita Sinjeri Ibrišević.

Podmjere 4.1 Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva i 4.2 Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda predstavile su  Lana Bačura i Robertina Vučković, više stručne savjetnice u Upravi za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju Ministarstva poljoprivrede.

Korisnici podmjere 4.1. mogu biti fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava osim fizičkih i pravnih osoba čija je ekonomska veličina manja od 6.000 eura za ulaganja u sektoru voća, povrća i cvijeća te manja od 8.000 eura za ulaganja u ostalim sektorima, te proizvođačke grupe/organizacije. Intenzitet potpore iznosi minimalno 5.000 eura po projektu, a maksimalno 2 milijuna eura po projektu odnosno 3 milijuna eura za ulaganja u sektor voća i povrća, stočarstva i peradarstva. Za ulaganja isključivo u kupnju nove poljoprivredne mehanizacije, radnih strojeva i opreme te gospodarskih vozila visina potpore iznosi milijun eura, dok za zajedničke projekte iznosi do 5 milijuna eura po projektu. Broj projekata odobrenih pojedinom korisniku u programskom razdoblju nije ograničen, a isti korisnik može podnijeti jedan zahtjev za potporu unutar iste operacije tijekom jednog natječaja. U slučaju ulaganja samo u operacije vezane uz povećanje okolišne učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije, maksimalna potpora je milijun eura.

Korisnici Podmjere 4.2 su fizičke i pravne osobe koje se bave ili se namjeravaju baviti preradom proizvoda iz Dodatka 1. Ugovora o EU ili pamuka, osim proizvoda ribarstva. Minimalni intenzitet potpore iznosi 10.000 eura po projektu, a maksimalno 3 milijuna eura odnosno 5 milijuna za ulaganja u sektore mesa, u građenje i/ili opremanje objekata te mlijeka i mliječnih proizvoda, za ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata. U slučaju ulaganja samo u operaciju vezanu uz korištenje obnovljivih izvora energije, maksimalna potpora iznosi 1 milijun eura po projektu.
Korisnici ovih Podmjera mogu ostvariti od 50 do 90 posto potpore, a maksimalni intenzitet potpore ne smije prijeći 90 posto od ukupno prihvatljivih troškova.
Predstavnici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnome razvoju, Nikša Orešković i Željka Markiš pojasnili su model prijave projekta i samu provedbu podmjera 4.1. i 4.2. iz Programa ruralnog razvoja.

Voditeljica Odjela poljoprivrede u Direkciji kreditiranja malog i srednjeg poduzetništva HBOR-a Marina Jurašin naglasila je kako je cilj HBOR-a olakšati i poticati apsorpciju ESI fondova te posredno doprinijeti održivom razvoju i uravnoteženom gospodarskom rastu. Predstavila je kredite namijenjene za financiranje troškova provedbe projekta. Najniži iznos kredita je 80.000,00 kn, a najviši nije ograničen, s tim da HBOR uz najmanju kamatnu stopu od 3% godišnje, kreditira do 75% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a uz poček od 3 do 5 godina i rok otplate do 14 godina uz uključujući poček. Krediti se odobravaju u kunama s valutnom klauzulom u eurima.

Komentirajte