Naslovnica Izdvojeno U SMŽ u mjesec dana 540 nezaposlenih više!

U SMŽ u mjesec dana 540 nezaposlenih više!

Krajem listopada 2013. godine u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Sisak i Područnog ureda Kutina, što uključuje područje cijele Sisačko-moslavačke županije, registrirane su 20463 nezaposlene osobe.

U usporedbi sa rujnom 2013., broj nezaposlenih povećao se za 2,7% ili 540 osoba, a u odnosu na listopad 2012. godine, broj nezaposlenih veći je za 1,6% ili 323 osobe.

U ukupnome broju nezaposlenih, žene čine 54,2% (11093 osobe), a muškarci 45,8% (9370 osoba). U usporedbi s istim mjesecom prethodne godine, udio nezaposlenih žena i muškaraca povećan za 0,4 postotna boda.

S obzirom na dobnu strukturu, osobe od 15 do 24 godine čine 19,5 % nezaposlenih, od 25 do 34 godine 21,9 %, od 35 do 44 godine 19,6 %, od 45 do 54 godine 22,9 % te iznad 55 godina 16,0 %.

Osobe srednjoškolske razine obrazovanja čine većinu u strukturi nezaposlenih 58,4% (32,9 % s trogodišnjom te 25,5% s četverogodišnjom srednjom školom), osobe niže razine obrazovanja čine 35,8 %, a osobe više i visoke obrazovne razine 5,8 % od ukupnoga broja nezaposlenih.

Najveći apsolutni broj registriranih nezaposlenih osoba je u Sisku (5464 ili 26,7% od ukupnoga broja u SMŽ), Petrinji (3319 ili 16,2%) i Kutini (2277 ili 11,1%), a najmanji u općini Majur (154 ili 0,8%).

U usporedbi s istim mjesecom 2012. godine, evidentirana nezaposlenost povećana je u dvanaest gradova/općina, a najveće povećanje bilježimo u Martinskoj Vesi (14,3%) i Lipovljanima (9,3 %). Smanjenje evidentirane nezaposlenosti bilježimo u Donjim Kukuruzarima (7,8%), Ludini (5,2%), Sunji (3,3) itd..

U listopadu 2013., 2470 nezaposlenih osoba ili 12,1% od ukupnoga broja nezaposlenih, koristilo je novčanu naknadu. Broj korisnika novčane naknade smanjio se u usporedbi s rujnom 2013. godine za 27,8% kada je bilo 3421 osoba.

Razlozi ulazaka u evidenciju nezaposlenih (koji se određuju prema prethodnom statusu aktivnosti) mogu biti: iz rada (radnoga odnosa ili drugih poslovnih aktivnosti), iz redovnog školovanja te iz neaktivnosti (tj. oni koji nisu bili niti zaposleni niti su upravo završili školovanje).
Tijekom listopada 2013. u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je ukupno 1803 osoba (3,5% više nego u listopadu 2012. godine) i to: 1139 osoba izravno iz radnog odnosa (63,2%), 179 osoba iz redovnog školovanja (9,9%), 469 osobe iz neaktivnosti (26,0 %) te 16 iz ostalih razloga (0,9%).

S obzirom na djelatnost prethodnoga zaposlenja, izravno iz radnog odnosa najviše je osoba došlo iz sljedećih djelatnosti:
– djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – 386 (33,9 %)
– prerađivačka industrija – 130 (11,4 %)
– trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala – 119 (10,4 %)
– administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – 119 (10,4 %)

Ukupno je, tijekom listopada 2013., iz evidencije nezaposlenih izašlo 1263 osoba (9,1 % više nego u listopadu 2012. godine). Od toga, zaposleno je 699 osoba, i to: 609 osobe (87,1%) na temelju zasnivanja radnog odnosa i 90 osoba (12,9%) na temelju drugih poslovnih aktivnosti (zapošljavanje prema posebnim propisima, registriranje trgovačkog društva, obrta, ugovor o djelu, itd.).

Evidentirano zapošljavanje temeljem radnoga odnosa najčešće se realiziralo u sljedećim djelatnostima:
– prerađivačka industrija – 162 (26,6 %)
– građevinarstvo – 95 (15,6 %)
– trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala – 61 (10,0 %)
Gledano po ispostavama, tijekom listopada 2013., u zapošljavanju temeljem radnog odnosa predvodili su: Ispostava Sisak (187 osoba ili 30,7% od ukupnoga broja zaposlenih zasnivanjem radnog odnosa), Ispostava Petrinja (118 osoba ili 19,4%), Ispostava Kutina (72 osobe ili 11,8 %), Ispostava Novska (76 osoba ili 12,5%) te Ispostava Popovača (40 osobe ili 6,7 %).
Istodobno je u listopadu 2013. godine, 564 osoba izašlo iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga sukladno Zakonu, npr. neredovitoga javljanja, nepridržavanja zakonskih odredbi, umirovljenja, uključenja u redovito školovanje i dr.
6
3. MJERE AKTIVNE POLITIKE U ZAPOŠLJAVANJU U 2013. GODINI
U programe aktivne politike zapošljavanja tijekom listopada 2013. godine novouključeno je 156 nezaposlenih osoba i to u programe potpore za zapošljavanje i usavršavanje 13 osoba
(8,3 %), potpore za samozapošljavanje 11 osoba (7,1 %),obrazovanje nezaposlenih 40 osoba (25,6%) javnih radova 56 osoba (35,9 %), stručnog osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 36 osoba (23,1%).
10%8%12%46%24%Novouključeni u programe aktivne politike zapošljavanja od 1.1.2013. do 31.10.2013. Potpore za zapošljavanje i usavršavanjePotpore za samozapošljavanjeObrazovanje nezaposlenihJavni radoviStručno osposobljavanje za rad
Po svim programima iz 2013. godine ukupno je novouključeno 1.927 nezaposlenih osoba : potpore za zapošljavanje i usavršavanje 191 osoba (9,9%), potpore za samozapošljavanje 158 osoba (8,2 %), obrazovanje nezaposlenih 220 osoba (11,4 %), javni radovi 890 osobe (46,2 %), stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnoga odnosa 468 osobe (24,3%).
* Zaključno s danom 05.11. 2013. godine sredstva za provedbu mjera aktivne politike zapošljavanja za 2013. godinu su ugovorena.

Komentirajte