14 C
Sisak
Ponedjeljak, 15 travnja, 2024

Na području Siska više nezaposlenih

Datum:

Marketing

U evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Podruĉnog ureda Sisak, koncem rujna 2013. godine bile su 14183 nezaposlene osobe. Broj nezaposlenih, u odnosu na kolovoz 2013. godine, veći je za 2,3%, a u odnosu na rujan 2012. veći je za 1,4%.

U odnosu na kolovoz 2013. godine broj nezaposlenih koncem rujna manji je u tri ispostave PU Sisak, a veći u pet ispostava. Smanjenje je registrirano u Ispostavi Dvor 0,9%, Ispostavi Gvozd 1,8% te u Ispostavi Sunja 0,6%. Povećanje je u Ispostavi Glina 2,6%, Ispostavi Hrvatska Kostajnica 7,2%, Ispostavi Petrinja 1,8%, Ispostavi Sisak 2,7% te Ispostavi Topusko 5,9%.

U rujnu 2013. godine zabilježen je pad broja nezaposlenih, u odnosu na isti mjesec 2012. u Ispostavi Hrvatska Kostajnica 1,9% i Ispostavi Sunja za 2,4%. Nezaposlenost je koncem rujna porasla u odnosu na isti mjesec 2012. godine u Ispostavi Dvor za 1,5%, Ispostavi Glina 6,6%, Ispostavi Gvozd 4,3%, Ispostavi Petrinja za 3,3%, Ispostavi Sisak za 0,2% te u Ispostavi Topusko 6,6%.

U odnosu na prosjeĉnu mjeseĉnu nezaposlenost iz 2012. godine, broj nezaposlenih u Podruĉnom uredu Sisak, u rujnu 2013. godine manji je za 0,1%.

Struktura ukupno nezaposlenih, promatramo li razinu obrazovanja je sljedeća:
 bez škole i nezavršena osnovna škola 919 (6,5%)
 osnovna škola 4309 (30,4%)
 SŠ za zanimanja do 3 god. i škola za KV i VKV radnike 4677 (33,0%)
 SŠ za zanimanja u trajanju od 4 i više godina 3172 (22,4%)
 gimnazija 344 (2,4 %)
 viša škola, I. stupanj fakulteta i struĉni studij 432 (3,0%)
 fakulteti, akademije, magisterij, doktorat 330 (2,3%)

Krajem rujna u evidenciji nezaposlenih na podruĉju PU Sisak, bilo je 870 osoba u dobi od 15 do 19 godina, 1.654 osobe u dobi od 20 do 24 godine, 1.476 osoba u dobi od 25 do 29 godina, 1.382 osoba u dobi od 30 do 34 godine, 1.331 osoba u dobi od 35 do 39 godina, 1.419 osoba u dobi od 40 do 44 godine, 1.688 osoba u dobi od 45 do 49 godina, 1.776 osoba u dobi od 50 do 54 godine, 1.779 osoba u dobi od 55 do 59 godina i 808 osoba starijih od 60 godina. Najveći udio u ukupnom broju nezaposlenih imaju osobe u dobi od 55 do 59 godina (12,5%).

Tijekom rujna 2013. godine, u evidenciju nezaposlenih Podruĉnog ureda Sisak novoprijavljene su 1182 osobe, 71,1% više nego u kolovozu 2013. i 29,9% više nego u rujnu 2012. godine.

Od ukupnog broja novoprijavljenih, 868 osoba ili 73,4%, je bilo zaposleno. Izravno iz radnog odnosa došle su 672 osobe, iz nekog drugog oblika rada došlo je 12 osoba, izravno iz redovnog školovanja došlo je 167 osoba i iz neaktivnosti došla je 331 osoba.

Najviše novoprijavljenih osoba koje dolaze izravno iz radnog odnosa, prestalo je raditi zbog isteka rada radniku na odreĊeno vrijeme (394), poslovno uvjetovanog otkaza zbog gospodarskih, tehniĉkih ili organizacijskih razloga (104), zbog isteka rada radniku na sezonskim poslovima (101), na osnovi sporazuma radnika i poslodavca (44) itd.

Od ukupnog broja novoprijavljenih u rujnu 2013. godine, 558 osoba prijavljeno je u Ispostavi Sisak, 255 u Ispostavi Petrinja, 117 u Ispostavi Hrvatska Kostajnica, 89 u Ispostavi Glina, 63 u Ispostavi Sunja, 42 u Ispostavi Topusko, 33 u Ispostavi Dvor i 25 u Ispostavi Gvozd.
U rujnu 2013. godine s evidencije nezaposlenih ukupno je brisano 859 osoba, od toga je 417 osoba zaposleno temeljem radnog odnosa (414 u zemlji i 3 u inozemstvu), 25 osoba zaposlene su temeljem drugih poslovnih aktivnosti, 417 osoba brisano je zbog drugih razloga (322 zbog nejavljanja u dva uzastopna roka Zavodu bez obavijesti o opravdanim razlozima, 17 zbog umirovljenja/ispunjavanja uvjeta za mirovinu/ostvarivanja prava na obiteljsku mirovinu, 17 zbog preseljenja s podruĉja ureda za zapošljavanje itd.).

Podruĉnom uredu Sisak tijekom rujna 2013. godine prijavljeno je 307 potreba za radnicima (slobodnih radnih mjesta) i to prema rodu zanimanja za struĉnjake i znanstvenike 134, za inţenjere, tehniĉare i srodna zanimanja 18, za uredske i šalterske sluţbenike 27, za usluţna i trgovaĉka zanimanja 29, za poljoprivrednike, lovno-uzgojne, šumarske radnike i ribare 5, za zanimanja u obrtu i pojedinaĉnoj proizvodnji 30, za rukovatelje strojevima i vozilima 6 i za jednostavna zanimanja 58.

U odnosu na kolovoz 2013. godine, prijavljeno je 139 potreba za radnicima više, a u odnosu na rujan 2012. godine, 85 potreba više.
HZZ PU Sisak mjeseĉni statistiĉki izvještaj rujan 2013. godine.

Najbrojnije potrebe za radnicima prijavljene su Podruĉnom uredu Sisak iz sljedećih djelatnosti:
– obrazovanje 89 potreba
– djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 58 potreba
– prerađivaĉka industrija 23 potrebe

Ispostavi Dvor prijavljeno je 8 potreba, Ispostavi Glina prijavljeno je 15 potreba, Ispostavi Gvozd 10, Ispostavi Hrvatska Kostajnica 30, Ispostavi Petrinja 45, Ispostavi Sisak 192, Ispostavi Sunja 6 i Ispostavi Topusko 1 potreba.

Iz evidencije nezaposlenih tijekom rujna 2013. godine, zaposleno je temeljem radnog odnosa 417 osoba, od toga 275 na podruĉju Podruĉnog ureda, 139 izvan podruĉja Podruĉnog ureda, ali na podruĉju Republike Hrvatske te u inozemstvu 3 osobe. Na odreĊeno vrijeme zaposleno je 390 osoba ili 93,5%, a na neodreĊeno vrijeme 27 osoba ili 6,5%. Na temelju drugih poslovnih aktivnosti zaposleno je 25 osoba.

S evidencije Ispostave Dvor zaposleno je 17 osoba, Ispostave Glina 29, Ispostave Gvozd 18, Ispostave Hrvatska Kostajnica 15, Ispostave Petrinja 105, Ispostave Sisak 201, Ispostave Sunja 23 i Ispostave Topusko 9 osoba.

U rujnu je na sezonskim poslovima na moru u djelatnosti pruţanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane zaposleno je 8 radnika iz evidencije PU Sisak. Ukupno u ovoj godini zbog sezonskog zapošljavanja na moru, brisana je 801 nezaposlena osoba.

Možda vas zanima...

Kupljeno novo vozilo za hitnu, uskoro stižu još četiri

U Zavodu za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije od početka...

Cijeli idući tjedan pojačani nadzor brzine kretanja vozila

U organizaciji mreže prometnih policija država Europe - ROADPOL,...

Sva vrtićka djeca pohađat će školu plivanja na gradskom bazenu

Na gradskom bazenu na Kontrobi traje škola plivanja za...

Nova oprema za HGSS Novska

Župan Ivan Celjak je u sjedištu Županije s pročelnikom...