Naslovnica Izdvojeno SI-MO-RA daje 1,5 milijun kn jamstava za kredite prerađivačkoj industriji – natječaj...

SI-MO-RA daje 1,5 milijun kn jamstava za kredite prerađivačkoj industriji – natječaj u tijeku

U četvrtak 26. rujna 2013. godine Razvojna agencija Sisačko – moslavačke županije SI–MO–RA d.o.o. Sisak, u statusu potporne institucije, objavila je poziv za izdavanje jamstva za dobivanje gospodarskih kredita malim i srednjim poduzetnicima i obrtnicima na temelju Programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2013. godinu. Poziv je otvoren do kraja ove godine ili do iskorištenja sredstava u fondu koji raspolaže iznosom od 1.575.000 kuna.

Jamstvo će se odobriti samo poduzetnicima za koje se procijeni da sredstva ulažu  u projekte koji imaju posebno značenje za razvoj gospodarstva i inovacija u gospodarstvu, kao i za projekte koji pridonose jačanju konkurentnosti hrvatske prerađivačke industrije, rastu proizvodnje, zaposlenosti i izvoza, odnosno stvaranju uvjeta održivog gospodarskog rasta kroz poticanje komercijalizacije istraživačkih rezultata i prijenos znanja i tehnologija na području Županije.

Sredstva fonda namijenjena su za pokriće dijela rizika kredita banaka sektorima prerađivačke industrije koji su u nadležnosti Ministarstva gospodarstva ili za koje ono sudjeluje u politici razvoja (drvno-prerađivačka i prehrambena industrija), a plasirat će se kao jamstvo bankovnih kredita poslovnih subjekata preko Razvojne agencije Sisačko – moslavačke županije SI–MO–RA d.o.o. kao potporne institucije u skladu s Pravilnikom o uvjetima, kriterijima i načinu izdavanja jamstava za dobivanje gospodarskih kredita i načinu korištenje kredita temeljem Programa.

Korisnici jamstava mogu biti gospodarski subjekti sektora prerađivačke industrije i to proizvodnje prehrambenih proizvoda, tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda, zatim, proizvodnje proizvoda od drva, kemikalija i kemijskih proizvoda, farmaceutskih proizvoda, gume i plastike i ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, potom, proizvodnje metala i metalnih proizvoda, te električnih proizvoda i strojeva, a koji su registrirani u Republici Hrvatskoj, u većinskom su privatnom vlasništvu i imaju ekonomski opravdano ulaganje dokazano Poslovnim planom ili Investicijskom studijom i koji ulažu na području Sisačko-moslavačke županije. Jamstvo pokriva najviše 75 posto glavnice kredita, odnosno maksimalno 1.500.000 kuna po jednom poduzetniku. Jamstva se mogu koristiti za financiranje ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja su nastala kao rezultat inovacije, za financiranje ulaganja u modernizaciju tehnološkog procesa, te za obrtna sredstva u provedbi modernizacije tehnološkog procesa.

Tekst s pojedinostima Programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2013. godinu, te Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu izdavanja jamstava za dobivanje gospodarskih kredita i načinu korištenje kredita, zainteresirani poduzetnici mogu pogledati na internetskim stranicama Razvojne agencije www.simora.hr i Sisačko-moslavačke županije www.smz.hr. Također, oni koje to zanima, za sve odgovore na eventualna pitanja mogu se obratiti na adresu elektroničke pošte simora@simora.hr ili broj telefona 044/544-204.

Komentirajte