Naslovnica Rođeni, vjenčani, umrli Umrli Umrli 26. srpnja do 01. kolovoza

Umrli 26. srpnja do 01. kolovoza

U Knjigu umrlih pri Matičnom uredu Sisak u razdoblju od 26. srpnja pa do 01. kolovoza 2013. godine upisani su:

Joka Jovanović (1935.), Mara Cavrić (1959.), Vlado Anušić (1950.), Jozefina Mamić (1928.), Ana Modrić (1932.), Anđelka Gagula (1926.), Zuhra Nakić (1940.), Ivan Novosel (1941.), Marija Nauković (1923.), Stana Kulojević (1926.), Stjepan Turkalj (1945.), Ivan Preglej (1935.), Djemila Mahmutagić (1947.), Ivan Podnar (1930.), Katarina Marjanović (1929.), Kata Kostanjček (1936.), Nina Petrinjak (1955.), Emil Rudnički (1937.), Mato Atlija (1927.), Stojan Obradović (1923.), Kata Milošić (1920.), Zdravko Butković (1927.), Dušan Miloradić (1939.), Katarina Rapić (1928.), Olga Riha (1929.), Katarina Lovreković (1931.), Stjepan Grubišić (1931.), Milan Garba (1924.) i Zvonimir Iris (1928.).

Komentirajte