Naslovnica Vijesti Sisak Održan seminar o sustavu kontrole izvoza

Održan seminar o sustavu kontrole izvoza

HGK Županijska komora Sisak u suradnji s CroatiaPRO Odborom, Sektorom za promet i veze HGK i Carinskom upravom RH organizirala je seminar „ECS Export Control System – Sustav kontrole izvoza“ 13. lipnja 2013. ŽK Sisak. Seminaru je prisustvovalo 40 gospodarstvenika, međunarodnih otpremnika, predstavnika carinskih ureda.

Pomoćnik ravnatelja Carinske uprave RH mr.sc. Bosiljko Zlopaša govorio o izvoznim postupcima u EU i uporabi sigurnosnih deklaracija u izvozu i izlazu robe iz EU od 1. srpnja 2013. Aleksandra Mojiško Poslon iz Carinske uprave RH predstavila je sustav kontrole izvoza (informatički aspekti) i slijed razmjene elektroničkih poruka s opisom procesa.

ECS – Sustav kontrole izvoza jedan je od sustava elektroničke carine (e-carine) koji mora biti u punoj primjeni danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji 1. srpnja 2013. godine. ECS-om je obuhvaćeno provođenje izvoznih carinskih postupaka i provođenje kontrole izlaza izvozno ocarinjene robe. ECS-om je također obuhvaćena redovna carinska procedura kao i pojednostavljenja u izvoznim postupcima. Provođenje izvoznih carinskih postupaka i kontrola izlaza izvozno ocarinjene robe u ECS-u, provodi se razmjenom elektroničkih poruka koje obuhvaćaju podnošenje izvozne carinske deklaracije te komunikaciju između carinika i gospodarstvenika koja se provodi u izvoznim postupcima, a koja se sada, odnosno bez ECS-a provodi usmeno ili nekim ručnim radnjama, kao što je npr. otiskivanjem pečata, vlastoručnim potpisivanjem i sl.
Informatizacijom izvoznih postupaka država članica EU je razvila ECS u okviru kojega su sve carinske administracije država članica Zajednice međusobno povezane u zajedničku mrežu s ciljem elektroničke razmjene standardiziranih poruka uporabom računalne tehnologije i elektroničke obrade podataka.

ECS obuhvaća i sigurnosno-zaštitne odredbe EU (eng. Safety and security), što znači  da su gospodarstvenici/izvoznici koji namjeravaju iznijeti/izvesti robu iz carinskog područja Unije dužni nadležnoj carinarnici podnijeti prethodnu sigurnosnu najavu u propisanim rokovima koji ovise o vrsti prijevoznog sredstva. Ta prethodna najava naziva se izlazna skraćena sigurnosna deklaracija (eng. Exit summary declaration).

Glavne prednosti ECS-a kako za carinsku administraciju tako i za gospodarstvenike su pojednostavljenje carinskih procedura jer se ne podnosi papirnata carinska deklaracija; veća efikasnost carinske administracije u provođenju izvoznih procedura i bolje kontrole te racionalnija uporaba raspoloživih resursa; veća fleksibilnost povezivanja gospodarstvenika s carinskom administracijom; povećanje učinkovitosti suzbijanja carinskih prijevara; ubrzanje protoka robe te povećanje sigurnosti opskrbnih lanaca.

Seminar je bio besplatan i namijenjen izvoznicima, međunarodnim otpremnicima i svim sudionicima u provedbi izvoznih carinskih postupaka, te je jedan od već tradicionalnih načina informiranja gospodarstvenika o novostima u carinskom poslovanju koji se već niz godina provodi kroz odličnu suradnju Carinske uprave i HGK.

Komentirajte