Naslovnica Izdvojeno Kandidati za župana i Županijsku skupštinu SMŽ

Kandidati za župana i Županijsku skupštinu SMŽ

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR ŽUPANA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

1. Kandidat: ŽELJKO KARDAŠ
HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP
HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA – HČSP
AUTOHTONA-HRVATSKA STRANKA PRAVA – A – HSP
Zamjenik kandidata: ALOJZ BARNJAK
Zamjenica kandidata: ĐURĐA BOBINAC

2. Kandidatkinja: MARINA LOVRIĆ MERZEL
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS
DEMOKRATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – DSU
HRVATSKA DEMOKRATSKA REGIONALNA STRANKA – HDRS
AUTOHTONA – HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – A – HSS
SOCIJALISTIČ KA PARTIJA HRVATSKE – SPH
Zamjenik kandidatkinje: ZDENKO VAHOVEC
Zamjenik kandidatkinje: IVAN NEKVAPIL

3. Kandidat: IVAN MILINKOVIĆ
ZAVJET ZA HRVATSKU – ZZH
Zamjenik kandidata: IVAN LIPAK
Zamjenik kandidata: ROBERT MLINARIĆ

4. Kandidat: MLADEN NOVAK
HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA
Zamjenica kandidata: TIJANA PRERADOVIĆ
Zamjenik kandidata: DUBRAVKO ZOBEL

5. Kandidat: IVO ŽINIĆ
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ- HSP AS
BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – BUZ
Zamjenik kandidata: ŽELJKO KRAPLJAN
Zamjenica kandidata: ANITA SINJERI-IBRIŠEVIĆ

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR ZAMJENIKA ŽUPANA SISAČKO MOSLAVAČKE ŽUPANIJE IZ REDA PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE

1.Kandidat: BOGDAN RKMAN
SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA-SDSS

 

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE SISAČKO-MOSLAVAČKE
ŽUPANIJE

1. AKCIJA MLADIH-AM
Nositeljica liste: MARTINA GREGORIĆ

2. AKCIJA ZA BOLJU HRVATSKU- ABH
Nositelj liste: MIROSLAV MARJANOVIĆ

3.BANIJSKA DEMOKRATSKA STRANKA- BDS
SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA-SDSS
DEMOKRATSKA PARTIJA SRBA-DPS
SRPSKA NARODNA STRANKA-SNS
Nositelj liste: MILAN KRSTINIĆ, prof.

4. BOŠNJAČKA DEMOKRATSKA STRANKA HRVATSKE- BDSH
Nositelj liste: ENIS DUGONJIĆ, dipl.krim.

5.HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA-HSS
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ-HSP AS
BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO-BUZ
Nositelj liste: IVO ŽINIĆ

6.HRVATSKA STRANKA PRAVA-HSP
HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA-HČSP
AUTOHTONA-HRVATSKA STRANKA PRAVA-A-HSP
Nositelj liste: ŽELJKO SOLDO

7. HRVATSKI LABURISTI-STRANKA RADA
Nositelj liste: MLADEN NOVAK

8.SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE-SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBERALNI DEMOKRATI-HNS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA-HSU
HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA-HSLS
DEMOKRATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA-DSU
HRVATSKA DEMOKRATSKA REGIONALNA STRANKA-HDRS
AUTOHTONA-HRVATSKA SELJAČKA STRANKA-A-HSS
SOCIJALISTIČKA PARTIJA HRVATSKE-SPH
Nositeljica liste: MARINA LOVRIĆ MERZEL

9.STRANKA UMIROVLJENIKA-SU
STRANKA PENZIONERA-SP
NEZAVISNI SELJACI HRVATSKE-NSH
Nositelj liste: GORAN JUZBAŠIĆ

10.ZAVJET ZA HRVATSKU-ZZH
Nositelj liste: IVAN MILINKOVIĆ

11.ZELENA LISTA
Nositelj liste: MILAN LONČAR

————————————————————————————

PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTEZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

AKCIJA MLADIH-AM
Nositeljica liste: MARTINA GREGORIĆ

Kandidatkinje/kandidati:

1.MARTINA GREGORIĆ; HRVATICA; MOŠĆENICA, ANTE STARČEVIĆA 36; rođ. 18.05.1988; OIB:55168622429; Ž
2.GORAN NUHANOVIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ 1; rođ. 04.08.1989; OIB:47470032548; M
3.ANITA ŠTAJDOHAR; HRVATICA; SISAK, ODRANSKA ULICA 2; rođ. 06.07.1987; OIB: 82884489268; Ž
4.EDIN MEHMEDAGIĆ; NEPOZNATA; SISAK, ULICA GRADA VUKOVARA 49; rođ. 28.10.1988; OIB:03568995634; M
5.TOMISLAV PEREKOVIĆ; HRVAT; GORNJE KOMAREVO, G.KOMAREVO-CESTA 159; rođ. 04.05.1982;OIB: 52997087730; M
6.KARLO VASILJEVIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ 9; rođ. 18.11.1992; OIB:62936667608; M
7.IVAN HESKI; HRVAT; SISAK, ULICA MARKA MARULIĆA 3/A; rođ. 21.06.1990; OIB: 19241743291; M
8.DARIO VUKOVIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA AUGUSTA CESARCA 85; rođ. 03.01.1992; OIB: 67456641005; M
9.ELVIR BALTIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 13; rođ. 18.08.1989; OIB:14018960489; M
10.STJEPANPEZIĆ; HRVAT; SISAK, ZAGORSKA ULICA 9; rođ. 08.08.1993; OIB: 42393807355; M
11.DON SALER; HRVAT; SISAK, ZIBELSKA ULICA 21; rođ. 08.10.1989; OIB: 15331625872; M
12.TAJANA GRADIŠAR; HRVATICA; SISAK, ULICA JURJA KRIŽANIĆA 6; rođ. 21.01.1979; OIB: 10084219110;Ž
13.IVAN LONČAREVIĆ; NEPOZNATA; SISAK, PODRAVSKA ULICA 11; rođ. 17.05.1989; OIB: 70764525325; M
14.MEDINA MARČETA; NEPOZNATA; SISAK, GALDOVAČKA ULICA 115; rođ. 24.01.1986; OIB: 97020838694;Ž
15.TIHANA MILJAN; HRVATICA; SISAK, ULICA VLADIMIRA VIDRIĆA 12; rođ.02.01.1993; OIB: 47412658196;Ž
16.JOSIP GAŠPAR; NEPOZNATA; SISAK, ULICA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 11; rođ. 15.03.1982; OIB:87691031054; M
17.MARINA FLEKAČ; HRVATICA; SISAK, SKRADINSKA ULICA 2; rođ. 18.06.1992; OIB: 02347147867; Ž
18.AGRON SULEJMANI; ALBANAC; SISAK, ULICA STJEPANA I ANTUNA RADIĆA 21; rođ. 15.03.1984; OIB:94067960400; M
19.LUKA MIKOVIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA FRANA KRŠINIĆA 21; rođ. 19.10.1993; OIB: 77597244414; M
20.BOŽIDAR KOS; HRVAT; SISAK, ULICA IVANA MEŠTROVIĆA 12; rođ. 09.09.1987; OIB: 64304592458; M
21.BAHIR TALETOVIĆ; MUSLIMAN; SISAK, ULICA IVANA CANKARA 1; rođ. 16.03.1988; OIB: 34179992320; M
22.JADRANKA MAGDIĆ; HRVATICA; SISAK, ULICA HRVATSKOG NARODNOG PREPO 37; rođ. 11.12.1979;OIB: 10168375146; Ž
23.BRANKA TUBIĆ BADJIKOVIĆ; NEPOZNATA; ODRA SISAČKA, ODRA-CESTA248; rođ. 28.10.1987; OIB:25568484752; Ž
24.KRISTINA SIGUR; HRVATICA; SISAK, ULICA KNEZA TRPIMIRA 16; rođ. 29.01.1980; OIB: 87799337839; Ž
25.IVAN TUŠKANEC; NEPOZNATA; SISAK, ULICA ANDRIJE HEBRANGA 28; rođ. 05.07.1987; OIB:72554768370; M
26.ERMIN SALI; ROM; SISAK, DESNI ODVOJAK SAVSKIH ŽRTAVA 4; rođ. 01.06.1994; OIB: 60139165948; M
27.ŽELJKA FILIPOVIĆ; HRVATICA; HRASTOVICA, HRASTOVICA 46; rođ. 15.09.1987; OIB: 92519220796; Ž
28.ELVIS ORAŠČANIN; BOŠNJAK; SISAK, ULICA MAKA DIZDARA 1; rođ. 24.10.1983; OIB: 87349597205; M
29.MILAN TOŠ; NEPOZNATA; STARO PRAČNO, DRENAČKI PUT 65; rođ. 02.08.1987; OIB: 21140567702; M
30.HRVOJE BARBERIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA PETRA SVAČIĆA 14; rođ. 19.05.1992; OIB: 54662734879; M
31.VALENTINO NUHANOVIĆ; HRVAT; SISAK, MARINA DRŽIĆA 20; rođ. 17.02.1992; OIB:92402031677; M
32.MIROSLAV BARBERIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA PETRA SVAČIĆA 14; rođ. 14.11.1989; OIB: 31146983747;M
33.IVONA CEKOVIĆ; NEPOZNATA; TIŠINA KAPTOLSKA, TIŠINA KAPTOLSKA 23; rođ. 10.08.1990; OIB:49256323292; Ž
34.MARIJA CEKOVIĆ; HRVATICA; TIŠINA KAPTOLSKA,TIŠINA KAPTOLSKA 23; rođ. 15.04.1987; OIB:19252761320; Ž
35.HELENA DURMAN; NEPOZNATA; GORNJI JAVORANJ, GORNJI JAVORANJ 5; rođ. 28.04.1987; OIB:37002597198; Ž
36.ANITA TUMORAD; HRVATICA; PETRINJA, MATIJE MRAZOVIĆA ODVOJAK 7/A; rođ. 13.04.1986; OIB:29189745899; Ž
37.DOMINIK BELOŠEVIĆ; HRVAT; LETOVANIĆ, LETOVANIĆ 110; rođ. 21.04.1993; OIB: 11251603469; M
38.LIDIJA STAMENKOVIĆ; HRVATICA; SISAK, VINOGRADSKA ULICA 50; rođ. 02.09.1974; OIB:85967290923; Ž
39.JELENA BUNDALO; NEPOZNATA; SISAK, ULICA STJEPANA I ANTUNA RADIĆA 6/004; rođ. 17.09.1986;OIB: 96989842389; Ž
40.IVANA BLAŽEVIĆ; HRVATICA; TOPOLOVAC, OSTROVO 28; rođ. 11.09.1986; OIB: 19326535903; Ž
41.DUŠKA VUJIĆ; HRVATICA; NOVO SELO PALANJEČKO, KUTINSKA CESTA 42; rođ. 13.03.1980; OIB:33661035503; Ž

AKCIJA ZA BOLJU HRVATSKU-ABH
Nositelj liste: MIROSLAV MARJANOVIĆ

Kandidatkinje/kandidati:

1.MIROSLAV MARJANOVIĆ; HRVAT; SISAK, POSAVSKA ULICA 67; rođ. 21.03.1965; OIB: 93363125675; M
2.MILJENKO BUŠIĆ; HRVAT; PETRINJA, MATIJE PERAKA 1; rođ. 12.06.1969; OIB: 75847621142; M
3.MLADEN BROZ; HRVAT; SISAK, ULICA AUGUSTA CESARCA 113; rođ. 17.09.1948; OIB: 48912040203; M
4.MILJENKO ŽARINAC; HRVAT; SISAK, ODRANSKA ULICA 53; rođ. 19.07.1974;OIB: 23592116115; M
5.NEDELJKO JOSIĆ; HRVAT; BROČICE, ULICA SVETOG MIHOVILA 54; rođ. 26.07.1965; OIB: 46228522441;M
6.MIRO BRABENEC; HRVAT; STARO PRAČNO, STARO PRAČNO 100/A; rođ. 27.09.1962; OIB:75833340037; M
7.IVICA MATKOVIĆ; HRVAT; SISAK, TRG LJUDEVITA POSAVSKOG 7; rođ. 25.03.1961; OIB: 59116739775;M
8.ZDRAVKO DUMBOVIĆ; HRVAT; CEPELIŠ, CEPELIŠ 78; rođ. 07.08.1972; OIB: 67023839353; M
9.DARKO GRUBIĆ; HRVAT; STUBALJ, STUBALJ 45; rođ. 06.01.1969; OIB: 38928500938; M
10.JOSO BRODARIĆ; HRVAT; LETOVANIĆ, LETOVANIĆ 123;rođ. 11.04.1964; OIB: 97658501321; M
11.VESNA PRAGER; HRVATICA; KUTINA, ULICA KRALJA PETRA KREŠIMIRA I 15; rođ. 04.03.1964; OIB:74339679987; Ž
12.KLEMENTINA ĆUK; HRVATICA; NOVO SELO PALANJEČKO, KUTINSKA CESTA 183; rođ. 16.03.1977;OIB: 30551914083; Ž
13.TOMISLAVVIDOVIĆ; HRVAT; SISAK, FRANKOPANSKA ULICA 8; rođ. 13.06.1963; OIB: 14272075221; M
14.ZLATKO DEVČIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA MARKA MARULIĆA 28; rođ. 13.08.1931; OIB: 33528555590; M
15.MIROSLAV MEĐIMOREC; HRVAT; SISAK, ULICA KNEZA BRANIMIRA 22; rođ. 09.01.1941; OIB:17698636769; M
16.MARIO JOSIĆ; HRVAT; BROČICE, ULICA SVETOG MIHOVILA 72; rođ. 27.12.1976; OIB: 24296459360; M
17.ŽELJKO PRŠA; HRVAT; PETRINJA, VOĆARSKA 33/A; rođ. 03.04.1974; OIB: 83001477582; M
18.VILKO PEZIĆ; HRVAT; PETRINJA, IVE MALINE 96; rođ. 08.05.1979; OIB: 03242068074; M
19.ŽARKO TOPIĆ; HRVAT; BROČICE, ULICA SVETOG MIHOVILA 227; rođ. 20.09.1951; OIB: 56911839362; M
20.ŽELJKO ŠIMUNIĆ; HRVAT; STARO PRAČNO, STARO PRAČNO 131; rođ. 12.05.1963; OIB: 88588472677;M
21.DAJANA GALONJA; HRVATICA; BROČICE, ULICA PETOG LISTOPADA31; rođ. 13.11.1994; OIB:88610961994; Ž
22.ZDENKO KARAGA; HRVAT; PETRINJA, SLAVKA KOLARA ODVOJAK II 6; rođ. 12.09.1960; OIB:11152185154; M
23.ŽELJKO MARJANOVIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA BERISLAVA PAVIČIĆA 21/B; rođ. 12.04.1945; OIB:61354784949; M
24.IVAN GALINA; HRVAT; SISAK, ULICA MARIJANA CELJAKA 172; rođ. 26.07.1942; OIB: 32377676418; M
25.IVANA MATKOVIĆ; HRVATICA; SISAK, ULICA KNEZA BRANIMIRA 28; rođ. 20.06.1966; OIB: 68788970295;Ž
26.ŽELJKO BERDAJS; HRVAT; SISAK, OBALA RUĐERA BOŠKOVIĆA 31; rođ. 03.10.1956; OIB: 54947669104;M
27.IVAN KROMER; HRVAT; SISAK, POSAVSKA ULICA 71; rođ. 07.08.1948; OIB: 07785620488; M
28.IVANA RENDULIĆ; HRVATICA; PETRINJA, TADIJE SMIČIKLASA 26/A; rođ. 15.11.1985; OIB: 50012296390;Ž
29.IGOR TOMLJENOVIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA STJEPANA I ANTUNA RADIĆA 38;rođ. 27.09.1964; OIB:58290582434; M
30.MIRKO PLAVEC; HRVAT; SISAK, ULICA MATIJE ŠIPRAKA 30; rođ. 25.08.1969; OIB: 67083848163; M
31.LJUBOMIR ADAMOVIĆ; HRVAT; PETRINJA, MATE BUČARA 8; rođ. 07.07.1963; OIB: 27706374535; M
32.MARIJO VIDOVIĆ; HRVAT; STARO PRAČNO,STARO PRAČNO 111; rođ. 02.07.1970; OIB: 37960421091;M
33.MATEJ MARJANOVIĆ; HRVAT; SISAK, POSAVSKA ULICA 67; rođ. 23.04.1992; OIB: 11147018978; M
34. IVANKA DOMITROVIĆ; HRVATICA; NOVO SELO PALANJEČKO, KUTINSKA CESTA 187; rođ. 25.10.1976;OIB: 70597003860; Ž
35.MATEAHORVAT; HRVATICA; BUDAŠEVO, MALO BUDAŠEVO 27; rođ. 26.12.1981; OIB: 63898243011; Ž
36.BRANKICA HORVAT; HRVATICA; NOVO SELO PALANJEČKO, KUTINSKA CESTA 131/A; rođ. 27.03.1971;OIB: 74671100491; Ž
37.KREŠIMIR TURKALJ; HRVAT; STARO PRAČNO, STARO PRAČNO 137; rođ. 01.08.1991; OIB:82876839628; M
38.DARIO BRABENEC; HRVAT; STARO PRAČNO, STARO PRAČNO 100; rođ. 11.02.1993; OIB: 85158656644;M
39.SNJEŽANA PAVLIN; HRVATICA; NOVO SELO PALANJEČKO, KUTINSKA CESTA 127; rođ. 05.05.1965;OIB: 16008406799; Ž
40.JASNA KOJUNDŽIĆ; HRVATICA; SISAK, GALDOVAČKA ULICA 160; rođ. 06.01.1962; OIB: 22778289873; Ž
41.STJEPAN PERKOVIĆ; NEPOZNATA; TOPOLOVAC, STARI TOPOLOVAC 71; rođ. 14.01.1988; OIB:87342913377; M

BANIJSKA DEMOKRATSKA STRANKA-BDS
SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA-SDSS
DEMOKRATSKA PARTIJA SRBA-DPS
SRPSKA NARODNA STRANKA-SNS
Nositelj liste: MILAN KRSTINIĆ, prof.

Kandidatkinje/kandidati:

1.MILAN KRSTINIĆ, prof.; SRBIN; SISAK, ISTARSKA ULICA 16; rođ. 02.01.1948; OIB:32014042197; M
2.DUŠAN BJELAJAC, dr.med.; SRBIN; MALI GRADAC, MALI GRADAC 13; rođ. 09.08.1951; OIB:50341101072; M
3.MARIJAN JANOŠEVIĆ, dipl.iur.; SRBIN; DVOR, ULICA MILE BLAŽEVIĆ-ČAĐE 13; rođ. 08.06.1960; OIB:30876512455; M
4.BOŽIDAR SLAVULJ, dipl.ing.; SRBIN; MATIJEVIĆI, ULICA EUGENA KVATERNIKA 22/A; rođ. 08.01.1953;OIB: 04688530423; M
5.SANJA KOSOVAC, mag. oec.; SRPKINJA; GORNJA ČEMERNICA, GORNJA ČEMERNICA 50; rođ.13.02.1988; OIB: 13428536548; Ž
6.BORISLAV MEANDŽIJA, dipl.ing.; SRBIN; MAJSKE POLJANE, MAJSKE POLJANE 68; rođ. 30.11.1949; OIB:12388619655; M
7.BRANISLAV PAVLOVIĆ, dipl.oec.; SRBIN; DVOR, ULICA GRADA VUKOVARA 64; rođ. 15.01.1961; OIB:51308143155; M
8.SLAVKO POZNANOVIĆ, dipl.ing.; SRBIN; DONJI ŽIROVAC, DONJI ŽIROVAC 39; rođ. 25.11.1955; OIB:62695203906; M
9.GORANKA KRUPLJAN; SRPKINJA; BRINJANI, DONJI BRINJANI 41; rođ. 23.06.1978; OIB: 11457050955; Ž
10.NIKOLA MUSULIN; SRBIN; KINJAČKA, KINJAČKA 47; rođ. 28.01.1956; OIB: 92998818495; M
11.MIRJANA OLUIĆ-VOLODER; SRPKINJA; SISAK, ULICA AUGUSTA ŠENOE 37; rođ.14.09.1958; OIB:05631325477; Ž
12.OSTOJA BUSIĆ, dipl.ing.; SRBIN; STARO SELO TOPUSKO, STARO SELO 148; rođ. 26.01.1988; OIB:89740088646; M
13.MARA VILUS; SRPKINJA; PETRINJA, IVE MALINE 29; rođ. 11.08.1954; OIB: 33301102719; Ž
14.PERO DRAGELJEVIĆ; SRBIN; MATIJEVIĆI, ULICA MATICE HRVATSKE 26; rođ. 02.02.1944; OIB:76262780817; M
15.DALIBOR TRKULJA; SRBIN; PERNA, PERNA 169; rođ. 08.04.1979; OIB: 33416111445; M
16.MILAN LOVRIĆ, dipl.ing.; SRBIN; MOŠĆENICA, KRSTE FRANKOPANA 20; rođ. 18.06.1967; OIB:16073390742; M
17.LJUBA VRGA;SRPKINJA; MALI GRADAC, MALI GRADAC 74; rođ. 12.10.1970; OIB: 28019877932; Ž
18.MILAN STOJAKOVIĆ; SRBIN; MADŽARI, MADŽARI 58/A; rođ. 20.02.1956; OIB: 42303459161; M
19.RADE VINČIĆ; SRBIN; DVOR, ULICA HRVATSKOG PROLJEĆA 18; rođ. 02.05.1952; OIB: 04091983177; M
20.MILORAD MILOJEVIĆ, dipl.ing.; SRBIN; GORNJA ČEMERNICA, GORNJA ČEMERNICA 45; rođ.31.01.1963; OIB: 03770432412; M
21.ĐURO STOJIĆ, oec.; SRBIN; GLINA, ULICA PAVLA LEBERA 9; rođ. 15.02.1955; OIB: 06918463507; M
22.BOŽIDARKA MRAOVIĆ, dr.stom.; SRPKINJA; DVOR, TRG BANAJOSIPA JELAČIĆA 7; rođ. 02.04.1983;OIB: 94946969457; Ž
23.DALIBORKA KNEŽEVIĆ; SRPKINJA; SISAK, ULICA ANDRIJE HEBRANGA 15; rođ. 11.09.1972; OIB:84603533555; Ž
24.DRAGAN ŠAŠO, dipl.ing.; SRBIN; DVOR, ULICA ZRINSKIH I FRANKOPANA 6/A; rođ. 24.01.1977; OIB:63348536458; M
25.MILOŠ DŽEBRO; SRBIN; ČUKUR, ČUKUR 14; rođ. 15.10.1954; OIB: 46399743174; M
26.ŽIVANA BOROJEVIĆ; SRPKINJA; KNEZOVLJANI, KNEZOVLJANI 66; rođ. 09.04.1970; OIB: 84805286886;Ž
27.NIKOLINA GVOJIĆ; SRPKINJA; BIJELNIK, BIJELNIK 31; rođ. 18.07.1984; OIB: 44441779263; Ž
28.MILIVOJ RADANOVIĆ; SRBIN; MALIČKA, MALIČKA 4; rođ. 16.10.1959; OIB: 66403748838; M
29.STEVO ARBUTINA; SRBIN; KINJAČKA, KINJAČKA 10/A; rođ. 13.11.1956; OIB: 87826510966; M
30.MIROSLAV SAMARDŽIĆ; SRBIN; GORNJI HRASTOVAC, GORNJI HRASTOVAC 92; rođ. 19.02.1951; OIB:60416801632; M
31.STEVO NJEŽIĆ; SRBIN; SLABINJA, SLABINJA 95; rođ. 01.10.1940; OIB: 18638223625; M
32.NIKOLA TRBULIN, dipl.iur.; SRBIN; GRMUŠANI, GRMUŠANI 1/A; rođ. 03.07.1961; OIB: 53768158963; M
33.RATKO ĐURIĆ; SRBIN; SISAK, TRAKOŠĆANSKA ULICA 18; rođ. 17.07.1941; OIB: 78776123346; M
34.MIODRAG PAJIĆ; SRBIN; KINJAČKA, KINJAČKA 27/A; rođ. 02.08.1946; OIB: 38121877986; M
35.MILJKA LETICA; SRPKINJA; BLINJA, BLINJA 101/A; rođ. 14.01.1949; OIB: 94610562021; Ž
36.PREDRAG PILIPOVIĆ; SRBIN; MATIJEVIĆI, ULICA MATICEHRVATSKE 28; rođ. 04.02.1969; OIB:82587605783; M
37.MILAN BIRAČ; SRBIN; BRINJANI, GORNJI BRINJANI 113; rođ. 15.09.1954; OIB: 83968451492; M
38.MILAN ČEKIĆ; SRBIN; KNEZOVLJANI, KNEZOVLJANI 44; rođ. 13.10.1966; OIB: 91478177992; M
39.NIKOLA MILJEVIĆ, dipl.oec.; SRBIN; ŠIBINE, ŠIBINE 15; rođ. 20.08.1951; OIB: 78827353280; M
40.NIKOLA BEGOVIĆ; SRBIN; PETRINJA, RADOSLAVA LOPAŠIĆA 8; rođ. 15.08.1980; OIB: 47641535306; M
41.DUŠAN METIKOŠ; SRBIN; BIJELE VODE, BIJELE VODE 105; rođ. 01.09.1954; OIB: 18196129229; M
BOŠNJAČKA DEMOKRATSKA STRANKA HRVATSKE-BDSH
Nositelj liste: ENIS DUGONJIĆ, dipl.krim.

Kandidatkinje/kandidati:

1.ENIS DUGONJIĆ,dipl.krim.; BOŠNJAK; SISAK, ULICA MILANA STEINERA 21; rođ. 16.06.1959; OIB:49858022700; M
2.ALDINA ŽMIRIĆ MULALIĆ, dipl.uč.; BOŠNJAKINJA; SISAK, ULICA KNEZA TRPIMIRA 14; rođ. 31.05.1980;OIB: 05249092962; Ž
3.IZET KERANOVIĆ; BOŠNJAK; SISAK, ULICA KNEZA TRPIMIRA 25; rođ. 23.09.1963; OIB: 11485695858; M
4.MUHAREM HALILOVIĆ; BOŠNJAK; SISAK, ULICA KNEZA DOMAGOJA 3; rođ. 04.05.1955; OIB:87082882228; M
5.HUSNIJA VAKUFAC; BOŠNJAK; SISAK, SLOVENSKI TRG 1; rođ. 08.08.1957; OIB: 78600477935; M
6.MURIS ARNAUTOVIĆ, dipl.oec.;BOŠNJAK; HRVATSKA KOSTAJNICA, ULICA NINE MARAKOVIĆA 71; rođ.25.12.1952; OIB: 48819662856; M
7.ĐELDINA ĆEHIĆ; BOŠNJAKINJA; SISAK, ULICA GUSTAVA KRKLECA 13; rođ. 03.10.1964; OIB:89581335072; Ž
8.ZUHRA DUGONJIĆ; BOŠNJAKINJA; SISAK, VINOGRADSKA ULICA 54; rođ. 20.12.1966; OIB:54851634150; Ž
9.SABIHA HODŽIĆ; BOŠNJAKINJA; SISAK, ULICA DAVORINA TRSTENJAKA 13; rođ. 01.05.1956; OIB:99985011148; Ž
10.SABIHA NOVLJAKOVIĆ; BOŠNJAKINJA; HRVATSKA KOSTAJNICA, ULICA VLADIMIRA NAZORA 15; rođ.08.12.1961; OIB: 76380943888; Ž
11.AZRA FILAR; MUSLIMANKA; MAJUR, UL.ŽRTAVA DOMOV. RATA 25; rođ. 04.11.1984; OIB: 73077268060;Ž
12.JASMINA KERANOVIĆ; OSTALO; MOŠĆENICA, 22. LIPNJA 28; rođ. 16.03.1989; OIB: 54619168042; Ž
13.MINELA MEHINOVIĆ; HRVATICA; SISAK, ULICA HRVATSKOG NARODNOG PREPO 6; rođ. 24.10.1992;OIB: 13973160719; Ž
14.BELINDA KERANOVIĆ; MUSLIMANKA; MOŠĆENICA, 22. LIPNJA 24; rođ. 25.11.1993; OIB: 61894355532;Ž
15.ASIJA AVDIĆ; BOŠNJAKINJA; SISAK, ULICA IVANA MAŽURANIĆA 8; rođ. 02.06.1955; OIB: 71659148798;Ž
16.SADIJA KERANOVIĆ; MUSLIMANKA; MOŠĆENICA, 22. LIPNJA 21; rođ. 28.09.1964; OIB: 05824243270; Ž
17.EMSUDA CRNKIĆ; BOŠNJAKINJA; SISAK, ULICA KNEZA BRANIMIRA 5; rođ. 07.07.1963; OIB:13009055922; Ž
18.JASMINA BEŠIREVIĆ; BOŠNJAKINJA; SISAK, ULICA NINE MARAKOVIĆA 18; rođ. 09.01.1966; OIB:36499116365; Ž
19.LEJLA HAFIZOVIĆ; BOŠNJAKINJA; SISAK, ŠKOLSKA ULICA 39; rođ. 02.06.1983; OIB: 91554239649; Ž
20.EDITA DUGONJIĆ; BOŠNJAKINJA; SISAK, ULICA MILANA STEINERA 21; rođ. 01.02.1992; OIB:37276692136; Ž
21.ASIM HALILOVIĆ; BOŠNJAK; SISAK, ULICA KNEZA BRANIMIRA 15/ 2; rođ. 14.04.1955; OIB:56526351283; M
22.HALID AVDIĆ; BOŠNJAK; SISAK, ULICA HRVATSKOG NARODNOG PREPO 62; rođ. 18.04.1940; OIB:42789143310; M
23.AVDURAHMAN JUHIĆ; BOŠNJAK; SISAK, ULICA NINE MARAKOVIĆA 2; rođ. 05.06.1957; OIB:63032184756; M
24.ADNAN DUGONJIĆ; BOŠNJAK; SISAK, VINOGRADSKA ULICA 54; rođ. 01.04.1991; OIB: 46295829722; M
25.RASIM MUŠINOVIĆ; BOŠNJAK; MOŠĆENICA, ANTE STARČEVIĆA 147; rođ. 18.05.1957; OIB:32243199029; M
26.ZAHIR KAHRIMANOVIĆ; BOŠNJAK; SISAK, ULICA ANDRIJE HEBRANGA 13; rođ. 12.04.1960; OIB:96482993518;M
27.SEMIR KERANOVIĆ; BOŠNJAK; MOŠĆENICA, 22. LIPNJA 28; rođ. 29.09.1985; OIB: 80410759059; M
28.MUJO VILIĆ; BOŠNJAK; SISAK, ULICA ANDRIJE HEBRANGA 14; rođ. 17.05.1964; OIB: 22719325478; M
29.EMIR KANTAREVIĆ; BOŠNJAK; MOŠĆENICA, ODV. ULICE BANA JELAČIĆA 1/B; rođ.16.10.1967; OIB:55977147184; M
30.ESAD MIMIĆ; BOŠNJAK; SISAK, ULICA MIROSLAVA KRALJEVIĆA 8; rođ. 04.01.1963; OIB: 79755458918;M
31.EMIR VELETANLIĆ; MUSLIMAN; SISAK, FRANKOPANSKA ULICA 5; rođ. 28.05.1960; OIB: 57068405852;M
32.EDIN DUGONJIĆ; BOŠNJAK; SISAK, ULICAMILANA STEINERA 21; rođ. 03.10.1988; OIB: 30358414655; M
33.SUVAD KERANOVIĆ; MUSLIMAN; MOŠĆENICA, 22. LIPNJA 24; rođ. 23.05.1963; OIB: 71792353931; M
34.ĐEVAD MIMIĆ; BOŠNJAK; MOŠĆENICA, VATROSLAVA LISINSKOG 16; rođ. 18.11.1965; OIB:99149011452; M
35.ADEM MELIĆ; BOŠNJAK; SISAK, ULICA IVE TIJARDOVIĆA 5/A; rođ. 20.11.1954; OIB: 03341961424; M
36.FIKRET KERANOVIĆ; BOŠNJAK; MOŠĆENICA, 22. LIPNJA 21; rođ. 13.08.1960; OIB: 98364574617; M
37.SAMIR SELMIĆ; MUSLIMAN; SISAK, ULICA MIRZETA KADIĆA 3/B; rođ. 21.10.1993; OIB: 19890065279; M
38.ENES KALENDER; BOŠNJAK; SISAK, PETRINJSKA ULICA 66; rođ. 01.06.1976; OIB: 59962713597; M
39.OMER NESIMOVIĆ; BOŠNJAK; SISAK, ULICA GRADA DUBROVNIKA 34; rođ. 10.06.1941; OIB:15813927113; M
40.ZUHDIJA PORIĆ; BOŠNJAK; SISAK, TRG REPUBLIKE 1; rođ. 27.04.1955;OIB: 80139252058; M
41.ZUHDIJA TOROMAN; BOŠNJAK; BESTRMA, BESTRMA 111; rođ. 03.03.1958; OIB: 60749237185; M
HRVATSKA DEMOKRATSKAZAJEDNICA-HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA-HSS
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ-HSP AS
BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO-BUZ
Nositelj liste: IVO ŽINIĆ

Kandidatkinje/kandidati:

1.IVO ŽINIĆ; HRVAT; GLINA, RUNJANINOVA ULICA 7; rođ. 14.01.1960; OIB:76068417913; M
2.MARIJANA PETIR; HRVATICA; MUSTAFINA KLADA, ULICA MUSTAFINA KLADA 24; rođ. 04.10.1975; OIB:22224639419; Ž
3.TOMISLAV DUJMENOVIĆ; HRVAT; SISAK, VINOGRADSKA ULICA 13; rođ. 27.07.1958; OIB: 59727853456;M
4.ANTUN VIDAKOVIĆ; HRVAT; NOVSKA, ULICA IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ 3; rođ. 09.05.1954; OIB:63962297432; M
5.MIROSLAV PETRAČIĆ; HRVAT; PETRINJA, OTONA KUČERE 13; rođ. 24.08.1951; OIB: 37478193644; M
6.IVANKA ROKSANDIĆ; HRVATICA; SISAK, ULICA FERDE HEFELEA 37; rođ. 12.06.1954; OIB:91914554634; Ž
7.VELJKO NOVAK; HRVAT; SISAK, ULICA IVANA GUNDULIĆA 14/A; rođ. 21.05.1961; OIB: 87969736582; M
8.IVAN BEHTANIĆ; HRVAT; POPOVAČA, ZAGREBAČKA 111; rođ. 01.01.1951; OIB: 71575067347; M
9.SABINA FERDERBER; HRVATICA; SISAK, ULICA GUSTAVA KRKLECA 15; rođ. 01.06.1946; OIB:24625510380; Ž
10.MAJA ROMARIĆ; HRVATICA; LEKENIK, POSAVSKA ULICA 53; rođ. 28.06.1988; OIB: 91610246053; Ž
11.DOMAGOJ SEKULIĆ; HRVAT; PETRINJA, VLADIMIRA NAZORA 19; rođ. 11.10.1968; OIB: 11524516773; M
12.MIJO ŠEPAK; HRVAT; HUSAIN, ULICA FRANA KRSTE FRANKOPANA 48;rođ. 27.08.1964; OIB:38512309032; M
13.ANICA LENART; HRVATICA; KUTINA, KUTINSKA LIPA 19; rođ. 30.07.1972; OIB: 30824914709; Ž
14.IVICA ŠIPUŠ; HRVAT; PRELOŠĆICA, PRELOŠĆICA 92; rođ. 08.02.1979; OIB: 42703023801; M
15.MIJO DOMITROVIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG 20/ 1; rođ. 08.05.1947; OIB:26395969374; M
16.INOSLAV BRKIĆ; HRVAT; PETRINJA, IVANA FILIPOVIĆA 4; rođ. 09.12.1958; OIB: 55659058194; M
17.SLAVKO MUŽA; HRVAT; GLINA, PLITVIČKA ULICA 5; rođ. 10.10.1966; OIB: 13817599446; M
18.DRAŽEN PEJAKOVIĆ; HRVAT; GLINA, ULICA JOSIPA CRNKOVIĆA 18; rođ. 30.10.1986; OIB:
89177158417; M
19.IVICA KOZARIĆ; HRVAT; SUNJA, VLADIMIRA NAZORA 10; rođ. 03.02.1964; OIB: 00652572192; M
20.DARKO WEISS; HRVAT; SISAK, ULICA STJEPANA I ANTUNA RADIĆA 49; rođ. 22.04.1957; OIB:08820343475; M
21.MARIO POSAVAC; HRVAT; KRAPJE, KRAPJE 62; rođ. 01.09.1979; OIB: 18995895658; M
22.MARIJA IDŽAN; HRVATICA; VRGINMOST, ANDRIJE HEBRANGA 14; rođ. 16.08.1962; OIB: 47901116302;Ž
23.IVICA RAKIĆ; HRVAT; SISAK, TRG 22. LIPNJA 2; rođ. 24.10.1954; OIB: 99272722349; M
24.MILAN VUJIĆ; SRBIN; ILOVA, VLADIMIRA NAZORA 46; rođ. 19.03.1965; OIB: 09023218170; M
25.SANJA ČAVLOVIĆ; HRVATICA; SISAK, SAVSKA ULICA 95/B; rođ. 12.06.1987; OIB: 04457390522; Ž
26.ŽELJKO PAČAREK; HRVAT; VOLODER, ULICA VJEKOSLAVA KOCHA 20/A; rođ. 10.11.1972; OIB:75276723620; M
27.ZDRAVKO BOBETKO; HRVAT; MAJUR, ULICA GORDANA LEDERERA 24; rođ. 21.05.1958; OIB:21181803755; M
28.VLADIMIR EGREDŽIJA; HRVAT; NOVSKA, ULICA BLAŽENOG ALOJZIJA STEPINCA 27; rođ. 12.12.1961;OIB: 89717194661; M
29.VIŠNJA ŽEPEK; HRVATICA; SISAK, ULICA JOSIPA JURJA STROSSMAYER 175; rođ. 11.07.1966; OIB:55256510275; Ž
30.DUBRAVKA MEDVED; HRVATICA; GORNJA BUČICA, GORNJA BUČICA 131; rođ. 22.03.1977; OIB:57389376275; Ž
31.MARINELA CRNEKOVIĆ; HRVATICA; TIŠINA ERDEDSKA, TIŠINA ERDEDSKA 94; rođ. 08.10.1984; OIB:69773382666; Ž
32.MATIJA ŽUGAJ; HRVAT; ŽABNO, ULICA HRVATSKIH BRANITELJA 29; rođ. 26.09.1981; OIB:43321051860; M
33.MIHAEL JURIĆ; HRVAT; DONJA BUDIČINA, DONJA BUDIČINA 16; rođ. 19.09.1979; OIB: 90186401000; M
34.TOMISLAV FABIJANIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA DR. IVE STIPČIĆA39; rođ. 24.05.1959; OIB: 07281114594;M
35.DRAŽEN RADIĆ; HRVAT; HRVATSKA KOSTAJNICA, ULICA RATKA DJETELIĆA 6; rođ. 09.11.1949; OIB:43356032241; M
36.MARIO ČELAN; HRVAT; NOVSKA, ULICA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 5; rođ. 22.08.1976; OIB:30623463404; M
37.KREŠIMIRPERIČEK; HRVAT; CRNAC, ULICA BRAĆE BOBETKO 42/A; rođ. 05.05.1962; OIB:16206957520; M
38.ZLATKO REPAČ; HRVAT; SISAK, BRIJUNSKA ULICA 18; rođ. 11.09.1974; OIB: 67754127209; M
39.MIROSLAV MESIĆ; HRVAT; SISAK, GALDOVAČKA ULICA 161; rođ. 09.02.1962; OIB: 39281068779; M
40.IVANA PANDURIĆ; HRVATICA; SISAK, ULICA TINA UJEVIĆA 27; rođ. 25.02.1974; OIB: 34294823320; Ž
41.ŽELJKO KRAPLJAN; HRVAT; SISAK, TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 3; rođ. 22.02.1967; OIB: 45504334005;M

HRVATSKA STRANKA PRAVA-HSP
HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA-HČSP
AUTOHTONA-HRVATSKA STRANKA PRAVA-A-HSP
Nositelj liste: ŽELJKO SOLDO

Kandidatkinje/kandidati:

1.ŽELJKO SOLDO; HRVAT; NOVSKA, POTOČNA ULICA 118/B; rođ. 19.07.1967; OIB: 58525245050; M
2.ŽELJKO KARDAŠ; HRVAT; SISAK, ULICA FRANJE LOVRIĆA 18; rođ. 04.07.1962;OIB: 64269638393; M
3.PEJO TRGOVČEVIĆ; HRVAT; PETRINJA, BOGOSLAVA ŠULEKA 17; rođ. 03.11.1962; OIB: 64755739690;M
4.ZDENKO KOREN; HRVAT; SISAK, ULICA GRADA VUKOVARA 9; rođ. 17.08.1965; OIB: 25070857489; M
5.JOZO BILOBRK; HRVAT; REPUŠNICA, ZAGORSKA 21; rođ. 11.01.1959; OIB: 69083554147; M
6.IGOR ŠKET; HRVAT; POPOVAČA, VINOGRADSKA ULICA 22/A; rođ. 06.04.1970; OIB: 60393844882; M
7.IVAN JAKOPOVIĆ; HRVAT; BOK PALANJEČKI, BOK PALANJEČKI 68; rođ. 17.04.1969; OIB: 24886721965;M
8.PETAR GELO; HRVAT; KUTINA, ULICA ANTUNA MIHANOVIĆA 140; rođ. 31.08.1967; OIB: 72581862465;M
9.ĐURĐA BOBINAC; HRVATICA; PETRINJA, BRAĆE HANŽEK 2/B; rođ. 14.04.1967; OIB: 30923863166; Ž
10.MARIJA KLARIĆ; HRVATICA; SISAK, ULICA FERDE LIVADIĆA 14; rođ. 31.07.1981; OIB: 14943861119; Ž
11.MARKO KLASAN; HRVAT; KUTINA, ULICA ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA 16; rođ. 07.05.1960; OIB:35642343144; M
12.ĐURĐICA JURIĆ; HRVATICA; SISAK, VINOGRADSKA ULICA 64; rođ. 06.05.1950; OIB: 00556913973; Ž
13.DAMIR MARKUŠ; HRVAT; KUTINA, ILOVSKA 18; rođ. 20.02.1968; OIB: 83534861810; M
14.VINKO DEBELJAK; HRVAT; NOVSKA, OSJEČKA ULICA 76; rođ. 20.03.1973; OIB: 41799266933; M
15.ANĐA RUF; HRVATICA; HRVATSKA DUBICA, ULICA ŽELJKA VOLAREVIĆA 7; rođ. 26.08.1964; OIB:02410970747; Ž
16.SILVIJA HUDALJ; HRVATICA; SISAK, ODRANSKA ULICA 20; rođ. 24.08.1981; OIB: 68273848786; Ž
17.DANIEL VILJEVAC; HRVAT; LEKENIK, ERDODSKA ULICA 7; rođ. 03.02.1982; OIB: 28869934752; M
18.IVICA KNEŽEVIĆ; HRVAT; GLINA, ULICA DR. ĐURE AUGUSTINOVIĆA 11; rođ. 17.11.1953; OIB:54751788922; M
19.JASNA KAPELEC; HRVATICA; SISAK, ULICA MARKA MARULIĆA 27; rođ. 17.04.1970; OIB: 03121928174;Ž
20.ILIJA RAŠIĆ; HRVAT; GRABRIČINA, ČAZMANSKA ULICA 7; rođ. 28.03.1980; OIB: 11805170206; M
21.DAMIR PRPIĆ; HRVAT; MOŠĆENICA, BRAĆE RADIĆ 31; rođ. 24.03.1972; OIB: 34320317554; M
22.DIANA GUDEC; MUSLIMANKA; SISAK, ULICA BRAĆEČULIG 9; rođ. 06.10.1973; OIB: 73050897856; Ž
23.INES TOLJAN; HRVATICA; SISAK, ULICA ANTE TOPIĆA MIMARE 8; rođ. 06.04.1990; OIB: 29392887416; Ž
24.ZLATKO PETKOVIĆ; HRVAT; LIJEVO TREBARJEVO, LIJEVO TREBARJEVO 2; rođ. 28.05.1973; OIB:17051614573; M
25.ZLATKO ŽUGAJ;HRVAT; SISAK, ULICA FERDE LIVADIĆA 14; rođ. 17.04.1963; OIB: 88180544873; M
26.TOMISLAV VLAŠIĆ; HRVAT; ŽAŽINA, ZAGREBAČKA 1; rođ. 25.03.1974; OIB: 60174501031; M
27.DANIELA MERLE PEREKOVIĆ; HRVATICA; PETRINJA, MATIJE GUPCA 9; rođ. 18.01.1978; OIB:51876755412; Ž
28.NIKOLA BRNAD; HRVAT; STAZA, STAZA 27; rođ. 05.09.1954; OIB: 55586979226; M
29.IVAN RADOŠEVIĆ; HRVAT; PETRINJA, SLATINA 46/A; rođ. 22.11.1987; OIB: 41135661715; M
30.DRAGO APALOVIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA BRAĆE ČULIG 9; rođ. 13.10.1970; OIB: 78545627764; M
31.NIKOLINAŠEPOVIĆ; HRVATICA; BROČICE, ULICA HRVATSKIH BRANITELJA 10; rođ. 26.02.1986; OIB:43296137557; Ž
32.MATO KNEŽEVIĆ; HRVAT; HRVATSKA DUBICA, ULICA 17. PUKOVNIJE 2; rođ. 19.07.1954; OIB:15700416639; M
33.SVJETLANA MIŠKOVIĆ; HRVATICA; POPOVAČA, DR POLAK SLAVKA 82;rođ. 20.04.1976; OIB:42383299873; Ž
34.MARINA STJEPANOVIĆ; HRVATICA; POPOVAČA, SISAČKA 30; rođ. 30.04.1971; OIB: 57769202012; Ž
35.ELVIRA FURLAN; HRVATICA; SISAK, ULICA HRVATSKOG NARODNOG PREPO 40; rođ. 22.09.1956; OIB:24717421450; Ž
36.FRANJO MARTINOVIĆ; HRVAT;POPOVAČA, VINOGRADSKA MIKULANICA 70; rođ. 21.04.1962; OIB:12271882621; M
37.RUŽICA ZEBA; HRVATICA; GLINA, KOZARICA 30; rođ. 06.02.1994; OIB: 79506328459; Ž
38.DAMIR KATUŠIĆ; HRVAT; NOVSKA, OSJEČKA ULICA 19; rođ. 23.07.1969; OIB: 57327707631; M
39.ŽELJKO ČUTURA; HRVAT; PETRINJA, ZVONIMIRA KUHARA 9; rođ. 13.05.1963; OIB: 67574052090; M
40.MIRKO SUČEC; HRVAT; GLINA, ZAGREBAČKA ULICA 31; rođ. 31.05.1970; OIB: 76406085810; M
41. DAVOR SABLJAK; HRVAT; KUTINA, ULICA HRVATSKIH BRANITELJA 81; rođ. 27.08.1968; OIB:39576063651; M

HRVATSKI LABURISTI-STRANKA RADA
Nositelj liste: MLADEN NOVAK

Kandidatkinje/kandidati:

1.MLADEN NOVAK; HRVAT; STRELEČKO, MARIJANA CELJAKA P/N 64;rođ. 20.12.1963; OIB:68045681985; M
2.DALIBOR DRINČIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA KNEZA BRANIMIRA 50; rođ. 21.04.1975; OIB: 51027089702; M
3.DARIO ZORBAS; HRVAT; KUTINA, PAKRAČKA ULICA 1; rođ. 18.08.1971; OIB: 84330181298; M
4.ANĐELKO JELIĆ; HRVAT; PETRINJA, SV. MARKA KRIŽEVČANINA 5; rođ. 15.01.1970; OIB: 80095507143;M
5.DUBRAVKO ZOBEL; HRVAT; POPOVAČA, TRG GROFOVA ERDÖDYJA 19; rođ. 05.02.1938; OIB:94587839869; M
6.TIJANA PRERADOVIĆ; HRVATICA; HRVATSKA KOSTAJNICA, SELIŠKA CESTA 11; rođ. 03.05.1984; OIB:64467308005; Ž
7.MIRO SRNEC; HRVAT; SUNJA, MATIJE GUPCA 12; rođ. 17.02.1960; OIB: 57633616949; M
8.MIODRAG TOMAZ; HRVAT; STARI GRABOVAC, STARI GRABOVAC 47; rođ. 02.12.1956; OIB:83980395967; M
9.DARKO SIMIĆ; SRBIN; SISAK, ULICA STJEPANA ROŽANKOVIĆA 17; rođ. 26.09.1957; OIB: 19751858333;M
10.TUGOMIR RATIMIR BJELČIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA IVANA BAKRANA 3; rođ. 19.03.1967; OIB:93856392894; M
11.MILICA VUJIĆ; SRPKINJA; SISAK, VINOGRADSKA ULICA 16; rođ. 19.03.1966; OIB: 29752411417; Ž
12.JOHAN HIMA; HRVAT; KUTINA, NOVOGRADIŠKA ULICA 4; rođ. 18.11.1990; OIB: 72976752629; M
13.KATIJA HOMAN; HRVATICA; KUTINA, ULICA KRALJA PETRA KREŠIMIRA I 7/ 2; rođ. 14.02.1988; OIB:69454437734; Ž
14.BRANKA KARDAŠ; HRVATICA; DRAGOTINCI, DRAGOTINCI 11; rođ. 11.06.1960; OIB: 54785911250; Ž
15.ANTONELLA PAVLOVIĆ; HRVATICA; PETRINJA, BRAĆE HANŽEK 2/ 002; rođ. 14.05.1994; OIB:53921921043; Ž
16.SANDRA BAGO; HRVATICA; POPOVAČA, ZAGREBAČKA 14; rođ. 02.12.1977; OIB: 89232920321; Ž
17.IVANA MANHARD; HRVATICA; POPOVAČA, RAIČEVEC 72; rođ. 24.05.1981; OIB: 43873668111; Ž
18.TOMISLAV ŽLIČARIĆ;HRVAT; HRVATSKA KOSTAJNICA, ULICA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJ 4; rođ.07.06.1968; OIB: 09788857997; M
19.RENATO FRANOVIĆ; HRVAT; HRVATSKA KOSTAJNICA, ULICA RATKA DJETELIĆA 28; rođ. 19.11.1985;OIB: 73290213538; M
20.ANTO GOLUB; HRVAT; DRLJAČA, DRLJAČA 117; rođ. 11.07.1983; OIB: 15300870014; M
21.IVICA KOLAR; HRVAT; VEDRO POLJE, VEDRO POLJE 30; rođ. 07.06.1957; OIB: 39889425809; M
22.GORDANA ĐILAS; SRPKINJA; NOVA SUBOCKA, SLAVONSKA ULICA 56; rođ. 09.07.1980; OIB:87665513810; Ž
23.FINKA TOMIĆ; HRVATICA; STARI GRABOVAC, STARIGRABOVAC 88; rođ. 13.02.1964; OIB:42415292592; Ž
24.DRAGAN JAGIĆ; HRVAT; STARI FARKAŠIĆ, STARI FARKAŠIĆ 32/A; rođ. 16.08.1950; OIB: 22674246437;M
25.SILVANA POKAS; HRVATICA; STRELEČKO, MARIJANA CELJAKA P/N 72/B; rođ. 07.04.1971; OIB:41594910386; Ž
26.DRAŽEN BAČAK; HRVAT; STRELEČKO, MARIJANA CELJAKA P/N 49; rođ. 24.01.1965; OIB: 48890748776;M
27.NATAŠA DEBELJAK; HRVATICA; KUTINA, VINOGRADSKA 118; rođ. 31.10.1989; OIB: 53666333196; Ž
28.GORDANA KLARIĆ; SLOVENKA; KUTINA, ULICA KRALJA ZVONIMIRA 84; rođ. 14.09.1964; OIB:77523919098; Ž
29.GORDANA KOMLINOVIĆ; HRVATICA; PETRINJA, DUGA ULICA 29; rođ. 03.07.1968; OIB: 01971232037; Ž
30.ANTONIJA ĐUDARIĆ; HRVATICA; POPOVAČA, TRG GROFOVA ERDÖDYJA 11; rođ. 25.05.1976; OIB:88761769630; Ž
31.NIKOLINA RABADŽIJA; HRVATICA; HRVATSKA KOSTAJNICA,ULICA FRANA KRSTE FRANKOPANA 20;rođ. 22.09.1981; OIB: 29030133931;Ž
32.VESNICA LIPOVEC BJELČIĆ; HRVATICA; LEKENIK, ZAGREBAČKA ULICA 33; rođ. 21.08.1964; OIB:84422556071; Ž
33.IVICA SMOLČIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA OKTAVIJANA AUGUSTA 18; rođ. 16.09.1969; OIB: 82972217267;M
34.ANTUN VALJAK; HRVAT; KUTINA, ULICA KNEZA LJUDEVITA POSAVSKO 6; rođ. 08.04.1946; OIB:98051516736; M
35.BORIS KOMLJEN; HRVAT; PETRINJA, ULICA ZELENILA 18; rođ. 14.08.1986; OIB: 89823479929; M
36.MARIO LOTH; HRVAT; POPOVAČA, ZAGREBAČKA 119; rođ. 29.10.1975; OIB: 10529854561; M
37.IVANA MARUŠIĆ; HRVATICA; HRVATSKA KOSTAJNICA, ULICA GORDANA LEDERERA 17; rođ.07.12.1992; OIB: 37161674468; Ž
38.MIRJANA MENKOVIĆ; HRVATICA; BLINJSKI KUT, D. KOMAREVO CESTA 65; rođ. 13.10.1962; OIB:19873348415; Ž
39.ŠTEFICA ZLOVOLIĆ;HRVATICA; ŽAŽINA, KUPSKA ULICA 10; rođ. 21.02.1960; OIB: 42846823815; Ž
40.VLADO SOKOL; ČEH; KUTINA, ULICA HRVATSKIH BRANITELJA 13; rođ. 30.08.1968; OIB: 06098642616;M
41.MIRKO VIDOVIĆ; HRVAT; SISAK, RIMSKA ULICA 9; rođ. 26.09.1944; OIB: 27143947785; M
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJAHRVATSKE-SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBERALNI DEMOKRATI-HNS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA-HSU
HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA-HSLS
DEMOKRATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA-DSU
HRVATSKA DEMOKRATSKA REGIONALNA STRANKA-HDRS
AUTOHTONA-HRVATSKA SELJAČKA STRANKA-A-HSS
SOCIJALISTIČKA PARTIJA HRVATSKE-SPH
Nositeljica liste: MARINA LOVRIĆ MERZEL

Kandidatkinje/kandidati:

1.MARINA LOVRIĆ MERZEL; HRVATICA; SISAK, ULICA DRAGE RADOVIĆA 5/C; rođ. 02.09.1963; OIB:28038905287; Ž
2.IVANNEKVAPIL; HRVAT; KUTINA, KOLODVORSKA ULICA 43; rođ. 31.01.1958; OIB: 46682811762; M
3.EMIL FRANJEVIĆ; HRVAT; SISAK, TRG HRVATSKIH BRANITELJA 14; rođ. 22.07.1956; OIB: 21308862429;M
4.DUBRAVKO OBADIĆ; HRVAT; KUTINA, GARIČKA 4; rođ. 07.01.1962; OIB: 59921439266; M
5.MILIVOJ TIČARIĆ; HRVAT; ODRA SISAČKA, PRVI LIJEVI ODV. 4; rođ. 22.01.1955; OIB: 90052205321; M
6.ŠABAN KADRIĆ; BOŠNJAK; SISAK, ULICA MIROSLAVA KRLEŽE 4; rođ. 04.03.1962; OIB: 61350456696; M
7.RAJKO MLADENOVIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA IVANA GUNDULIĆA 5; rođ. 04.08.1952; OIB: 29246439951;M
8.ĐURO BELOVARIĆ; HRVAT; MAHOVO, MAHOVO 47; rođ. 29.05.1952; OIB: 47637601076; M
9.MILOVAN BOJČETIĆ; SRBIN; SISAK, ULICA FRANCEA PREŠERNA 11; rođ. 18.01.1950; OIB:83647995230; M
10.ZORAN VASIĆ; SRBIN; SISAK, ULICA IVANA GUNDULIĆA 28; rođ. 09.04.1976; OIB: 67960843356; M
11.ZDENKO VAHOVEC; ČEH; MEĐURIĆ, SLAVONSKA ULICA 8; rođ. 05.01.1958; OIB: 60734451886; M
12.MARIJO MOŠTAK; HRVAT; VELIKA LUDINA, MOSLAVAČKA ULICA 9; rođ. 02.05.1971; OIB: 05008691068;M
13.JOSIP TAKAČ; HRVAT; SISAK, ULICA STJEPANA ROŽANKOVIĆA 24; rođ. 30.04.1957; OIB: 17519590736;M
14.FRANJO GLUŠAC; HRVAT; GLINA, PODLUŽJE 1; rođ. 08.10.1951; OIB: 09957167382; M
15.IVOR STANIVUKOVIĆ; HRVAT; NOVSKA, BUKOVAČKA ULICA 17; rođ. 04.06.1978; OIB: 59708301671; M
16.MIJO LOVREKOVIĆ; HRVAT; PETRINJA, ŠETALIŠTE VATROSLAVA LISINSKO 1/A; rođ. 13.09.1952; OIB:52305108021; M
17.ZDENKO NAZALEVIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA LIPA 12; rođ. 12.10.1946; OIB: 88234294810; M
18.JURA LISAK; HRVAT; KUTINA, ULICA KRALJA PETRA KREŠIMIRA I 23; rođ. 23.04.1958; OIB:54333219678; M
19.VLADIMIR MUŽIĆ; HRVAT; GLINA, VUKOVARSKA ULICA 13; rođ. 20.02.1960; OIB: 49540040706; M
20.TATJANA PUŠKARIĆ; HRVATICA; MOŠĆENICA, KRALJA TOMISLAVA 2; rođ. 15.04.1970; OIB:91536689403; Ž
21.MIRJANA GOLUBIĆ; HRVATICA; POPOVAČA, MIKULANICA 39; rođ. 13.03.1949; OIB: 04554234065; Ž
22.MILJENKO NOVAKOVIĆ; HRVAT; PETRINJA, SISAČKA 16/A; rođ. 12.09.1945; OIB: 48750166906; M
23.VLADO ĐAKOVIĆ; SRBIN; SISAK, ULICA JURJA KRIŽANIĆA 3; rođ. 15.01.1959; OIB: 14820831386; M
24.ĐURO ŠORGIĆ; SRBIN; SISAK, ULICA IVANA VONČINE 9; rođ.22.04.1952; OIB: 75956472904; M
25.JOSIP PRAJNER; HRVAT; KUTINA, VINOGRADSKA 128; rođ. 08.10.1943; OIB: 75631105234; M
26.HAŠIM SMLATIĆ; BOŠNJAK; SISAK, ULICA AUGUSTA CESARCA 93; rođ. 14.02.1936; OIB: 55487512214;M
27.IVONA POPOVČIĆ; HRVATICA; HRASTELNICA, HRASTELNICA 19/E; rođ. 02.05.1986; OIB: 82876824927;Ž
28.ANA TUŠKANAC; HRVATICA; MOŠĆENICA, ANTE STARČEVIĆA 4; rođ. 15.06.1974; OIB: 46142716408; Ž
29.PREDRAG PAVLIĆ; HRVAT; MOŠĆENICA, ANTE STARČEVIĆA 31; rođ. 05.09.1967; OIB: 89359643992; M
30.IVAN ANDRES; HRVAT; SISAK,ULICA DR. IVE PEDIŠIĆA 14; rođ. 01.08.1932; OIB: 94033764347; M
31.JANKO LISAC; HRVAT; GLINA, JUKINAČKA ULICA 77; rođ. 04.08.1948; OIB: 31872056360; M
32.PAULA JANJANIN; HRVATICA; PETRINJA, ARTURA TURKULINA 39; rođ. 27.06.1944; OIB: 52755298740;Ž
33.ĐURO RODIĆ; SRBIN; CREVARSKA STRANA, CREVARSKA STRANA 130; rođ. 09.12.1966; OIB:66426639805; M
34.ŽELJKO STANČIĆ; HRVAT; POTOK, ULICA KUTANIJA 13; rođ. 18.09.1972; OIB: 42026268395; M
35.IVAN MAĐERIĆ; HRVAT; ŽIRČICA, ŽIRČICA 31; rođ. 28.12.1960; OIB: 50932837384; M
36.KRISTINAJAKOPOVIĆ; HRVATICA; KUTINA, ULICA KRALJA PETRA KREŠIMIRA I 14; rođ. 06.05.1984;OIB: 72784340085; Ž
37.JOSIP MILOŠIĆ; HRVAT; PETRINJA, PAVLA ŠTOOSA 16; rođ. 01.06.1960; OIB: 45055958710; M
38.NADA GLUŠAC; SRPKINJA; GLINA, PODLUŽJE 1; rođ. 24.04.1953; OIB: 72966893089; Ž
39.ANTUN MARUSKI; MAĐAR; NOVSKA, ULICA KRALJA ZVONIMIRA 65; rođ. 09.01.1950; OIB: 26198953130;M
40.LJUBAN MENIĆANIN; SRBIN; RUJEVAC, RUJEVAC 58; rođ. 04.08.1948; OIB: 54392385261; M
41.SPOMENKA GRGURIĆ; HRVATICA; SISAK, ULICA AUGUSTA CESARCA 97; rođ. 01.01.1956; OIB:96446311968; Ž

STRANKAUMIROVLJENIKA-SU
STRANKA PENZIONERA-SP
NEZAVISNI SELJACI HRVATSKE-NSH
Nositelj liste: GORAN JUZBAŠIĆ

Kandidatkinje/kandidati:

1.GORAN JUZBAŠIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA DR. IVE STIPČIĆA 24; rođ. 04.08.1959; OIB: 24732673682; M
2.ARPAD KIŠ; MAĐAR; SISAK,ULICA HRVATSKIH DOMOBRANA 1; rođ. 30.11.1955; OIB: 25978467712; M
3.JAGICA PALAIĆ STILIN; HRVATICA; NOVSKA, VINOGRADSKA ULICA 4; rođ. 25.03.1947; OIB:36085832773; Ž
4.LIDIJA REBIĆ; HRVATICA; SISAK, ULICA KNEZA BRANIMIRA 27; rođ. 09.02.1971; OIB: 12810903353;Ž
5.IVANKA ABAZA; HRVATICA; BAĆIN, BAĆIN 82; rođ. 26.01.1968; OIB: 35260891958; Ž
6.SMILJKA PERKOVIĆ; HRVATICA; SISAK, ULICA TINA UJEVIĆA 14; rođ. 05.05.1945; OIB: 25871139561; Ž
7.MIRJANA MIŠČEVIĆ RADIŠIĆ; SRPKINJA; SISAK, ULICA JOSIPA JURJA STROSSMAYER 187; rođ.10.05.1956; OIB: 71382187326; Ž
8.DRAŽEN MATIJAŠEC; HRVAT; MARTINSKA VES, LIJEVA MARTINSKA VES 141; rođ. 25.07.1981; OIB:72996747927; M
9.ZDENKA KUZMIĆ; HRVATICA; SISAK, GALDOVAČKA ULICA 9; rođ. 06.09.1958; OIB: 17455404946; Ž
10.MARIJA KRIVOŠIĆ; HRVATICA;SISAK, ULICA KNEZA BRANIMIRA 27; rođ. 09.03.1947; OIB:81951346590; Ž
11.IVAN LONČAR; HRVAT; ŽABNO, ŽABENSKA ULICA 39; rođ. 23.12.1935; OIB: 04760146297; M
12.IVAN BERNŠIC; HRVAT; SISAK, ULICA AUGUSTA CESARCA 121; rođ. 24.05.1993; OIB: 01794045981; M
13.IZETA NOVOSELOVIĆ; BOŠNJAKINJA; SISAK, ULICA BISKUPA KVIRINA 16; rođ. 02.08.1960; OIB:92292533437; Ž
14.GORDANA HOFFMAN; HRVATICA; SISAK, ULICA MARIJANA CELJAKA 88; rođ. 31.05.1954; OIB:94582408074; Ž
15.JOSIP ABAZA; HRVAT; BAĆIN, BAĆIN 82; rođ. 04.01.1961; OIB: 39267066610; M
16.IVAN LATIN; NEPOZNATA; SISAK, ULICA DAVORINA TRSTENJAKA 14; rođ. 03.06.1987; OIB:63827322097; M
17.MIRJANA BANFIĆ; HRVATICA; SISAK, ULICA AUGUSTA CESARCA 47; rođ. 30.09.1959; OIB:69873860466; Ž
18.MILAN LONČAR; HRVAT; BAĆIN, BAĆIN 38; rođ. 17.02.1961; OIB: 22771496950; M
19.DUŠKO MARTINOVIĆ; NEPOZNATA; DONJI CEROVLJANI, DONJI CEROVLJANI 106; rođ. 09.12.1972;OIB: 70992864383; M
20.TOMISLAV PALAIĆ; NEPOZNATA; STARA DRENČINA, STARA DRENČINA 79; rođ. 27.10.1976; OIB:95489211610; M
21.HELGA MATIJAŠEC; HRVATICA; HRASTELNICA, HRASTELNICA 18; rođ. 07.09.1981; OIB: 98400122338;Ž
22.ŽIVKO DAVIDOVSKI; MAKEDONAC; PETRINJA, VLADIMIRA NAZORA 12; rođ. 09.12.1967; OIB:06366965544; M
23.LJUBICA SADAK; HRVATICA; HRASTELNICA, HRASTELNICA 114/A; rođ. 24.05.1976; OIB: 67827490787;Ž
24.ŠTEFICA SERTIĆ; HRVATICA; BUDAŠEVO, ULICA PAVLA I MICE KOSTELAC 60; rođ. 15.03.1960; OIB:04441986506; Ž
25.TOMISLAV HUBELIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA HRVATSKIH DOMOBRANA 1; rođ. 07.10.1993; OIB:99066931271; M
26.IVICA MARKOVIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ 3; rođ. 30.04.1962; OIB:96250500289; M
27.ĐURĐICA MARJANOVIĆ; HRVATICA; SISAK, ULICA VATROSLAVA LISINSKOG 62; rođ. 25.03.1954; OIB:93765334136; Ž
28.ILIJA ABAZA; HRVAT; BAĆIN, BAĆIN 82; rođ. 12.01.1994; OIB: 93125827764; M
29.IVAN JURIĆ; HRVAT; DONJI CEROVLJANI, CEROVLJANI 49; rođ. 06.06.1954; OIB: 59703641080; M
30.MARJANA CRNKOVIĆ; HRVATICA; SISAK, RIMSKA ULICA 13; rođ. 19.02.1952; OIB: 09754009593; Ž
31.STEVO JEDVAJIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA BREZOVIČKOG ODREDA 114; rođ. 27.04.1962; OIB:07652506242; M
32.SLAĐANA ŠTAJDUHAR; NEPOZNATA; SISAK, ULICA HRVATSKIH DOMOBRANA 76; rođ. 12.04.1984;OIB: 49790220386; Ž
33.DOMAGOJ GOMBAČ; NEPOZNATA; SISAK, ULICA BREZOVIČKOG ODREDA 121/A; rođ. 11.07.1984; OIB:22166267494; M
34.STJEPAN DUMBOVIĆ; HRVAT; ODRA SISAČKA, ODRA-CESTA 128; rođ. 28.08.1951; OIB: 58776853836;M
35.IVICA KLASNIĆ; HRVAT; ŽABNO, ŽABENSKA ULICA 13; rođ. 27.08.1959; OIB: 13509084755; M
36.IVICA JURANOVIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA KNEZA DOMAGOJA 1; rođ. 28.09.1992; OIB: 56717183506; M
37.KATICA JURANOVIĆ; HRVATICA; SISAK, ULICA KNEZADOMAGOJA 1; rođ. 25.08.1962; OIB:32034088336; Ž
38.PERO RADANOVIĆ; SRBIN; SISAK, ULICA GRADA VUKOVARA 17; rođ. 10.02.1953; OIB: 63574430920; M
39.MARIJANA MILAS; HRVATICA; STARO PRAČNO, DRENAČKI PUT 69; rođ. 04.10.1961; OIB: 09973100890;Ž
40.JOSIP MIJADŽIKOVIĆ; HRVAT; SISAK, DESNI ODVOJAK RADNIČKE 5; rođ. 09.05.1969; OIB:77460105738; M
41.SINIŠA GAJIĆ; SRBIN; SISAK, ULICA DAVORINA TRSTENJAKA 16; rođ. 30.06.1961; OIB: 07629105949; M

ZAVJET ZA HRVATSKU-ZZH
Nositelj liste: IVAN MILINKOVIĆ

Kandidatkinje/kandidati:

1.IVAN MILINKOVIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA AUGUSTA CESARCA 7; rođ. 01.09.1945;OIB: 31781044999; M
2.IVAN LIPAK; HRVAT; PREKOPA, PREKOPA 32; rođ. 16.05.1948; OIB: 52606353341; M
3.ROBERT MLINARIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA IVANA KUKULJEVIĆA SAKCINSKOG 19/A; rođ. 13.05.1969;OIB: 14143015911; M
4.MLADEN KELENC; HRVAT; KUTINA, MATIJE GUPCA 153; rođ. 15.09.1960; OIB: 96797818868; M
5.SEAD ŠKOKAN; HRVAT; SISAK, ULICA IVANA KUKULJEVIĆA SAKCIN 3; rođ. 03.05.1964; OIB:75600573909; M
6.ANTONIJA JURČEVIĆ-GOLUBOVIĆ; HRVATICA; PETRINJA, DRAŽENA PETROVIĆA 18/ 2; rođ.02.07.1974; OIB: 04568307024; Ž
7.KRISTINA BUNJAN; HRVATICA; PREKOPA, PREKOPA 36; rođ. 31.07.1977; OIB: 02983290595; Ž
8.MIRA POSAVEC; HRVATICA; SELA, SISAČKA 83; rođ. 07.01.1962; OIB: 77527273579; Ž
9.ZVONIMIR MARCIUŠ; HRVAT; SISAK, ULICA HRVATSKIH DOMOBRANA 107; rođ. 14.11.1953; OIB:23137844452; M
10.DINKO JAGIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA DR. IVE STIPČIĆA 47; rođ. 18.11.1981; OIB: 88631383209; M
11.IVO BRADARIĆ; HRVAT; NOVO SELO GLINSKO, NOVO SELO GLINSKO 16; rođ. 03.12.1962; OIB:53421517390; M
12.RADA MILOBRATOVIĆ; NEPOZNATA; SISAK, ULICA STJEPANA I ANTUNA RADIĆA 6/004; rođ.05.01.1977; OIB: 92766660553; Ž
13.DUBRAVKO HABULIN; HRVAT; SISAK, ULICA MARKA MARULIĆA 26; rođ. 05.04.1957; OIB: 50442617674;M
14.IVAN ĆUTIĆ; HRVAT; KUTINA, ULICA DRAGUTINA DOMJANIĆA 2; rođ. 16.03.1974; OIB: 83970839049; M
15.IVAN TRŽIĆ; HRVAT; BUDAŠEVO, MALO BUDAŠEVO 21; rođ. 05.12.1965; OIB: 94972759422; M
16.STJEPAN VRBANAC; HRVAT; PREKOPA, PREKOPA 119; rođ. 27.10.1970; OIB: 53201953785; M
17.ŽELJKO POSAVEC; HRVAT; SELA, SISAČKA 83; rođ. 01.06.1958; OIB: 06549155100; M
18.BORIS KRUŽIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA IVANA GUNDULIĆA 31; rođ. 15.02.1958; OIB: 98200116442; M
19.SLAVICA CRNKOVIĆ; HRVATICA; GORNJI VIDUŠEVAC, GORNJI VIDUŠEVAC 62; rođ. 25.10.1964; OIB:10062991249; Ž
20.TATJANA DOBRANIĆ; HRVATICA; SISAK, ULICA STJEPANA I ANTUNA RADIĆA 48; rođ. 17.11.1962; OIB:54702580557; Ž
21.ZORAN LISAC; HRVAT; SISAK, ULICA IVANA KUKULJEVIĆA SAKCIN 19/A; rođ. 03.03.1958; OIB:49137318106; M
22.IVAN HOJVAN; HRVAT; KUTINA, ULICA KRALJA PETRA KREŠIMIRA I 41; rođ. 17.07.1949; OIB:21668363778; M
23.MIJO VRBANAC; HRVAT; GLINA, VUKOVARSKA ULICA 21; rođ. 01.06.1963; OIB: 67216143107; M
24.MARKO BAKARIĆ; HRVAT; KUTINA, ULICA MIJE STUPARIĆA 95; rođ. 25.02.1942; OIB: 05253197690; M
25.KATICA PERKOVIĆ; HRVATICA; NOVSKA, ULICA BANA JOSIPA JELAČIĆA 24; rođ. 20.09.1967; OIB:19898671759; Ž
26.JOSIPA HABULIN; HRVATICA; SISAK, ULICA PETRA PRERADOVIĆA 28; rođ. 18.07.1974; OIB:37335862617; Ž
27.SLAVKO CRNKOVIĆ; HRVAT; GORNJI VIDUŠEVAC, GORNJI VIDUŠEVAC 62; rođ. 09.09.1962; OIB:05661151619; M
28.MARICA MILINKOVIĆ; HRVATICA; SISAK, ULICA AUGUSTA CESARCA 7; rođ. 22.09.1950;OIB:47208012666; Ž
29.KREŠIMIR CVITKOVIĆ; HRVAT; DONJE KOMAREVO, D. KOMAREVO CESTA 51; rođ. 01.11.1964; OIB:62293301686; M
30.IVANA VRBANAC; HRVATICA; GORNJI VIDUŠEVAC, GORNJI VIDUŠEVAC 173; rođ. 10.08.1992; OIB:78312565925; Ž
31.AMIRA DERVIŠ; HRVATICA; KUTINA,RADNIČKA 4; rođ. 30.12.1981; OIB: 01404365304; Ž
32.DIANA PISARIĆ; HRVATICA; KUTINSKA SLATINA, ULICA MATE LOVRAKA 21; rođ. 13.10.1982; OIB:57066881695; Ž
33.ŽELJKO KLASNIĆ; HRVAT; ŽABNO, ODRANSKA ULICA 10; rođ. 02.09.1955; OIB: 55287484845; M
34.EMANUEL ČONDIĆ; HRVAT; BUDAŠEVO, MALO BUDAŠEVO 46; rođ. 12.01.1981; OIB: 02443206103; M
35.MARIJAN LOVRENČIĆ; HRVAT; KUTINA, ULICA ANTUNA MIHANOVIĆA 44; rođ. 04.02.1995; OIB:13271105732; M
36.KSENIJA HABULIN; HRVATICA; SISAK, ULICA MARKA MARULIĆA 26; rođ. 17.03.1959; OIB: 88940461059;Ž
37.DRAGUTIN VAZDAR; HRVAT; REPUŠNICA, ZAGORSKA 44; rođ. 27.10.1950; OIB: 57938507041; M
38.ŽELJKA PAVLEK; HRVATICA; SELA, SISAČKA 169; rođ. 26.08.1991; OIB: 94200445097; Ž
39.MARIJAN ROŽIĆ; HRVAT; ILOVA, KRČEC 9; rođ. 20.03.1957; OIB: 07617184687; M
40.ALEKSANDRA VELTRUSKI; HRVATICA; KUTINA, MATIJE GUPCA 151; rođ. 15.11.1972; OIB:69895084443; Ž
41.ALOJZ SAMBOLEK; HRVAT; KUTINA, MATIJE GUPCA 43; rođ. 27.04.1950; OIB: 26830599189; M

 

ZELENA LISTA
Nositelj liste: MILAN LONČAR

Kandidatkinje/kandidati:

1.MILAN LONČAR; SRBIN; SISAK, ULICA IVANA MEŠTROVIĆA 24; rođ. 14.11.1961; OIB: 19377899009; M
2.MARIOLULIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA STJEPANA I ANTUNA RADIĆA 6/ 005; rođ. 18.10.1961; OIB:06934874366; M
3.IVONA HODAK; HRVATICA; PETRINJA, JOSIPA NEMECA 22; rođ. 30.07.1970; OIB: 46622082568; Ž
4.NEBOJŠA RIBARIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA BORISA BRNADA 9; rođ. 22.01.1961;OIB: 46633930827; M
5.NEDELJKO KOSIĆ; SRBIN; PETRINJA, MATE BUČARA 28; rođ. 26.07.1955; OIB: 79591326120; M
6.VLADO KAJGAN; HRVAT; SISAK, ULICA IVANA MEŠTROVIĆA 22; rođ. 11.09.1966; OIB: 49089170977; M
7.BRANKO KLJAIĆ; SRBIN; SISAK, ULICA JOSIPA JURJA STROSSMAYER 106; rođ. 11.11.1961; OIB:68582471190; M
8.TATJANA TORINEK; SRPKINJA; SISAK, ULICA IVANA MEŠTROVIĆA 18; rođ. 05.02.1966; OIB:88809966654; Ž
9.NATALIJA BRNIĆ; HRVATICA; SISAK, ULICA KNEZA BRANIMIRA 37; rođ. 29.01.1965; OIB: 28839843150;Ž
10.SONJA LONČAR; SRPKINJA; SISAK, ULICA IVANA MEŠTROVIĆA 24; rođ. 05.12.1993; OIB: 08256345546;Ž
11.MARKO ĆUK; HRVAT; SISAK, TRG HRVATSKIH BRANITELJA 2; rođ. 26.04.1988; OIB: 99977606619; M
12.SUSANNE HALLER; HRVATICA; SISAK, ULICA JURJA KRIŽANIĆA 7; rođ. 22.10.1969; OIB: 07298223978;Ž
13.MARIO BAJS; HRVAT; SISAK, VINOGRADSKA ULICA 8; rođ. 29.07.1975; OIB: 02900719484; M
14.IVICA ŠUSTIĆ; HRVAT; PETRINJA, MATIJE GUPCA 102; rođ. 12.09.1952; OIB: 82892884054; M
15.VJEKOSLAV TORINEK; HRVAT; SISAK, ULICA IVANA MEŠTROVIĆA 18; rođ. 22.08.1966;OIB:90866053686; M
16.ŽELJKA PISKAČ; HRVATICA; SISAK, ULICA KRALJA TOMISLAVA 46; rođ. 25.04.1966; OIB: 06843261689;Ž
17.MILICA LONČAR; SRPKINJA; SISAK, ULICA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 28; rođ. 10.05.1939; OIB:89462355174; Ž
18.IVICA PAPAK; HRVAT; SISAK, ULICA IVANAMEŠTROVIĆA 40; rođ. 23.01.1965; OIB: 12097860782; M
19.IVICA KAJGAN; HRVAT; SISAK, SAVSKA ULICA 49/A; rođ. 16.04.1963; OIB: 58078506080; M
20.DAVOR BRNIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA KNEZA BRANIMIRA 37; rođ. 09.04.1960; OIB: 36745566706; M
21.MILENA ŠOŠTARIĆ; SRPKINJA; PETRINJA, FRANJE ŠRAMA 10; rođ. 02.05.1965; OIB: 22204956231; Ž
22.TIHOMIR MALNAR; HRVAT; SISAK, ULICA HANIBALA LUCIĆA 7; rođ. 12.01.1962; OIB: 04034101864; M
23.IVICA BOHORC; HRVAT; SISAK, ZAGREBAČKA ULICA 9; rođ. 18.01.1958; OIB: 47252491404; M
24.DARKO PISKAČ; HRVA T; SISAK, ULICA KRALJA TOMISLAVA 46; rođ. 19.02.1971; OIB: 99511354162; M
25.MILENA ĆUK; HRVATICA; SISAK, ULICA ANDRIJE MILČINOVIĆA 20/A; rođ. 03.06.1962; OIB:89131253242; Ž
26.NINOSLAV FURLAN; HRVAT; SISAK, ŠETALIŠTE VLADIMIRA NAZORA 6; rođ. 07.05.1961; OIB:70971121891; M
27.VLADO TOLJAN; HRVAT; PETRINJA, STJEPANA RADIĆA 62; rođ. 11.10.1958; OIB: 08656928505; M
28.ROBERT HALLER; HRVAT; SISAK, ULICA JURJA KRIŽANIĆA 7; rođ. 11.08.1958; OIB: 76917866728; M
29.ANKICA KAJGAN; HRVATICA; SISAK, SAVSKA ULICA 49/A; rođ. 02.11.1963; OIB: 56251756424; Ž
30.BOŽICA BAJS; HRVATICA; SISAK, ULICA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 28; rođ. 02.07.1955; OIB:49250828787; Ž
31.OLGA LULIĆ; HRVATICA; SISAK, ULICA STJEPANA I ANTUNA RADIĆA 6/ 5; rođ. 17.05.1937; OIB:60149129748; Ž
32.STEVO DEVČIĆ; HRVAT; SISAK, RIMSKA ULICA 9; rođ. 29.10.1970; OIB: 89019330986; M
33.ADRIJANA FURLAN; HRVATICA; SISAK, ŠETALIŠTE VLADIMIRA NAZORA 6; rođ. 17.02.1968; OIB:51504527120; Ž
34.DUBRAVKO PERKOVIĆ; HRVAT; SISAK, TRG LJUDEVITA POSAVSKOG 6; rođ. 11.10.1964; OIB:00757445708; M
35.LJUBOMIR TABORIN; SRBIN; SISAK, ULICA FERDE LIVADIĆA 1; rođ. 20.10.1961; OIB: 42171649844; M
36.LJILJANA IRIS; HRVATICA; SISAK, OBALA TOME BAKAČA ERDÖDYJA 42; rođ. 30.09.1965; OIB:11031028867; Ž
37.MARINA KAJGAN; HRVATICA; SISAK, ULICA IVANA MEŠTROVIĆA 22; rođ. 08.06.1963; OIB:73651950720; Ž
38.NIKOLA ĆUK; HRVAT; SISAK, ULICA ANDRIJE MILČINOVIĆA 20/A; rođ. 26.11.1958; OIB: 10617737731; M
39.KSENIJA KNEŽIĆ; HRVATICA; SISAK, VINOGRADSKA ULICA 2; rođ. 08.01.1967; OIB: 20326390524; Ž
40.ERNEST BILANDŽIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA MIJEGORIČKOG 55; rođ. 16.08.1961; OIB: 27256866617; M
41.VELIBOR VUKOTIĆ; SRBIN; SISAK, ULICA STJEPANA I ANTUNA RADIĆA 8; rođ. 04.10.1974; OIB:81087580569; M

Komentirajte