16 C
Sisak
Utorak, 16 travnja, 2024

Poplave – stanje 06. travnja – poplavljeno 10-ak kuća u Selima

Datum:

Marketing

Izvješće DUZS-a

Prognoza vodostaja
Sava Crnac: vodostaji u laganom opadanju – redovna obrana
Sava Jasenovac: vodostaji vrhune oko +865 – izvanredna obrana

Stanje vodostaja
Vodostaji rijeke Save tijekom dana bilježili su pad vodostaja na potezu od Jesenica do Ustave Trebež, dok na području Jasenovca vrhune oko vodostaja +865 cm Na nizvodnom dijelu do Županje vodostaji rijeke Save tijekom dana bili su u daljnjem porastu, pri čemu su i dalje na snazi mjere pripremnog stanja obrane od poplava za dionice mjerodavnih vodomjera Sava: Rugvica, Ustava Prevlaka, Dubrovčak, Slavonski Šamac i Županja. Za dionice mjerodavnog vodomjera Sava: Davor, Slavonski Kobaš i Slavonski Brod i dalje su na snazi redovne mjere obrane od poplava.
Za dionice mjerodavnog vodomjera Sava – Jasenovac i Sava – Stara Gradiška na snazi su izvanredne mjere obrane od poplava.
Vodostaji rijeke Kupe i tijekom dana bili su na cijelom potezu nizvodno od Kamanja do Siska u daljnjem opadanju, pri čemu su za dionice mjerodavnog vodomjera Kupa Jamničkoj Kiselici i dalje na snazi mjere pripremnog stanja obrane od poplava. Na uzvodnom dijelu od Kamanja vodostaji rijeke Kupe bilježili su lagani porast vodostaja.
Za dionice mjerodavnog vodomjera Trebež retencija /vezano uz nivo u retenciji Lonjsko polje/ i dalje su na snazi izvanredne mjere obrane od poplava , pri čemu su vodostaji u retenciji Lonjsko polje tijekom dana bili u daljnjem laganom porastu. Vodostji na mjerodavnom vodomjeru Brezovica /vezano uz nivo u retenciji Lonjsko polje/ tijekom dana su stagnirali.
Za dionice mjerodavnog vodomjera Šašna Greda /vezano uz nivo u retenciji Lonjsko polje/ i dalje su na snazi mjere izvanrednog stanja na zaštitnim vodnim građevinama, pri čemu su vodostaji i tijekom dana bili u porastu.
Za dionice mjerodavnog vodomjera Bročice i Mlaka /vezano uz nivo u retenciji Trstik i Mokro polje/i dalje su na snazi redovne mjere obrane od poplava, pri čemu su vodostaji u retencijama Trstik dosegli vrijednosti za proglašenje izvanredne obrane od poplava. Vodostaji u retenciji Trstik i Mokro polje i tijekom dana bili u daljnjem porastu.
Za dionice mjerodavnog vodomjera CS Rožec /vezano uz nivo vode u retenciji Žutica / i dalje su na snazi redovne mjere obrane od poplava, pri čemu su vodostaji tijekom dana bili u daljnjem laganom opadanju.
Za dionice mjerodavnog vodomjera Česma Čazma i dalje su na snazi redovne mjere obrane od poplava, a za dionice mjerodavnog vodomjera Česma ušće i dalje su na snazi izvanredna obrana od poplava, pri čemu su vodostaji rijeke Česme tijekom dana bili u daljem opadanju/stagnaciji.
Za dionice mjerodavnog vodomjera Davor, /vezano na visinu vodostaja rijeke Orljave u uvedene su redovne mjere obrane od poplava .

Poplavljena područja

Sektor D
Branjeno područje 10. mali sliv „Banovina“
Zbog porasta vodostaju u Odranskom polju poplavljeno je 10-tak kuća u naselju Sela- Školska ulica II odvojak.
Zbog visokih zaobalnih voda i stalne kiše ima dosta poplavljenih dvorišta sa objektima u Sisku, Galdovu, Hrastelnici, Žabnu, Odri, Starom Pračnu, Kinjačka, Ljubljanici, Dužici, Lekeniku, Donjem Vukojevac, Novom Selu i dr.

Branjeno područje 9. mali sliv „Lonja – Trebež“
Poplavljeno je lijevo zaobalje uz zaštitni nasip sela Stružec i uz naftna postrojenja u naselju Zapoljic uz Obžev, prema Donjoj Jelenskoj. Objekti za sada nisu ugroženi.
Raste i vodostaj Česme na vodomjeru Česma ušće i vodostaj u Vlahničkoj uz CS Okoli. Usporne vode Lonjskog polja vračaju uzvodno vodotokom Vlahnička te na mjestu nedovršenog lijevog nasipa izljevaju i plave šumske površine i livade te oranice sve do gospodarskih objekata Donja Jelenska.
I dalje je zatvorena cesta Popovača – Sisak u šumi Brezovica i voda preljeva oko 33 cm .
zatvoreno je i nekoliko lokalnih cesta.
Poplavljeno je i desno zaobalje rijeke Ilove nizvodno od autoceste sve do ušća vodotoka Kutinica u Ilovu.
poplavljeno je i lijevo zaobalje rijeke Ilove uz cestu Međurić-Veliko Vukovje-Garašnica. Poplavljene su šume, livade i dio obradivih površina na KO Međurić i KO Banova Jaruga.

Branjeno područje 5. mali sliv „Subocka-Strug“
Županijska cesta Košutarica-Mlaka je zatvorena za sav promet. Cesta preljeva na više mjesta, te je pristup selu Mlaka moguć jedino čamcem.

Sektor C – Zagrebačka županija
Poplavljene mnogobrojne površine zaobalja zbog oborina i saturiranog tla, a naselja Čiča Poljana i Ribnica ugrožavaju i povratne vode iz retencije Odransko Polje.
Voda plavi niže površine od Odranskog polja prema desnom savskom nasipu.
Sve površine koje su ispod kote 99,23 metara su poplavljene.

OBRANA OD POPLAVA – STANJE PO ŽUPANIJAMA
(Izvješća ŽC 112)

Sisačko-moslavačka županija
Najugroženija područja su mjesta Staro Pračno, Stara Drenčina, Žabno, Odra, Tišina Kaptolska, Desno Trebarjevo, Galdovo, Desno Željezno, Drenov Bok, Budaševo, Sunja, Sela, Jazvenik i Palanjek i sva druga mjesta koja ugrožava rijeka Odra koja se izlila i zbog nemogućnosti uticanja u visoki vodostaj rijeke Kupe.
ŽC 112 Sisak zaprimio je, u vremenu od 06:00 sati 05. travnja do 06:00 sati 06. travnja 32 zahtjeva za intervenciju vatrogasaca, pumpanje vode iz kuća i gospodarskih objekata. Istovremeno je bilo preko 41 zahtjeva građana za dostavom vreća i pijeska.

Informacije o zatvorenim prometnicama pratite ovdje

http://www.hak.hr/info/stanje-na-cestama/

Možda vas zanima...

Novi obrazovno-sportski centar u Sisku

Župan Ivan Celjak danas je predstavio projekt Sisačko-moslavačke županije,...

U Sisku se gradi novi hotel Siscia – bit će gotov do kraja 2025.

U Sisku će u komunalnoj zoni do kraja 2025....

Tko bi mogao u Sabor ući iz Siska i Sisačko-moslavačke županije?

U srijedu, 17. travnja, su izbori za Hrvatski sabor....

Nova kuhinja i kotlovnica u Domu za starije Sisak

U Domu za starije osobe Sisak novouređena je kuhinja ...