Naslovnica Rođeni, vjenčani, umrli Umrli Umrli od 16. studenoga do 31. prosinca 2012.

Umrli od 16. studenoga do 31. prosinca 2012.

U razdoblju od 16. studenoga pa do 31. prosinca 2012. u Knjigu umrlih pri Matičnom uredu Sisak upisani su:

Slavka Mrđenović (1937.), Kata Lipovec (1933.), Ana Đogić (1922.), Branko Maruševac (1949.), Nedeljko Nikolić (1923.), Srećko Žuk (1951.), Tomislav Babić (1946.), Stjepan Radoš (1925.), Mirjana Ćatić (1970.), Ana Mrmić (1939.), Stana Miljević (1931.), Antula Mihalić (1920.), Ljubica Šalković (1922.), Draginja Ilišinović (1936.),, Ilonka Vlašić (1927.), Ljubica Štrk (1925.), Ljubica Tomić (1941.), Ankica Marić (1966.), Vahida Kantarević (1938.), Marija Dragić (1937.), Milka Tintor (1924.), Stevan Rudić (1947.), Ana Đogić (1922), Joso Marković (1951.), Branimir Jablanović (1938.), Miljka Vučković (1936.), Anica Dukić (1937.), Ana Horvatić (1932.), Mujo Blažević (1942.), Bogdan Cvijanović (1943.), Srećko Hajdinjak (1962.), Jadranka Peleš (1959.), Danica Prečanica (1925.), Petar Ribar (1942.), Stevan Jovanović (1933.), Borislav Japranin (1950.), Dragutin Jarčov (1927.), Ivan Milatović (1926.), Slavko Arbutina (1952.), Boško Janević (1929.), Ivan Vučetić (1939.), Ivan Roksa (1928.), Stjepan Kovačić (1940.), Mara Dražetić (1925.), Jana Milošić (1927.), Silva Đakić (1934.), Jozefina Hrastek (1928.), Pejo Jurkić (1944.), Mara Hajduk (1949.), Kata Dobrinić (1925.), Drago Krznarić (1954.), Ivan Fluka (1929.), Antun Volenik (1946.), Adam Miličević (1929.), Stana Trkulja (1930.), Dragutin Sabljak (1937.), Živka Šiber (1931.), Stjepan Njokoš (1933.), Ljubica Mesić (1923.), Đuro Štulić (1943.), Slavica Borić (1937.), Štefanija Lončarević (1935.), Matilda Slabinjac (1929.), Davor Kunovec (1961.), Marija Dokmanić (1935.), Ivan Čavrak (1943.), Ivan Matković (1949.), Josip Golubić (1943.), Danica Meničanin (1931.), Ana Klobučar (1921.), Stana Vasiljević (1951.), Marko Koljaja (1944.), Mato Kokanović (1926.), Franjo Benčak (1935.), Marijan Škrlin Batina (1927.), Marija Čarapar (1928.), Tomo Perković (1953.), Nikola Šesto (1950.), Zorka Briševac (1942.), Josip Šiftar (1925.), Jana Žugaj (1933.), Ana Marjanović (1937.), Saša Vender (1973.), Marija Petrović (1933.), Josip Chour (1933.), Ivana Kvasnička (1931.), Lucija Krstinić (2012.), Dušan Trivanović (1930.), Cvetko Kreštelica (1937.), Marija Kopecki (1936.), Barica Grgić (1947.), Dragica Korać (1924.), Marica Roksandić (1927.), Ivan Sabo (1955.), Katica Turkman (1929.), Ivanka Premar (1979.), Stjepan Starčević (1945.), Mirko Žinić (1929.), Kata Smutny (1921.), Nataša Merlović (1973.), Zora Skrbin (1937.), Dušan Trivanović (1930.), Mara Vuletić (1931.), Milka Polimac (1928.), Josip Mihinac (1955.), Jasminka Marovac (1942.), Matej Ivanović (1944.), Ivanka Rendulić (1927.) i Veronika Majdandžić (1930.).

Komentirajte