Naslovnica Izdvojeno Grad Sisak raspisao natječaj za studentske stipendije

Grad Sisak raspisao natječaj za studentske stipendije

Gradonačelnik Grada Siska raspisao je 15. studenoga Natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Siska. Za akademsku godinu 2012/2013. dodijelit će se 20 (dvadeset) stipendija studentima s područja Grada Siska.

Pravo prijave na natječaj imaju: studenti koji su državljani Republike Hrvatske, studenti sa stalnim prebivalištem na području Grada Siska,   studenti koji imaju status redovnog studenta i studenti koji ne primaju stipendiju ili neku drugu novčanu potporu.

Prijave na natječaj podnose se isključivo na obrascima koji se mogu preuzeti na porti Gradske vijećnice, Rimska 26 u Sisku ili na službenim web stranicama Grada Siska, www.sisak.hr.

Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

–          osobna iskaznica (preslika)

–          domovnica (preslika)

–          potvrda obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje *

–          ovjerena preslika svjedodžbe završnog razreda srednje škole ili potvrda obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena i broju ECTS bodova prethodne godine studija

–          izjava o članovima zajedničkog domaćinstva (na obrascu Prijave)

–          potvrde o mjesečnim primanjima svih članova domaćinstava za razdoblje od 3 (tri) mjeseca koja prethode natječaju

–          uvjerenje Porezne uprave o prihodima druge naravi (ukoliko postoje)

–          uvjerenje Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva *

–          dokaze o postignućima na natjecanjima i priznanjima iz područja upisanog studija

–          dokaze o posebnim obiteljskim prilikama (student bez jednog ili oba roditelja, rodni listovi za braću i sestre predškolske dobi, odnosno učeničke i studentske potvrde za braću i sestre, dokazi o invalidnosti za studenta podnositelja zahtjeva ili roditelje, i slično).

*Dokumentacija označena zvjezdicom ne smije biti starija od tri mjeseca.

Odluka o korisnicima stipendije i bodovna lista kandidata objavit će se na oglasnoj ploči u Gradskoj vijećnici i na službenim web stranicama Grada Siska, najkasnije 60 (šezdeset) dana nakon objave Natječaja. Prijave na natječaj s propisanom dokumentacijom potrebno je dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja na adresu:

GRAD SISAK

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Povjerenstvo za dodjelu stipendija

Rimska 26

44000 Sisak.

DETALJI SU NA OVOM LINKU

http://www.sisak.hr/clanak_/14877/natjecaj-za-dodjelu-stipendija-studentima-s-podrucja-grada-siska

Komentirajte