Naslovnica Rođeni, vjenčani, umrli Umrli Umrli 28. rujna – 01. studenoga

Umrli 28. rujna – 01. studenoga

U razdoblju od 28. rujna pa do 01. studenoga 2012. godine u Knjigu umrlih pri Matičnom uredu Sisak upisani su:

Zora Milić (1942.), Ana Bjelanović (1921.), Vesna Maljković (1958.), Zdravko Baltić (1956.), Stevo Mavrlja (1950.), Mato Jagačić (1940.), Marija Zbašnik (1930.), Pero Božičević (1947.), Hazima Tatarević (1915.), Katica Romanić (1938.), Darko Fogadić (1953.), Zlata Kligl (1920.), Rade Trkulja (1940.), Josipa Kadrija (1935.), Ankica Benčak (1938.), Dušan Lukač (1928.), Kaja Bušić (1927.), Milka Jajčinović (1940.), Katarina Bolešić (1938.), Dragica Šoštar (1959.), Antun Balon (1948.), Đevad Salešević (1955.), Branko Vukadinović (1937.), Ivan Rožanković (1944.), Katica Ričković (1923.), Katica Ninić (1948.), Darko Štengl (1952.), Jelica Cetin (1913.), Anto Starčević (1949.), Kata Alar (1940.), Čedomir Gnjatović (1936.), Josipa Bogović (1942.), Ana Colić (1929.), Marija Kovalčik (1933.), Nada Zajec (1946.), Ana Krpan (1940.), Ana Golub (1931.), Jovanka Čizmić (1939.), Ljuba Turkalj (1937.), Marijana Gregurić (1989.), Kata Mamić (1931.), Mara Prskalo (1942.), Filomena Uhitil (1940.), Josip Šprajc (1945.), Ivica Brkljačić (1947.), Miloš Oljača (1933.), Franjo Lučan (1936.), Danijela Mičija (1927.), Željko Milošević (1959.), Darko Angeli (1970.), Ljiljana Jergović (1936.), Marija Cerjak (1927.), Ivan Sučec (1937.), Milka Ivka Glazer (1930.), Nikola Adamek (1936.), Barbara Peroš (1914.), Mara Sarić (1937.), Ana Alapić (1927.), Vladimir Komarac (1931.), Katarina Bernić (1922.), Ivana Gusić (1924.), Nedeljko Pavlović (1931.), Mira Draštata (1931.), Zora Đukić (1926.), Mara Grlić (1930.), Milorad Hinić (1966.), Marija Zuban (1925.), Ruža Ćosić (1931.), Manda Koturović (1928.), Julianna Pongrac (1933.), Dragica Biljan (1922.), Ivica Culjaga (1949.), Olga Silaj (1928.), Marija Kliček (1930.), Milka Karanović (1930.), Ivan Tuškanec (1940.) i Roza Božičević (1926.).

Komentirajte