Naslovnica Vijesti SMŽ Danas zasjeda Županijska skupština

Danas zasjeda Županijska skupština

Predsjednik Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije Željko Kardaš sazvao je 16. sjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije koja će se održati 2. kolovoza 2011. godine u Gradskoj vijećnici Grada Siska s početkom u 10,00 sati.

Dnevni red 16. sjednice Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije je sljedeći:

1.Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za razdoblje siječanj – lipanj 2011. godine,
2.Izvješće o izvršenju Financijskog plana prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za I.-VI. 2011. godine Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije – Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izvješće o izvršenju Financijskog plana prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za I.-VI. 2011. godine Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije,
3.Izvješće o radu županice Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2011. godine – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu županice Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2011. godine,
4.Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Sisačko-moslavačke županije za 2010. godinu Državnog ureda za reviziju – Područni ured Bjelovar – Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Sisačko-moslavačke županije za 2010. godinu Državnog ureda za reviziju – Područni ured Bjelovar,
5.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Sisačko-moslavačke županije za produljenje roka otplate kredita,
6.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice «Dr.Ivo Pedišić» Sisak kojom se odobrava prodaja osnovnih sredstava,
7.Prijedlog Odluke o donacijama za poticanje razvoja i unapređenja lovstva u lovištima na području Sisačko-moslavačke županije u 2011. godini,
8.Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu donacija za poticanje razvoja i unapređenja lovstva u lovištima na području Sisačko-moslavačke županije u 2011. godini,
9.Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za dodjelu donacija za poticanje razvoja i unapređenja lovstva u lovištima na području Sisačko-moslavačke županije u 2011. godini.

Komentirajte