Naslovnica Vijesti SMŽ Danas zasjeda petrinjsko Poglavarstvo

Danas zasjeda petrinjsko Poglavarstvo

133. sjednica Gradskog poglavarstva Grada  Petrinje održati će se danas u 09,30 sati u Maloj vijećnici Grada.

D N E V N I    R E D 

 1. Usvajanje skraćenih zapisnika sa 130., 131. i 132. sjednice Gradskog poglavarstva.
 2. Nacrt prijedloga Odluke o prestanku rada društva “Gradska pekara” d.o.o. Petrinja.
–  izvješćuje: Joso Grahovac, voditelj Odsjeka za poljoprivredu, gospodarstvo i malo
                      poduzetništvo
 3. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga ciljanih izmjena PPUG Petrinje.
–    izvješćuje: Vlasta Vuglec, voditeljica Odsjeka za prostorno uređenje i zaštitu
                                   okoliša
 4. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga ciljanih izmjena GUP Grada Petrinje.
–    izvješćuje: Vlasta Vuglec, voditeljica Odsjeka za prostorno uređenje i zaštitu
                                   okoliša
 5. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o     
     donošenju DPU uređenja školske športske dvorane.
 –    izvješćuje: Vlasta Vuglec, voditeljica Odsjeka za prostorno uređenje i zaštitu
                                   okoliša
 6. Prijedlog Zaključka o davanju očitovanja u svezi izgradnje kazete za odlaganje azbestnog
     otpada na odlagalištu otpada Taborište.
 –    izvješćuje: Vlasta Vuglec, voditeljica Odsjeka za prostorno uređenje i zaštitu
                                   okoliša
  7. Razmatranje Pisma namjere Nacionalnog voditelja Projekta “Poticanje energetske
      efikasnosti”.
 –  izvješćuje: Mira Vitković – Mačković, voditeljica Odsjeka za razvoj, održavanje i   
                                 izgradnju komunalne infrastrukture
 
 8. Razmatranje zahtjeva MO Taborište za odobravanje financijske potpore za nabavu
     betonskih cijevi i armaturnih mreža.
 –  izvješćuje: Mira Vitković – Mačković, voditeljica Odsjeka za razvoj, održavanje i   
                                 izgradnju komunalne infrastrukture
 9. Razmatranje ponude tvrtke “Okit” iz Zagreba za izradu predinvesticijske studije
     “Toplifikacija Petrinje na drvnu biomasu”.
–  izvješćuje: Joso Grahovac, voditelj Odsjeka za poljoprivredu, gospodarstvo i malo
                      poduzetništvo
10. Prijedlog Odluke o storniranju računa za plaćanje komunalne naknade za trgovinu
      rabljene robe “Bird” Petrinja.
 – izvješćuje: Milka Pavišić, pročelnica UO za gospodarstvo i proračun 
11. Prijedlog Odluke o deficitarnom stručnom kadru.
–  izvješćuje: Izabela Žilić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti
12. Prijedlog Odluke o odobravanju jednokratne financijske pomoći obitelji Peškir iz
      Moštanice za sanaciju štete od požara.
–  izvješćuje: Izabela Žilić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti
13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izmjenu koeficijenata složenosti poslova
      radnika Dječjeg vrtića “Petrinjčica” Petrinja.
–  izvješćuje: Izabela Žilić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti
14. Razmatranje zahtjeva ŠNK “Mladost” Petrinja za davanje na korištenje prostorija na
      stadionu.
–  izvješćuje: Izabela Žilić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti
15. Prijedlog Zaključka o objavljivanju Poziva za iskazivanje interesa za zakup poslovnih
      prostora u vlasništvu Grada.
   –  izvješćuje: Zlata Jajčinović, voditeljica Odsjeka za imovinu Grada, zaštitu na
                         radu, zaštitu od požara i civilnu zaštitu
16. Prijedlog Odluke o poništenju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u
      Ulici S. Radića BB u Petrinji.
 –  izvješćuje: Zlata Jajčinović, voditeljica Odsjeka za imovinu Grada, zaštitu na
                         radu, zaštitu od požara i civilnu zaštitu
17. Prijedlog  Odluke o etažiranju stambenog objekta u Ulici A. Šenoe 14.
 –  izvješćuje: Zlata Jajčinović, voditeljica Odsjeka za imovinu Grada, zaštitu na
                         radu, zaštitu od požara i civilnu zaštitu
18. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Elaborata o utvrđivanju vrijednosti naknade za
     deposedirane nekretnine Ivici Bartuliću iz Petrinje.
 –  izvješćuje: Zdravko Kuljanac, rukovoditelj Stručne službe Grada

Komentirajte