Naslovnica Vijesti SMŽ Županija nastavlja projekt Poduzetničkih kredita

Županija nastavlja projekt Poduzetničkih kredita

Župan Ivo Žinić, uz kojeg su bili i njegovi zamjenici Roman Rosavec i Ivan Celjak, je  u Velikom kabinetu sjedišta Sisačko-moslavačke županije s predstavnicima jedinica lokalne samouprave, gradova i općina s područja Sisačko-moslavačke županije, potpisao ugovor o nastavku provedbe projekta „Poduzetnički krediti“.

 U projektu sudjeluje sedam poslovnih banaka, a korisnici mogu biti obrti, mikro, mala i srednja trgovačka društva, zadruge i profitne ustanove. Namjena može biti ulaganje u poslovne objekte, kupnja opreme, kupnja zemljišta u svrhu poduzetničke aktivnosti, a sredstva se (do 30 % kredita) mogu koristiti i kao obrtna sredstva.

Oblik provedbe ove mjere je subvencioniranje kamata, Sisačko-moslavačka županija subvencionira od 1 do 2 % kamata, jednako tako i jedinice lokalne samouprave, pa kamata u konačnici za gospodarstvenike može biti čak i 0 %.

 „Cilj ovog Projekta je omogućavanje našim poduzetnicima da dobiju određena sredstva za poslovanje i otvaranje novih poslovnih objekata. Kreditni fond u ovoj liniji je 100 milijuna kuna, a u prošloj godini smo potpisali 13 kredita do sada, od ukupno prijavljenih 20 zahtjeva. Ukupni iznos odobrenih kredita je 11.230.000 kn, a zaposleno je novih 26 radnika te je omogućena opstojnost tri radna mjesta. Izmjene koje su u dodatku Ugovora su bitne, jer su banke spustile kamatnu stopu. Subvencije kamata od strane Županije je 2% za gospodarske djelatnosti i 1% za uslužne djelatnosti. Toliki je iznos subvencije i od strane lokalne samouprave pa postoji mogužnost kredita od 0% kamata.“ – rekao je župan Ivo Žinić.

Ugovore su potpisali predstavnici gradova Kutine, Novske, Petrinje, Hrvatske Kostajnice, Popovače i Gline te predstavnici općina Lekenik, Lipovljani, Topusko, Donji Kukuruzari, Dvor i Hrvatska Dubica. 

Rok otplate kredita je 10 godina uz poček do dvije godine, najniži iznos kredita je 50.000 kn dok gornja granica ne postoji.

 

Komentirajte