Naslovnica Vijesti Sisak Vrtići iznova puni dječjeg smijeha

Vrtići iznova puni dječjeg smijeha

Započela nova pedagoška godina za predškolce

S 1. rujnom posvuda u Hrvatskoj započinje nova pedagoška godina za djecu predškolske dobi koja će donijeti i nove cijene u sisačkim dječjim vrtićima. Tako će roditelji u buduće u cijeni vrtića participirati s 25 posto umjesto dosadašnjih 17 i pol posto. To konkretno znači da će mjesečni izdatak za cjelodnevni program roditelji  plaćati 400, 500, 600 ili 700 kuna, ovisno o visini prosječnih prihoda po članu domaćinstva. Najnižu cijenu od 400 kuna plaćat će oni koji imaju do 1.663 kune prihoda po članu kućanstva, dok će oni u čijem je kućanstvu prihod po članu domaćinstva veći od 2.700 kuna za vrtić mjesečno izdvajati 700 kuna.
Doduše, cijena vrtića na našem području nije se mijenjala od 2003. godine dok je  istovremeno ekonomska cijena vrtića rasla. Roditeljima će participiranje u cijeni vrtića olakšati dijelom i činjenica da su, kako to ističe ravnateljica Dječjeg vrtića Sisak Novi, Snježana Lončar, dječji vrtići grada Siska na izuzetno visokoj razini kada su u pitanju odgojitelji i program rada s djecom.

Komentirajte