Naslovnica Rođeni, vjenčani, umrli Vjenčani Vjenčani 7. – 15. srpnja

Vjenčani 7. – 15. srpnja

Prema podacima Matičnog ureda Sisak sklopili su brak:

– dana 7 . srpnja 2018. u Sisku, Župa Uzvišenja Svetog Križa:

MARIO MIĆIĆ (profesor sociologije) i TAMARA VRUČINIĆ (magistra filozofije i religijske kulture);

– dana 7. srpnja 2018. u Sisku, Župa Sv. Kvirina biskupa:

IGOR LEGEK (stručni specijalist inž. logistike) i RENATA HRASTOVSKI (stručna specijalistica ekonomije);

– dana 12. srpnja 2018. u Odri Sisačkoj, Župa Sv. Antuna Pustinjaka:

MLADEN HOČEVAR (umirovljenik) i MARIJA BENČIĆ (umirovljenica);

– dana 13. srpnja 2018. u Sisku:

DARKO ZAHIROVIĆ ( umirovljenik) i ANKICA GEC (službenik);

– dana 14. srpnja 2018. u Sisku „Stari grad“:

ALEN HAMZAGIĆ (tehničar za elektroniku) i NATAŠA ADAMOVIĆ (stručni specijalist inž. građevine),

NIKOLA GRGURANIĆ (rukovatelj samohodnih građevinskih strojeva) i DORA TITIJEVSKI (fotograf),

IVAN ŠPEHAR (šumarski tehničar) i SUZANA PERIĆ (inokorespondent),

ALEN ŠEPIĆ (elektrostrojarski tehničar) i ADMIRA MUSTAFIĆ (dipl. ekonomist);

– dana 15. srpnja 2018. u Sisku „Stari grad“:

DENNY PERKOVIĆ (student) i HRISTINA DANILOVSKA (studentica).

Komentirajte