Naslovnica Rođeni, vjenčani, umrli Vjenčani Vjenčani, 31. kolovoza

Vjenčani, 31. kolovoza

Prema podacima Matičnog ureda Sisak sklopili su brak:

– dana 31. kolovoza 2018. u Sisku „Stari grad“:

STJEPAN BLEK (elektromehaničar)   i MONIKA GAGULA (prvostupnica sestrinstva).

Komentirajte