Naslovnica Rođeni, vjenčani, umrli Vjenčani Vjenčani, 24. studenoga

Vjenčani, 24. studenoga

Prema podacima Matičnog ureda Sisak vjenčani su dana 24. studenoga 2018. u Sisku, „Stari Grad“:

– DARKO ČERKEZ (umirovljenik) i ŽELJKA KRIZMANIĆ (domaćica);

– LUKA GAŠPARIĆ (djelatna vojna osoba) i SAMANTA KNEŽEVIĆ (fizioterapeutski tehničar).

Komentirajte