Naslovnica Rođeni, vjenčani, umrli Vjenčani Vjenčani 12. – 20. listopada

Vjenčani 12. – 20. listopada

Prema podacima Matičog ureda Sisak sklopili su brak:

· dana 12. listopada 2018. u Sisku, Župa Uzvišenja Svetog Križa:

– PATRIK PODNAR (prvostupnik ekonomije) i TEA CAVOR (magistra ekonomije);

· dana 12. listopada 2018. u Sisku, Župa Sv. Josipa Radnika:

– TOMISLAV PEŠIĆ (inž. građevine) i IVONA CRNEKOVIĆ (prvostupnica sestrinstva);

· dana 16. listopada 2018. u Sisku:

– MARKO HRVOIĆ (konobar) i ANITA DRENČEVIĆ (poljoprivredni tehničar);

· dana 19. listopada 2018. u Sisku, „Stari grad“:

– MARIO SEKULIĆ (mag.inž.prometa) i MARINA SORIĆ (magistra ekonomije);

· dana 20. listopada 2018. u Sisku „Stari grad“:

– DANIJEL JOLIĆ (mag. inž. prometa) i MATEJA SENJAK (bac.ekonomije),

– MIROSLAV ŽARKOVIĆ (dipl. inž. prometa) i KLARA KRČELIĆ (trgovac).

Komentirajte