Naslovnica Vijesti SMŽ Usvojen županijski proračun za 2019.

Usvojen županijski proračun za 2019.

Sa 25 glasova ZA i 8 suzdržanih Županijska skupština je na svojoj 10. sjednici, koja je održana u Topuskom, prihvatila Proračun Sisačko – moslavačke županije za 2019. godinu.

Proračun od 893 milijuna kuna prihvaćen je u izvornom obliku, onom u kojem ga je Županijskoj skupštini predstavio predlagatelj, župan Ivo Žinić.

“Ukupni prihodi i primici su 325 milijuna kuna, a prihodi proračunskih korisnika (ustanova u školstvu, zdravstvu, socijalnoj skrbi, kulturi, zaštiti prirode i prostornog uređenja) u iznosu od 628 milijuna kuna. Ukupni su prihodi i primici za 2019. su 954 milijuna kuna. U odnosu na prošlogodišnji proračun, kada su prihodi bili 824 milijuna kuna, ovo je 130 milijuna kuna veći proračun. Nažalost, kao i svake godine imamo određeni minus. Oko 15,5 milijuna kuna minusa će biti prenijeto u iduću godinu i 45 milijuna kuna minusa proračunskih korisnika. Ukupno je to 61 milijun kuna. Ukupni rashodi i izdaci u Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu planirani su u iznosu od 893,3 milijuna kuna, a sastoje se od rashoda poslovanja, rashoda za nabavu nefinancijske imovine i izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova”, kazao je župan Žinić istaknuvši kako je dobra vijest povećanje prihoda od poreza na dohodak na 97 milijuna kuna te prihoda vezanih uz projekte koji su na razini od 60 milijuna kuna.

Govoreći o rashodima, župan je naglasio kako je najveći dio predviđen za zdravstvo i školstvo u kojima imaju i nekoliko velikih projekata. Najveći je izgradnja središnjeg paviljona Opće bolnice u Sisku, a tu je i budući projekt, znanstveno – kulturni i obrazovni centar u bivšoj sisačkoj vojarni u Lađarskoj. Dodao je i kako bi se proračun, ako uspiju potpisati razvojne sporazume s nekim drugim županijama, mogao povećati i za dodatnih 150 milijuna kuna.

Što se rashoda tiče, konkretno će za zdravstvo biti izdvojeno 580 milijuna kuna, obrazovanje 138,6 milijuna kuna, opće i javne usluge 55,9 milijuna kuna, socijalnu zaštitu 45,6 milijuna kuna, ekonomske poslove 45,5 milijuna kuna, kulturu i religiju 13,1 milijun kuna, zaštitu okoliša 5,5 milijuna kuna te za razvoj zajednica 1,2 milijuna kuna.

Komentirajte