Naslovnica Vijesti Sisak U Sisku predstavljena kampanja «Znakovni jezik – uvjet ravnopravnosti gluhih»

U Sisku predstavljena kampanja «Znakovni jezik – uvjet ravnopravnosti gluhih»

U svim europskim zemljama, savezi i udruge gluhih i nagluhih osoba provode kampanju «Znakovni jezik – uvjet ravnopravnosti gluhih» koja proizlazi iz UN-ove Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Konvencija, koju je u ožujku ove godine ratificirala i Hrvatska, regulira pitanje prava korištenja znakovnog jezika kao materinjeg jezika gluhe populacije. Kako bi lokalnu zajednicu pobliže upoznali s ovom problematikom, predstavnici Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih, sisačke Udruge gluhih i nagluhih osoba i Saveza udruga osoba s invaliditetom Grada Siska održali su danas sastanak s predstavnicima Grada Siska. Inače, Sisak je jedan od rijetkih gradova koji već ima, u Savezu udruga osoba s invaliditetom grada Siska, tumača i prevoditelja čije usluge mogu koristiti sve osobe kojima je to potrebno.

” Sisak nije slučajno odabran kao prvi grad za predstavljanje kampanje jer je u Sisku do sad održavan veći broj tečajeva znakovnog jezika koji su bili iznimno dobro posjećeni. Iz Siska krećemo u kampanju kojom želimo skrenuti pozornost na problematiku znakovnog jezika. Naime, pravo na informaciju je jedno od osnovnih ljudskih prava, a u tom kontekstu se podupire uporaba znakovnog jezika kod gluhih osoba i usvajanje novih tehnologija. Gluhim osobama nedostatak sluha smanjuje mogućnost primanja informacija, a nemogućnost ravnopravnog korištenja materinjeg jezika, u ovom slučaju znakovnog jezika stavlja ih u diskriminirajući položaj” – pojasnila je savjetnica Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih Mirjana Juriša.

” Grad Sisak zainteresiran je dati svoj doprinos ovoj akciji, ali i svim ostalim aktivnostima koje naše provode udruge na području grada i čitave Hrvatske” – naglasio je zamjenik gradonačelnika Mario Marot.
Inače, u Hrvatskoj je, kako je naglasila Juriša, znakovni jezik prepoznat, ali nije i zakonom priznat. No, Vlada bi do kraja godine trebala verificirati ovaj zakon kojim bi znakovni jezik napokon bio i zakonom priznat. Sve to bi omogućilo gluhim osobama lakše integriranje u socijalnu sredinu, obrazovni sustav bi im bio pristupačniji te bi se u konačnici lakše i zapošljavali.

Komentirajte