Naslovnica Vijesti SMŽ Smijenjena Nikolina Pintar, ravnateljica Doma zdravlja Sisak

Smijenjena Nikolina Pintar, ravnateljica Doma zdravlja Sisak

Smijenjena je Nikolina Pintar, sd već bivša ravnateljica Doma zdravlja Sisak. O razlozima njene smjene bilo je riječi  na tiskovnoj konferenciji župana i dožupanice.

U drugom dijelu ove konferencije za novinare zamjenica župana Anita Sinjeri-Ibrišević podastrla je niz dokaza o bespravnim radnjama jedne od visokih dužnosnica SDP-a i najbližih suradnica Zorana Vasića: „Iznijet ću niz nepravilnosti, odnosno kršenja zakona, koje je počinila ravnateljica Doma zdravlja Sisak.

“Utvrđeno je da je ravnateljica kršila zakon jer je propustila, nakon završetka sudskog procesa u kojem je djelatnik Doma zdravlja Sisak Dubravko Horvatić pravomoćno osuđen zbog počinjenja kaznenog djela iz čl. 311 st. 1 i 2 KZ-a, za krivotvorenje isprave i to diplome VŠS prometnog smjera, imenovanom uručiti izvanredni otkaz ugovora o radu zbog teške povrede radne dužnosti, iako je Dubravko Horvatić oštetio Dom zdravlja Sisak za najmanje 62 631.68 kn. ravnateljica je istom trebala uručiti bezuvjetni otkaz iz razloga što je postupanje Dubravka Horvatića bilo svjesno i isti bi nastavio raditi na radnom mjestu za koje nije kvalificiran i uzimati plaću koja mu ne pripada, da nije otkriven od strane drugih djelatnika, novinara i medija, a potom i pravomoćno osuđen.
U svakoj državnoj ustanovi, pa tako i u Domu zdravlja Sisak, mora postojati nulta stopa tolerancije prema kaznenim djelima i počiniteljima, a naročito kada je time prouzročena šteta ustanovi, u konkretnom slučaju Domu zdravlja Sisak. Stoga je pogrešna odluka ravnateljice kad mu je ponudila drugo radno mjesto i drugu plaću u okviru iste ustanove.
Takovim postupanjem u pogledu nesankcioniranja kriminalnog postupka ravnateljica je poslala potpuno pogrešnu poruku ostalim djelatnicima i dr., zaposlenim u okviru Doma zdravlja Sisak, zatim svom osnivaču, Sisačko-moslavačkoj županiji, kao i javnosti. Propust u slučaju Horvatić predstavlja tešku povredu obveza iz radnog odnosa i definitivno šteti Domu zdravlja Sisak kao ustanovi Sisačko-moslavačke županije.
Nadalje, ravnateljica je bez odluke Upravnog vijeća Doma zdravlja Sisak koristila službeni automobil u privatne svrhe (24 sata dnevno). Nesporno je, da je tijekom 24 sata koristila vozilo marke Opel Corsa za službene potrebe i za privatne potrebe. Navedena vožnja pri korištenju nije raščlanjena, jer kad se koristi vozilo za privatne potrebe sukladno zakonskim odredbama smatra se taj trošak plaćom ravnateljice u naravi. To postupanje ravnateljice u svakodnevnom korištenju službenog automobila nikad nije točno evidentirano, zakonski raščlanjeno, a isto je morala voditi kao neophodno radi pravilnog obračuna plaće i plaćanja poreza na istu. Nikakav paušalni pristup nije dozvoljen.
Ravnateljica je na traženje predsjednika Upravnog vijeća po kojem osnovu koristi službeni automobil dostavila Odluku iz 2004. godine koju je donijelo Upravno vijeće Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije. Navedena Odluka ne može se primijeniti na Doma zdravlja Sisak jer je istu donijelo Upravno vijeće Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije, Upravno vijeće ranije ustanove, dakle druga pravna osoba. Dakle ravnateljica nema Odluku ustanove s kojom je zaključila važeći ugovor, a niti odobrenja ili odluke Upravnog vijeća iste. Svako pozivanje na kontinuitet ili sljedništvo nije dovoljno.
Protivno odredbama Statuta Doma zdravlja Sisak ravnateljica nije postupila po zahtjevu predsjednika Upravnog vijeća Doma zdravlja Sisak od 8. lipnja 2015. godine te je odbila dostaviti pregled svih sudskih sporova Doma zdravlja Sisak s podacima o stanju sporova kao i financijskoj vrijednosti svih sporova. Nedopustivo je da ravnateljica na izričit zahtjev predsjednika Upravnog vijeća ignorira predmetno traženje i ne želi dati transparentno obrazloženje svih sudskih slučajeva.
Upravno vijeće je prvi nadzor nad poslovanjem ravnateljice i ista odgovara Upravnom vijeću i svom osnivaču Sisačko-moslavačkoj županiji. Gubitak sporova donosi financijsko opterećenje i može ugroziti financijsku stabilnost Doma zdravlja te stoga članovi Upravnog vijeća moraju imati dostupne sve relevantne podatke o svim sudskim sporovima. Naime, riječ je o sporovima koji su vezani za prethodne poslovne odluke ravnateljice za vrijeme njezina mandata. Isti sporovi ili utuženja nisu plaćeni i jednog će dana doći na naplatu, traju godinama, a imaju značajne vrijednosti i s obzirom da se taje podaci prema UV-u opravdano je i ozbiljno sumnjati da se radi o sudskim potraživanjima prema Domu zdravlja Sisak u iznosu od 2 ili 2.5 milijuna kuna. Ovo je važno, jer je tu izravna odgovornost ravnateljice, a činjenica je da sve parnice i dugovi ostaju na teret kao dug Domu zdravlja Sisak, odnosno osnivaču Sisačko-moslavačkoj županiji.
Upravno vijeće utvrdilo je da je I. aneks Ugovora o radu od 14. srpnja 2009. godine sklopljen na temelju zahtjeva ravnateljice i protivan je zakonu i kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva. Naime, Upravno vijeće na prijedlog ravnateljice donijelo je Odluku o sklapanju I. aneksa kojim se ravnateljica prima na rad na neodređeno vrijeme, a imala je Ugovor o radu na određeno vrijeme, što je suprotno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti kojim je propisano da se ravnatelj zdravstvene ustanove imenuje na vrijeme od 4 godine i nakon toga može ponovno biti imenovan. Iz navedenog proizlazi da je zlouporabila svoj položaj i svoje ovlasti jer je predložila Upravnom vijeću donošenje odluke suprotno zakonu temeljem kojeg je i zaključen navedeni I. aneks Ugovora o radu, kojim Ugovor o radu na određeno vrijeme pretvara u Ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Također je sklopila novi Ugovor o radu na neodređeno vrijeme 2. listopada 2014. godine za obavljanje poslova „višeg unutarnjeg revizora“ iako ne ispunjava uvjete za navedeno radno mjesto – stručno ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru.“ – rekla je dožupanica Anita Sinjeri Ibrišević.

Prozvana N. Pintar očitovala se na tiskovnoj konferenciji SDP-a.

„Ja sam Nikolina Pintar, ravnateljica Doma zdravlja Sisak, do utorka u 14 sati. Nakon toga, nakon sjednice Upravnog vijeća, više neću biti ravnateljica, a isto tako Upravno vijeće mi ukida Ugovor o radu na neodređeno, tako da ću kroz mjesec dana biti nezaposlena osoba. Kao ravnateljica Doma zdravlja Sisak nisam došla „s ceste”, radila sam u HZZO-u Područni ured Sisak i žao mi je što na ovakav način moram prezentirati informacije županu i njegovim suradnicima i žao mi je što župan nikada nije osjetio potrebu obići „svoju” ustanovu kojoj sam na čelu, ustanova koje može služiti svakom vlasniku i osnivaču samo na primjer i mogu sa sigurnošću reći da je to ustanova u Sisačko-moslavačkoj županiji koja unazad par godina ostvaruje i najbolje rezultate, odnosno pozitivno poslovanje. Kod smjene županijske vlasti, jer sam u svom poslu profesionalac, radila sam svoj posao kao i prije i iz tog razloga 19. siječnja, uputila sam županu dopis u kojem sam kao domaćin, kao ravnateljica, pozvala ga da dođe posjetiti ustanovu, da obiđemo neke ambulante i projekte koje smo odrađivali, da napravimo radni sastanak i da ga upoznam sa svim situacijama i stvarima koje se događaju, te da bude upućen iz „prve ruke” u sve radnje koje se događaju mu Domu zdravlja. Odgovor na taj poziv nisam dobila nikada, a pri jednom susret s njim rekao je kako on nikada nikoga nije ignorirao, poziv sam ponovila 14. svibnja, međutim taj poziv je zaprimljen kao i prvi i opet nisam dobila odgovor i na moju najavu kod tajnice da se najavim na razgovor kod župana, također nisam dobila odgovor. Tu mogu shvatiti samo jednu stvar, a to je da se radi čisto o politici, a to je ono što mi je žao, jer mi smo svi političari u svoje slobodno vrijeme, ali na poslu smo profesionalci i moramo raditi za dobrobit građana, konkretno moja ustanova za dobrobit pacijenata.” – rekla je N. Pintar.

Svoje tvrdnje o uspješnoj ustanovi potkrijepila je podacima kako je, kada je došla na mjesto ravnateljice, 1. veljače 2008. godine, ono što je zatekla u tom trenutku, bilo dugovanje iz prethodnih razdoblja, u iznosu 4.357.252,oo kune. Dugovanja prema dobavljačima su iznosila 2.000.550, 71 kuna, a dugovanja prema Upravnim vijećima, Ugovorima o djelu i putnim troškovima zaposlenicima nisu bila plaćena pet mjeseci, te regres i naknade prema Kolektivnim ugovorima puno duže, sve u ukupnom iznosu više od pola milijuna kuna.

Naglasila je i kako je prvi mandat prošao u saniranju dugovanja, dok je kasnije, od 2011. godine, poslovanje u pozitivi, a današnjim danom na računu ima 1.300.000,oo kuna, uz već isplaćenu plaću za lipanj i plaćeno svim dobavljačima, a prezentirala je koje su i kako uređene određene ambulante.

Na prozivanje o korištenju službenog vozila kazala je kako je u knjizi, za njenu godinu korištenja, ispisano pola stranice, dok je prethodnih godina bilo više stranica, a o „aferi Horvatić” naznačila je kako je odluka poslodavca hoće li dati otkaz ili ne, odnosno može, a ne mora i kao ravnateljica mogla je procijeniti radi li ta osoba posao dobro ili ne, a prema njezinim riječima: „Ta osoba dobro radi svoj posao i platila je sve to što je napravila i prošla je kroz fazu koja nije bila ugodna nikome. Neću se igrati ničijom sudbinom i „bacati na cestu” i neću se prema nikome ponašati kako se oni sada ponašaju prema meni i što je najvažnija stvar, štete za ustanovu nema, jer u datom trenutku da sam toj osobi dala otkaz još bi dan danas bila s njim na sudu jer se ne bi imali od čega naplatiti.”

Na kraju se zapitala i odmah odgovorila: „U kojem dijelu je to ravnateljica Doma zdravlja Sisak nesavjesno obavljala svoj posao i u kojem je dijelu nanosila štetu ustanovi, iz kojeg razloga se smjenjuje, osim iz političkih, jer da ta Nikolina Pintar nije „crvena” i nije SDP-ovka, onda bi bila svijetli primjer rada ustanove, kako se to posluje, kako se radi i ta ustanova bi se do dana današnjeg obilazila barem deset puta za bilo kakve stvari.”

(smz.hr, portal53.hr)

Komentirajte