Naslovnica Vijesti Sisak Danas zasjeda Županijska skupština

Danas zasjeda Županijska skupština

Predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić sazvala je 4. sjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije koja će se održati 23. studenoga 2017. godine (četvrtak) u Sisku, u dvorani Hotela Panonija, Ul. Ivana Kukuljevića Sakcinskog 21, s početkom u 10,00 sati

DNEVNI RED

Prijedlog Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu,
– Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu,
– Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu,
– Prijedlog Programa javnih potreba u športu Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu,
– Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu,
– Prijedlog Programa javnih potreba u sufinanciranju predškolskog odgoja za 2018. godinu,
– Prijedlog Programa javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu,
– Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu,
– Prijedlog Odluke o pokriću manjka u Općoj bolnici „Dr, Ivo Pedišić“ Sisak
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2018 godinu i Projekcija za 2019. i 2020. godinu – Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu i Projekcija za 2019. i 2020. godinu,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Prijedlog Operativnog plana poticanja malog gospodarstva i turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom 2018. godine,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Prijedlog Odluke o potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2016.-2020. godine u 2017. godini,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2016.-2020. godine u 2017. godini,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Prijedlog Odluke o poticanju razvoja i unapređenja lovstva u lovištima na području Sisačko-moslavačke županije u 2017. godini,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog poziva za poticanje razvoja i unapređenja lovstva u lovištima na području Sisačko-moslavačke županije u 2017. godini,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o dodjeli bespovratne financijske pomoći gradovima i općinama Sisačko-moslavačke županije za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda na području Sisačko-moslavačke županije tijekom 2016. godine,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot“ Popovača (forenzička psihijatrija),
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot“ Popovača (vještačenja iz psihijatrije i psihologije),
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Sisak (palijativna skrb),
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Prijedlog Odluke o prestanku trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću EKO-START d.o.o. za gospodarenje otpadom,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
Prijedlog Zaključka povodom imenovanja načelnika Policijske uprave Sisačko-moslavačke,
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje stanja i razine osiguranja pristupačnosti građevina u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije te ustanova i trgovačkih društava kojih je osnivač Sisačko – moslavačka županija, osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti,
Predlagatelj: Vijećnik Županijske skupštine prof. dr. sc. Vladimir Čavrak
Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Kulturnog centra braće Radić,
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
Prijedlog Rješenja o razrješenju člana i imenovanju članice Službeničkog suda u Sisačko-moslavačkoj županiji,
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za dodjelu donacija za poticanje razvoja i unapređenja lovstva u lovištima na području Sisačko-moslavačke županije u 2017. godini,
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Sisačko-moslavačke županije u 2017. godini,
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika, tajnika i članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Sisačko-moslavačke županije,
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika, tajnika i članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Sisačko-moslavačke županije
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja

Ažurirano ( Utorak, 21 studeni 2017 )

Komentirajte