Naslovnica Vijesti SMŽ Sjednica Gradskog vijeća Petrinje

Sjednica Gradskog vijeća Petrinje

32. sjednica Gradskog vijeća Grada  Petrinje održatiće se 30. rujna 2008. godine (utorak) u Gradskoj vijećnici, Gundulićeva 2 s početkom u 11,00 sati.
D N E V N I    R E D

1. Usvajanje skraćenih zapisnika sa 29. i 30. sjednice Gradskog vijeća.
2. Aktualni sat.
3. Prijedlog Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Petrinje.
–  izvješćuje: Miroslav Gregurinčić, gradonačelnik
4. Prijedlog Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Petrinje.
–  izvješćuje: Miroslav Gregurinčić, gradonačelnik
5. Razmatranje Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Petrinje za razdoblje 01.01. – 30.06.2008.
godine.
–     izvješćuje: Milka Pavišić, pročelnica UO za gospodarstvo i proračun
6. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji
Proračuna Grada Petrinje za 2007. godinu.
–  izvješćuje: Miroslav Gregurinčić, gradonačelnik
7. Razmatranje Izvješća o radu Gradskog poglavarstva Grada Petrinje za 2007. godinu.
–  izvješćuje: Miroslav Gregurinčić, gradonačelnik
8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju popisa trgovačkih društava od posebnog interesa za Grad
Petrinju.
–    izvješćuje: Zdravko Kuljanac, rukovoditelj Stručne službe Grada
9. Prijedlog Odluke o broju i iznosu stipendija.
–  izvješćuje: Izabela Žilić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti
10. Informacija o presudi Županijskog suda u Sisku u svezi duga za isporučenu vodu iz
“Vodoopskrbe Kupa” d.o.o. Petrinja.
–  izvješćuje: Miroslav Gregurinčić, gradonačelnik
11. Prijedlog Zaključka o imenovanju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Sisku.
–    izvješćuje: Vladimir Gregurinčić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja
12. Prijedlog Zaključka o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Sisku.
–    izvješćuje: Vladimir Gregurinčić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

Komentirajte