Naslovnica Vijesti SMŽ Rezultati Županijskog Lidrana

Rezultati Županijskog Lidrana

U organizaciji županijskog Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport u Petrinji je danas održana Županijska smotra literarnog, dramsko-scenskog i novinarskog stvaralaštva učenika osnovnih i srednjih škola Sisačko-moslavačke županije „Lidrano 2017.“.

Sudjelovalo je 142-oje učenika i 44 mentora iz 20 osnovnih i 7 srednjih škola.

Predloženi za Državnu smotru Lidrano 2017. su:

Pojedinačni scenski nastupi učenika osnovnih škola:

Kruno Movrić, 7. razred OŠ, mentorica Kristina Grdur , Osnovna škola Novska – Ana Bajzek (prema predlošku istoimenog romana Christine Nostlinger): Olfi među ženama (4 min) monolog

Ivan Štrban, 3. razred OŠ, mentorica Sanja Budimir, OŠ Josipa Kozarca – Lipovljani – Martina Pavlić: Ah, ta ljubav, (1,2 min ) kazivanje poezije

Skupni scenski nastupi učenika osnovnih škola :

Pogled kroz zrcalo, autori: članovi dramske skupine Osnovna škola Novska ; Dramsko-scenska igra, 10 min; mentorica Ljubica Rašo Belši
    Ena Anušić, 8. razred OŠ,
    Nives Bišof, 8. razred OŠ
    Rebecca Bjelanović, 8. razred OŠ
    Kruno Movrić, 7. razred OŠ
    Emma Ficko Berić, 6. razred OŠ
    Klara Moguš, 6. razred OŠ
    Lucija Grdur, 5. razred OŠ

 Narodna(prema predlošku istoimene narodne legende prilagodila Tatjana Dlouhi) Legenda o ljubavi; mentor Tatjana Dlouhi, OŠ Josipa Kozarca – Lipovljani, lutkarska predstava, (9 min)
    Nika Bastalić, 2. razred OŠ,
    Iva Mujanić, 2. razred OŠ
    Tea Pulpan, 2. razred OŠ
    Leona Golubić, 3. razred OŠ
    Viktorija Toš, 3. razred OŠ
    Luka Prikratki, 2. razred OŠ

 
Skupni scenski nastupi učenika srednjih škola   

    Tko sam ja? (neverbalno kazalište) AUTOR Anja Sokol

SŠ Tina Ujevića – Kutina- mentor Martina Filipović  ( 8 min),

    Anja Sokol, 3. razred SŠ,
    Petra Burigo, 3. razred SŠ
    Antonija Jurišić, 3. razred SŠ
    Ivan Hlupić, 3. razred SŠ
    Dora Štetić, 3. razred SŠ
    Krešimir Pavličić, 2. razred SŠ
    Klara Ćosić, 2. razred SŠ

    Kako ubiti lika u tri koraka , AUTOR Juraj Kuna (scenska igra)

SŠ Petrinja, mentor Gordana Šelendić, (20 min),

    Nikola Grahovac, 3. razred SŠ,
    Leda Kaurinović, 4. razred SŠ
    Sven Kosić-Toljan, 4. razred SŠ
    Alen Pavličević, 3. razred SŠ
    Ante Pešik, 3. razred SŠ
    Jozo Vučković, 3. razred SŠ
    Bojan Vuić, 4. razred SŠ
    Tea Harčević, 3. razred SŠ

Scenski pojedinačni nastupi učenika srednjih škola   

U agoniji, AUTOR Miroslav Krleža , (monolog)

Tea Cerjak, 3. razred SŠ, ment. Tanja Vadla  (4), SŠ Viktorovac,
 

Literarni izraz – osnovne škole:

    Chiara Todorov : Netaknuta zatrpana duša, 8. razred, OŠ Z.Franka, Kutina, mentor Melita Lenička
    Madhu Marie-Louise Hadžić: Dajte mi,8. razred, I.OŠ Petrinja, mentor Marija Mikulić
    Nera Gunjević : Šumorio je stari hrast ,7. razred, OŠ S.Kefelje, Kutina, mentor Mirjana Štefančić
    Anamarija Turković : Kaplja, 5. razred, OŠ Sela, mentor Nikolina Žigmunić
    Martina Marijan : Eliptična pubertetska priča, 7. razred, OŠ Popovača, mentor Martina Ivić

Literarni izraz – srednje škole:

    Anja Sokol: Pogled iz ogledala, 3. razr.SŠ, SŠ T.Ujevića, Kutina, mentor Natalija Kolenc
    Eva Bakrač: Modrica, 2. razred SŠ,  Gimnazija Sisak, mentor Jasminka Sedić
    Maja Dražić : Kalup, 3. razred SŠ, SŠ Glina, mentor Martina Grbeša

Radijske emisije: (na županijsku razinu pristigli su samo radovi osnovnih škola – za državnu razinu predlažu se):

    Jesu li mladi uniformirani? – OŠ Budaševo-Topolovac-Gušće Matko Rom, 7. razred OŠ, Tea Perković, 7. razred OŠ, mentorica Dubravka Granulić

    Do you sprechen hrvatski – OŠ Popovača

Terezija Žagar, 7. razred OŠ, Leonardo Briševac, mentorica Martina Ivić

    Bero, rodan iz Čigoča – OŠ Dvor

Danilo Drača, Jovan Resanović, Željana Benak, 4. razred OŠ, mentorica Klara Pereković

Samostalni novinarski radovi – osnovne škole:

1.OBRAZOVANJE ZA FINANCIJSKU PISMENOST, članak

Paula Đurić, 7. razred, mentor: Marinela Fabijan Gašparević, OŠ 22. lipnja Sisak

2.HITRO S HITRECOM, izvještaj, Laura Levak, 6. razred,Mentor: Antonija Boltužić Kmetović, OŠ Budaševo-Topolovac-Gušće

3.NIKAD NE ODUSTAJ, intervju, Fran Roško, 5. razred

Mentor: Spomenka Bešlić, OŠ Vladimira Vidrića, Kutina

4.POPLAVA U BANOVOJ JARUZI I OKOLICI, intervju

Josipa Sopić, 8. razred, Mentor: Sanja Feltrin, OŠ Banova Jaruga

Samostalni novinarski radovi – srednje škole:

1.ALBANIJA DOČEKALA SVOG GODOTA, reportaža, Bruna Prečanica, 4. Razred; mentor: Ana Burić Kundrata, Tehnička škola, Sisak

2.AUTIZAM ILI BOLEST NE PITA, SAMO DOĐE I PROMIJENI ŽIVOT, članak , Ivan Škornjak, 3. razred, mentorica: Tanja Vadla, SŠ Viktorovac, Sisak

Školski listovi – osnovne škole:

1.Plamen, OŠ Braća Ribar, Sisak (tiskani)

Ivana Odak, 5. razred OŠ, ment. Danijela Selak

2.Žubor, OŠ Novska (tiskani)

Nika Baić, 6. razred OŠ, ment. Kristina Grdur

3.Ban, OŠ Banova Jaruga (digitalni)

Josipa Sopić, 8. razred OŠ, Sanja Feltrin
 

Školski listovi – srednje škole:

1.Augustin, SŠ Tina Ujevića, Kutina

Krešimir Pavličić, 2. razred SŠ, ment. Slađana Županc

2.Viktorija, SŠ Viktorovac, Sisak

Petra Ivančić, 2. razred SŠ, ment. Gordana Marenić

Komentirajte
Podijeli objavu