Naslovnica Vijesti SMŽ Rast nezaposlenosti u SMŽ na mjesečnoj bazi

Rast nezaposlenosti u SMŽ na mjesečnoj bazi

Krajem siječnja 2017. u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Sisak i Područnog ureda Kutina, registrirane su 15.822 nezaposlene osobe.

U usporedbi s prosincem 2016. godine, broj nezaposlenih veći je za 1,7% ili 269 osoba, a u odnosu na siječanj 2016. broj nezaposlenih manji je za 12,0% ili 2.148 osoba.

U ukupnom broju nezaposlenih, žene čine 56,4% (8.924 osobe), a muškarci 43,6% (6.898 osoba). U usporedbi s istim mjesecom prethodne godine, udio nezaposlenih žena povećan je za 1,5 postotnih bodova.

S obzirom na dobnu strukturu, osobe od 15 do 24 godine čine 16,1% nezaposlenih, od 25 do 34 godine 18,3%, od 35 do 44 godine 19,0%, od 45 do 54 godine 24,2% te iznad 55 godina
22,3%.

Osobe srednjoškolske razine obrazovanja čine većinu u strukturi nezaposlenih – 56,3% (31,5% s trogodišnjom, 22,8% sa četverogodišnjom srednjom školom i 2,0% s gimnazijom),
osobe niže razine obrazovanja čine 37,5%, a osobe više i visoke obrazovne razine 6,3% od ukupnog broja nezaposlenih.

Od ukupnoga broja registriranih nezaposlenih osoba u SMŽ najveći broj je u Sisku (4.099 ili 25,9%), Petrinji (2.306 ili 14,6%) i Kutini (1.819 ili 11,5%), a najmanji u općini Majur (109 ili
0,7%).

Tijekom siječnja 2017. u evidenciju nezaposlenih novoprijavljene su ukupno 1.092 osobe (15,3% manje nego u siječnju 2016.) i to: 801 osoba izravno iz radnog odnosa (73,4%), 12 osoba iz redovnog školovanja (1,1%), 254 osobe iz neaktivnosti (23,3 %) i 25 osoba radi ostalih razloga (2,3%).

S obzirom na djelatnost prethodnog zaposlenja, izravno iz radnog odnosa, najviše je osoba došlo iz sljedećih djelatnosti:
– djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – 147 (18,4%)
– prerađivačka industrija – 153 (19,1%)
– građevinarstvo – 119 (14,9%)
– trgovina na veliko i na malo – 83 (10,4%)

Ukupno su tijekom siječnja 2017. iz evidencije nezaposlenih izašle 823 osobe (21,0% manje nego u siječnju 2016.). Od toga, zaposlene su 503 osobe i to: 484 osobe (96,2%) na temelju
zasnivanja radnog odnosa i 19 osoba (3,8%) na temelju drugih poslovnih aktivnosti (zapošljavanje prema posebnim propisima, registriranje trgovačkog društva, obrta, ugovor o djelu itd.).

Evidentirano zapošljavanje na osnovi radnoga odnosa najčešće je u ovim djelatnostima:
– prerađivačka industrija – 117 (24,2%)
– obrazovanje – 56 (11,6%)
– djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – 54 (11,2%)
– ostale uslužne djelatnosti – 51 (10,5%)

Gledano po ispostavama, tijekom siječnja 2017. godine, u zapošljavanju na osnovi radnog odnosa predvodili su: Ispostava Sisak (176 osoba ili 36,4% od ukupnoga broja zaposlenih
zasnivanjem radnog odnosa), Ispostava Novska (79 osoba ili 16,3%), Ispostava Petrinja (66 osoba ili 13,6%), Ispostava Kutina (59 osoba ili 12,2%) i t.d..

Istodobno, u siječnju 2017. godine, 320 osoba izašlo je iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga sukladno Zakonu, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, umirovljenja,
uključenja u redovito školovanje i dr.

U programe aktivne politike zapošljavanja tijekom siječnja 2017. godine novouključeno je 8 nezaposlenih osoba i to potpore za zapošljavanje – 2 osobe, potpore za samozapošljavanje – 1 osoba, javni radovi – 2 osobe te stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnoga odnosa – 3 osobe.

Komentirajte
Podijeli objavu