Naslovnica Vijesti Kultura Predavanje “Sisačka utvrda i njezine predstraže u obrambenim strategijama sredinom 16. stoljeća”

Predavanje “Sisačka utvrda i njezine predstraže u obrambenim strategijama sredinom 16. stoljeća”

Prvo od serije predavanja projekta “Obilježavanje 440. obljetnice Bitke kod Gvozdanskog”  će se u organizaciji Interpretacijskog centra baštine Banovine održati u Državnom arhivu u Sisku, Frankopanska ul. 31, u ponedjeljak, 15. listopada s početkom u 18:30 sati.

Predavanje pod nazivom “Sisačka utvrda i njezine predstraže u obrambenim strategijama sredinom 16. stoljeća” održat će doc. dr. sc. Hrvoje Kekez s Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Interpretacijski centar baštine Banovine u partnerstvu sa Sisačko-moslavačkom županijom cijelu 2018. godinu raznim aktivnostima obilježava 440. godinu od Bitke kod Gvozdanskog koja je 1578. godine ispisala jednu od najslavnijih stranica hrvatske povijesti. Utvrda Gvozdansko je predstavljala iznimno važan posjed obitelji Zrinski budući da je u njoj bila smještena kovnica novca, a njena okolica obilovala je nalazištima plemenitih ruda.

Projekt financira Ministarstvo kulture kroz svoj Program javnih potreba u kulturi za 2018. godinu.

Komentirajte