Naslovnica Vijesti Hrvatska Novosti kod isplate dječjeg doplatka

Novosti kod isplate dječjeg doplatka

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu objavljen je u „Narodnim novinama” i stupa na snagu 1. siječnja 2013. Ovim izmjenama i dopunama omogućit će se, bez izrade i dostave novoga rješenja, isplata doplatka za djecu na temelju rješenja iz prethodno provedenoga upravnoga postupka u slučajevima u kojima nije došlo do promjene svote doplatka.

Novo Rješenje donosilo bi se samo u slučajevima kada se za tekuću godinu pravo ukida i kada se smanjuje ili povećava visina doplatka za djecu. U postupku rješavanja o pravu na doplatak za djecu Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje primjenjuje odredbe Zakona o doplatku za djecu i Zakona o općem upravnom postupku.

Prema odredbama Zakona o doplatku za djecu, utvrđuju se činjenice i okolnosti o kojima ovisi pravo na doplatak za djecu, i to: identitet podnositelja zahtjeva i djece za koju se traži doplatak za djecu, hrvatsko državljanstvo, status stranca sa stalnim boravkom ili status azilanta, neprekidno prebivalište u Republici Hrvatskoj u trajanju od tri godine prije podnošenja zahtjeva, status redovitog učenika za djecu stariju od 15 godina života, zajedničko kućanstvo s djetetom i ostalim članovima, te ukupni dohodak kućanstva ostvaren i isplaćen u prethodnoj kalendarskoj godini.

U tom postupku se na temelju prikupljenih podataka utvrđuje cenzusna grupa u koju se razvrstava korisnik te se ovisno o utvrđenom određuje visina iznosa doplatka za svako dijete pojedinačno i ukupno. I dohodovni cenzus i iznosi doplatka za djecu utvrđuju se u postotku od proračunske osnovice koja se određuje od 1. siječnja svake godine na osnovi odredaba Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske.

Odredbom članka 27. Zakona o doplatku za djecu, određeno je da korisnik doplatka za djecu u svakoj godini podnosi nove dokaze o ukupnom dohotku kućanstva ostvarenim u prethodnoj kalendarskoj godini, do 1. ožujka tekuće godine (postupak prevođenja), radi utvrđivanja svote doplatka za tu godinu.

Postupak prevođenja u Zavodu gotovo je u cijelosti automatiziran i provodi se na način da Zavod već od siječnja tekuće godine u Bazu podataka doplatka za djecu unosi sve podatke o korisnicima o kojima ovisi pravo u toj godini, a u obradama podataka od travnja na dalje od Ministarstva financija – poreznih uprava automatskim putem se preuzimaju podaci o dohocima korisnika i svih članova njegovog kućanstva, nakon čega se donosi oko 210 000 automatska rješenja.

U pravilu, već u travnju na navedeni način riješi se više od 70% , a do svibnja više od 90% od svih zahtjeva, što znači da se korisnicima nastavlja u istom, većem ili manjem opsegu isplata doplatka bez prekida. Odredbom izmijenjenog članka 27. Zakona o doplatku za djecu, određeno je da se korisniku doplatka za djecu, nakon novog izračuna ukupnog dohotka, ne donose rješenja za tekuću godinu, ako se svota doplatka utvrđena rješenjem kojim je utvrđeno pravo na doplatak ne mijenja.

Nakon ove izmjene predviđa se smanjenje administrativnih troškova provedbe Zakona o doplatku za djecu za približno 1.970.000,00 kuna godišnje, odnosno troškovi za približno 145.000 rješenja,- navode na stranicama HZZMO.

Komentirajte