Naslovnica Vijesti Sisak Na području tvornice Segestica bit će Interpretacijski centar Siscia-Segestica

Na području tvornice Segestica bit će Interpretacijski centar Siscia-Segestica

Gradonačelnica Kristina Ikić Baniček i zamjenik gradonačelnice Vlado Andučić sastali su se s pomoćnicom ministrice kulture Sanjom Šaban kako bi se dogovorili o daljnjim aktivnostima vezanima uz budući Interpretacijski centar Siscia-Segestica, Centar industrijske baštine u Holandskoj kući , utvrdu Stari grad, izmještanju arheološkog materijala sa željezničkog kolodvora, te obnovi granika na sisačkoj šetnici. Sastanku su nazočili i pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Novela Rimay Ferenčak, direktor Sisak projekta Julije Katančević, ravnatelj Gradske galerije Striegl Zoran Burojević i ravnatelj Gradskog muzeja Sisak Vlatko Čakširan, te  načelnik Sektora za konzervatorske odjele i inspekciju Tomislav Petrinec, pročelnica Konzervatorskog odjela za područje Zagrebačke županije Tatjana Lolić, pročelnik Konzervatorskog odjela Sisak Dalibor Šušnjić i više stručni savjetnik konzervator  u Konzervatorskom odjelu Sisak Igor Cindrić.

Na sastanku je predstavljen poslovni plan za izgradnju budućeg Interpretacijskog centra Siscia-Segestica, koji je planiran u sklopu  tvornice Segestica. Predstavnici Ministarstva kulture  naglasili su da je Interpretacijski centar Siscia – Segestica prioritetni program i na razini države, te da može pomoći u revitalizaciji i reurbanizaciji sjevernog dijela grada, oko kojeg će se u budućnosti razvijati muzejska četvrt, povezujući arheološke nalaze i industrijsku baštinu.

Holandska kuća treba postati centar  industrijske baštine. Projekt je vrijedan više od 25 milijuna kuna, a  sada je u tijeku pripremanje dokumentacije kako bi se projekt mogao aplicirati na europske fondove.  S do sada raspoloživim sredstvima Grada Siska i Ministarstva kulture započela je segmentarna obnova.

Na sastanku je dogovoreno kako je nužno pronaći zajednički stav Grada Siska, Ministarstva kulture i konzervatora u pogledu daljnje obnove utvrde Stari grad, kako bi se što je prije moguće moglo započeti s radovima na terenu.

S obzirom da je Hrvatsko vijeće za kulturna dobra  odlučilo o nastavku radova na željezničkom kolodvoru u Sisku, pristupit će se izmještanju i deponiranju pronađenog arheološkog materijala u odgovarajućem prostoru na lokaciji budućeg pothodnika, kako bi se što prije željeznički promet vratio u prvobitno stanje.

Na sastanku je bilo riječi i o obnovi granika na sisačkoj šetnici, te drugim programima zaštite kulturne baštine.

Komentirajte