Naslovnica Vijesti Kultura Izdana nova zbirka poezije Slavka Jendrička

Izdana nova zbirka poezije Slavka Jendrička

Iz tiska je izašla nova zbirka poezije Slavka Jendrička “Pacifička kiša nad Kupom”.Nova knjiga pjesama Slavka Jendrička “Pacifička kiša nad Kupom”, nastavlja se na niz započet knjigom pjesama “Podzemni Orfej”, koja je objavljena 2001., i potom dodatno razrađen u knjigama pjesama “Kada prah ustaje” iz 2005. te njegovom zadnjom knjigom “U kući malih pustinja” objavljenom 2007. Riječ je o postupnom proširivanju područja poetike,  u čijim je okvirima funkcioniralo njegovih desetak knjiga poezije objavljenih u rasponu od 1969. godine do kraja 1990ih.

Ta je poetika svojim većim dijelom bila koncipirana na premisama neo-avangardističkog istraživanja jezika kao osnovnog medija poetske ekspresije. Jezik je na tragu strukturalističkih i post-strukturalističkih istraživanja bio shvaćen kao sustav znakova kojima se arbitrarno, po određenoj opće usvojenoj konvenciji, pripisuje neko značenje. Zvučne slike riječi, način na koji ih se izgovara u nekom jeziku, teku usporedno s onim slikama koje ukazuju na njihovu semantiku. Odnos između riječi i mentalne slike koja joj daje određeno značenje nije moguće promijeniti, međutim stajalište da jezik kao sustav funkcionira u dva usporedna strujanja otvorilo je posve nove izražajne mogućnosti.

U hrvatskoj poeziji iz 1970ih i 1980ih taj je iz teorije potekao uvid nedvojbeno imao emancipacijsku ulogu u smislu da se prebacivanjem težišta na rad jezika, na jezičnu praksu, poezija mogla lakše osloboditi pritiska tradicije, koja je pjesniku zadavala područje umjetničkog izražavanja u kojemu bi poezija kao takva uopće mogla djelovati. Jendričkove ranije knjige pjesama, napose “Tatari/kopita” iz 1980. i “Proroci, novci, bombe” iz 1986., na najbolji način pokazuju kakve su odlike te nove, neo-avangardistički nadahnute pjesničke ekspresije.

Nakon što je s izabranim pjesama “Orguljaš na kompjutoru” objavljenima 1999., na određeni način zaokružio pripadajući poetički interes, Jendričko se sve više okreće poeziji koju bi po njenoj osnovnoj intonaciji i odabiru tema mogli odrediti kao intimističko-ispovjednu. Jezična strana njegove nove poezije najvećim se dijelom prepoznaje u određenom stilu: kao njemu svojstven, autorski sklop tek naznačenih figura govora, gdje se uža razgraničenja između, primjerice metafore i metonimije, iz pjesme u pjesmu razgrađuju kako bi se iznova zahvaćali sadržaji iz načelno neodredivog područja osobnog svijeta. Začudnost pri tome svakako zadržava istaknuto mjesto kao jedan od osnovnih postupaka u gradnji pjesme kao cjeline, pa je tako u ovoj knjizi pjesama Jendričko na istaknuto mjesto postavio krijesnice, zvijezde, Kupu, sučeljavajući ih s tehnološkom slikom svijeta, ali sada sa sve više intimnih i poprilično lirski izraženih figura. Te pokretne svjetleće točke koje dolaze s ruba grada i s neba kao inačice sustava, a pripadaju tomu nasuprotnom ‘neuređenom’ svijetu prirode, na način metonimije povezuju elemente pisma, novu tehnologiju kompjutorskog ekrana, specifična emotivna stanja i dubinske privatne slike koje Jendričkove pjesme nastoje opisati.

Sukladne strukturne opreke koje se mogu zamijetiti u njegovim kasnijim knjigama poezije, uvelike obilježavaju i ovu knjigu pjesama. Međutim, treba naglasiti da se kod Jendrička tu prije svega radi o elementima koji mu omogućavaju konstruiranje pjesme i većih pjesničkih cjelina, a ne o gabaritima određene poetike. Spomenute krijesnice moguće je nazrijeti u podlozi osvijetljene plohe “citylight” plakata, i tu će njegov, uvjetno rečeno, urbano javni iskaz biti obilježen ironijom i cinizmom. Slična se situacija javlja i kod tematiziranja osnovnog emotivnog stanja kao što je ljubav, koja je redovito dimenzionirana kroz refleksije o strasti, požudi, pohlepi, gubitku, kao i u skicama posve običnih trenutaka kućno obiteljskog spokoja.
Ako se kod toga u ovim pjesama često pojavljuje određeni odmak u smislu ukazivanja na jedno od mogućih izlazišta iz zbijenih stanja i situacija o kojima govori lirski subjekt, onda su to isto tako i znakovi koji obilježavaju postupno dovršavanje i dogledno zatvaranje jednog sada već pozamašnog poetskog opusa. Knjiga je izdana u nakladi Meandar Medie.

Tekat: Miloš Đurđević

Komentirajte