Naslovnica Vijesti Kultura “INTERMEZZO” Ante Rašića u Gradskoj galeriji Striegl

“INTERMEZZO” Ante Rašića u Gradskoj galeriji Striegl

Otvorenje izložbe “INTERMEZZO” umjetnika Ante Rašića  će se održati u srijedu, 25. listopada u 18:30 u izložbenom prostoru Gradske galerije Striegl u Sisku (Rimska 11). Izložba će biti otvorena do 18. studenog.

Ante Rašić, jedan od najznačajnijih predstavnika kiparske generacije stasale koncem sedamdesetih, a značajna dionica njegovog opusa vezana je uz skulpturu koja je prepoznata kao posebna vrijednost u suvremenoj hrvatskoj umjetnosti, za što je dobitnik brojnih relevantnih nagrada.

Ante Rašić rođen je 13. prosinca 1953. u Imotskom. Završio je Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu 1977. u klasi profesora Nikole Reisera. Bio je suradnik Majstorske radionice Ljube Ivančića od 1977. do 1978. i stipendist-suradnik kiparskog atelijera profesora M. Charpentiera na Akademiji likovnih umjetnosti u Parizu od 1978. do 1979. Kao samostalni umjetnik postao je članom Hrvatskog društva likovnih umjetnika (HDLU) i Zajednice umjetnika Hrvatske (ZUH) 1977. godine. Od 1986. do 1991. bio je predsjednik Predsjedništva Hrvatskog društva likovnih umjetnika. Kao art-direktor Studija Rašić, aktivno sudjeluje u kulturnom životu Hrvatske na području likovnih umjetnosti, arhitekture i primijenjene umjetnosti te pokreće i vlastitu ediciju likovnih monografija. Jedan je od osnivača časopisa za arhitekturu i kulturu Oris i član redakcije od 1999. do 2008.  Od 1995. radi na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, gdje je danas redoviti profesor i mentor na poslijediplomskom doktorskom studiju. Živi i radi u Zagrebu.

———————————————————–

“Jedinu vezu Ante Rašića sa Siskom čini njegova skulptura Govornik stvorena 1984. na Likovnoj koloniji Željezare Sisak i postavljena u sisačkom Parku skulptura. Odgovarajući na poziv za izložbu u Galeriji Striegl, umjetnik se ne odlučuje na pojedinačno izlaganje nekog od ciklusa koji čine njegovu plodonosnu karijeru; s pravom mu se činilo da će osamljeni ciklus — u sredini bez spoznaje o njegovu umjetničkom putu, postignućima i plastičkim problemima na koje je usredotočen — neshvaćeno „visjeti u zraku“. Zato podastire „komprimiran“ pregled karijere, subjektivan odabir radova stvorenih od 1984. do danas. Stožerne punktove koji očituju njegove stvaralačke preokupacije, promišljanja u određenim problemskim razdobljima, Rašić dokumentira skulpturom, fotografijom, maketom — instalacijom zamišljene izložbe, videom, ali pritom ambiciozno istražuje i kako u multidisciplinarnu postavu funkcioniraju različitosti što ih u nj unose radovi iz različitih faza: postmodernističke dekonstrukcije čvrste kiparske forme uvođenjem novih tehnoloških i prostornih mogućnosti, elementi eklekticizma, kič estetike i estetike reprezentativnosti u kreiranju artefakta.

Skučeni prostor deplijana ne dopušta ni nabrajanje, a kamoli analizu svakog od pokazanih punktova Rašićeva rukopisa. Zato ističemo idejnu, motivsku i medijsku svježinu i aktualnost njegova recentnog rukopisa, stvaranu u suglasju s razdobljem postmodernističkog eklekticizma, tehnologije i svijeta spektakla. Kao teorijski osviješten i punokrvni postmodernist, svjestan je da je svekolika povijest umjetnosti tek bunar iz kojeg se bez skrupula i neograničeno zahvaća, a ono što izvadi njegovo vjedro prilagođava svomu vremenu i vlastitu rukopisu. Primjerice, Rašić efektno, medijski raskošno i duhovito reaktualizira određene ideje povijesne avangarde poput ideje promatračeva sustvaralaštva u dovršavanju rada. Objekt Moje sunce za Gunju, stvoren od okruglih mobilnih zrcala sa cik-cak šipkom, poziva promatrača na interaktivnost. Autor od promatrača traži da zrcala razvlači u svim smjerovima, da bude neposrednim sudionikom u stvaranju djela, da ga po svome dovršava.

U devet metara visokom Hrvatskom Apoksiomenu, napučenom istim zrcalima, kipar je pronašao oblikovna sredstva kojima na najdjelotvorniji način posreduje između vlastitih stvaralačkih iznašašća (objekata), prostora, njegove arhitekture, svjetlosti u prostoru i svega ostalog u njemu te odzivne (responzivne) okoline. Rašićeva zrcala izuzetno su zanimljiv i jedinstven primjer efektne i učinkovite uporabe predmeta visokoserijskoga industrijskog dizajna. Rašiću su u fokusu čimbenik kinetičkog, moment promjenjivog, ustrajavanje na motriteljevoj suradnji i stvaralačkom sudioništvu. Zrcala se rotiraju u svim smjerovima te odsjajima i odbljescima poput svjetlosnih signala dinamiziraju i beskonačno umnožavaju ambijent u kojem je djelo postavljeno, stvarajući zapanjujuće efekte, ali i vizualno obogaćuju i sam objekt. U svojoj fenomenološkoj nazočnosti objekt nije zatvoren u sebe, nego je spreman na komunikaciju, sa svakim i svime u ambijentu, posebice s motriteljevim tijelom u pokretu pred njim. Autor računa na promatračevu neposrednu participaciju, sustvaralačko reagiranje, na njegovu recepcijsku vještinu. Očekuje da ovaj razmiče ogledala po svome ili da se barem kreće ispred i oko njih. Sam po sebi objekt je polje stalnog događanja; motriteljevo ga sudioništvo dorađuje. Promatračev lik postaje dijelom skulpture — svako zrcalo drukčije upija njegov lik u sebe i drukčije mu ga povratno transferira. Kretanje pred objektom, višestruko zrcaljenje vlastita lica u mreži ogledala, zajedno s odbljescima i odsjajima detalja iz ambijenta u zrcalima stvaraju neprestano promjenjivu sekvencu, suostvaruju i mijenjaju vizualno-plastičke situacije na objektu i svaki čas ga čine različitim i neponovljivim. Bez promatrača izložak nije potpun, on svojom sustvarateljskom nazočnosti oživljuje, nadopunjuje i vizualno bogati djelo te sudjeluje u stvaranju njegovih značenja. Apoksiomen je u videu koji se vrti u loopu snimljen kranom kako bi promatrač percipirao samu ideju djela zornije nego što je to mogao činiti dok je tek stajao pred njim — sada opaža interaktivnost još većeg broja različitih činilaca na objektu. U ranijim galerijskim predstavljanjima Apoksiomena promatrač je u zrcalima opažao promjene samo do točke do koje je dopirao njegov pogled, a sada, dok se skulptura u videu vrti uvis, promatrač percipira promjene koje na skulpturi — u interaktivnosti zrcala — čine razigrani odbljesci galerijskog svjetla i vizualni sadržaji iz okoliša. Promatrač zapravo shvaća da se sadržaji u svakom trenutku mijenjaju — sve je u ljudskom okolišu u neprestanu pokretu, neizvjesno, antitetično, ambivalentno, kratkotrajno, nestalno, promjenjivo, prolazno, ništa u predmetnom svijetu nije konačno i nepropadljivo, sve traje i potom nestaje. U izloženoj instalaciji s maketom koja prikazuje ideju zamišljene izložbe u Galeriji Striegl, metalne cijevi koje postojano dominiraju pod galerijskim stropom, ali potom i padaju na podnicu ilustriraju tu istinu, ali rad čitamo i kao autorovu posvetu Željezari, čiju sudbinu također ilustrira ova misao.”

Ivica Župan

Komentirajte