Naslovnica Vijesti Sisak HEP Toplinarstvo pokrenulo projekt prelaska toplovoda na lijevu stranu Kupe

HEP Toplinarstvo pokrenulo projekt prelaska toplovoda na lijevu stranu Kupe

HEP Toplinarstvo pokrenulo je projekt prelaska svoje toplinske mreže u Sisku na lijevu stranu Kupe. U tijeku je natječaj za idejni projekt magistralnog vrelovoda za Lađarsku ulicu i stari dio Siska. HEP Toplinarstvo ima razvijenu toplinsku mrežu u industrijskom dijelu Siska, kao i naseljima na desnoj obali Kupe, no do sada nisu prelazili na lijevi, stari dio Siska gdje živi velik broj stanovnika.

Prepreka je rijeka Kupa, a ovim projektom bi se trebalo, uz studije isplativosti, i prikazati opcije prelaska rijeke. Kako se navodi u materijalima opcija je da se ishodi suglasnost HŽ za prijelaz vrelovoda željezničkim mostom, ili potraži neka druga opcija, npr. bušenjem ispod rijeke uz jasnu procjenu troškova.
No, čini se da je glavni poticaj projektu izgradnja jednog kraka vrelovoda na desnoj strani rijeke, u Lađarskoj ulici, gdje Županija planira veliki projekt izgradje novog Nastavno obrazovnog centra u objektu bivše domobranske vojarne. Tako bi se prvom fazom magistralni cjevovod doveo do objekta vojarne, a druga faza bi bio prijelaz preko Kupe.

Naime, izgradnjom kogeneracijske elektrane na šumski otpad BE-TO-a Sisak HEP je dobio dodatne kapacitete toplinske energije koje će biti još povećane realizacijom projekta C.IO.S. grupe koja u industrijskoj zoni također planira gradnju većeg kogeneracijskog postrojenja za proizvodnju električne i toplinske energije iz neopasnog otpada i biomase.

Tako da HEP toplinarstvo može tražiti nove konzumente izvan sada pokrivenih sisačkih kvartova. Na lijevoj strani Kupe prije 20-ak godina plinsku mrežu počeo je razvijati Montcogim, no nije se proširila na veće stambene objekte. Ovime HEP Toplinarstvo planira preuzeti i neke postojeće plinske stanice na tom području, te topinskom energijom opskrbljivati i večike potrošače, koji se sada griju na plin, poput zatvorenog bazena, doma umirovljenika, većih stambenih blokova u Meštrovićevoj ulici, itd.

Ovaj idejni projekt daje smjernice za izradu Idejnog projekta magistralnog vrelovoda koji će u dvije faze vrelovodnom magistralom prvo povezati toplinsku stanicu Brzaj na postojećem CTS sa budućim oknom na Lađarskoj Ulici gdje će se vrelovodnim priključkom na nju spojiti budući Nastavno-obrazovni centar, a u drugoj fazi od tog okna preko rijeke Kupe nastavkom magistralnog vrelovoda doći do kotlovnice u zgradi Gradskog bazena i kotlovnice na trgu Ivana Meštrovića 23. To su točke iz kojih će se CTS nadalje širiti starim dijelom grada Siska.

PLANIRANA TRASA

Zamišljena trasa bi išla od TS Brzaj uz glavnu prometnicu u Aleji Ante Kovačića do ulice Antuna Grahovara, uz nju do Crkvice Sv. Marije, a potom iza nje uz šetnicu do željezničkog mosta na rijeci Kupi gdje bi se uz Lađarsku ulicu nalazila buduća prolazna šahta sa daljinski upravljanom regulacijskom armaturom i zapornim organima iz priključnog vrelovoda za Nastavno-obrazovni centr na toj ulici. Od te šahte druga dionica magistralnog vrelovoda bi se polagala na nosivu konstrukciju željezničkog mosta (ili neka druga opcija) do prihvatne prolaznog okna sa zapornim armaturama sa druge strane rijeke i uz desnu stranu nasipa željezničke pruge do prolaznog okna kod kotlovnice Gradskog bazena. Tu bi se napravio priključak iz kojeg bi se osim Bazena opskrbljivao i Doma za starije (a u budućnosti Gimnazija, Dječji vrtić i Dom zdravlja te manji blok stambenih zgrada ).

Od mosta do Gradskog bazena, bilo bi potrebno predvidjeti još priključaka sa armaturama; za Stadion Segeste, za stambene zgrade u naselju Vrbina, zajednički odvojak za Osnovnu školu Ivana Kukuljevića, Policijsku postaju te Zavod za zapošljavanje, za Vatrogasni dom i HAK, zajednički odvojak za buduću Obrtničku školu i Sportsku dvoranu. Od Gradskog bazena, magistralni vrelovod bi se nastavio polagati do završnog okna ispred kotlovnice na Trgu Ivana Meštrovića 23. Prije Trga Ivana Meštrovića trebalo bi predvidjeti priključak za Gradsku Tržnicu i društvene objekte u njezinoj blizini (zgrada bivše Komande grada, zgrada HZZO , Hotel Panonija i dr.) te za Centar za socijalnu skrb (preko ulice I.K. Sakcinskog).

Projekt završava u prolaznom oknu za kotlovnicu ispred bloka stambenih zgrada na Trgu Ivana Meštrovića 23. Iz njega bi se u budućnosti mreža nastavila u cijeli blok zgrada na Trgu Ivana Meštrovića.

Idejni projekt bi trebao, kako piše u materijalima, prirediti sve potrebne odgovore za dobivanje lokacijske dozvole, precizirati investicijsku procjenu za svaku od faza i ukupno, definirati metodu prelaska rijeke Kupe te pripremiti sve potrebno za izradu Glavnog projekta, a potom ishođenje dozvole za građenje objekta.

Komentirajte